Sejem Dostop do orodij | Access to Tools

Published on February 7th, 2016

[lang_si]Po izjemno dobro obiskanem sejmu minuli petek in soboto na Reki, vabimo še na ljubljanski del sejma, ki bo potekal v torek, 9. februarja 2016 v Cirkulaciji² v Tobačni Ljubljana. Začetek sejma bo ob 16.00, dvorana bo ogrevana.

12717644_906866116095306_9017134324753646120_n

12669519_908087879306463_1944483649997731042_nSejem je primeren za obisk najširše publike, tudi otrok. Zvečer pa se bo zvrstilo še nekaj nastopov/ perfromensov – precej od teh s predstavljanimi napravami.

Sejem Dostop do orodij (ATT) daje na plano lepo število tehničnih domislic, ki so bile razvite za umetniške produkcije sodelujočih umetnikov. Od bizarnosti do že skoraj uporabnih naprav. Na ogled in otip bodo predvsem samostojno razvite naprave, ki so del trenutnih trendov povezanih s prostim širjenjem znanja s področja različnih sodobnih tehnologij – mimo uradnih študijskih programov. Izbira datuma slovenskega kulturnega praznika ni bila naključna…

Sodelujoči umetniki: Paula Pin (Španija), Dmitri Morozov (Rusija), Radiona (Hrvaška), Stefan Doepner (Nemčija/Slovenija), Boštjan Leskovšek, Nataša Muševič, Robertina Šebjanič, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič in Borut Savski (vsi Slovenija)… Več o njihovih projektih na prejšnjem sporočilu ->

SYNTHOMIRDel sejma bo tudi delavnica izdelave 8-bitnega odprtokodnega sintetizatorja zvoka z imenom
Synthomir, ki je nastal v delavnici društva Radiona iz Zagreba. Avtorja Igor Brkić in Damir Prizmić napovedujeta, da je za izdelavo potrebnih 4 do 5 ur. Število udeležencev je omejeno – potrebna je prijava – kontakt: sonjagrdina@gmail.com. Več na http://radiona.org/synthomir

Produkcija Aksioma s tesnim sodelovanjem Cirkulacije 2. Facebook event ->

Sejem ArtTools je posvečen raziskovanju tega, kako lahko tehnologije ustvarjajo nove oblike družbenega dialoga. Gre za novomedijsko performativno prireditev po vzoru nekdanjih svetovnih razstav. Cilj je ustvariti “na napravah temelječo prireditev”, začasno avtonomno cono, kjer se razstavljajo eksperimentalni izdelki, pri komunikaciji med razstavljalci in obiskovalci pa vzpostavljajo novi odnosi, ki temeljijo na izmenjevanju idej. Naprave namreč še niso izdelki, ampak idejne zasnove/ prototipi.

Sejem je novomedijski in performativni dogodek kot so ga zasnovali leta 2014 Abandon Normal Devices za festival AND v Liverpoolu. Avtorji so ves čas na voljo za pojasnila, pomoč, demonstracije, svetovanje in izmenjavo znanj.

Dogodek je ljubljanski odmev na sejem AND Fair (“Abandon Normal Devices”, ali: Napusti Normalne Naprave) v Rijeki, ki so ga minuli teden pripravile organizacije Drugo more (HR), v sodelovanju z ljubljanskim Aksioma in Abandon Normal Devices (UK).

12662643_907426799372571_1856517308220582145_n10399479_907426849372566_6411736767059310525_n 12654282_907427029372548_957045076952611202_n12715258_907426729372578_1238444536797732816_n

[lang_en]

After extremely good visit of a AND Fair in Rijeka last friday and saturday, you are invited to Ljubljana part – the ATT Fair, on Tuesday 9th February 2016 in Cirkulaciji² at Tobačna Ljubljana. The fair will start at 16.00, the hall will be heated!

12717644_906866116095306_9017134324753646120_n

12669519_908087879306463_1944483649997731042_nThe fair is friendly for all audiences, also children. In the evening there will be quite some performances  – many with devices on display.

ATT Fair (Access to Tools) presents quite some technical ideas, that were developed for artistic purposes of participating artists themselves.  From bizarre to almost a product. The devices will be available to look at and to hold – they are all part of current trends of spreading the knowledge of the various fields of technologies  – not linked to official study programmes. The date chosen (Slovene day of Culture) was not chosen randomly…

Participating artists: Paula Pin (Spain), Dmitry Morozov (Russia), Radiona (Croatia), Stefan Doepner (Germany/Slovenia), Boštjan Leskovšek, Nataša Muševič, Robertina Šebjanič, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič in Borut Savski (all Slovenia). More on their projects in the previous post ->

SYNTHOMIRPart of the fair is a workshop to make an 8-bit open source code sound synthesizer Synthomir, that was made in the workshop of Radiona Zagreb (Croatia). The authors Igor Brkić and Damir Prizmić have told us that time neede to make it is 4 to 5 hours. Number of participant is limited – registration is necessary – contact: sonjagrdina@gmail.com. More at http://radiona.org/synthomir

Production of Aksioma with participants’ selection and organisation of Cirkulacija 2. Facebook event ->

ArtTools Fair tries to determine how the technologies can create new forms of social dialogue. It is a new media performative event, based on the devices shown & ideas exchanged.  It is a temporary autonomous zone of close individual communication between authors and audience. Devices are not yet products, but ideas/ prototypes. The artistic form of a fair of such devices was proposed Abandon Normal Devices for the AND festival in Liverpool in 2014.

Ljubljana fair is an echo of last week AND Fair (“Abandon Normal Devices”) in Rijeka, organized by  Drugo more (HR), in participation of Aksioma Ljubljana and Abandon Normal Devices (UK).

12662643_907426799372571_1856517308220582145_n10399479_907426849372566_6411736767059310525_n 12654282_907427029372548_957045076952611202_n12715258_907426729372578_1238444536797732816_n