javno snemanje: Analogična kompozicija

Published on November 3rd, 2009

V okviru produkcij ZVO.ČI.TI. (so.und.ing), ki jih pripravlja CONA – zavod za procesiranje sodobne umetnosti Ljubljana v koprodukciji z RAM radioArte Mobile asociacije za sodobno umetnost ZERYNTHIA (Rim, Italija), vabimo na javno snemanje radijskega koncerta Analogična kompozicija, pri katerem sodelujeta avtorja Borut Savski in Milan Kristl.

Javno snemanje bo potekalo v prostorih Cirkulacije 2 v nekdanji tovarni Rog v četrtek, 5. novembra 2009 ob 21.00.

Borut Savski: Analogična kompozicija

Nastopajoča avtorja:
Borut Savski
Milan Kristl

O analogični kompoziciji:

Analogična kompozicija je osnova dramaturskega pristopa dveh avtorjev, ki je sicer improvizacija, vendar s predvidenim in predsestavljenim instrumentarijem. Razteza se med strukturo in de-strukturo – torej časovno: med trenutkom in konstruiranim (sestavljenim, zaporednim) časom. Če je sočasje (sinhronost) sodelovanja dveh avtorjev ena od osnov – torej: vzporejanje – je druga v razporejanju (v zaporedja) – v podrobnem je to ritmiziranje – v širšem pa je to glasbena kompozicija.

Instrumentarij je na eni strani sestavljen iz različnih senzorskih sistemov – video, infrardečih, zvočnih in dotičnih (taktilnih) – povezanih na računalnik. Ti sistemi so različno odzivni – nekateri neposredno, drugi algoritmično. Na drugi strani je človesko telo in njegovi neposredni zvočni vmesniki, kot so piščali, brenkala in glasovi. Poudarek v obeh primerih pa je vendarle v iskanju sledi organskosti (telesnosti; ki je vedno predvsem struktura) logičnega (računalniškega, kulturnega) in analognega sistema (ki je avtonomija teles in njihovih odločitev)- torej analogne logike.

O principu analogičnosti:

Skovanka “analogično” je skrajsana besedna zveza ‘analogna logika’, ki je zanimiva zato, ker dejansko pomeni analogična logika, torej: nelogična logika. Torej nekaj takega kot ‘neumni um’. Semantično pa kaže na to, da je nelogično izpeljava iz logičnega – torej je primarnejši izraz: logično. Beseda, ki je zelo blizu ‘analogičnemu’ je ‘analogno’, vendar je v praksi (v kulturi…) povsem drugačnega (celo nasprotnega) pomena. Analogno opisuje, da je pri prevajanju iz ene vrednosti v neko drugo prišlo do proporcionalne (podobne – analogne) spremembe. Mi dodajamo, da je bila sprememba pri pretvorbi v drugo veličino skoraj linearna (v nasprotju z večpomenskostjo nelinearnih sistemov). V splošnejšem človeškem jeziku pa: da je pomen (skoraj) isti.

V matematiki je bila pred desetletji zanimiva beseda ‘fuzzy logic’ ali slovensko: ‘mehka logika’. Primernejši izraz bi sicer bil ‘nejasna logika’. Ne le dve izključujoči se stanji – ampak neskončno stanj. Še en uporabljan izraz za omenjeni princip je ‘analogna logika’ – od tu torej skovanka principa analogičnega kot nelogične logike.

Analogični princip sicer izhaja iz gradnje (elektronskih) strojev, pri katerih moment odločitve ni enoznačen, ampak je zaradi zajemanja podatkov dveh senzorjev, uporabe analognih elektronskih komparatorjev in posebne konfiguracije pomičnih registrov precej samosvoj. Pri tem mislimo na samosvojost v razmeroma kratkem časovnem intervalu, ki ga dojemamo kot ritem, vendarle pa ga lahko označimo kot rudimentarni spomin – no, pomnilnik.

Pri produkcijah ZVO.ČI.TI. (so.und.ing) sodelujejo naslednji avtorji: Marko Battista, Luka Prinčič, Tao G. Vrhovec Sambolec, SON:DA, Octex, Borut Savski, Irena Tomažin, Bor Turel in Brane Zorman.

Projekt in podcast enote posameznih avtorjev bodo streamane na internet, predvajane v oddajanju radioCona in na internetnem art radiu RAM radioArte Mobile, ter arhivirane in prosto dostopne na spletni strani CONA in RAM audio archive.

or