Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO

Published on July 11th, 2012

Sajeta 2012
tehnološke delavnice
24. – 29. julij 2012
Tolmin – Soto?je

Združene sile C2_TO – lahka verzija  (Cirkulacija 2 in Theremidi Orchestra)

Izhodiščna domislica:

“Trditi, da je tehnologija dehumanizirajoča, je enako trditvi, da je človek žival” (Borut Savski)

Opis dejavnosti

Tehnološka delavnica bo vsebovala tri vrste dejavnosti, ki bodo vpete v kontekst kreativnega tabora Sajeta:

1. Zaznavanje okolja s pomo?jo proteti?nih pripomo?kov (proteze so podaljški ?lovekovih senzornih organov, ki omogo?ajo vpogled onkraj meja neposredno zaznavne trojice: sluha, vida, dotika. Izmed teh bomo izbrali in izdelali:
– kvalitetni hidrofon (mikrofon za zaznavanje podvodnega dogajanja) – zanimivi se zdita dve varianti, ki jih bomo izdelali in preizkusili
– kvalitetni senzor elektromagnetnega sevanja (tuljava za zaznavanje sprememb elektromagnetnega polja z enostavno pretvorbo v človekovo zvočno zaznavno polje)
– različne antene za kvalitetni sprejemnik radijskih valov (VLF-sprejemnik; t.i. “natural radio”; pretvorba poljubnega spektra elektromagnetnega valovanja v slišni spekter; zaznavanje sončnega sevanja in meteoritov;…)

2. Izdelava in razlaga preprostih elektronskih vezij za “dotični” način igranja
– “dotični Tone”/ TouchTone vezje – izdelava vezja z vodstvom
– microNoise – izdelava vezja z vodstvom
– razlaga temeljev elektrotehnike (upor, kondenzator, tuljava, ojačevalec, logi?na vrata, povratna zanka, oscilator, itd.)
– komplet sestavnih delov vezij (kit) je plačljiv -> 20 EUR

3. Performativni del predstavljao uporabe predpripravljenih in izdelanih sestavnih delov na na?in skupnega muziciranja in poslušanja. Se dogaja vsakodnevno v sklopu delavnic in/ali ob delavnicah

Za nekatere vrste senzorjev je kot dodatek predviden ra?unalnik. Programi za vse vrste operacijskih sistemov bodo izbrani in v praksi preizkušeni.

Delavnice potekajo na na?in vzporedno-zaporednih dejavnosti, kar pomeni, da niso točno precizirane in se zgodijo “po potrebi” – neke vrste neposredna improvizacija na med?loveški ravni komuniciranja (pa smo spet pri izhodiš?ni domislici…)

Povezave

Poročilo o delavnici na Planet Siol Net:
http://www.siol.net/kultura/dogodki/2012/07/cirkulacija_2_zdruzena_s_theremidi_orchestra_mocmi_na_sajeti.aspx

Theremidi Orchestra
http://wiki.ljudmila.org/Theremidi_Orchestra

 

photo: Milan Kristl in Boštjan Leskovšek