Elektro / Elektra

Published on August 6th, 2008

V četrtek, 7. avgusta 2008 ob 21.00 v Cirkulaciji 2 v nekdanji tovarni Rog, praznuje rojstni dan naša draga sestra / sodelavka Majda Gregorič. Želi si sreče, zdravja, pa tudi kakšnih malenkosti. Torta bo in svečke tudi. Ob tej priložnosti bodo preostali člani kolektiva poskrbeli za vsebine, ki bodo bolj v podporo druženju, kot pa vedenju.

Ključ do vedenja je v moško-ženski besedni zvezi Elektro Elektra, ki v sebi skriva spor med Freudom in Jungom, saj je slednji predlagal termin “Elektrin kompleks” (ki se tiče hčerinega konflikta z materjo – v tekmi za očetovo ljubezen), ki bi bil vzporeden Freudovem “Ojdipovem kompleksu” (sinov obračun z očetom – v tekmi za materino ljubezen) – ta pa je koncept zavrnil, češ da spola obravnava na preve? analogen način. Za ženske oblike je imel Freud preprosto oznako ženski Ojdipov kompleks.

V grški mitologiji je bila Elektra hči mikenskega kralja Agamemnona. Ko se je ta vrnil s trojanskih vojn, ga je njegova žena Klitajmnestra ob pomoči ljubimca Egista umorila. Ko Elektra odraste, skupaj z bratom Orestom maš?uje smrt o?eta – ubijeta mater.

“Družina je osnovna celica družbe” je univerzalni slogan vsakega sistema / oblasti, ki s tem delegira del oblasti na glavo družine in tako afirmira temeljni kulturni vzorec, ki se skozi generacije prenaša po inerciji (nespremenljivo) prav preko družine. Ker je družina o?itno trdoživejša, se družinski vzorci povratno uspešno reproducirajo tudi v “odraslih” izpeljavah družin – kolektivih, tudi na stopnji družbe in države.

Poenostavljeno: družino sestavljajo otroci (infanti) in starši (pater / mater). To pri  družinah “odraslih” ljudi pomeni, da so odnosi, ki v njih vladajo, infantilni. Oblastniki se obnašajo paternalisti?no / maternalisti?no, podrejeni pa infantilno. Po Freudu bi lahko povzeli, da gre za celo družbo, ki je nevroti?na / bolna. Vsaka hierarhi?na družba je nevrotična. Zdrave odrasle družbe so morda lahko le partnerske. Morda bratsko-sestrske?

Minuli teden smo sodelavci Cirkulacije 2 gostovali na festivalu Sajeta v Tolminu, kjer smo se z opoldansko zvo?no delavnico dovolj uspešno preizkusili v t.i. “nišni” kulturno-turisti?ni ponudbi. Skupaj z obiskovalci smo izdelali kar enajst tereminov (prvih elektronskih glasbil), ki so na veliko presene?enje snovalca tudi vsi delovali.

Prihodnji četrtek, 14. avgusta 2008 bodo sodelavci Cirkulacije 2 predstavili svoja dela na festivalu Koperground v Kopru.