Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti

Published on October 22nd, 2008

Majda Gregori? v Muzeju premoderne umetnosti

s sodelavci Cirkulacije 2 : Boštjan Leskovšek, viagra Borut Savski, Milan Kristl, Miha Tomši?

postavljanje-dogajanje-sestavljanje-raztavljanje-predstavljanje-prepoznavanje -POSTELJA št.6.

OD SREDE DO PETKA, medical KONEC 3 DNEVNEGA DELA DOSEŽE VRHUNEC V OTVORITVENEM MULTIMEDIJSKEM DOGODKU V PETEK OB 24. 10. 0b 20H

V MUZEJU PREMODERNE UMETNOSTI V SPODNJEM HOTI?U SO NA OGLED DELA NASTALA V ZADNJEM DESETLETJU

DO FEBRUARJA 2009

Sem tista umetnica ki deluje med svobodo in omejitvijo med konzervativnostjo in radikalnostjo in se sprašuje ?e spoh obstaja nulta to?ka ravnotežja in ali to rabi, see ali rabi samo nasprotja? Sinteza brez nasprotij ne bi obstajala. In kaj je noter in kaj zunaj, in kaj je spredaj in kaj zadaj, in kaj ?uti in ?esa ne in kaj zamudi in ?esa ne in kaj ho?e in ?esa ne? to je tisto kar je med, vmes.
/ leto 2004/

1.umetnost:

zanimajo me naravna ali obverbalna zaverbalna govorica, to so tiste oblike, so tiste barve, tisti prostori, zvoki, ki segajo dlje od besed, bivajo v globljih in popolnejših vesoljih telesa.

2.lepo:

odlo?ne poteze vizualne taktilne zvokovne narave, so neponovljive, so v kontekstu v katerem so producirane.

3.oblika:

ima intuitivni pomen je fizi?ni predmeti ki obstaja znotraj ?asovno-prostorskega okvira s katerim smo soo?eni v danem trenutku.

4.ustvarjanje:

prostor v prostoru ob?utljivosti v luš?enju, plastenju v pokrajino v na?in raziskovanja in delovanja v proces.

5.prikazovanje:

materializacija in dematerializacija, procesa, predmetnosti, odnosov. Se obsesivno naslanja na s-misel , misel ?loveka.

6.estetski doživljaj:

smislel sebe boljše razumeti in to poskušati deliti z drugimi

NA OGLED, IZPOSOJO IN PRODAJO SO DELA NASTALA V ZADNJEM DESETLETJU

V MUZEJU PREMODERNE UMETNOSTI V SPODNJEM HOTI?U DO FEBRUARJA 2009 VLJUDNO VABLJENI !