Program 2022

V letu 2022 so programske smernice Cirkulacije 2 nadaljevanje začrtane poti – z nekaterimi adaptacijami:

 1. Cirkulacija 2 kot lokalno vozlišče: ohranitev obstoječih infrastrukturnih možnosti – kar se tiče ustreznega prostora in urbane lokacije.
 2. Ohranjanje tehnoloških možnosti za izdelavo potrebnih prototipnih naprav za namen umetniških projektov – internih in eksternih
 3. Ohranjanje obstoječe raznolike programske dinamike z okoli 30 dogodkov letno – živa umetnost.
 4. Razširitev števila lokalnih producentov Cirkulacije 2 z dveh na štiri posameznike – različnih generacij in estetskih polj.
 5. S tem povezana razširitev na mlajše generacije umetnikov in njihovih publik, kar je že primer, vendar se še večja utrditev te situacije.
 6. Transgeneracijski pristop tudi naprej.
 7. Prejšnje pomeni delovanje na način „odprtih kanalov“, vendar dokaj strogo znotraj raziskujoče, eksperimentalne povezovalne/ sodelovalne abstraktne transdisciplinarne sodobne umetnosti. To predvsem pomeni določeno avtonomijo sodelujočih segmentov.
 8. Soorganizacije in koprodukcije s posamezniki, umetniškimi skupinami in drugimi organizacijami.
 9. Vzpostavitev rednih mednarodnih sodelovanj in izmenjav projektov čez mejo. Tokrat z malo drugačno strategijo: z izmenjavo programov dveh precizno definiranih lokacij.
 10. Obdržati in še naprej zagotavljati možnost hitrih in nepredvidljivih tekočih produkcij ter gostovanj – lokalno in mednarodno – taktični pristopi. Tudi možnost hitrih in nepredvidljivih ekspertnih tehničnih pomoči pri projektih drugih umetnikov – t.i. podporni program – tudi taktični pristopi.
 11. Nadaljevati s principom „tout court“ – približno enotedenske intenzivne skupinske priprave predstav/ dogodkov – in s tem povezane kratke rezidence, ki pa zagotavljajo nove produkcije – ali dodatno razvite postprodukcije umerjene na prostor.
 12. Ohranjati obstoječe enakovredno razmerje po spolih umetnikov – ter tudi med razmerjem domačih in tujih umetnikov. Generacijska razpršenost.
 13. Še naprej vztrajno beležiti, arhivirati in ustrezno objavljati podatke o vseh izvedenih projektih. Še naprej objavljati najbolj zanimive zvočne in video posnetke v obliki pričakovanih formatov / „produktov“ – glasbeni albumi in podobno.
 14. Predvideti in pripraviti za objavo razmeroma obsežno publikacijo o dosedanjem delu, projektih in motivih Cirkulacije 2.

Omenili smo dva zanimiva principa: Cirkulacija 2 kot lokalno vozlišče in taktični pristopi.

Prvo se tiče velike problematike v zvezi z izginjajočimi prostori za neodvisno produkcijo. To je seveda povezano z današnjo situacijo visoke gentrifikacije, ko so zemljišča enormno pridobila na vrednosti, vse ostale (simbolne) vrednosti pa so v razkroju. Seveda bo tudi ta balon nekoč počil, v vmesnem času pa je vseeno potrrebno poskrbeti za ohranjanje neodvisne produkcije, ki vendarle poteka po povsem drugačnih kriterijih, kot je to na umetniškem tržišču. Predvsem zavedanje o kolektivnih praksah, medsebojni pomoči in sodelovanju je visoko na vrednosti lestvici. Poimenujmo to etični moment, ki je predvsem družbeno koheziven. Tudi tipično urbani. Cirkulacija 2 je s svojo odprtostjo za sodelovanja, kjer pa je estetski kod zelo bistven, po našem mnenju model za sedanjost in neposredno prihodnost. Antibirokratski pristop nas povsem ločuje od že povsem birokratiziranih NGO-jev.

Taktični pristopi se tičejo hitrih in lucidnih načinov povezovanja, reakcij na potrebe in želje okolice – sorodnih umetniških grupacij, zgoščevanje javnih dogodkov, ko so razmere ugodne, adaptacije predstavitvenih form na načine, ki še vedno omogočajo ohranjanje stikov s publiko / sceno. Polovica publike je prav tako umetnikov. Na ta način se prispeva h kohezivnosti znotraj še vedno v Sloveniji zelo dinamične sodobno-umetniške scene. Sugestije o hiperprodukciji in kulturnem domu še vedno zavračamo kot namenoma razdiralne in konceptualno nedomišljene ideje umetniškega trga, oziroma ideologov modernistične estetike (umetnik = genius loci).

Med spremembami je najbolj pomembna razširitev skupine notranjih producentov, kar smo načrtovali že leta 2018, vendar ustreznih kandidatov ni bilo. Pri kandidatih to pomeni, da imajo željo po združevanju in povezovanju znotraj scene – torej nadaljevanje logike vozlišča. In seveda: producent mora biti hkrati tudi umetnik – ne birokrat. V letu 2021 nam je to končno uspelo. Za leto 2022 smo k producentski in kustosni vlogi pozvali dva ustrezna posameznika. V vlogi lokalnih producentov v okviru Cirkulacije 2 odslej nastopamo: Borut Savski, Stefan Doepner, Tatiana Kocmur in Miha Erjavec – z logistično pomočjo Sanje Simić.

Pred nekaj leti smo skušali navezati enakovredne dolgotrajnejše mednarodne izmenjave / produkcije, kar se je tistega leta tudi zgodilo. Vendar se je omejilo le na en tak primer. Postalo je zelo jasno, da je atomizacija umetnikov na tržno blago zelo velika in je danes le malo kohezivnih umetniških grupacij. Cirkulacija 2 je po mnenju nemškega umetnika Mikea Hentza zadnji primer. Mednarodni umetniki, s katerimi komuniciramo individualno, dojemajo Cirkulacijo 2 kot prostor svobodnega umetniškega ustvarjanja – in nič več. Ne razumejo te bistvene družbene razlike in na osebnem nivoju pristajajo na t.i. umetniško tržišče. Z njimi sicer vzdržujemo večletne stike in jih redno vabimo k sodelovanju.

Strategijo mednarodnega sodelovanja smo zdaj zastavili nekoliko drugače: kot možnost izbire in izmenjave rednega umetniškega programa s točno določeno lokacijo – galerijo ESC v Grazu. V naslednjih letih bomo na obeh straneh predlagali nekatere programske enote kot možnost za gostovanje – gostujoča lokacija pa se bo odločila, katere vzame v svoj program. V letu 2022 najprej po ena izmenjava, v naslednjih letih 2 – kar je verjetno optimum. Z mestom Graz načrtujemo tudi druga vzporedna sodelovanja.

Od lokalnih sodelovanj/ soorganizacij smo se za leto 2022 že dogovorili z naslednjimi: Rdeče zore (KUD Mreža), kolektiv Mismo Nismo, Studio 8.1 Instituta .abeceda, Artgroup RGB, Ryuzo Fukuhara, FriFormAV KUD Mreža, Zavod BabaLAN (Vlado Repnik). Med te lahko dodamo še iniciative, ki delujejo v podhodu Ajdovščina (Zavetišče za zavržene rastline in projektni prostor Hupa Brajdič) – s katerimi že tvorimo lokalno mikro-vozlišče.

V zadnjih šestih letih v programu Cirkulacije 2 na letni ravni sodeluje prek 60 različnih umetnikov – polovica moških in žensk, malo manj kot polovica tujih umetnikov. Vzdržuje se raznolikost med generacijami, sodelovanja z drugimi organizacijami so številna. Tudi estetska raznolikost je velika, s tem da vztrajamo pri abstraktnih formah – stran od predvidljivih formatov normalizacije. Stabilnost je v številu programskih enot – okoli 30 na leto. Skupno število obiskovalcev je predvidljivo – okoli 30 na dogodek. Na letni ravni skupaj okoli 1200.

Od okoli 30 programskih enot na letni ravni predstavlja neposredna produkcija Cirkulacije 2 približno tretjino. Nekaj manj kot tretjina je gostovanje drugih sorodnih organizacij in umetnikov-samoproducentov. To so različne soorganizacije in koprodukcije Preostala tretjina so sprotna dogovarjanja, kar običajno imenujemo mali projekti in bistveno vplivajo na podobo Cirkulacije 2 kot odprtega prostora – vozlišča. Med to sodijo tudi hitri dogovori o strokovni pomoči pri izdelavi naprav v projektih predstavljanih drugje. Tudi v takšne projekte vstopamo kot partner, kadar je estetsko-etični razlog prisoten. Pogosto so ti prispevki prostovoljno delo, ki ponovno prispevajo k vmeščenosti Cirkulacije 2 v lokalni prostor.

Z omenjenimi številkami je dosežen optimum, ki ga je treba ohranjati, kar formalno ni zelo težko. Hkrati je treba ohraniti načelo odprtosti in lucidnosti za neprestane kvalitativne spremembe. Kvaliteta tu se tiče načinov umetniškega sodelovanja – in ne umetniških izrazov. To bi lahko imenovali etična podstat. Pri inteligentnih umetnikih kvaliteta umetniških del pride sama po sebi.

Program 2022:


24. januar 2022: Emil Memon GRAFFITI finissage!

Svečano zaprtje slikarske razstave / grafiti maxi slike/ multi-media mini-festivala Emila Memona z naslovom GRAFFITI  se bo zgodilo v ponedeljek, 24. januarja 2022 ob 20.00 v Cirkulaciji 2 | Podhod Ajdovščina Ljubljana.

Grafiti slikarija gromozanskih dimenzij 10 x 2.5 m je končana!

V dokaznem postopku, ki bo javen, bo z uvodnim nastopom sodeloval svobodni impro dvojec Petko & Potokar (del orkestra Pinja jazzna):
Marko Petrušič clavinova
Primož Potokar monotribe z efektom

Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=8447 http://www.cirkulacija2.org/?p=8533


4. februar 2022: [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk

Oba dvojca se (po našem mnenju) močno trgata od determinant (že sicer dokaj razrahljanega) glasbenega okvirja, kar pri instrumentalistih pomeni še dodatno trganje od večstoletnih determinant njihovega instrumenta. Kako je mogoče, da se kljub takemu pristopu muziciranju vseeno prenesejo vse navdihujoče glasbene prvine?

Silvan Schmid (CH) akustična in ojačana trobenta
Timothée Quost (FR) akustična in ojačana trobenta

Trobentaški duet Silvana Schmida in Timothéeja Quosta ustvarja in razvija svobodno improvizirano glasbo z eksperimentalnim pristopom skladanju in prosto sprotno skupno domišljijskim pristopom. Na tej prvi skupni turneji se bosta 4. februarja ustavila v ljubljanski Cirkulaciji 2.

in enakovredni lokalni intro:

Seijiro Murayama (JPN) akustična tolkala in glas
Jernej Babnik Romaniu (SLO) elektronske zvočne intervencije

Seijiro Murayama je že več let dokaj pogosto gost na lokalnih prizoriščih in rezidencah. Njegov ponavadi skrajno čist pristop temelji na pozornosti do prostora in kraja, energije publike – ter do doživljanja tišine (na različnih ravneh). Jernej Babnik Romaniuk bo svoje sprotne zvočne intervencije gradil s pomočjo zvočnih posnetkov taistega Seijira Murayame – ki so nastali letos v Ljubljani v sklopu Seijirove umetniške rezidence.

Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=8555


10. februar (do 4. marec) 2022:  Dominik Mahnič – Prezenca in e-senca (imaginarni prostor) / produkcija Cirkulacija 2

Pregledna razstava najnovejših stvaritev akademskega slikarja Dominika Mahniča, ki s svojimi pristopi vedno preseneča, saj mu uspeva združiti na videz nezdružljivo: tradicijo in inovacijo (oz. tehnizacijo). V program Cirkulacije 2 tako vnaša razmislek, ki ni za nikogar izključujoč. V vedno bolj miselno zamejenih svetovih je to pomembno.

Na razstavi prezenca in e-senca bo predstavljen rezultat prizadevanj materializacije slik z uporabo računalniškega in strojnega vmesnika. Gre za slike večjega formata v posebni tehniki „čopičografija“. Čopičografija je moje poimenovanje tehnike pri kateri je čopič tisti element, ki ima zadnji stik pri nanosu barve na površino. Čopičografije so razultat petletnega raziskovanja in izdelovanja platforme za strojno računalniško vodeno nanašanje barv, natančneje: pigmenta v emulziji. Gre za inovativen digitalni stroj. Za čopičografijo je bila izdelana namenska programska oprema. V petih letih je nastalo na stotine del različnih velikosti, pristopov, rešitev. Sama metoda je dosegla suveren nivo, ki bi ga rad predstavil javnosti.

Slike bodo razstavljene na poseben način v imaginarnem prostoru, kar pomeni, da bodo zasukane iz absoultnega prostora horizontalne in vertikalne ravnine, s čimer pridobijo na avtonomnosti ter s tem omogočijo gledalcu pristnejše izhodišče za doživetje podobe.

Domača stran: https://app.assembla.com/spaces/dominik-mahnic/wiki
Spletne strani: http://www.cirkulacija2.org/?p=6177  http://www.cirkulacija2.org/?p=3302  http://www.cirkulacija2.org/?p=3250
Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=8583


7. marec  do 13. marec 2022: Feminizem zavzema mesto!: Anna Lerchbaumer, Conny Zenk, Hui Ye in Nika Erjavec

23. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore vabi občo javnost in intermedijsko kliko na naslednji dogodek v večletnem ciklu FriFormA\V, v kateri se bodo predstavile tri avstrijske umetnice Anna LerchbaumerConny Zenk in Hui Ye ter domača Nika Erjavec. Večerni performans in razstava pod naslovom Feminizem zavzema mesto! bosta predstavila več del štirih sodobnih avdiovizualnih umetnic, ki preizprašujejo vlogo mesta in posredno vlogo ženske* v mestu.

Anna LerchbaumerConny ZenkHui Ye in Nika Erjavec bodo tako, v sklopu 23. Mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore v koprodukciji s serijo avdiovizualnih dogodkov FriFormA\V in Cirkulacija2, predstavile svojo novejšo produkcijo avdiovizualnih del. Umetnice mlajše generacije druži ustvarjanje sodobne zvočne ter vizualne in video produkcije, njihove umetniške vtise pa velikokrat predstavijo v obliki avdio-video instalacij, skulpturalnih zvočnih instalacij ter performansov, pri katerih je poudarek na sodobnem eksperimentalnem elektroakustičnem zvočenju.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8737


26. marec 2022: MRM trio & Lina Rica / KUD Mreža / FriFormA\V
multimedijski eksperimentalni dogodek / koncert

MRM TRIO sestavljajo dobro poznana imena eksperimentalne scene iz Srbije, Avstrije in Hrvaške: Marina Džukljev (orgle Eco Tiger), Richie Herbst (modularni sintisajzer) in Miodrag Gladović (električna kitara, elektronika). Člani MRM z improvizacijsko igro dinamičnih in gostih dronov, ki jih v živo obdelujejo, modulirajo in kombinirajo, stremijo k odkrivanju skritih zvokov.
V Cirkulaciji² se bo „dronenje“ MRM prvič prepletalo z živo vizualizacijo, ki jo bo ustvarjala lokalna intermedijska umetnica Lina Rica.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8806


31. marec 2022:  Martina Jurak – Vorbeikommen | Prehajanje / produkcija Cirkulacija 2

Gibalno-zvočni performens s pripravami in izdelavo gibalnih senzorjev. Vorbeikommen ali v slovenščini Prehajanje je zvočno-plesni performans sestavljen iz monumentalnih podob in zvokov nadgrajenih z osebnimi mitologijami umetnice.

Prehajanje razpravlja o pojmih nestabilnosti, asimilacije, spreminjanja, izolacije in preminevanja, ki jih je Jurak bila deležna ob njeni preselitvi v tujo državo in živahnem življenju velemesta Berlina. Njen performans prikazuje prehajanje med različnimi intenzitetami – poglavji njenega življenja, ki se tekom performiranja kažejo kot različne vizualne podobe. Za umetnico je bilo preteklo leto, poleg svetovne zdravstvene krize, obdobje seljenja, doživljanja osebnih stisk in raziskovanja razpok skozi katere lahko pride do premika.

Njene koreografije so sestavljene iz elementov japonske plesno-gledališke umetniške zvrsti butoh, katere tematika je velikokrat minevanje – zavest o končnem in posledično prehajanje v predrugačene oblike.

Spletna stran: https://mjurak.com/

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8797


6. april 2022 – FriForma dublet:

VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz)

Primož Sukič igra Michael Pisaro-Liuja

Dva zelo različna koncertna sklopa na aprilskem dogodku FriForme. Primož Sukič bo predstavil svoj album Mind Is Moving (IX), skladba Michael Pisaro-Liuja, ki je pred kratkim izšel pri založbi Edition FriForma. Isti večer bo v Sloveniji debitiral duo VVU v katerem nastopata violončelistka Violeta García in kitarist Javier Areal Vélez.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8840


8. april 2022: izložbena razstava KonstruktK3 smo državljani NSK

Dragi državljani…

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8851


13. april 2022: Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe

Marko Batista in UAZ14 | Uspavanka za Cirkulacijo št. 2

Mauricio Valdés San-Emeterio | Desierto Sonoro – 16:30 min / deep listening session

Borut Savski | Trije bratje

Boštjan Leskovšek | Ni prihodnosti, ni sedanjosti – le preteklost.

Štiri zvočne zgodbe peteroglavega  zmaja – zbranega okoli zvočnega sistema, ki ga v v zadnjem desetletju gradi in uporablja Marko Batista. Pet glav bo spregovorilo vsaka zase, ali v dialogih. Štiri zelo različne osebne zvočne zgodbe. V kontekstu zvočnega sistema bodo vse zgodbe hkrati preizkus in demonstracija. Poslušalnica in koncertno okolje.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8905


22. – 28. april 2022: Kasper T. Toeplitz (Pariz / Francija) – BURNING HOUSE / produkcija Cirkulacija 2

Kasper T Toeplitz (1960, Pariz, Francija) je bil nesojeni gost Cirkulacije 2 v času največje kovidske krize. Kljub temu, da smo poskušali realizirati projekt tako v jeseni 2020, kot v začetku 2021, ni šlo. Morda bo tokrat uspelo?

Projekt z naslovom Burning House je zasnoval po posvetovanju z ekipo Cirkulacije 2 – po sugestiji trenutnega krovnega vsebinskega koncepta Cirkulacije 2 – države kot razsvetljenske ideje stroja za izboljšanje sveta. V njegovi perspektivi projekta se nakazuje ideja o razpadu te ideje, oziroma zagovor kaotičnemu principu samoorganizacije. Bolj konkretni način izvedbe projekta in bolj očitna metaforika bo bolj jasna čez mesec ali dva.

Kasper T. Topelitz je v tem projektu najprej skladatelj. Kompozicija pa je lahko zelo široko ime za kakršno koli zgradbo/ sistem. Decentralizirana kompozicija: za sprehajajočega se obiskovalca se zvok spreminja glede na njegovo pozicijo. Skladba brez ”centra” – “raztresena” po mnogih “sobah”. Metafora „multitude“ in glasov različnih mikroskupnosti? Ali lahko zapojejo enoglasno? To verjetno ni vprašanje, saj je avtor pristaš skrajnih in nasičenih zvočnih skulptur. Vendar je tudi klasično izobraženi skladatelj, tako da lahko pričakujemo raznoliko dinamiko zvoka.

Sugestija avtorja je, da bo skladbo po tednu priprav izvedlo nekaj glasbenikov in neglasbenikov – na instrumentih, na elektronskih napravah – kakorkoli. Verjetno tudi avtor sam. Obljublja simbolično notacijo.

Domača stran: http://www.sleazeart.com
Eseji: http://www.sleazeart.com/SA_textes.html
Video izbor: https://www.youtube.com/user/sleazeArt

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=8941


2. do 5. maj 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


6. do 12. maj 2022: Rojstni dan Radia Študent // literarni večer in razstava

Arhivi RŠ beležijo, kar smo sodelavke in sodelavci videli. Ob tokratnem radijskem rojstnem dnevu pa bomo kritikom naših kritik dali zadoščenje! Obeležili in na ogled bomo postavili vse, kar se na radiu dogaja umetniškega, in izstopili iz lastne intime.

Ker so podobe še sramežljive, jim bomo dodali literarni opoj umotvorov kulturne redakcije, od sedmih naprej bodo brali: Lenart Sušnik, Simon Smole, Špela Setničar, Anže Okorn, Martin Pečan in morda še kdo.


13. maj 2022:  Anita Wach – Levica Sredica Pravica in druge zgodbe // v sodelovanju z Via Negativa

7. Stavek: “Naj ne ve levica, kaj dela desnica.” Biblija

Anita v tokratnem performansu sestavlja, primerja in predeluje ideološke in kulturne dogme. Postavlja se med besede in skuša razbiti asimetrično strukturo semiosfere. S pomočjo telesa povezuje besede, ločuje pojme, preureja pomene. Pisanje postane dejanje usklajevanja možganov s korpusom, sinhronizacija abstrakcije s fizičnostjo. Zaporedje preprostih gest povzroči nenavaden, atonalni ples rok in domislekov. Performans poudarja, da je med levico in desnico, pravilnim in nepravilnim, sofisticiranim in trivialnim, vedno živo telo.

Performerka: Anita Wach -> https://www.vntheatre.com/sl/projekti/zadnji-projekti/30-stavkov/
Zvokovi: Borut Savski, Simon Macuh in Marko Batista

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9079


19. – 31. maj 2022: skupinska razstava Skupni Imenovalec / Common denominator

Sodelujoči: Alen Ožbolt, Ksenija Čerče, Dejan Knez, Tatiana Kocmur, Francisco Tomsich, NAME, Urška Savič, Tilen Mihelič Kurent, Damián Vega Velasco, Nina Pivk, Cirkulacija 2

Skupni imenovalec je tisto kar je skupno vsem razstavljalcem – začasni prostor množine mikro-poskusov samoorganiziranj – raziskovanj in ustvarjanj alternativnih skupnih praks. Ki se morajo nadaljevati. Pri tej razstavi je skupni imenovalec na simbolni način predstavljen prek umetniških del – slik, risb, instalacij, videov, fotografij,… Dela so v materialih, tematikah ali osebno historično nabita z izkušnjo in/ ali spominom na določen čas in prostor, ki so si ga delili sodelujoči umetniki.

Naslov razstave seveda vsiljuje vprašanje: kaj pa je skupni imenovalec razstave? Najkrajši odgovor: Rog. Vendar ne spomenik Rogu. Rog kot simbolni začasni prostor nedavne množice mikro-poskusov samoorganiziranj – raziskovanje in ustvarjanje alternativnih skupnih praks. Ogibanje neposrednih navezav na idealizirane & ideologizirane prikaze Roga. Bolj poudarjamo splošnejše koncepte samoorganiziranosti in samomotiviranosti posameznikov v neke ustrezne oblike alternativnih skupinskih snopov (-> skupnih imenovalcev). Motivacija Cirkulacije je vključitev takšnih modelov umetniških javnih prostorov v obstoječo kulturno politiko.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9092


23. junij – 1. julij 2022: KA TO GLEDAŠ / razstava študentk in študentov 3. letnika Oddelka za fotografijo VIST – Fakultete za aplikativne vede

Živa Brglez, Elizabeta Debeljak, Patricija Lavrač, Jaka Mojškerc, Tinkara Pečnik, Boris Revo, Špela Šivic, Tina Urbajs, Petja Zupan Matjan 

Osrednja tematika del, nastalih v sklopu ateljejev za reportažno in dokumentarno ter avtorsko fotografijo, je ”ulica” v njenih različnih pomenih, pojavnostih in konotacijah. Ulica kot aktivni ali pasivnih akter; raziskovanje, dokumentiranje in repeticija dejavnosti ulice, kot so hoja, gibanje (svoboda), srečanje (vzpostavljanje razmerij), sedenje, opazovanje; ulica kot prostor izjavljanja (mnenja) in aktivizem, navijaštvo; skrb za poimenovanje ali čistost ulice; ulica in nacionalni karakter; ulica in varnost; ulica in javni prostor, ipd.

Producent: Oddelek za fotografijo VIST – Fakulteta za aplikativne vede // Vodja projekta: Igor Ž. Prošić // Vodja programa: mag. Jasna Jernejšek, višja predavateljica // Mentorja: doc. dr. Uroš Hočevar, doc. Peter Rauch.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9209


30. julij 2022: Neža Zupanc – solo recital za flavto /v blagem objemu razstave VIST/

Okvirni program:

Lojze Lebič: Aprilske vinjete
Zhuosheng Jin: Pale Flower III
Jason Carl Rosenberg: Negentropy
Tilen Lebar: Limen
Alistair White: The Snake That Ate The World
Claudia Sofia Alvarez Cuba: M.A.N.-T.R.A. 0.0.*
Neža Zupanc: Godalni kvartet št. 2*
*prva izvedba
Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9257

5.  julij 2022 ob 20.00: mini-multi-kompleks kino Cirkulacija 2 predstavlja

BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI

director’s cut: 88 minut
Film o vlogi in vplivu Ivana Krambergerja, dobrega človeka iz Negove, na osamosvojitev Slovenije

Film, dvojni portret Ivana Krambergerja, sina in očeta, v žanru raziskovalnega dosjeja, raziskuje vpliv in vlogo Ivana Krambergerja (očeta) na osamosvojitvene procese v Sloveniji, ki jih Ivan Kramberger (sin) raziskuje pred kamero za magistrsko nalogo s pomočjo intervjujev in z ogledovanjem bogatega arhivskega gradiva. Intervjuva slovenske osamosvojitelje – politike prve slovenske vlade 1990–1992, zgodovinarje, novinarje, očetove sodelavce in sopotnike ter družino. Za očeta se je življenjska pot končala 7. junija 1992 kot prvi politični umor v osamosvojitveni Sloveniji; sin je bil star šest let. To je zgodba sina v iskanju resnice o očetu, ki traja trideset let.

Režiserka MAJA WEISS
Scenarista MAJA WEISS in IVAN KRAMBERGER ml.
Producentka IDA WEISS
Montažer JURIJ MOŠKON
Direktor fotografije PETER PERUNOVIĆ
Skladatelj AUGUST ADRIAN BRAATZ
Snemanje in obdelava zvoka EKIPA 001

https://belafilm.si/seznam-filmi/beli-bojevnik-v-crni-obleki/


21. julij 2022 – gibalno-zvočni video dogodek OBLAK / soavtorja Tatiana Kocmur in Borut Savski

Oblak se sprehaja po nebu, spreminja barve, včasih spregovori, se razjezi in pogosto joka.

V drugem delu sodelovanja umetnika nadaljujeta raziskovanje časovne in prostorske razmejenosti med fizično in digitalno podobo. Eksperimentiranje znotraj fizičnega in virtualnega je umetnika vodilo k razmišljanju o disociaciji / dislokaciji, ki pomeni odmik od telesa / fizičnosti sveta. Ta pojav se zgodi pri komuniciranju na daljavo, kjer fizični telesi (ali več njih) nista prisotni v istem prostoru in se pojavi fenomen časovnega in prostorskega zamika.

Telesi delata za njun neskončni obstoj / prihodnost: polnita multimedijsko banko, da bo tehnološki sistem lahko čim bolj samostojno deloval, tudi ko njiju ne bo več. Telesi sta vedno bolj vpeti v strojevo dinamiko, ki se ji prilagajata – ali ji nasprotujeta. Stroj je oblak. Oblak je sistem. Sistem je – in ni predvidljiv.

Oblak je nadaljevanje lanskoletnega razvijanja časovno-naključnega generativnega intermedijskega pristopa obeh avtorjev s poudarkom na hkratni fizični prisotnosti in vse bolj kompleksni virtualni/ prenešeni prisotnosti (1,5 +Asinhronost, 2021, Cirkulacija 2).

Več na http://www.cirkulacija2.org/?p=9291


16. do 18. avgust 2022: Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 1; produkcija .abeceda

17. avgust ob 19.30. uri, koncert. Vstop prost.

Tobija Hudnik je ustvarjalec v rezidenci in kurator cikla Studio 8.1 v letu 2022. Za vsak dogodek bo pripravil nove kompozicije. V tem oziru cikel predstavlja nekakšen poligon za preizkušanje njegove raziskovalne hipoteze.

Na Dogodku št. 1, v sredo, 17. avgusta 2022, v prostorih Cirkulacije2 v Ljubljani, bo mogoče prisluhniti, si ogledati in začutiti delo ustvarjalcev prve edicije programa Get Together v sklopu Studia 8.1, Inštituta .abeceda. Ustvarjali nam bodo: domača, na nizozemskem živeča umetnica Tisa Neža Herlec, nemški klaviaturist in programer Konrad Bogen, poljski saksofonist in skladatelj Milosz Pieczonka ter kitarist, skladatelj in kurator programa Get Together Tobija Hudnik.


avgust 2022: Lapsus-quo; izvajajo NOTA (Boštjan Simon, Elvis Homan, Liza Šimenc)

Avdio-vizualni performans Lapsus-quo je transdisciplinarni projekt, ki s pomočjo sodobnih tehnologij obravnava fascinacijo današnje družbe nad vsestranskim napredkom, ki temelji na tempiranem načinu življenja.

Vsakodnevni prometni zamašek je tipičen primer tega, čemur nemški filozof Peter Sloterdijk pravi status-lapsus-quo, je zmota ali korak v napačno smer pri realizaciji modernistične kinetične utopije. Trivialno dejstvo, da je kinetika edina etika modernosti, da se vse podreja učinkovitejšemu in hitrejšemu premoščanju in prevažanju, ponavadi označujemo z besedo napredek. Ta napredek ali preskok v mobilnosti ni samo v tem, da se nekdo lahko premakne iz točke A v točko B, ampak v povečani zmožnosti nekoga, da naredi te premike. Ko je kinetično opolnomočenih in osvobojenih dovolj ljudi, pa se pojavijo logistični in ekološki problemi, ki jih nismo zaznali prej. Prometni zamašek kot temeljni paradoks kinetične utopije nakazuje na razpoke v koncepciji pretočnosti, gibanja in navsezadnje napredka.

Trojica za ustvarjanje perfomansa uporablja kontakne mikrofone in LED lučke povezane na telo, ki ob dotiku ustvarjajo zvoke in svetlobo. Celotna kompozicija je sestavljena iz gibov, zvokov, podob in senc generiranih v trenutnem času. Delo enakovredno združuje dve umetniški zvrsti (ples in glasbo), kjer umetniki presegajo meje lastnih umetniških področij za ustvarjanje skupnega kinetičnega telesa.

Projekt Lapsus-quo je prvi izdelek umetniške skupinine NOTA (None Of The Above), ki raziskuje paradokse kinetične utopije – sodobnega teka za napredkom – teka na mestu.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9350


2. do 4. september 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda

Od 2.-4. septembra 2022 bo v Cirkulaciji potekala druga od treh letošnjih rezidenc koncertnega cikla Studio 8.1. s kitaristom in skladateljem Tobijo Hudnikom v vlogi kuratorja. V nedeljo, 4. septembra 2022 bo zaključni nastop z naslovom Get Together, Dogodek št. 2. Nastopili bodo: Brina Kren (altovski saksofon), Lenart De Bock (tenorski saksofon), Oskar Longyka (violina) in Tobija Hudnik (kitara). Vsi glasbeniki so že sodelovali kot člani programa Mladi Raziskovalci III. pri projektu equilibrium as insta_bility.

koncert: nedelja, 4. september ob 19.30. uri.


12. do 14. september 2022: Studio_8.1; produkcija .abeceda


15. – 17. september 2022: TRESK / festival glasbenega založništva / produkcija Radio Študent


19. september 2022 FriForma: PASCAL NIGGENKEMPER (FR) – La vallée de l’étrange / The Valley of the Uncanny /site-specific installation/performance for two double basses and eight speakers

Pascal Niggenkemper’s new solo work, ‘La vallée de l’étrange,’ reflects on the change that occurs in working environments due to automatization. The project is exploring the interaction between human and machine by using an augmented double bass, which he calls ‘cobonore’ (a coinage of ‘cobot’, which means a collaborative robot ,and ‘sonore’). The instrument becomes a revisited device divided into eight areas, where motor-driven propellers are used. The sounds from ‘cobonore’ are channelled through eight loudspeakers, placed around the audience in a circular shape.

Described by the New York City Jazz Records as ‘one of the most adventurous bassists on the scene’ and by the Chicago Reader ‘a genius for sound exploration,’ French-German double bassist and composer, Pascal Niggenkemper, creates music, blurring the boundaries between improvised, pure sound and experimental music, with a distinct musical language infused with new bass techniques.

http://www.pascalniggenkemper.com/home.html

In collaboration with Cirkulacija 2, Ljubljana.
The concert will be held with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana – Department for Culture.


22. september 2022: First Terrace Tour 2022 feat. SOFHESO, SPECIMENS, VIDA VOJIC, SKIP SUMMERS, JC LEISURE +++ MORE FRIENDS OF FIRST TERRACE RECORDS

Pred leti (2018) je Cirkulacijo obiskala zanimiva skupinica posameznikov, ki so izvedli odlični improvizirani večer novih zvokov: First Terrace Records in Pale Master predstavljata: Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers. Mi smo jih tedaj označili kot “Mlada južnolondonska neodvisna eksperimentalna scena v podalpski vasici! Pridružena tudi nova severnoangleška liverpulska ter švedsko-berlinska…”. 

Tedaj: http://www.cirkulacija2.org/?p=4516

Odtlej s posamezniki redno sodelujemo.


27. september 2022: ZAKLONIŠČNI TRIO (Estela Žutić, Keiko Myazaki, Gilles Duvivier); gibalno-zvočni+video=performens / priprave 25. in 26. september

Estela Žutić : gib
Keiko Myazaki : video
Gilles Duvivier : hardcore-care-nigun-free-noise!

Trio izvede skupno bivanje treh različnih medijev – giba, zvoka in videa – v prostoru, ki ga poimenujemo zaklonišče. Zaklonišče je po slovarju prostor, kjer je nekdo zavarovan, zaščiten pred nečim. Je lahko betonska podzemeljska zgradba za zaščito med bombnimi napadi in nesrečami.

Stvarni definiciji postavljamo ob stran besede belgijskega pesnika Mauricea Maeterlincka: “Če bi me meni najdražje bitje na svetu vprašalo, katero je najbolj globoko, pred napadom varno in najmehkejše zavetje, bi mu odgovoril, naj položi svojo usodo v zaklon duše, ki postaja boljša.”

S Keiko nadaljujeva projekt videov in performansev. V kletnih prostorih dvorca Novo Celje (bivše psihiatrične bolnice, katere vsi pacienti so bili leta 1941 žrtve tako imenovane evtanazije) sva posneli video na temo prahu.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9504


prvi teden oktobra 2022: Vlado Repnik Gotvan – Me slišiš / produkcija GVO
mozaični dogodek v Cirkulaciji2:
– v torek, 4. oktobra 2022 ob 20 uri
– v četrtek, 6. oktobra ob 20 uri
– v petek, 7. oktobra ob 20 uri

»Ljubezen je volja — volja po deljenju sreče z vsemi. Biti srečen in osrečevati — to je ritem ljubezni.«
Sri Nisargadatta Maharaj

»Dokler bodo dosežki kulture zaprti v kulturnih getih in dokler bodo kulturni ustvarjalci zgolj sami med seboj merili svoje moči, ne pa v dialogu s tistimi, ki jim je umetnost resnično namenjena, toliko časa bomo govorili o prepadu med umetnostjo in delovnim ljudstvom, o tako imenovanem nerazumevanju med ustvarjalci kulture in ljudstvom.«
Stane Dolanc, sekretar izvršnega biroja predsedstva ZKJ leta 1973 v govoru ob petindvajsetletnici Moderne galerije

»Žal mi je za nesmisel, ker je bil do zdaj tako redko umetniško oblikovan…«
Kurt Schwitters, 1920

»In ko bi imel preroštvo in bi vedel vse skrivnosti ter imel vso vednost in ko bi imel vso vero, tako da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. «
SP, NZ, 1 Kor 13,2

V izvedbi celostne uprizoritve “Me slišiš” sodelujejo: Blaž Šef, Boštjan Leskovšek, Igor Štromajer, Borut Savski, Marko Batista, Nina Meško, Sanja Simić, Stefan Doepner, Tatiana Kocmur, Chiara Duchi, Ivan Mijačević, Peter Tomaž Dobrila, Dominik Mahnič, Robert Klančnik, Simon Svetlik, Name, Zdenka Badovinac, Sunčan Stone, Lana K. Gotvan in babaLAN.
Posebna zahvala: Andraž Torkar, Dragan Živadinov

Produkcija: GVR Zavod za umetniško produkcijo
Soprodukcija: Cirkulacija2, Kibla Maribor, CUK Kino Šiška
Predstava je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9520


11. oktober 2022: Nina Stopar – The Birth of the painting / slikarski/ gibalni/ zvočni/ video performens/ sodelujoča: Marko Batista (zvok)  in Dominik Mahnič (video)

Nina Stopar – Statements:
1. Art is subversive when painted in embodied action painting.
2. Witnessing the process of embodiment painting is subversive for the viewer and the artist.
3. Art must be vivid and colorful, created from seeking the unknown of my whole being – to awaken the viewer’s feelings, the sensation of wholeness.

The picture has no clear beginning, just as life does not begin with Birth. Everything is interconnected, so the painting is created much before the painting process begins. I carry my images in my body until I dance them. Then they are painted, and now they are here for the others. They remind me of the ripe fruit offered to be eaten.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9559


13. in 14. oktober 2022: Urška Škerl: Javno dobro; produkcija Inštitut Egon March

ZEMLJOKROG

 https://javnodobro.si/

Spored:

četrtek, 13. oktober 2022, ob 20. uri:  Performativno predavanje s socialno interakcijo

petek, 14. oktober 2022 ob 18. uri: Okrogla miza o javnem dobru

“V rokah imamo prvi zemljevid, naj nam služi tudi kot najboljše sredstvo za streznitev iz fantazij o pravljičnih deželah.”

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9569


21. oktober 2022: Nadaljevanje 1,5 + 1,5 – ŽIVI FOSIL Tatiana Kocmur in Liza Šimenc
Posamezni umetniški pristopi, ki so nastali med obdobjem pandemije, so temeljili na ustvarjanju kreativnih orodij za alternativne načine komuniciranja v času omejitev in neželjenega dotika. V dialogu s posamezniki je idejna vodja projekta uspela ustvariti tri različne kreativne diskurze, ki so temeljili na razmerju dveh teles – posameznice in skupnosti, telesa in novih načinov za sporazumevanje.

Prvi vizualni dialog 1,5 + Instrumenti (MGLC Švicarija, 2021) ustvarjen z Lizo Šimenc se je v raziskovanju novih komunikacijskih metod usmeril na razmislek o telesnih podaljških. S popačitvijo ukrepov za zajezitev epidemije sta umetnici ustvarili nenavadno podobo dveh teles, ki z upoštevanjem ukrepov, želita vzpostaviti odnos.

V drugi seriji dogodkov 1,5 + 1,5 avtorica želi nadaljevati z živimi formami, ki jih je tekom leta 2021 soustvarila z tremi umetniki – slikarjem, plesalko in intermedijskim umetnikom.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9602


21. oktober 2022: glasbeno-abstraktna super-grupa Seijiro Murayama, Klaus Filip in Jean-Luc Guionnet!

snare–sine–sax

This trio consists of 3 duos and will perform logicfree equivalences, probing what a triangle can be

„The qualities and unique quantities of a site are the first condition of our music, the switch which obliges us to play this way rather than that. Inevitably, this implies great diversity between one concert and another. Via our moods at a particular moment (since it is a given that we are prone to moods!), the architecture and acoustics of the site, the attention brought to bear on proceedings by the public and the characteristics of the background noise, the site and the moment pass through the filter of our propensity to play or not play this or that.“
Jean-Luc Guionnet

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9611


22.-28.oktober 2022 = zadnji teden oktobra: BIG BANG (Ronald Gonko, Robert Lisek, Stefan Doepner, Borut Savski)

Big Bang se asociativno/ besedoklepsko nanaša na big-bend, saj je avtor v osnovi glasbenik. Njegova osnovna želja je na enem mestu zbrati veliko glasbenikov, ki bi po njegovem prešli trenutno izjemno razširjeno – a zelo reducirano situacijo / prakso eksperimentalnih solo in duoperformensov. Ti se vodijo kot osebne umetniške ekspresije. Tudi javne predstavitve teh projektov potekajo na način umetniških predstavitev (in ne glasbenih). Avtor takšno prakso postavlja pod vprašaj, saj na drugi strani skrajne individualizacije obstaja segment človeškosti, ki se mu reče kolektivna pripadnost, ki ni le negativna, ampak ima v prenešenih pomenih širše dimenzije: posamezno je le del celote – človek pripada družbi, človek kot družbeno bitje. Fiziološka podstat obstaja – reče se ji empatija. Pripadnost človeški vrsti. Civilizacija tudi ni konstrukt individualnosti – prej je tako skrajno atomizirani individuum (-> davkoplačevalec) civilizacijski konstrukt. Avtor kot vodja kar nekaj številčno močnih skupinskih glasbenih projektov se bolj kot kdo drug zaveda možnosti kohezivnega kolektivnega glasbenega telesa. Opisuje stanje duha, ko takšno izvajalsko telo dosega umetniške presežke. Pri tem omenja čisto fizično-psihološke aspekte.

V tem projektu predlaga konceptualni pristop:
Simulacijo s pomočjo skupine štirih performativnih umetnikov ali umetnikov s področja računalniških umetnosti, video umetnosti, ali skladatelji računalniške glasbe – in bi se kot taki vključili v skupinski živi performens. KRAFTWERK (nemški elektronski pop bend) so se v nekaterih svojih nastopih in intervjujih po izidu albuma „Mensch-maschine“ (1978) pojavljali napravljeni kot nežive lutke, da bi do absurda zmanjšali pomen njihovih osebnosti v vlogi pop zvezdnikov.

Člani pri pripravi in izvedbi performensa:
– Ronald Gonko
– Robert Lisek
– Stefan Doepner
– Borut Savski

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9640


1. do 4. november 2022: Studio_8.1 / Jan Kopač – Sin_thesis

Nastopajoči:
Jan Kopač, kitara
Maj Zalaznik Novak, klaviature, elektronika
Domen Kužnar, viola

Jan Kopač o programu koncerta:
“Sin_thesis je pristop pri katerem se združujejo ustvarjalci iz različnih ozadij z namenom ustvarjanja skupnega. Je način razmišljanja in utelešanja različnih glasbenih misli, jezikov in praks. Cilj koncerta je prikazati potencial in možne izide ustvarjene skozi sintetiziran protokol, ki vznikne skozi interakcije in raziskovanja ustvarjalcev pred koncertom. Glasba ni improvizirana, niti v celoti skladana, temveč strukturno definirana skozi implicitne in eksplicitne drže, perspektive in predpostavke njenih ustvarjalcev.“

Koncertni cikel Studio 8.1 je program Inštituta .abeceda in poteka v sodelovanju s Cirkulacijo 2.
Program sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije


8. november: Vida Vojić: FUCKUPTIMEMACHINE

The time has come to fuck time up. Everything you know is wrong, cause the wrong person informed you, for decades, or centuries, or even millennia!?

This will be a time travel event, seeking to fuck up and rewrite the story of humanity in 45 min. Vida, your hero, or maybe your enemy, is coming to fuck time up.

Vida is returning for another residency at C² – this time backed up by drums, drones and academic research. (Although the work is still in progress… expect something along those lines.)

Join us at full moon and prepare yourselves for a final exam, sinners….

Vida

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9685


10. november 2022: Razširjena Cirkulacija 2 & Stroj za izboljšanje sveta na festivalu PixxelPoint v Novi Gorici

Stroj za izboljšanje sveta je skupinska modularna sodelovalna platforma t.i. razširjene Cirkulacije 2, ki poteka že tretje leto. Druži raznolike umetnike, vsebinski poudarek pa je v simbolnih izpeljavah pozitivistične ideje države kot nosilca družbenega napredka.

Predhodne izpeljanke Stroja:

 • Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik

  Straining our international forces into the latest version of the Expanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine! After  an introductory event in Ljubljana the complete event will  take place on thursday, 15th July 2021 at 19.00 in Špitalska kapela in Celje. Subtitle: Fragments of Machine Participants: Ryuzo Fukuhara (movement, voice), Elvin Brandhi (voice, sound), Iva Tratnik […]

 • Expanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine

  On Wednesday, 16 December 2020 at 8 pm, a feature show / omnibus entitled Expanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine (subtitled: 7 times 7 = 49 …) was broadcast as part of the Kiblix festival. The original 7 x 7 = 49 was then replaced by the 9 x 7 = 63 (minutes’) version! To […]

 • Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine

  Prvi iz serije “Stroj za izboljšanje sveta” je potekal od 4. do 6. avgusta 2020 /s poudarkom na koncertnem performensu v torek, 4. avgusta/ v | pri galeriji Alkatraz /Metelkova Mesto/ in dodatna dneva videomilozvočne instalacijske situacije v notranjosti galerije Alkatraz. Cirkulacija 2 /v razširjeni obliki/ – Uvod v Stroj za izboljšanje sveta Boštjan Leskovšek, […]

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9695


14. – 16. november 2022:  Drugi zaključek projekta Radharani Pernarčič – “Plesni vodič po katalogu udobja” / instalacija
1. zaključek projekta je potekel 12. septembra 2022 v galeriji Škuc… 

Kako z vsakdanjimi praksami in tehnologijo vsi skupaj soustvarjamo svet? Kako uporabljamo stvari in kakšna miselnost se pretaka v njih? Kako težnja k nenehnemu udobju/ugodju vpliva na našo zaznavno-kognitivno in intersubjektivno (socialno) intelegibilnost? So določene banalne (samoumevne, normalne) življenjske prakse res povsem nedolžne? Je t.i. inovativni dizajn dejansko usmerjen k človekovi dobrobiti? Je sodobna tehnologija za človeka res udobna? So pametni predali, pečice, telefoni res ugodje ali je v njih skrito tudi nasilje, pot v kognicijsko regresijo? Je za nas dobro, da se tega preprosto navadimo?

Idejna zasnova projekta in zaključno predavanje: Radharani Pernarčič
Soavtorji intervencij (1- 4): Tomaž Lapajne Dekleva, Sašo Rutar, Simon Svetlik
Performerji: Tomaž Lapajne Dekleva, Radharani Pernarčič, Sašo Rutar, Simon Svetlik; Žigan Krajnčan, Ivan Mijačević, Roman Modic
Dodatne kamere: Tomo Križnar; Matija Omerzu
Montaža: Radharani Pernarčič
Tehnična podpora: Sašo Rutar; Miha Erjavec, Cirkulacija2
Fotografija (Intervencija 6): Sunčan Stone
Koprodukcija: Škuc in Cirkulacija2
Zahvala: Ajša Alagič, Aljoša Bizjak, Boža Krajcer, Rudi Kraševec, Jure Kajin, Mitja Novak ter vsi spontani udeleženci intervencij

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9719


15. november 2022: TZUSSS

TZUSSS predstavlja prvo sodelovanje med duom trobente in harmonike, ki ga sestavljata Silvan Schmid (CH) in Tizia Zimmermann (CH) ter Urško Savič (SL), ki za prenos zvočnih signalov uporablja medij radia. Njihovo sodelovanje se je zaradi različnih lokacij, kjer se nahajajo, pričelo z istoimensko spletno korespondenco, kjer so si izmenjevali misli in inspiracije, ki so jim lastne v polju ustvarjanja zvoka ter besedila. Tako so pričeli ustvarjati bazo njim pomembnih konceptov. Iz širokega obravnavanega polja so se kot ključne teme pojavile fragmenacija govora na njegovo melodijo/intonacijo, ritem/tempo ter (posledični) motnje in šumi v komunikaciji.

Cirkulacija 2 ter Atelje Azil v Ljubljani sta jim v novembru ponudila fizičen prostor, da svoja raziskovanja ozvočijo. Performans, sestavljen iz arhiva njihovega pogovora ter materiala nastalega v živo, bo potoval tudi v Maribor in Škofjo loko ter kasneje v Halle v Nemčiji ter Prago na Češkem. Zvočni posnetki njihovega sodelovanja bodo predstavljeni v oddaji Radar na Radiu Študent, prek radijske mreže Radia Network in spletne platforme Gamut LABYRINTH.

Več: http://www.cirkulacija2.org/?p=9714


18. november 2022: Ryuzo Fukuhara in Tracy Lisk – gibalno-bobnarski dvojec z opcijo tretjega


21. do 24. november 2022: Studio_8.1 / Jan Kopač; produkcija .abeceda


25. do 31. november 2022: priprave in performens Glasbena miza avtorja Tjaža Juvana


1.-3. december 2022: Skaters’ Paradise


5. do 16. december 2022: Nina Jeza : : Art-MUS | sodobni sejem umetnin

https://art-mus.si/content/7-o-sejmu


še nekaj


22. do 23. december 2022: Studio_8.1 / Tobija Hudnik; produkcija .abeceda


prenos v januar 2023: Plateau Residue (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert) – predstavitev FOTOFON; produkcija Kibla
Zvočno-svetlobna instalacija s predhodnim razvojem in izdelavo potrebnih naprav. Otvoritev instalacije v Kibli bo 25. novembra 2022.

Projekt z delovnim naslovom Fotofon bo atmosferična zvočno-svetlobna instalacija, ki bo združila tehnologiji fotofonike in kontaktnega prenosa zvoka v notranje uho (t.i. bone conduction). Tehnologija fotofonike je bila prva brezžična informacijska tehnologija in je neposredna predhodnica današnjih optičnih vlaken. Iznašel jo je A. G.Bell leta 1880, 17 let pred Marconijevo iznajdbo radija. Fotofonika je bila nišno v uporabi vse do druge svetovne vojne, a nikoli ni doživela splošne uporabe, bila je zelo nišno uporabljena Fotofon je sestavljen iz sprejemnika in oddajnika. Oddajnik pretvarja zvočne valove v svetlobne signale, ki jih sprejema svetlobno občutljiva celica in pretvarja nazaj v zvočne valove.

Tehnologija kontaktnega prenosa zvoka deluje s pomočjo resonančne sposobnosti trdnih teles in površin, da postanejo zvočno telo – zvočnik. Tako lahko naša lobanja postane medij za predvajanje zvoka v notranje uho, če nanjo naslonimo kontaktni zvočnik. Tako lahko zvok slišimo neposredno v notranjem ušesu, ne, da bi ga slišali drugi v okolici. Združeni tehnologiji imata unikatno možnost, da svetlobna inštalacija postane narativni medij, ki se s pomočjo fotocelice pretvarja v zvok, ki ga gledalec sliši v svoji glavi. Tako bo možno, da bomo s pomočjo dodatnih klasičnih zvočnikov še poglobili gledalčev suspenz.


Cirkulacija 2 je za leto 2022 podpisala pisma o sodelovanju (souporabi prostorskih in tehničnih kapacitet) še z naslednjimi organizacijami & posamezniki:

 • FH Joanneum / University of Applied Sciences
 • Oddelek za fotografijo VIST – Fakultete za aplikativne vede / razstavni projekt Ulica (enotedenska razstava konec junija 2022)
 • projekt Glasbena miza avtorja Tjaža Juvana
 • Inštitut za urbana vprašanja – v sklopu festivala ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival (junij, julij 2022 v podhodu)
 • “ZEMLJOKROG” v produkciji Inštituta Egon March / Urška Kristina Škerl s številnimi sodelavci (predvidoma od 18. – 22. oktobra 2022)
 • Estela Žutić in Keiko Miyazaki
 • projekta ALLO / Anja Mejač, Liza Šimenc, Luka Uršič in Olja Grubič
 • projekta Dislociran duh / Ryuzo Fukuhara in Patricija Crnkovič
 • Vlado Repnik / GVR Zavod za umetniško produkcijo

Events so-far:

2024 MILOST + Benefit za Boštjana Leskovška – pionirja umetnosti zvoka in poezije po pošti + [multimedijska postavitev] Urška Savič: Teritoriji vračanja + OTS(Organsko Tehnološki Skupek) avtorjev: Mirica Ačko, Liza Šimenc in Q700-UPM + ℕiaℕsa in FriFormaAV: Ka Baird (ZDA)+ OKA (SLO) + Tomaž Kolarič: DIALOŠKOST IN EMPATIČNOST / pregledna razstava + Glitch trigger#1 + Rastišče + [na praznik kulture] Niko Novak – Poslednji med velikimi croonerji | Last of the big crooners + [last minute] vrhunski avdio-vizualni duo MSℍℝ (ZDA) v ŽIVO z MASℍ MAℕIF OLD + [Diskurzor 004] Konzervacija+restavracija v okviru Cirkulacije 2 + 2023 Vesele praznike in pogumen vstop v leto 2024 + ART-MUS: Sejem umetnin in praznik umetniškega izraza! + Aphra Tesla, Stefan Doepner archAngel Incorporated / 8 duš + VIDEOPISMA / Henrike von Dewitz in Simon Svetlik + [sreda] Prepared Surroundings 2023: 15. mednarodni festival eksperimentalnega zvoka + [torek CoFestival] Kolektiv NDA Hrvaška: Predstava, ki nastaja + Translacija | Traslación: Rdeče niti #Cirkulacija 2 + dvojna Friforma: WERCKMEISTER kvartet + Mladi Raziskovalci – kvartet + Osnovni delci Cirkulacije 2 na festivalu IZIS Koper + [interview] “Cirkulacija 2: The space we share” + Agustina De Vera: Čustveno avdio-vizualni zemljevid :: sledi potovanja v Slovenijo + Tom Winkler :: Stròj1 strôja m (ȍ ó) + [Jazzz klub Mezzoforte] ZORAN ŠĆEKIĆ koncert mikrotonalne glasbe + Ne-festival: KRIK :: PRVI GLAS + Vida Vojić :: PATTERNS LEAD ME HERE + [synthi delavnica] Alwin Weber “NoiseToys – not just for boys!” + Neža Knez in Tin Dožić “PARALELNA PRETAKANJA” + THE ANGEL’S SHARE / Del gre za angelce + Domišljija se razmahne, ko je zunaj slabo vreme | Imagination emerges into weathering + RAM RAM mozaična predstava [zadnji ponovitvi] + Colin Black in Stefan Doepner: The Transmittal Hearing + FAUST : : OBNOVA = večmedijski performens + Excuses Izgovori + KRAČA :: Tatiana Kocmur in Marta Fakuch + [3x v tednu] RAM RAM mozaična predstava + [popopraznična] Pogojna aritmija (z ali brez) + RADART # 14: SONOR(N)OST | tudi v Cirkulaciji 2 + CLOCKWORK VOLTAGE – Patch from Scratch + Francisco Tomsich – Borut Savski = Poletne pesmi | Summer Songs + [8. marec] Anita Wach / 30 Stavkov (Končna rešitev in Boj z duhovi) + VELIKI BENEFIT za Cirkulacijo + Goran Tomčić – “Pompom Nets – Ljubljana” = participatorna umetnost + [fotozvočna instalacija] P L A T E AU R E S I D U E: Zaslonke v pokrajini + [sluhodvod] Tu živijo vsi / Everybody Lives Here – The Third Guy + Stijn Demeulenaere + 2022 [Studio 8.1] Get Together — Dogodek št. 4 – Tobija Hudnik + D•still by Miha Godec / intermedijska instalacija + [veseli december] art-MUS: sejem umetnin v C2 + [skejterji only] “Pet let na svet; hlače spet” = pet za pet v petek + Tjaž in Gizmo :: Glasbena miza + Visual(s) Edition + [Via Negativa vabi] GLASS ILLKA / na predvečer referendumskega dne + Studio 8.1 – Jan Kopač – Vignettes + Fukuhara Lisk Savski :: Dislociran duh + Radharani Pernarčič – PLESNI VODIČ PO KATALOGU UDOBJA + TZUSSS / Silvan Schmid, Tizia Zimmermann, Urška Savič + Maayan Liebman Sharon – INTIMACY / work in progress + Cirkulacija 2 & Stroj za izboljšanje sveta na PixxelPoint v Novi Gorici + FUCKUPTIMEMACHINE by Vida Vojić + [vabljeni] Studio 8.1 / Jan Kopač – Sin_thesis + BIG BANG vs STRING THEORY / big-bend Cirkulacija 2 + Guionnet | Murayama | Filip :: 3 x 2 = 3? + ŽIVI FOSIL / Tatiana Kocmur, Liza Šimenc + Javno dobro in nestanovitni mediji + Nina Stopar – Rojstvo slike | The Birth of a painting + ME SLIŠIŠ :: mozaični dogodek v Cirkulaciji² + ZAKLONIŠČNI TRIO (Estela Žutić, Keiko Myazaki, Gilles Duvivier) + First Terrace Tour 2022: Sofheso, Specimens, Skip Summers, JC Leisure + FriForma: PASCAL NIGGENKEMPER – La vallée de l’étrange / Dolina čudes + [last minute] Zebracadabra: Z/Apophasis – concertanz + Radio Študent TRESK #13: razstava vizualnih natečajev + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 3 + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 2 + Lapsus-quo / NOTA – Elvis Homan, Boštjan Simon, Liza Šimenc + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 1 + Oblak / gibalno-zvočna video kompozicija + Untergrunt poletni jazz festival: Marko Petrušič Petko + Maja Weiss – BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI | director’s cut! + KA TO GLEDAŠ / končna razstava študentk in študentov 3. letnika VIST + Neža Zupanc – recital za flavto + Skupni imenovalec | Common Denominator / velika skupinska razstava + FriForma & Cirkulacija 2: Drašlerja in Røysum + Anita Wach: Levica Sredica Pravica & zvočne zgodbe + Draženje očesa // 53. rojstni dan Radia Študent! + Studio 8.1: Jan Kopač + Kasper T Toeplitz: Elemental II & Burning House + Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe + KonstruktK3 smo državljani NSK + [neumorna] FriForma: VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz) in Primož Sukič + Martina Jurak: Prehajanje : : Cirkulacija 2 + KUD Mreža / FriFormA\V: MRM trio & Lina Rica + Feminizem zavzema mesto! FriFormA\V in Rdeče zore + Prezenca in e-senca akademskega slikarja Dominika Mahniča + [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk + Emil Memon GRAFFITI finissage! + 2021 beepblip, Tisa Neža Herlec, Lina Rica: Relativna tišina ob zori + Marta Fakuch – Wellness @ C2 + Emil Memon – GRAFFITI + Studio 8.1: Kako živijo ljudje (bonus track) + KUD Obrat: Onkraj 10 let & Stefan Doepner: Humus + Joe Summers: Five New Songs + 1,5 + Diorama: vizualni dialog Tatiane K. in Giampaola P. + Studio 8.1 #4/21 Brina Kren: kako živijo ljudje. + Mladi Raziskovalci IV. – Lenart De Bock – Steps + Tjaž Juvan: NOISTER::C² – cirkus cirkulatio + Dialog 1,5 + Asinhronost / Tatiana Kocmur in Borut Savski + Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: INVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Young researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Square meter: RENT + COSTS + Ghosts of the Past resurrected + 2020 Expanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: News from the Crypt + Cirkulacija2GO – like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Tree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New Narratives + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Secret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Congregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + HONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Blind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + 3rd august 2016 : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Live Art as Research of Culture and Life + Announcing: Clime, decadence, human|machine + Introducing Mike Hentz + Event O5 in C² + In search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair! + 2015 happy new fear 2016 – party on wires + Oscar Martin: Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Noise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Dark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Three mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Total art platform at MFRU 2011 + trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Expanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – wrapping up + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA