Program 2022

V letu 2022 so programske smernice Cirkulacije 2 nadaljevanje začrtane poti – z nekaterimi adaptacijami:

 1. Cirkulacija 2 kot lokalno vozlišče: ohranitev obstoječih infrastrukturnih možnosti – kar se tiče ustreznega prostora in urbane lokacije.
 2. Ohranjanje tehnoloških možnosti za izdelavo potrebnih prototipnih naprav za namen umetniških projektov – internih in eksternih
 3. Ohranjanje obstoječe raznolike programske dinamike z okoli 30 dogodkov letno – živa umetnost.
 4. Razširitev števila lokalnih producentov Cirkulacije 2 z dveh na štiri posameznike – različnih generacij in estetskih polj.
 5. S tem povezana razširitev na mlajše generacije umetnikov in njihovih publik, kar je že primer, vendar se še večja utrditev te situacije.
 6. Transgeneracijski pristop tudi naprej.
 7. Prejšnje pomeni delovanje na način „odprtih kanalov“, vendar dokaj strogo znotraj raziskujoče, eksperimentalne povezovalne/ sodelovalne abstraktne transdisciplinarne sodobne umetnosti. To predvsem pomeni določeno avtonomijo sodelujočih segmentov.
 8. Soorganizacije in koprodukcije s posamezniki, umetniškimi skupinami in drugimi organizacijami.
 9. Vzpostavitev rednih mednarodnih sodelovanj in izmenjav projektov čez mejo. Tokrat z malo drugačno strategijo: z izmenjavo programov dveh precizno definiranih lokacij.
 10. Obdržati in še naprej zagotavljati možnost hitrih in nepredvidljivih tekočih produkcij ter gostovanj – lokalno in mednarodno – taktični pristopi. Tudi možnost hitrih in nepredvidljivih ekspertnih tehničnih pomoči pri projektih drugih umetnikov – t.i. podporni program – tudi taktični pristopi.
 11. Nadaljevati s principom „tout court“ – približno enotedenske intenzivne skupinske priprave predstav/ dogodkov – in s tem povezane kratke rezidence, ki pa zagotavljajo nove produkcije – ali dodatno razvite postprodukcije umerjene na prostor.
 12. Ohranjati obstoječe enakovredno razmerje po spolih umetnikov – ter tudi med razmerjem domačih in tujih umetnikov. Generacijska razpršenost.
 13. Še naprej vztrajno beležiti, arhivirati in ustrezno objavljati podatke o vseh izvedenih projektih. Še naprej objavljati najbolj zanimive zvočne in video posnetke v obliki pričakovanih formatov / „produktov“ – glasbeni albumi in podobno.
 14. Predvideti in pripraviti za objavo razmeroma obsežno publikacijo o dosedanjem delu, projektih in motivih Cirkulacije 2.

Omenili smo dva zanimiva principa: Cirkulacija 2 kot lokalno vozlišče in taktični pristopi.

Prvo se tiče velike problematike v zvezi z izginjajočimi prostori za neodvisno produkcijo. To je seveda povezano z današnjo situacijo visoke gentrifikacije, ko so zemljišča enormno pridobila na vrednosti, vse ostale (simbolne) vrednosti pa so v razkroju. Seveda bo tudi ta balon nekoč počil, v vmesnem času pa je vseeno potrrebno poskrbeti za ohranjanje neodvisne produkcije, ki vendarle poteka po povsem drugačnih kriterijih, kot je to na umetniškem tržišču. Predvsem zavedanje o kolektivnih praksah, medsebojni pomoči in sodelovanju je visoko na vrednosti lestvici. Poimenujmo to etični moment, ki je predvsem družbeno koheziven. Tudi tipično urbani. Cirkulacija 2 je s svojo odprtostjo za sodelovanja, kjer pa je estetski kod zelo bistven, po našem mnenju model za sedanjost in neposredno prihodnost. Antibirokratski pristop nas povsem ločuje od že povsem birokratiziranih NGO-jev.

Taktični pristopi se tičejo hitrih in lucidnih načinov povezovanja, reakcij na potrebe in želje okolice – sorodnih umetniških grupacij, zgoščevanje javnih dogodkov, ko so razmere ugodne, adaptacije predstavitvenih form na načine, ki še vedno omogočajo ohranjanje stikov s publiko / sceno. Polovica publike je prav tako umetnikov. Na ta način se prispeva h kohezivnosti znotraj še vedno v Sloveniji zelo dinamične sodobno-umetniške scene. Sugestije o hiperprodukciji in kulturnem domu še vedno zavračamo kot namenoma razdiralne in konceptualno nedomišljene ideje umetniškega trga, oziroma ideologov modernistične estetike (umetnik = genius loci).

Med spremembami je najbolj pomembna razširitev skupine notranjih producentov, kar smo načrtovali že leta 2018, vendar ustreznih kandidatov ni bilo. Pri kandidatih to pomeni, da imajo željo po združevanju in povezovanju znotraj scene – torej nadaljevanje logike vozlišča. In seveda: producent mora biti hkrati tudi umetnik – ne birokrat. V letu 2021 nam je to končno uspelo. Za leto 2022 smo k producentski in kustosni vlogi pozvali dva ustrezna posameznika. V vlogi lokalnih producentov v okviru Cirkulacije 2 odslej nastopamo: Borut Savski, Stefan Doepner, Tatiana Kocmur in Miha Erjavec – z logistično pomočjo Sanje Simić.

Pred nekaj leti smo skušali navezati enakovredne dolgotrajnejše mednarodne izmenjave / produkcije, kar se je tistega leta tudi zgodilo. Vendar se je omejilo le na en tak primer. Postalo je zelo jasno, da je atomizacija umetnikov na tržno blago zelo velika in je danes le malo kohezivnih umetniških grupacij. Cirkulacija 2 je po mnenju nemškega umetnika Mikea Hentza zadnji primer. Mednarodni umetniki, s katerimi komuniciramo individualno, dojemajo Cirkulacijo 2 kot prostor svobodnega umetniškega ustvarjanja – in nič več. Ne razumejo te bistvene družbene razlike in na osebnem nivoju pristajajo na t.i. umetniško tržišče. Z njimi sicer vzdržujemo večletne stike in jih redno vabimo k sodelovanju.

Strategijo mednarodnega sodelovanja smo zdaj zastavili nekoliko drugače: kot možnost izbire in izmenjave rednega umetniškega programa s točno določeno lokacijo – galerijo ESC v Grazu. V naslednjih letih bomo na obeh straneh predlagali nekatere programske enote kot možnost za gostovanje – gostujoča lokacija pa se bo odločila, katere vzame v svoj program. V letu 2022 najprej po ena izmenjava, v naslednjih letih 2 – kar je verjetno optimum. Z mestom Graz načrtujemo tudi druga vzporedna sodelovanja.

Od lokalnih sodelovanj/ soorganizacij smo se za leto 2022 že dogovorili z naslednjimi: Rdeče zore (KUD Mreža), kolektiv Mismo Nismo, Studio 8.1 Instituta .abeceda, Artgroup RGB, Ryuzo Fukuhara, FriFormAV KUD Mreža, Zavod BabaLAN (Vlado Repnik). Med te lahko dodamo še iniciative, ki delujejo v podhodu Ajdovščina (Zavetišče za zavržene rastline in projektni prostor Hupa Brajdič) – s katerimi že tvorimo lokalno mikro-vozlišče.

V zadnjih šestih letih v programu Cirkulacije 2 na letni ravni sodeluje prek 60 različnih umetnikov – polovica moških in žensk, malo manj kot polovica tujih umetnikov. Vzdržuje se raznolikost med generacijami, sodelovanja z drugimi organizacijami so številna. Tudi estetska raznolikost je velika, s tem da vztrajamo pri abstraktnih formah – stran od predvidljivih formatov normalizacije. Stabilnost je v številu programskih enot – okoli 30 na leto. Skupno število obiskovalcev je predvidljivo – okoli 30 na dogodek. Na letni ravni skupaj okoli 1200.

Od okoli 30 programskih enot na letni ravni predstavlja neposredna produkcija Cirkulacije 2 približno tretjino. Nekaj manj kot tretjina je gostovanje drugih sorodnih organizacij in umetnikov-samoproducentov. To so različne soorganizacije in koprodukcije Preostala tretjina so sprotna dogovarjanja, kar običajno imenujemo mali projekti in bistveno vplivajo na podobo Cirkulacije 2 kot odprtega prostora – vozlišča. Med to sodijo tudi hitri dogovori o strokovni pomoči pri izdelavi naprav v projektih predstavljanih drugje. Tudi v takšne projekte vstopamo kot partner, kadar je estetsko-etični razlog prisoten. Pogosto so ti prispevki prostovoljno delo, ki ponovno prispevajo k vmeščenosti Cirkulacije 2 v lokalni prostor.

Z omenjenimi številkami je dosežen optimum, ki ga je treba ohranjati, kar formalno ni zelo težko. Hkrati je treba ohraniti načelo odprtosti in lucidnosti za neprestane kvalitativne spremembe. Kvaliteta tu se tiče načinov umetniškega sodelovanja – in ne umetniških izrazov. To bi lahko imenovali etična podstat. Pri inteligentnih umetnikih kvaliteta umetniških del pride sama po sebi.

Program 2022:


24. januar 2022: Emil Memon GRAFFITI finissage!

Svečano zaprtje slikarske razstave / grafiti maxi slike/ multi-media mini-festivala Emila Memona z naslovom GRAFFITI  se bo zgodilo v ponedeljek, 24. januarja 2022 ob 20.00 v Cirkulaciji 2 | Podhod Ajdovščina Ljubljana.

Grafiti slikarija gromozanskih dimenzij 10 x 2.5 m je končana!

V dokaznem postopku, ki bo javen, bo z uvodnim nastopom sodeloval svobodni impro dvojec Petko & Potokar (del orkestra Pinja jazzna):
Marko Petrušič clavinova
Primož Potokar monotribe z efektom

Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=8447 http://www.cirkulacija2.org/?p=8533


4. februar 2022: [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk

Oba dvojca se (po našem mnenju) močno trgata od determinant (že sicer dokaj razrahljanega) glasbenega okvirja, kar pri instrumentalistih pomeni še dodatno trganje od večstoletnih determinant njihovega instrumenta. Kako je mogoče, da se kljub takemu pristopu muziciranju vseeno prenesejo vse navdihujoče glasbene prvine?

Silvan Schmid & Timothée Quost

Silvan Schmid (CH) akustična in ojačana trobenta
Timothée Quost (FR) akustična in ojačana trobenta

Trobentaški duet Silvana Schmida in Timothéeja Quosta ustvarja in razvija svobodno improvizirano glasbo z eksperimentalnim pristopom skladanju in prosto sprotno skupno domišljijskim pristopom. Na tej prvi skupni turneji se bosta 4. februarja ustavila v ljubljanski Cirkulaciji 2.

in enakovredni lokalni intro:

Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk

Seijiro Murayama (JPN) akustična tolkala in glas
Jernej Babnik Romaniu (SLO) elektronske zvočne intervencije

Seijiro Murayama je že več let dokaj pogosto gost na lokalnih prizoriščih in rezidencah. Njegov ponavadi skrajno čist pristop temelji na pozornosti do prostora in kraja, energije publike – ter do doživljanja tišine (na različnih ravneh). Jernej Babnik Romaniuk bo svoje sprotne zvočne intervencije gradil s pomočjo zvočnih posnetkov taistega Seijira Murayame – ki so nastali letos v Ljubljani v sklopu Seijirove umetniške rezidence.

Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=8555


10. februar (do 4. marec) 2022:  Dominik Mahnič – Prezenca in e-senca (imaginarni prostor)

Pregledna razstava najnovejših stvaritev akademskega slikarja Dominika Mahniča, ki s svojimi pristopi vedno preseneča, saj mu uspeva združiti na videz nezdružljivo: tradicijo in inovacijo (oz. tehnizacijo). V program Cirkulacije 2 tako vnaša razmislek, ki ni za nikogar izključujoč. V vedno bolj miselno zamejenih svetovih je to pomembno.

Na razstavi prezenca in e-senca bo predstavljen rezultat prizadevanj materializacije slik z uporabo računalniškega in strojnega vmesnika. Gre za slike večjega formata v posebni tehniki „čopičografija“. Čopičografija je moje poimenovanje tehnike pri kateri je čopič tisti element, ki ima zadnji stik pri nanosu barve na površino. Čopičografije so razultat petletnega raziskovanja in izdelovanja platforme za strojno računalniško vodeno nanašanje barv, natančneje: pigmenta v emulziji. Gre za inovativen digitalni stroj. Za čopičografijo je bila izdelana namenska programska oprema. V petih letih je nastalo na stotine del različnih velikosti, pristopov, rešitev. Sama metoda je dosegla suveren nivo, ki bi ga rad predstavil javnosti.

Slike bodo razstavljene na poseben način v imaginarnem prostoru, kar pomeni, da bodo zasukane iz absoultnega prostora horizontalne in vertikalne ravnine, s čimer pridobijo na avtonomnosti ter s tem omogočijo gledalcu pristnejše izhodišče za doživetje podobe.

Domača stran: https://app.assembla.com/spaces/dominik-mahnic/wiki
Spletne strani: http://www.cirkulacija2.org/?p=6177  http://www.cirkulacija2.org/?p=3302  http://www.cirkulacija2.org/?p=3250
Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=8583


7. marec  do 13. marec 2022: Feminizem zavzema mesto!: Anna Lerchbaumer, Conny Zenk, Hui Ye in Nika Erjavec

23. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore vabi občo javnost in intermedijsko kliko na naslednji dogodek v večletnem ciklu FriFormA\V, v kateri se bodo predstavile tri avstrijske umetnice Anna LerchbaumerConny Zenk in Hui Ye ter domača Nika Erjavec. Večerni performans in razstava pod naslovom Feminizem zavzema mesto! bosta predstavila več del štirih sodobnih avdiovizualnih umetnic, ki preizprašujejo vlogo mesta in posredno vlogo ženske* v mestu.

Anna LerchbaumerConny ZenkHui Ye in Nika Erjavec bodo tako, v sklopu 23. Mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore v koprodukciji s serijo avdiovizualnih dogodkov FriFormA\V in Cirkulacija2, predstavile svojo novejšo produkcijo avdiovizualnih del. Umetnice mlajše generacije druži ustvarjanje sodobne zvočne ter vizualne in video produkcije, njihove umetniške vtise pa velikokrat predstavijo v obliki avdio-video instalacij, skulpturalnih zvočnih instalacij ter performansov, pri katerih je poudarek na sodobnem eksperimentalnem elektroakustičnem zvočenju.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=873726. marec 2022: MRM trio & Lina Rica / KUD Mreža / FriFormA\V
multimedijski eksperimentalni dogodek / koncert

MRM TRIO sestavljajo dobro poznana imena eksperimentalne scene iz Srbije, Avstrije in Hrvaške: Marina Džukljev (orgle Eco Tiger), Richie Herbst (modularni sintisajzer) in Miodrag Gladović (električna kitara, elektronika). Člani MRM z improvizacijsko igro dinamičnih in gostih dronov, ki jih v živo obdelujejo, modulirajo in kombinirajo, stremijo k odkrivanju skritih zvokov.
V Cirkulaciji² se bo „dronenje“ MRM prvič prepletalo z živo vizualizacijo, ki jo bo ustvarjala lokalna intermedijska umetnica Lina Rica.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8806


31. marec 2022:  Martina Jurak – Vorbeikommen | Prehajanje

Gibalno-zvočni performens s pripravami in izdelavo gibalnih senzorjev. Vorbeikommen ali v slovenščini Prehajanje je zvočno-plesni performans sestavljen iz monumentalnih podob in zvokov nadgrajenih z osebnimi mitologijami umetnice.

Prehajanje razpravlja o pojmih nestabilnosti, asimilacije, spreminjanja, izolacije in preminevanja, ki jih je Jurak bila deležna ob njeni preselitvi v tujo državo in živahnem življenju velemesta Berlina. Njen performans prikazuje prehajanje med različnimi intenzitetami – poglavji njenega življenja, ki se tekom performiranja kažejo kot različne vizualne podobe. Za umetnico je bilo preteklo leto, poleg svetovne zdravstvene krize, obdobje seljenja, doživljanja osebnih stisk in raziskovanja razpok skozi katere lahko pride do premika.

Njene koreografije so sestavljene iz elementov japonske plesno-gledališke umetniške zvrsti butoh, katere tematika je velikokrat minevanje – zavest o končnem in posledično prehajanje v predrugačene oblike.

Spletna stran: https://mjurak.com/

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8797


6. april 2022 – FriForma dublet:

VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz)

Primož Sukič igra Michael Pisaro-Liuja

Dva zelo različna koncertna sklopa na aprilskem dogodku FriForme. Primož Sukič bo predstavil svoj album Mind Is Moving (IX), skladba Michael Pisaro-Liuja, ki je pred kratkim izšel pri založbi Edition FriForma. Isti večer bo v Sloveniji debitiral duo VVU v katerem nastopata violončelistka Violeta García in kitarist Javier Areal Vélez.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8840


13. april 2022: Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe

Marko Batista in UAZ14 | Uspavanka za Cirkulacijo št. 2

Mauricio Valdés San-Emeterio | Desierto Sonoro – 16:30 min / deep listening session

Borut Savski | Trije bratje

Boštjan Leskovšek | Ni prihodnosti, ni sedanjosti – le preteklost.

Štiri zvočne zgodbe peteroglavega  zmaja – zbranega okoli zvočnega sistema, ki ga v v zadnjem desetletju gradi in uporablja Marko Batista. Pet glav bo spregovorilo vsaka zase, ali v dialogih. Štiri zelo različne osebne zvočne zgodbe. V kontekstu zvočnega sistema bodo vse zgodbe hkrati preizkus in demonstracija. Poslušalnica in koncertno okolje.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8905


22. – 28. april 2022: Kasper T. Toeplitz (Pariz / Francija) – BURNING HOUSE

Kasper T Toeplitz (1960, Pariz, Francija) je bil nesojeni gost Cirkulacije 2 v času največje kovidske krize. Kljub temu, da smo poskušali realizirati projekt tako v jeseni 2020, kot v začetku 2021, ni šlo. Morda bo tokrat uspelo?

Projekt z naslovom Burning House je zasnoval po posvetovanju z ekipo Cirkulacije 2 – po sugestiji trenutnega krovnega vsebinskega koncepta Cirkulacije 2 – države kot razsvetljenske ideje stroja za izboljšanje sveta. V njegovi perspektivi projekta se nakazuje ideja o razpadu te ideje, oziroma zagovor kaotičnemu principu samoorganizacije. Bolj konkretni način izvedbe projekta in bolj očitna metaforika bo bolj jasna čez mesec ali dva.

Kasper T. Topelitz je v tem projektu najprej skladatelj. Kompozicija pa je lahko zelo široko ime za kakršno koli zgradbo/ sistem. Decentralizirana kompozicija: za sprehajajočega se obiskovalca se zvok spreminja glede na njegovo pozicijo. Skladba brez ”centra” – “raztresena” po mnogih “sobah”. Metafora „multitude“ in glasov različnih mikroskupnosti? Ali lahko zapojejo enoglasno? To verjetno ni vprašanje, saj je avtor pristaš skrajnih in nasičenih zvočnih skulptur. Vendar je tudi klasično izobraženi skladatelj, tako da lahko pričakujemo raznoliko dinamiko zvoka.

Sugestija avtorja je, da bo skladbo po tednu priprav izvedlo nekaj glasbenikov in neglasbenikov – na instrumentih, na elektronskih napravah – kakorkoli. Verjetno tudi avtor sam. Obljublja simbolično notacijo.

Domača stran: http://www.sleazeart.com
Eseji: http://www.sleazeart.com/SA_textes.html
Video izbor: https://www.youtube.com/user/sleazeArt

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8941


2. do 5. maj 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


6. do 12. maj 2022: Rojstni dan Radia Študent // literarni večer in razstava


13. maj 2022: Nove zvočne in druge zgodbe /Anita Wach, Borut Savski. Simon Macuh,…) // v sodelovanju z Via Negativa


19. – 31. maj 2022: skupinska razstava Skupni Imenovalec / Common denominator

Sodelujoči: Alen Ožbolt, Ksenija Čerče, Dejan Knez, Tatiana Kocmur, Francisco Tomsich, NAME, Urška Savič, Tilen Kurent, Damián Vega Velasco, Nina Pivk, Cirkulacija 2

Skupni imenovalec je tisto kar je skupno vsem razstavljalcem – začasni prostor množine mikro-poskusov samoorganiziranj – raziskovanj in ustvarjanj alternativnih skupnih praks. Ki se morajo nadaljevati. Pri tej razstavi je skupni imenovalec na simbolni način predstavljen prek umetniških del – slik, risb, instalacij, videov, fotografij,…

Dela so v materialih, tematikah ali osebno historično nabita z izkušnjo in/ ali spominom na določen čas in prostor, ki so si ga delili sodelujoči umetniki.

Naslov razstave seveda vsiljuje vprašanje: kaj pa je skupni imenovalec razstave? Najkrajši odgovor: Rog. Vendar ne spomenik Rogu. Rog kot simbolni začasni prostor nedavne množice mikro-poskusov samoorganiziranj – raziskovanje in ustvarjanje alternativnih skupnih praks. Ogibanje neposrednih navezav na idealizirane & ideologizirane prikaze Roga. Bolj poudarjamo splošnejše koncepte samoorganiziranosti in samomotiviranosti posameznikov v neke ustrezne oblike alternativnih skupinskih snopov (-> skupnih imenovalcev). Motivacija Cirkulacije je vključitev takšnih modelov umetniških javnih prostorov v obstoječo kulturno politiko.


23. – 30. junij 2022: Študentski razstavni projekt Ulica (VIST – Fakulteta za aplikativne vede – Oddelek za fotografijo)


25. do 30. julij 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


julij, avgust, september 2022: 1,5 + 1,5 – Tatiana Kocmur (nadaljevalni dialogi: Liza Šimenc, Borut Savski, Giampaolo Parrilla)
Nadaljni razvoj gibalno-zvočno-vizualnega performativnega pristopa in izvedba treh performensov

V drugi seriji dogodkov 1,5 + 1,5 avtorica želi nadaljevati z živimi formami, ki jih je tekom leta 2021 soustvarila z tremi umetniki – slikarjem, plesalko in intermedijskim umetnikom. Avtoričina glavna skrb pri zasnovanju projekta je bilo zbliževanje ustvarjalcev različnih generacij in področij za oblikovanje estetsko raznolikih umetniških produkcij, ki segajo čez ustaljene oblike umetniškega izražanja.

Posamezni umetniški pristopi, ki so nastali med obdobjem pandemije, so temeljili na ustvarjanju kreativnih orodij za alternativne načine komuniciranja v času omejitev in neželjenega dotika. V dialogu s posamezniki je idejna vodja projekta uspela ustvariti tri različne kreativne dizkurze, ki so temeljili na razmerju dveh teles – posameznice in skupnosti, telesa in novih načinov za sporazumevanje.

Prvi vizualni dialog 1,5 + Instrumenti (MGLC Švicarija, 2021) ustvarjen z Lizo Šimenc se je v raziskovanju novih komunikacijskih metod usmeril na razmislek o telesnih podaljških. S popačitvijo ukrepov za zajezitev epidemije sta umetnici ustvarili nenavadno podobo dveh teles, ki z upoštevanjem ukrepov, želita vzpostaviti odnos. V drugem avdio-vizualnem dialogu 1,5 + Asinhronost (Cirkulacija 2, 2021) sta se idejna vodja in umetnik Borut Savski osredotočila na fenomen časovnega zamika zvoka ali podobe, ki se zgodi ob komuniciranju na daljavo. Njuna tema je izhajala iz trenutne situacije, ko se fizični svet zaradi omejitev ob izbruhu pandemije v veliki večini prestavi v prenešeni / digitalni svet. Tretji dialog 1,5 + Diorama (Hupa Brjadič Produkcija, 2021) je nastal v sodelovanju z italijanskim slikarjem Giampaolo Parrilla, kot site specific dogodek, kjer sta avtorja upoštevala značilnosti prostora galerije za ustvarjanje specifično formo eksponata, ki spominja na izložbo / diorama. Obiskovalci so lahko čez stekleni portal galerije prisustvovali ritualu soočanja in razumevanja stanja pandemije ter njenih posledic.

Našteti umetniki so bili v projekt povabljeni kot soavtorji posameznih enot, kar označuje enakovrednost akterjev pri ustvarjanju in izvajanju. Kakovostni umetniški jeziki, ki so se izpostavili tekom sodelovanja, so zagon za njihov nadaljnji razvoj v letu 2022. Nadgradnje posameznih segmentov bodo potekale na intelektualni in umetniški ravni in bodo vključevala nove informacijske in komunikacijske tehnologije.


 

začetek avgusta 2022: Plateau Residue (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert) – FOTOFON
Dvotedenska zvočno-svetlobna instalacija s predhodnim razvojem in izdelavo potrebnih naprav.

Projekt PLATEAU RESIDUE – FOTOFON je sodelovanje glavnega producenta KID KIBLA Maribor in Cirkulacije 2 Ljubljana. Oba producenta sta pri avtorjih izrazila interes za predstavitev njunega dela. Tako bo Cirkulacija 2 v celoti poskrbela za tehnično pripravo projekta, poleg tega bo v svojem prostoru izvedla 14-dnevno predpremierno instalacijo v Ljubljani. Glavni producent KIBLA prijavlja produkcijo in iz tega krije stroške Cirkulacije 2 za izvedbo razvojnega segmenta, izdelavo senzorjev, programiranje in testiranje publike.

Projekt z delovnim naslovom Fotofon bo atmosferična zvočno-svetlobna instalacija, ki bo združila tehnologiji fotofonike in kontaktnega prenosa zvoka v notranje uho (t.i. bone conduction). Tehnologija fotofonike je bila prva brezžična informacijska tehnologija in je neposredna predhodnica današnjih optičnih vlaken. Iznašel jo je A. G.Bell leta 1880, 17 let pred Marconijevo iznajdbo radija. Fotofonika je bila nišno v uporabi vse do druge svetovne vojne, a nikoli ni doživela splošne uporabe, bila je zelo nišno uporabljena Fotofon je sestavljen iz sprejemnika in oddajnika. Oddajnik pretvarja zvočne valove v svetlobne signale, ki jih sprejema svetlobno občutljiva celica in pretvarja nazaj v zvočne valove.

Tehnologija kontaktnega prenosa zvoka deluje s pomočjo resonančne sposobnosti trdnih teles in površin, da postanejo zvočno telo – zvočnik. Tako lahko naša lobanja postane medij za predvajanje zvoka v notranje uho, če nanjo naslonimo kontaktni zvočnik. Tako lahko zvok slišimo neposredno v notranjem ušesu, ne, da bi ga slišali drugi v okolici. Združeni tehnologiji imata unikatno možnost, da svetlobna inštalacija postane narativni medij, ki se s pomočjo fotocelice pretvarja v zvok, ki ga gledalec sliši v svoji glavi. Tako bo možno, da bomo s pomočjo dodatnih klasičnih zvočnikov še poglobili gledalčev suspenz.


16. do 18. avgust 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


avgust 2022: Lapsus-quo; izvajajo NOTA (Boštjan Simon, Elvis Homan, Liza Šimenc)

Avdio-vizualni performans Lapsus-quo je transdisciplinarni projekt, ki s pomočjo sodobnih tehnologij obravnava fascinacijo današnje družbe nad vsestranskim napredkom, ki temelji na tempiranem načinu življenja.

Vsakodnevni prometni zamašek je tipičen primer tega, čemur nemški filozof Peter Sloterdijk pravi status-lapsus-quo, je zmota ali korak v napačno smer pri realizaciji modernistične kinetične utopije. Trivialno dejstvo, da je kinetika edina etika modernosti, da se vse podreja učinkovitejšemu in hitrejšemu premoščanju in prevažanju, ponavadi označujemo z besedo napredek. Ta napredek ali preskok v mobilnosti ni samo v tem, da se nekdo lahko premakne iz točke A v točko B, ampak v povečani zmožnosti nekoga, da naredi te premike. Ko je kinetično opolnomočenih in osvobojenih dovolj ljudi, pa se pojavijo logistični in ekološki problemi, ki jih nismo zaznali prej. Prometni zamašek kot temeljni paradoks kinetične utopije nakazuje na razpoke v koncepciji pretočnosti, gibanja in navsezadnje napredka.

Trojica za ustvarjanje perfomansa uporablja kontakne mikrofone in LED lučke povezane na telo, ki ob dotiku ustvarjajo zvoke in svetlobo. Celotna kompozicija je sestavljena iz gibov, zvokov, podob in senc generiranih v trenutnem času. Delo enakovredno združuje dve umetniški zvrsti (ples in glasbo), kjer umetniki presegajo meje lastnih umetniških področij za ustvarjanje skupnega kinetičnega telesa.

Projekt Lapsus-quo je prvi izdelek umetniške skupinine NOTA (None Of The Above), ki raziskuje paradokse kinetične utopije – sodobnega teka za napredkom – teka na mestu.


2. do 4. september 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


12. do 15. september 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


15. – 17. september 2022: TRESK / festival glasbenega založništva / produkcija Radio Študent


september 2022: BIG BANG (Ronald Gonko, Robert Lisek, Stefan Doepner, Borut Savski)

Big Bang se asociativno/ besedoklepsko nanaša na big-bend, saj je avtor v osnovi glasbenik. Njegova osnovna želja je na enem mestu zbrati veliko glasbenikov, ki bi po njegovem prešli trenutno izjemno razširjeno – a zelo reducirano situacijo / prakso eksperimentalnih solo in duoperformensov. Ti se vodijo kot osebne umetniške ekspresije. Tudi javne predstavitve teh projektov potekajo na način umetniških predstavitev (in ne glasbenih). Avtor takšno prakso postavlja pod vprašaj, saj na drugi strani skrajne individualizacije obstaja segment človeškosti, ki se mu reče kolektivna pripadnost, ki ni le negativna, ampak ima v prenešenih pomenih širše dimenzije: posamezno je le del celote – človek pripada družbi, človek kot družbeno bitje. Fiziološka podstat obstaja – reče se ji empatija. Pripadnost človeški vrsti. Civilizacija tudi ni konstrukt individualnosti – prej je tako skrajno atomizirani individuum (-> davkoplačevalec) civilizacijski konstrukt. Avtor kot vodja kar nekaj številčno močnih skupinskih glasbenih projektov se bolj kot kdo drug zaveda možnosti kohezivnega kolektivnega glasbenega telesa. Opisuje stanje duha, ko takšno izvajalsko telo dosega umetniške presežke. Pri tem omenja čisto fizično-psihološke aspekte.

V tem projektu predlaga konceptualni pristop:
Simulacijo s pomočjo skupine štirih performativnih umetnikov ali umetnikov s področja računalniških umetnosti, video umetnosti, ali skladatelji računalniške glasbe – in bi se kot taki vključili v skupinski živi performens. KRAFTWERK (nemški elektronski pop bend) so se v nekaterih svojih nastopih in intervjujih po izidu albuma „Mensch-maschine“ (1978) pojavljali napravljeni kot nežive lutke, da bi do absurda zmanjšali pomen njihovih osebnosti v vlogi pop zvezdnikov.

Simulacija BIG-BANG performensa v izvedbi “big-benda” bi torej morala biti “večja” – oziroma bi morala na nek preseči “veličino” svojih sestavnih delov – članov. To bi se lahko uresničilo tudi z dodanimi živimi video- in svetlobnimi projekcijami vrste prenosnih računalnikov, povezanih v skupino s pomočjo programiranih nevronskih mrež. Umetna inteligenca, ki prav tako prispeva k “potujitvi” – če potujitev razumemo kot odmik rezultata od posameznikovega dejanja/ hotenja.

Osnovna tenzija koncepta se nanaša na Baudrilliardovo besedilo “Simulaker in Simulacija | Simulacra and Simulation” (1981), v katere Jean Baudrillard zastavi: “Simulaker ni nikoli tisto, kar prikriva resnico – to je resnica, ki skriva, da je ni. Simulaker je res”. Besedilo se nanaša na vprašanje, kaj je realnost – še posebej v svetu elektronskih in digitalnih naprav – ki proizvajajo podobe – “sence”.

Člani pri pripravi in izvedbi performensa:
– Ronald Gonko
– Robert Lisek
– Stefan Doepner
– Borut Savski


konec septembra 2022: Vida Voyage


jesen 2022: Cirkulacija 2: GRAZ <-> LJUBLJANA

GRAZ <-> LJUBLJANA je ponovna aktivacija programske izmenjave na pobudo nosilcev dveh institucij (Reni Hofmueller/ galerija ESC Graz in Borut Savski/ Cirkulacija 2 Ljubljana), ki je v preteklosti do neke mere že potekala – pred dvajsetimi leti v sklopu programa Radia Študent Ljubljana, v galeriji Kapelica Ljubljana, na fetivalu Ars Electronica 1998 – ter še marsikje. Zelo konkretno pa pred petnajstimi leti prek projekta KUD Trivia z naslovom „Vmesni prostori“ (2006) in malo kasneje prek bolj individualnih sodelovanj – tudi v projektih Cirkulacije 2. Po letu 2013 so se vsi ti prostori precej introvertirali, saj so do izraza vedno bolj prihajale t.i. preživetvene strategije teh prostorov.

Cirkulacija 2 je v zadnji petletki doživela razcvet predvsem po zaslugi velikih prostorov, s katerimi razpolagamo. Potrebno jih je bilo deliti in omogočiti bistveno povečanje dinamike določenih vrst umetnosti v lokalnem okolju. Tudi lastna produkcija se je razširila na produciranje raznolikih generacij umetnikov in mnoga sodelovanja z drugimi podobnimi organizacijami. V tem trenutku je Cirkulacija 2 lokalno pozicionirana izjemno dobro.

Tuji umetniki so s svojimi prodornejšimi načini dela pri zaznavanju Cirkulacije 2 kot posebnega prostora celo prednjačili. Med njimi smo našli kompatibilne umetnike, ki se s svojimi projekti redno vračajo. Poskusi identificiranja podobnih grupacij v tujini so bili precej borni. V mednarodnem umetniškem prostoru je sicer Cirkulacija 2 v tem trenutku unikum – pravijo mednarodni poznavalci samoorganiziranih in kolektivitičnih umetniških praks (Mike Hentz). Strategija programskih izmenjav je mehki (neinvazivni) način mednarodnih sodelovanj z institucijami, čeprav z manj kompatibilnimi organizacijami. Med temi je galerija ESC v Grazu še najbolj kompatibilna.

Izmenjave se tokrat tičejo predvsem mlajših (okoli 30 let), vendar dozorelih umetnikov, ki imajo tekoče produkcije v enem od obeh prostorov v tistem letu. Sodelovanje je zamišljeno kot večletno – z vsakim letom več izmenjav – dokler ni doseženo optimalno število, kar ne bo več kot štiri letno. V letu 2022 sta predvideni dve: ena v Grazu in ena v Ljubljani.


Cirkulacija 2 je za leto 2022 podpisala pisma o sodelovanju (souporabi prostorskih in tehničnih kapacitet) še z naslednjimi organizacijami & posamezniki:

 • FH Joanneum / University of Applied Sciences
 • Oddelek za fotografijo VIST – Fakultete za aplikativne vede / razstavni projekt Ulica (enotedenska razstava konec junija 2022)
 • projekt Glasbena miza avtorja Tjaža Juvana
 • cikel petih koncertov v produkciji Inštituta Egon March (prek celega leta)
 • Inštitut za urbana vprašanja – v sklopu festivala ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival (junij, julij 2022 v podhodu)
 • “ZEMLJOKROG” v produkciji Inštituta Egon March / Urška Kristina Škerl s številnimi sodelavci (predvidoma od 18. – 22. oktobra 2022)
 • Estela Žutić in Keiko Miyazaki
 • projekta ALLO / Anja Mejač, Liza Šimenc, Luka Uršič in Olja Grubič
 • projekta Dislociran duh / Ryuzo Fukuhara in Patricija Crnkovič
 • Vlado Repnik / GVR Zavod za umetniško produkcijo

Events so-far:

2022 Skupni imenovalec | Common Denominator / velika skupinska razstava + Anita Wach: Levica Sredica Pravica & zvočne zgodbe + Draženje očesa // 53. rojstni dan Radia Študent! + Studio 8.1: Jan Kopač + Kasper T Toeplitz: Elemental II & Burning House + Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe + KonstruktK3 smo državljani NSK + [neumorna] FriForma: VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz) in Primož Sukič + Martina Jurak: Prehajanje : : Cirkulacija 2 + KUD Mreža / FriFormA\V: MRM trio & Lina Rica + Feminizem zavzema mesto! FriFormA\V in Rdeče zore + Prezenca in e-senca akademskega slikarja Dominika Mahniča + [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk + Emil Memon GRAFFITI finissage! + 2021 beepblip, Tisa Neža Herlec, Lina Rica: Relativna tišina ob zori + Marta Fakuch – Wellness @ C2 + Emil Memon – GRAFFITI + Studio 8.1: Kako živijo ljudje (bonus track) + KUD Obrat: Onkraj 10 let & Stefan Doepner: Humus + Joe Summers: Five New Songs + 1,5 + Diorama: vizualni dialog Tatiane K. in Giampaola P. + Studio 8.1 #4/21 Brina Kren: kako živijo ljudje. + Mladi Raziskovalci IV. – Lenart De Bock – Steps + Tjaž Juvan: NOISTER::C² – cirkus cirkulatio + Dialog 1,5 + Asinhronost / Tatiana Kocmur in Borut Savski + Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKEINVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija TuYoung researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKISquare meter: RENT + COSTS + Duhovi preteklosti oživljeniGhosts of the Past resurrected + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje svetaExpanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemljaNews from the Crypt + Cirkulacija2GO – kot Feniks!like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”!Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi delTree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New NarrativesSen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet NoldusoveSecret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem graduCongregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v OsmoziCirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintetHONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premieraJohn Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – scheduler + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA