Zasebnost podatkovPrivacy policy

Uredba EU o zaščiti osebnih podatkov posameznikov določa, da morajo po 25. maju 2018 vsi prejemniki potrditi, da želijo sprejemati naša obvestila.

Za obveščanje javnosti in medijev uporabljamo spisek email naslovov, ki je nastal tekom let. Mnogi prejemniki so se sami naročili in s tem prejemanje naših obvestil tudi potrdili. Drugih podatkov, kot so imena, naslovi, itd., ne beležimo.

Spisek e-naslovov ni javno dostopen, teh podatkov pa ne posredujemo naprej in jih naknadno ne obdelujemo.

Individualni uporabniki se z njihovimi e-naslovi prijavljajo prostovoljno in se lahko s klikom na povezavo vsebovano v vsaki prejeti e-pošti tudi odjavijo.

Za normalno delovanje spletne strani uporabljamo “piškotke”, ki so majhne datoteke, ki se shranijo v uporabnikov računalnik in pomnijo nekatere njihove nastavitve. Uporabljamo naslednje:

Včasih se naložijo tudi piškotki s strani tretjih ponudnikov storitev – če prispevek vsebuje kakšne video ali zvočne datoteke.

From 25th May 2018 – according to the EU General Data Protection Regulation (GDPR) every individual has to confirm that he/she wants to receive our newsletter.

To inform media and the general public about our ongoing activities we use a newsletter service with a list of email addresses. Many subscribers have applied via web interface and have confirmed their decision individually. We do not collect any other information (like: names, addresses, etc.).

The list of email addresses is not public, we do not pass this information to third parties and we do not process this data.

Individual users can freely subscribe with their e-mail addresses and also unsubscribe with a link received with every email.

For proper functioning of the website we use cookies – small text files that are saved to your computer and remember some of your decisions as individual settings. We use these cookies:

Some third-party cookies are occasionally loaded when video or sound is embedded in some posts.