Novi okusi Cirkulacije 2

Published on July 16th, 2008

V ?etrtek, cialis 17. julija 2008 po osmi uri zve?er Cirkulanti na glavnem trgu nekdanje tovarne Rog sklicujemo novo v seriji sre?anj z umetniki in njihovimi artefakti.

Breda Pivk v stiku z nepredvidljivim – video-manipulacija z open source sredstvi (pure data & gem, programiranje Borut Savski). Kaj je dejanskost in kaj prinese vnaprej neznana prevedba… Estetika se zdi še najmanjši problem…

Bošjan Leskovšek Ror nadaljuje psihoanaliti?no serijo zvo?nim postavitev – tokrat z naslovom: Isto nasprotuje drugemu (ali Drugemu?).

Borut Savski, dva pred-teremina v pripravi na deset kmalu-tereminov in dva potem-teremina

Majda Gregori?, nema pevka

Milan Kristl, vertikala zvoka

/v nadaljevanju teza o procesualnem in produktnem/

Teza o procesnem in produktnem

Najprej je proces in potem je produkt. Projekt je vektor (smernica), ki kaže v dolo?eno smer – obi?ajno v smer produkta. Projekt je prisoten ves ?as procesa, torej se najbrž pojavi najprej. Vendar je produkt bržkone le kon?no stanje – skok v peto dimenzijo – v drugo polje – je materializirana ekstaza (ekstasis), ko stvar “nastane” – se izmota iz prejšnjega – in zabriše vse kar je bilo prej. Od projekta in procesa ostane bore malo – nekaj spominov in ni? razlogov. Produkt ne govori o procesu, ampak le o samemu sebi. O procesu lahko govori le predproduktno stanje samo.

Cirkulacija 2 je procesno zasnovani prostor, kjer vsakotedensko predstavljamo vmesne faze umetniške produkcije. S tem želimo vzpostaviti razumevanje umetniškega diskurza. Ta se ne prilagaja konzumni logiki, saj ni produkt, ampak proces. Proces je debata, produkt je predavanje.