Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu

Published on December 9th, 2012

RogLab = kontejner na koncu Petkovškovega nabrežja & južno od tovarne Rog

Cirkulacija 2 pri?enja v ?etrtek 13. decembra ob 18.00 in v soboto 15. decembra ob 16.00 z rednimi sre?anji ob predstavitvah, cialis debatah in povsem prakti?nih delavnicah v zvezi s pojmom arduino. Sre?anja so del partnerskih dejavnosti pilotskega projekta RogLab za bodo?i center Rog in del evropskega projekta Second Chance – revitalizacije nekdanjih industrijskih objektov.

Za sodelovanje na delavnici se je potrebno prej prijaviti, saj je število mest omejeno na osem!
V primeru ve?jega zanimanja se bomo dogovorili za dodatne termine.

Prijave pošljite na e-naslov: urska.jurman@ljubljana.si

Kotizacija za dvodnevni sklop predstavitve in prakti?ne delavnice je 10 EUR, kar se ti?e predvsem delavnice – izobraževanje je v Sloveniji zaenkrat še brezpla?no.

Tisti, ki že posedujejo razvojno vezje arduino, naj ga prinesejo s seboj.
Vezje programiramo s pomo?jo ra?unalnika, zato potrebujete tudi prenosni ra?unalnik.
Aktivnosti bodo v veliki meri potekale na osnovi pripravljenega vezja Cirkulino, ki je MIDI sekvencer – za povezavo z ra?unalniškim ali fizi?nim MIDI instrumentom. Cirkulino deluje le skupaj z arduinom.
Nekaj razvojnih vezij arduino UNO R3 bo na voljo, vendar le v povezavi z nakupom predlaganega vezja Cirkulino.

Cena vsakega posameznega vezja je 30 EUR, skupna cena za arduino in Cirkulino je torej 60 EUR. Tretji sestavni del, ki tvori celoto, je ohišje. Predvidena cena 30 EUR. Skupna investicija je torej 100 EUR. Programsko opremo dodamo brezpla?no!

Kot je bralcu verjetno jasno, kultura in umetnost sledi sociali, zdravstvu in izobraževanju – trendu privatizacije teh segmentov in prelaganju dosedaj družbenih dobrin na ple?a posameznikov – potrošnikov.

Za tiste prave potrošnike pa je na voljo tudi instanten izdelek, ki se imenuje Cirkulino (kako tipi?no!) in ga bo možno kupiti že narejenega za ceno 100 EUR.

Arduino je hardversko-softverska odprtokodna platforma, ki omogo?a izdelavo zanimivih elektronskih napravic – avtomatov in vmesnikov. Mi jih imenujemo “gadget-i”. Temelj je mikrora?unalnik – torej ra?unalnik – kar pomeni odprtost platforme za najrazli?nejše uporabe. Naslednja klju?na beseda je “fizi?ni vmesnik”, kar pomeni da je mikrora?unalnik namenjen komuniciranju s fizi?nim okoljem – zajemanju, obdelavi in pošiljanju podatkov – nazaj v fizi?ni svet ali v drug ra?unalnik – in celo na svetovni splet.

Mentorji v sestavi Borut Savski, Stefan Doepner, Saša Špacal, Mitja Cerkvenik in Jakob smo pripravili tek na dolge proge s poudarkom na širokem razumevanju pojma kreativnih industrij – delamo izdelek in ob tem preverjamo vse možnosti, ki se kažejo lahko dostopne zagretemu posamezniku. Poudarek je torej na samoizdelavi vseh sestavin. Te pa so: elektronika, robotika, programiranje, oblikovanje materialov in estetika. To seveda precej spominja na kratico BEAM (robotics – Biology, Electronics, Aesthetics, Mechanics), kar je povsem primerno.

Nekaj primerkov gadgetov/ naprav/ objektov/ interfejsov, ki uporabljajo arduino:

SonicPartner 2012

SonicPartner 2012 (Stefan Doepner)


Slovenski naci scratcher

Slovenski naci-baci scratcher 2011 (Borut Savski)

 

Še nekaj arduino zvarkov:

– Mitja Cerkvenik: sekvencer na podlagi dveh arduinov, ki je njegovo diplomsko delo http://www.mitjacerkvenik.com/ (in na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=9_ZUEms6Qoc&feature=plcp)
– Jakobov laser 2011-12
– Boštjanov laser 2011-12
– Borutov senzorski interface za strune Nevestine harfe (2011-12)
– Borutove Prenapete strukture (Hobotnica 2010 in Drevo življenja/spoznanja 2011)

Toplo vabljeni na toplo!
Povezava na spletu:
http://www.cirkulacija2.org/?page_id=1431