Taste of Vtol/ Okus Vtola

Published on March 22nd, 2013

V torek 26. marca 2013 Cirkulacija 2 vabi v svoje prostore v nekdanji tovarni Rog na predstavitev in druženje z moskovskim medijskim umetnikom, sovaldi sale eksperimentalnim glasbenikom in graditeljem elektronskih instrumentov Dmitrijem Morozovim.

Uradni del s predstavitvijo projekta ::vtol:: bo potekal med 20.00 in 22.00,  sledi pa še tišji zvo?no družabni jam Potiho.

Taste of Vtol/ Okus Vtola

 


::vtol::
je projekt moskovskega medijskega umetnika, troche glasbenika in razvijalca eksperimentalnih zvo?nih elektronskih inštrumentov Dmitrija Morozova. Od za?etka prejšnjega desetletja se ukvarja z izdelavo lastnih in predelavo obstoje?ih instrumentov za lastne projekte, ter izdelavo instrumentov za druge glasbenike in medijske uimetnike.

Po padcu Sovjetske zveze je edini, ki se na tem teritoriju resno ukvarja z izdelavo glasbenih in video sintetizatorjev. Poleg tega ustvarja umetniške audiovizualne instalacije in kot predavatelj in vodja delavnic promovira principe poseganja v obstoje?e elektronske naprave (“circuit bending”) in samogradnje naprav (“DIY”). Kot umetnik in glasbenik je nastopal in sodeloval na festivalih v Rusiji, discount Franciji, Belgiji, Švici, Tur?iji, ZDA, Kitajski, Hong Kongu, Litvi in Izraelu.

Nekja fotografij njegovih del je na spletni strani  http://samoletuvvp.narod.ru/vto/bio.html

njegovi glasbeni instrumenti pa tule  http://vtol.tk


Photos from the crypt

 

Tuesday,  26th March 2013,  Cirkulacija 2 invites to the premises at ex-factory Rog for presentation and socializing with Russian media-artist, experimental musician and builder of electronic instruments Dmitry Morozov.

Official part with presentation o the project ::vtol:: will be from 20.00 to 22.00,  folowed by a quieter jam session and socializing part called Quiet!.

Taste of Vtol/ Okus Vtola


::vtol::

is a project of a Moscow media-artist, musician and engineer of strange-sounding mechanisms – Dmitry Morozov. Starting in mid 00s, Dmitry actively began using DIY and circuit-bent instruments for his own music projects, as well as making instruments for other musicians and media artists at the same time.

He is the first serial music and video synthesizer producer in all of post-soviet territories, after the collapse of USSR. Besides making music and instruments, Dmitry creates audiovisual art-installations and advocates circuit bending and DIY electronic in Russia by means of lectures and workshops. As artist and musician he has participated in many art festivals and gigs in Russia, France, Belgium, Switzerland, Turkey, USA, China, Hong Kong, Lithuania and Israel.

some photos of his works can be found here http://samoletuvvp.narod.ru/vto/bio.html

his music instruments are here – http://vtol.tk

 

Photos from the crypt