Anže Sever – Rob

Published on August 19th, 2018

Otvoritev instalacije: torek, 21.avgust 2018 ob 20.00
Ogled
: ponedeljek, 27. avgust 2018 ob 20.00
Zatvoritveni dogodek: četrtek, 30. avgust  2018 ob 20.00

Anže Sever –Rob

Zvočna in druga mehanska valovanja prepletajo naše okolje na ravni mikro- in makropremikov in neprestano vplivajo na nas. Jih sprejemamo, se nanje odzivamo, a jim z omejenim obsegom človeškega zavestnega zaznavanja le redko sledimo.

Anže Sever se s tem tehnološko-umetniškim eksperimentom usmerja predvsem v telesno stran zaznave zvoka kot nevidne sile v prostoru okoli nas in v naših telesihz infrazvokom – tujo izkušnjo vsakdanje prisotnosti zvoka.


Zvok je pravzaprav edini medij, s katerim Sever gradi delo Rob. Z njim vzpostavlja situacijo vzporedno vsakdanji percepciji pojava; zvok dojemamo predvsem kot slišni pojav, medtem ko zaznave frekvenc zunaj slišnega območja povezujemo z zvokom le v določenih pogojih ali razmerah. Tako ob visoki jakosti in nizkih frekvencah naše telo zvok zazna kot tresljaje.

V svojih projektih se Sever že več let ukvarja z našimi odnosi s fizikalnimi sistemi, v katerih smo prisotni, in skritimi realnostmi, ki nas obkrožajo. Pri tem ga zanima predvsem haptično zaznavanje prostora, ki ga raziskuje s tehnologijo, svetlobo in zvokom, ter preizkuša z motnjami, trajanjem in gibanjem.

Projekt Rob je tretja zvočna postavitev Anžeta Severja. Novi projekt je inspiriran s teorijami o fizikalnih sistemih in kvantni mehaniki, kot so Higgsov bozon, zakoni termodinamike, valovno delčna dvojnost idr. Te hkrati opisujejo svet, ki nam je znan, svet narave, svet v katerem živimo, ki pa ob drobnogledu postanejo nenavadna, čudenja vredna stanja realnosti.

Anže Sever (1991, Slovenj Gradec) študira na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani. Pod vodstvom Tevža Logarja je v okviru Društva umetnikov (DUM) sodeloval na štiri-letnem (2013-2017) razstavnem projektu, katerega namen je bil vzpostaviti model dolgoročnega sodelovanja institucij z mlajšimi avtorji. Samostojno je razstavljal v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana (serija razstav Prepih) in v Muzeju premogovništva Slovenije, Velenje.

Kuratorka projekta je Anja Zver.

Produkcija: Atol

Program Zavoda Projekt Atol podpirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana.

Photo: Boštjan Leskovšek