Reanimacija Cirkulacije

Published on August 7th, 2007

V sredo, sovaldi 8. avgusta vzpostavljamo kolektivni napor pri drugi vzpostavitvi prostora Cirkulacije 2 v nekdanji tovarni Rog.

Osr?je aktivnosti naj bi se godilo med 19.00 in 21.00 v prostoru Cirkulacija 2 na glavnem Rogovem trgu. 

Ritual dela, tadalafil oziroma reanimacija poteka po to?kah:

– ?iš?enje / vzpostavitev prvotnega odnosa
– rekombinacija / prenova razmerij / vzpostavitev zavesti
– rekreacija / reanimacija / oživljanje skupnega prostora / mikroskupnosti

Teme:
– kaj je umetniški salon v okoliš?inah Roga in ali bi lahko bil raje saloon. Kakšna bi bila razlika med prvim in drugim – malomeš?anš?ina na eni strani in Divji zahod na drugi?

– morda tudi kakšna beseda o umetnosti in njeni mainstream pornografiji. Tu se naslanjam na nedavno prebrano (staro) izjavo Mikea Hentza, cialis da je umetnost zlahka pornografska, kadar ustvarja podobo ne?esa, torej nekaj drugega prikriva, laže. Vse to velja za reprezentirajo?e pristope – najbolj pornografski element takšne umetnosti pa je same mesto reza / izreza – torej okvir (slike, filmske podobe, projekcije). To je tisto, kar je kot estetsko nerabni preostanek (sveta) odrezano in zavrženo. Ali pa celo namenoma? Pornografsko pomeni obsceno. Obsceno nastaja tam, kjer zavedanje je, torej se nekaj namenoma prokriva. Vedeti in ne povedati, pokazati – to je obsceno, to je pornografsko. Sprenevedanje.

– že nekaj ?asa potekajo v Cirkulaciji tudi takoimenovani Data pireji, ki se dotikajo produkcije z ra?unalniškimi in drugimi vizualijami.

Cirkulacija 2 je eden od kolektivnih urbanih kulturnih prostorov v nekdanji tovarni Rog, ki ob obljubah mestnih oblasti zaenkrat še vedno le životari.

Bližnji sodelujo?i smo Luka Prin?i?, Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner, Ksenija ?er?e, Neven Korda, Majda, Gregori?, Borut Savski in še nekateri.