BRLOG

Published on November 26th, 2007

brlog

Vabljeni na predstavitev projekta Brloga avtorice Majde Gregori?, case ki bo v prostorih Cirkulacije 2 v tovarni Rog v Ljubljani v ?etrtek, 29. novembra 2007, ask ob 21. uri.

Sodelujo?i: Majde Gregori?, Boštjan Leskovšek, Milan Kristl, Ksenija ?er?e in Luka Prin?i?. 

Projekt Brlog je interdisciplinarno umetniško raziskovanje. Je ?utno pripovedno delovanje prvobitnosti v perspektivi bodo?ega.

Kafkova novela Brlog je nastala 1923 v ?asu psihoti?nega vzpona nacizma. Postavljam ga v tovarno Rog, kjer se intertekstualnost med vizualnim, zvo?nim, performativnim in literarnim medijem vzpostavi kot oblika za?asnosti, spremenljivosti skozi komunikacijo in prevode med razli?nimi na?ini izraznosti.