: Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma

Published on July 30th, 2016


Senpuki
V sredo, 3. avgusta 2016 ob 21.00 v Cirkulaciji 2, Tobačna Ljubljana. Hrupni poletni večer… odmev junijskega Zasavje NoiseFest, ki je imel postajo tudi v C2.

Trije, štirje nastopajoči zvočnoeksperimentalni projekti.

NIKU SENPUKI je poskus preliti različne nasprotujoče si glasbene pristope v eno zvočno pokrajino – med melodijo in noiseom, improvizacijo in kompozicijo, v živo in s posnetki. Glavni viri zvokov so strunski instrumenti – brenkala in godala – in človeški glas, ki pripoveduje v izmišljenem jeziku Jyalosæ. Svetovna glasba za novi, zelo osebni svet.
https://nikusenpuki.bandcamp.com/

EMERGE se hrani z minimalističnimi glasbenimi tradicijami eksperimentalne in neakademske noise glasbe. Sproti nastajajoče zvočne strukture ustvarjajo različne čustvene atmosfere, ki jih vsak poslušalec doživlja drugače. Uporabljeni zvočni viri (instrumentarij) so minimalni – pogosto komaj prepoznavni. Kot osnovni zvočni material uporablja tudi zvoke drugih avtorjev (reciklaža…).
https://emerge.bandcamp.com/

pavleisdeadpavleisdead jemlje inspiracijo od prerokov, filozofov, političnih skrajnežev, osebnega interesa za okultno in iz bazične vere v brezčasno transcendenčno veličino, ki jo ugleda na dnu človeštva – prepozna in sprejme. Pavleisdead sestavi apolonične in dionizične elemente v enovito celoto, ki je strukturirana, a abstraktna – mestoma nasilna. Vsak projekt vzpostavi igralca in zaplet, ki je posledica vizij iz sanj. Bistvo projekta je postopen, ekstatičen razpad boga s strani nevidnih sil. Pavle v svojem nastopu živi in mre v kreativni in optimistični harmoniji s trpljenjem, ki ga nudi življenje – poln “eksperimentalne nesramnosti, vse dokler se vaša ušesa ne odločijo, da se bodo obrnila nazaj”.
https://pavleisdead.bandcamp.com/

Neven M. Agalma & Emerge

-> Wednesday, 3rd August 2016, 21.00 at Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana. A bit noisy summer night…

NIKU SENPUKI is an attempt to meld/melt various contrasting music genres into one sonic landscape. Seated comfortably between melody and noise, improvisation and composition, live and pre-recorded. The main sound sources are string instruments and the human voice using the constructed language Jyalosæ. World-music for a new, personal world.
https://nikusenpuki.bandcamp.com/

EMERGE is inspired by the minimalist traditions of experimentalism and non-academic noise music, focusing on generating sound structures intended to make atmospheres emerge that are open to each listener’s own interpretation. The choice of sound sources used is usually very limited. In most cases only rudiments of the original sounds are recognizable due to various treatments. EMERGE also uses and recycles raw material from a variety of artists/musicians.
https://emerge.bandcamp.com/

pavleisdeadpavleisdead is taking inspiration from prophets, philosophers, radical politics, a heavy interest in the occult and a fundamental desire for a transcendent eternal greatness by looking into the abyss of humanity and passionately affirming it. Pavleisdead seeks to bring a violent noise ridden mixture of both Apollonian and Dionysian elements into one seamless whole that is structured yet abstract and resurrects this balance in thematic driven releases. Each project puts forth an actor and a plot that are the development of a dream vision, the essence of the project being a chronological ecstatic dismembering of a god by intangible forces. Pavle lives and dies creatively in optimistic harmony with the sufferings of life over tracks full of “experimental nastiness until your ears want to flip themselves backwards”.
https://pavleisdead.bandcamp.com/

Neven M. Agalma & Emerge