TechnoStuff: PD, arduino, etc…

ardujino, kaj?f..%!?j..^$€

šopek arduinov

-> odprtokodna strojno-programska platforma za izdelavo fizičnih vmesnikov
> mikroračunalnik
> široka paleta izvedb in uporab ob malem številu dodanih komponent
> zaznavanja (vhodi) in krmiljenja (izhodi)
> analogni in digitalni načini delovanja
> periferna elektronika
> mehanika, robotika
> estetika in oblikovanje
> materiali in obdelava materialov

Platforma arduino je ena od najbolj zanimivih in razširjenih novih paradigm znotraj področja, ki povezuje področja kreativnosti s konkretnimi fizičnimi izdelki – to kar po našem mnenju opredeljuje pojem kreativnih industrij. Skupaj s široko paleto specifičnih izvedb glede na izražene potrebe in programsko osnovo je idealna platforma tako za prototipe/ enkratne primerke kot za končne izdelke. Odprtokodnost omogoča naprednemu uporabniku specifične adaptacije in prilagoditev na spremenjene zahteve. Z zelo razširjeno osnovo razvijalcev, ki svoja dognanja delijo, je mogoče z malo napora najti obstoječo rešitev in jo z malimi spremembami uporabiti za svoj namen. Platforma je lahko osnova za srce vseh naštetih produkcijskih paradnih konjev RogLaba-a: CNC stroj, 3D printer, in še mnogo drugih strojev.

Vse spodaj naštete točke/ področja so med seboj povezana v zaporedno/ vzporedni sklop predavanj/ predstavitev/ delavnic, ki skupaj tvorijo celoto, hkrati pa udeležencem omogočajo določeno stopnjo asinhronosti.

Osnovni cilj za mentorje celotnega sklopa je temeljit pohod od točke ideje do praktične izvedbe, ki jo imenujemo izdelek.

Za posamezne ciljne skupine udeležencev delavnic (mlajši, starejši) se lahko izvede poenostavljene kombinirane enodnevne tečaje, ki pa že privedejo do konkretnih rezultatov.

 

Nekaj primerov uporab:

Slovenski naci scratcher Naci-baci midi-scratcher (Borut Savski) je hitra domislica na podlagi konkretne ideje o izvedbi uporabniškega vmesnika in dodatnega igranja s simboli, ki pritiče kontekstu uporabe (“Novokomponirane slovenske ljudske pesmi”). Nastal je sredi leta 2011.  Za midi (MIDI = Musical Instrument Digital Interface) povezavo s synthesizerjem ali računalnikom. Preprosta izvedba z magnetki na obodu krožnikov in reed-releji (cevastimi releji) na osnovni ploščici  za zaznavanje bližine magnetka. Uporabljamo poenostavljeno miniaturno verzijo ploščice arduino (cheapduino, otantotto, …) z vezjem ATmega88 , kar je za midi serijski protokol povsem zadovoljiva rešitev.

cheapduino is at the heart of this motor block driver for OctopussyDrevo spoznanja iz leta 2010/ 2011Drevo spoznanja iz leta 2010 (Prenapeta struktura III; Borut Savski) – je bilo iz povsem analognega načina leta 2011 predelano na digitalni način. Pri tem smo takoj trčili ob temeljno razliko – medtem ko pri analognem načinu vse spremembe električnih veličin potekajo hkrati – sinhrono, se v digitalnem načinu vse dogaja v bolj ali manj kratkih zaporedjih, kar pomeni da se veliko “čaka” – sinhronost=hkratnost je izgubljena. Temu se izognemo s hitrim inkrementalnim pristopom zaznavanja in sprožanja sprememb, kar je že pol poti do vsiljenega prekinjanja (“interrupt”) bazičnih procesov. Tako se potem na nek način približujemo principu “vzporedja”. Arduino je od leta 2011 tudi srce Hobotničinega srca (Octopussy=Prenapeta struktura I; Borut Savski, leto 2009) – pred tem je bilo vezje analogno. Samostojna/ avtonomna uporaba z senzorjem glasnosti zvoka, IR (infra rdečim) senzorjem – zaznavanje človeškega telesa in z algoritmi za prenos reakcije/ interakcije na štiri močne motorje za torzijsko premikanje udov.

SonicPartner 2012SonicPartner (leto 2012; Stefan Doepner) je prenos avtorjevega obširnega znanja s področja robotike na platformo arduino. Roboti f18Institut so že dolga leta uporabljali mikrokontrolerje, razvili pa so celo lastno – precej bolj luksuzno opremljeno – hardversko platformo. Po zadnjih informacijah z njihovim hardverjem prehajajo na programsko platformo arduino.

Uvod v arduino

V uvodu se bomo seznanili s stvarmi, ki iz 8-bitnega mikroračunalnika AVR firme Atmel naredijo platformo imenovano arduino. Od harverja do softverja – z nekaterimi osnovnimi primeri programiranja (osnove programiranja)  in izvedbe krmiljenja (osnove elektronike).

standard arduino board and cheapduino

standardni arduino in cheapduino

Uvod (in nadaljevanja) z arduinom bodo potekala na podlagi zanimanja znotraj iniciative Cirkulacija 2 – predvsem zaradi cenovno ugodnega izdelovanja večih primerkov robotskih vmesnikov in laserskih krmilnikov. Kot osnova temu služi poenostavljena osnovna ploščica arduino (ottantoto, cheapduino, itd), ki jo je pred časom pokazal Marc Duissilier (“herr doktor”). Na ta način je bistveno pomagal pri prehodu od mistificiranega kupljenega objekta k samostojni izdelavi in praktični uporabi.

Borut Savski sem v zadnjih treh letih, od faze previdnega ogledovanja in postopnega seznanjanja s paradigmo, v zadnjih nekaj letih uspešno prešel na redno uporabo. S praktičnim prikazom upamo, da bo drugim članom in obiskovalcem nekaj tega napora in časa prihranjenega.

link do Uvoda v Arduino >>

Praxis = smisel = Cirkulino

Materializacija=konkretizacija je sugestija za dolgotrajnejši razvoj specifičnega vezja na podlagi katerega lahko poteka seznanjanje z vsemi nivoji dela.  Predlagana zasnova je t.i. sekvencer – naprava, ki modelira kroženje/ repeticije – torej neke vrste ura. Ob aktiviranih intervalih kroženja sproži impuls/ pošlje informacijo:

Repeticija/ kroženje = ritem

Primarni namen je uporaba v glasbene namene. Glasba ima svoje specifične veličine (ritem, melodija, harmonija, glasnost,…) in na njih želimo vplivati bodisi ročno ali avtomatsko. Avtomatsko je strojevo, kar pa ne pomeni da je nujno ponavljujoče se in predvidljivo. Velik del programiranja bo namenjen uvidu v možnost avtomatskega generiranja muzikalnih sprememb.

Drugi sklop razmislekov bo potekal na nivoju uporabniške izkušnje – kot vmesnik/ interface. Pri tem se uporablja simbolne estetske in pomenske kode. Ne bi želeli ostajati na obstoječih konvencionalnih rešitvah, ampak razpreti možnosti za  ponoven  razmislek in   redefinicijo. Ker imamo v rokah vse niti, to ne bo težko.

link do Cirkulino >>


Osnove elektronike

Osnovna elektronika za uporabo pri platformi arduino (fizični vmesniki poleg univerzalne platforme arduino potrebujejo še prilagoditev za posebne električne izvedbe – za to služi nekaj tipov elektronskih vezij, ki jih bomo predstavili in se z njimi podrobneje spoznali).

link na Osnove elektronike >>


Osnove programiranja za arduino

Ena od prednosti platforme arduino je poenostavljen način programiranja, ki poteka v višjem jeziku kot je bilo pri mikrokontrolerjih v navadi še pred nekaj leti. Pri nadaljnem študiju se uporabnik že lahko poslužuje množice primerov, ki so dostopni kot “open-source” na široko razvejani mreži uporabnikov na spletu.

link na Programiranje >>


Premična mehanika, prenosi, robotika

Mehanski vmesniki/ robotski deli (naslednja stopnja pri uporabi platforme arduino so t.i. mehatronski vmesniki, ki skrbijo za prenotvorbo električne energije v mehansko – premikanje. Premiki lahko služijo za prenos rotacijskega giba v horizontalni ali kakšen drugačen gib. V tem sklopu je predvidena predstavitev delovanja stružnice)

link na Robotiko >>

 

Estetika, industrijsko oblikovanje

Oblikovanje in izdelava končnega izdelka/ produkta (v tem sklopu se bomo seznanili z načrtovanjem in izdelavo tiskanih vezij za dodatne elektronske elemente, ki jih vsaka konkretna uporaba platforme arduino potrebuje. Pri tem je že zanimivo sodelovanje z industrijskim oblikovalcem, ki v največji meri upošteva ergonomijo uporabe in estetisko izvedbo produkta.

link na Estetiko >>

 

Materiali in obdelava

V ta sklop sodi tudi tehnologija izdelava ohišja naprave, za katero bomo najprej uporabili t.i. “vacuuform” termično preobikovanje plastičnih plošč (tudi “thermo forming”), ki je po našem trenutnem mnenju najbolj ekonomično, ker spominja na tiskanje.

link na Materiali >>


Events so-far:

2022 Skupni imenovalec | Common Denominator / velika skupinska razstava + Anita Wach: Levica Sredica Pravica & zvočne zgodbe + Draženje očesa // 53. rojstni dan Radia Študent! + Studio 8.1: Jan Kopač + Kasper T Toeplitz: Elemental II & Burning House + Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe + KonstruktK3 smo državljani NSK + [neumorna] FriForma: VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz) in Primož Sukič + Martina Jurak: Prehajanje : : Cirkulacija 2 + KUD Mreža / FriFormA\V: MRM trio & Lina Rica + Feminizem zavzema mesto! FriFormA\V in Rdeče zore + Prezenca in e-senca akademskega slikarja Dominika Mahniča + [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk + Emil Memon GRAFFITI finissage! + 2021 beepblip, Tisa Neža Herlec, Lina Rica: Relativna tišina ob zori + Marta Fakuch – Wellness @ C2 + Emil Memon – GRAFFITI + Studio 8.1: Kako živijo ljudje (bonus track) + KUD Obrat: Onkraj 10 let & Stefan Doepner: Humus + Joe Summers: Five New Songs + 1,5 + Diorama: vizualni dialog Tatiane K. in Giampaola P. + Studio 8.1 #4/21 Brina Kren: kako živijo ljudje. + Mladi Raziskovalci IV. – Lenart De Bock – Steps + Tjaž Juvan: NOISTER::C² – cirkus cirkulatio + Dialog 1,5 + Asinhronost / Tatiana Kocmur in Borut Savski + Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKEINVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija TuYoung researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKISquare meter: RENT + COSTS + Duhovi preteklosti oživljeniGhosts of the Past resurrected + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje svetaExpanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemljaNews from the Crypt + Cirkulacija2GO – kot Feniks!like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”!Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi delTree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New NarrativesSen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet NoldusoveSecret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem graduCongregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v OsmoziCirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintetHONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premieraJohn Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – scheduler + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA