cookieStuff

Za normalno delovanje spletne strani uporabljamo “piškotke”, ki so majhne datoteke, ki se shranijo v uporabnikov ra?unalnik in si zapomnejo nekatere njihove nastavitve. Uporabljamo naslednje:

Včasih se naložijo tudi piškotki s strani tretjih ponudnikov storitev – če prispevek vsebuje kakšne video ali zvočne datoteke.

Za širjenje informacij uporabljamo e-poštni servis – individualni uporabniki se z njihovimi e-naslovi prijavljajo prostovoljno in se lahko v vsaki prejeti e-pošti tudi odjavijo.

Spisek e-naslovov ni javno dostopen.

For proper functioning of the website we use cookies – small text files that are saved to your computer and remember some of your decisions as individual settings. We use these cookies:

Some third-party cookies are occasionally loaded when video or sound is embedded in some posts.

To spread information we use e-mail lists – the individual users can freely subscribe  with their e-mail addresses and also unsubscribe at will with every email received.

The list of email addresses is not public.