Kerber nezavednega in druge zgodbe

Published on July 8th, 2008

Kiber-hipiji v Cirkulaciji 2 ponovno kli?emo na mediirano pol-javno snidenje v ?etrtek, nurse 10. julija 2008, po osmi uri zve?er v prostorih na glavnem Rogovem trgu.

Ksenija ?er?e bo pokazala video z naslovom padec…, ki je ravnokar tudi na razstavi v slovenjgraški galeriji.

Boštjan Leskovšek je pripravil novo zvo?no instalacijo imenovano Kerber nezavednega, s katero bo ro?no in zvo?no manipuliral bambi strojnica. Opomba: Kerber je troglavi pes iz starogrške mitologije, ambulance ki pazi, da duše umrlih ne uidejo iz Hada.

Borut Savski bo najbrž držal obljubo in predstavil horizontalni filigranski reflektor, za?et lani v Istanbulu. Na ogled in zlorabo bo tudi najnovejši vmesnik za manipulacijo video slike, narejen minuli teden za break-beat party v Dvorani vzdihljajev (tudi nekdanja faktorija Rog). Klju?ne besede bi lahko bile tudi “sveta geometrija” – hm, cheap simetrija ali asimetrija, civilizacija (kultura?) ali narava…

– Majda Gregori? bo modelatorka, ki poudarja naslednje klju?ne besede: simultanost, sinhronizacija, prevodi… predlaga kakšen od aktualnih pogovorov=razmislekov. Npr.: o prihodnosti podobnih samoprodukcijskih enot, kot je Cirkulacija 2.  

V nadaljevanju na kratko o hipijih…

Zadnje ?ase se pojavlja vse pogosteje in z razli?nimi motivi – celo z vse ve?jim sovraštvom oznaka hipiji (po Ljubljani sprehaja pitbulla v nacija modno odet mladec z majico “kill the hippies”). 

Sicer se je oznaka prvi? pojavila že ob mojem nastopu s kolegom z Dunaja Klausom Filipom, ko sva pomladi leta 2007 igrala “zvoke” v Menzi na Metelkovi. Tedaj je prišla s strani dveh ?lanov Laibacha, za katere imam tudi sam že dalj ?asa oznako: dizajnerji (pa tudi: mistifikatorji). Tako ozna?im dejavnost ali ?loveka, ki nekaj producira zgolj na površini, v globini pa na debelo manipulira. To pomeni, da se v vseh plasteh obilo ukvarja z uporabo kulturno visokoenergetskih simbolov, ki pa ostajajo nerazloženi še vedno nepregledni miti (ne omogo?ajo vpogleda v pomen sporo?ila). Ker to ni kreacija novega, ampak rekombinacija, to imenujem dizajnerstvo. Na površini so to lahko le ?im bolj razpoznavni žanri. Sem paše tudi t.i. subvertising (oz. subversive advertising).

Res je, da so dejavnosti ljudi, ki smo v Cirkulaciji 2, povem razli?ne v pristopih in motivih, kot pri dizajnerjih. Predvsem ogibanje žanrom, ?im ve?ja stopnja originalne kreacije, ?im manjša stopnja predpriprav – zakulisnega dela, najraje improvizacija. Poleg tega še nekakšen holisti?ni pristop, kjer se prosto sestavljajo osebne in skupnostne težnje, ter še odmik od klasi?nih oblik prezentacij – kjer je akt kreatorja dogodka že tudi njegov odmik od te vloge.

Drugi? se je oznaka hipiji pojavila ob nedavni razstavi v Kapelici (junij 2008), ko je finska umetnica Minna Henrixonn razgrnila zemljevid ljubljanskih akterjev v sodobni umetnosti, kjer je iniciativo Cirkulacija 2 poimenovala “hippies”, kar mi je potem dalo vzpodbude za preizpraševanje, ali smo res hipiji in kaj to sploh pomeni v teh ?asih. 

Po moje gre v treh primerih za neenako razumevanje pojma hipija, ki je v mojih ?asih pomenil predvsem nedejavne, z vsem zadovoljne posameznike, ki pretežno skrbijo za svojo rit (“dobrobitje”) – kar je enako: kam ga bodo naslednji trenutek brez odve?ne odgovornosti vtaknili. Seveda je že to zmerljivka, ki pa z novejšo nima kakšne posebne zveze.

Novejša je po mojem mnenju že inverzija (obrat za 180 stopinj) te meni znane oznake. Torej pomeni nasprotno: za oznako, ki leti na dejavne, z ni?emer zadovoljne posameznike, ki jih pretežno skrbijo socialne in kolektivne vrednote – kar je enako: kaj bodo bodo v svojem življenju kvalitetnega naredili.

Verjetno je ta druga interpretacija bližje prvotnemu pomenu hipijevstva, ki pa sega še kakšno desetletje ali dve pred moj ?as. Vprašanje torej je, kaj je narobe z zadnjo oznako, oziroma kako jo je mogo?e sploh doumeti kot problemati?no – ali pa je resnica taka, da je takšno nekdaj tudi uradno razglašano pozitivno stališ?e,  postalo vrednota le še manjšine ljudi – ki pa so vedno bili tar?a takšnih in druga?nih “junkerjev” – torej ponovno novi Židi. Naciji skrbijo za poenotenje – za ?istost naroda. Ta interpretacija bi bila lahko smiselna. 

V milejši varianti pa verjetno pomeni deljenje ljudi glede na njihove motive in na?ine delovanja v dva svetova: v “dizajnerje”, “žanrovce”, “mistifikatorje”, “manipulatorje”, “individualiste”, “zaprtokodneže”, “klonirance” na eni strani, in na  “hipije”, “improvizatorje”, “demistifikatorje”, “kolektiviste”, “odprtokodneže”, “realtime-ovce”, “mutante” na drugi strani. S ?emer se strinjam.

Borut Savski