Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by…

Published on October 6th, 2018

Cirkulacija 2 najavlja jesensko serijo dejavnosti:

13. do 21. oktober 2018: gostovanje Cirkulacije 2 na festivalu Pixelache v Helsinkih / Finska

Člani Cirkulacije 2 (Borut Savski, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek) bodo predstavili svoj nabor post-mejkerskih objektov. Kaj sploh je post-mejkersko? Oznaka prihaja s strani gostitelja Koelse, ki je finska skupina za eksperimentalno elektroniko. Definicija pa je stvar debate. Ne tiče se le estetike, ampak tudi sociologije prekarne ekonomije: čemu služi v post-industrijskem svetu delo brez plačila, brez naročnika? A bognedaj: brez veselja.

Pri finskem delu mednarodne izmenjave bo poudarek na predstavitvi dela in del slovenskih umetnikov, ki so sodelovali pri prvem delu festivala Robotanika leta 2017. Kljub temu predvidevamo dokaj spremenjeno situacijo. Koncept Robotanike kot „kibernetskega rajskega vrta“ smo ohranili, ker je naslov trendovsko privlačen in sugerira nadaljne ukvarjanje s tehnologijo kot religijo: tehno-religijo. Pri tem sta obe strani zanimivi: tako tehnofilija kot tehnofobija.

Ah, ne pozabimo: Ministrstvo za kulturo gostovanja ni podprlo!

Sreda, 7. november 2018 v Poligonu | Tobačna Ljubljana: Enodnevni simpozij Umetnost umetne inteligence (The Art of Artificial Intelligence – AAI)

V sklopu simpozija umetniki razpostavijo svoje objekte in na teh prikažejo in razložijo njihove pristope, ki se tičejo AI teme. Pri tem bodo verjetno prišli na plan koncepti živosti, avtonomije, interaktivnosti, generativnosti in seveda naključja. Verjetno bi se omenjalo tudi pomen pravilnosti delovanja, oziroma, na enaki ravni, tudi napako, ki ni tehnična ampak logična. Znotraj sodobnih estetskih pristopov je to itak ok. Smiselnost je pri tem ohranjena – saj ljudje opazovalci takšen estetski smisel vedno generirajo že sami.

Vmes so tudi socio-biološka vprašanja, ki se tičejo inteligence kolektivnega, kot so npr. “jate” – in nenazadnje: človeška družba.

Drugačna pa so vprašanja strojeve pameti, učenja, itd., kar se zdi, da je sodobni trend AI-ja. Tu je smiselnost manj poljubna, če sploh. Pomembna je pravilnost rezultatov. Umetni govor je verjetno na tem polju bolj zanimiv kot razpoznavanje podob, obrazov.

Sodelujoči z ekspozeji: dr. Simon Dobrišek (FE), dr. Damjan Bojadžiev (IJS), Stefan Doepner, Borut Savski, Boštjan Čadež, Dominik Mahnič.

Projekt podpira JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Torek, 13. novembra 2018 v Cirkulaciji 2: Roboti risarji, razstava z otvoritvijo

Roboti risarji so od vseh vej robotske umetnosti najbolj komunikativni in se tudi najbolj neposredno  spogledujejo z ustvarjalnostjo človeka. Vprašanje umetne inteligence verjetno ni zmaga računalnika v šahu, ampak kreacija tako domišljijske stvaritve, kot je umetniško delo.

Estetsko premikanje robotov ali njihove poteze so seveda lahko stvar algoritmov, ki logično razdelijo sicer pogosto vektorsko natančno reprezentacijo motiva in oponašajo visoko abstrahirane umetnikove poteze, ki so polne nelinearnosti – navdiha, vendar tudi priučene, trenirane – torej neke vrste rokohitrski programi. Poteza umetnika je globoko cenjena kot vrhunec sozvočja ideje in telesa.

Posamezniki, ki delujejo blizu in znotraj Cirkulacije 2, so se v preteklosti skoraj vsi po vrsti ukvarjali z neko obliko robotiziranega risanja. Pokazali so interes, da svoje robote risarje prikažejo na enem mestu – na razstavi.

Sodelujoči: Dominik Mahnič. Boštjan Čadež, Stefan Doepner, Lars Vaupel.

17.  do 28. november 2018: Gostovanje na festivalu Umetnosti in robotike (Festival of Art and Robotics) v starem pistanišču v Trstu (Centrale Hydro – Dinamica of the Old port of Trieste)

Maria Campitelli in Gruppo settantotto nekaj zadnjih let v Trstu pripravljajo razstave sodobnejših oblik umetnosti – predvsem bio-tehnološke. V preteklih letih je na teh predstavitvah sodelovala tudi Cirkulacija 2 in njeni posamezniki.

Borut Savski bo predstavil prvo obliko dveh glav v pomenskem dialogu – TwinSpeaks. Stefan Doepner bo razstavil jato malih premičnih zvočnikov. Dominik Mahnič bo postavil wu-wei – video-router – kar pomeni video kamero, ki se pomika po objektu interesa in na projekciji prtoizvaja raznolike estetske pogloede/ detajle.

Nedelja, 18. november 2018 na festivalu PixxelPoint Nova Gorica: “Bodi Jimi tudi ti!”

Delavnica izdelave enostavnih enostrunskih električnih kitar, ki jo vodita Stefan Doepner in Borut Savski. Brez starostnih omejitev – za 15 udeležencev. Z zaključno umetniško produkcijo, ki bo koncert.

Od polena do instrumenta. Logika Ostržka – ko poleno oživi. Jimi je seveda Jimi Hendrix – legendarni kitarski heroj. V času digitalnega je to torej medijska arheologija. Na fotografiji je evolucijska progresija v Cirkulaciji 2 narejenih strunskih instrumentov. Izdelovali bomo prvega desno od polena!