Zvočenja v Cirkulaciji 2

Published on July 23rd, 2008

V ?etrtek, site 24. julija 2008 ob 21.00, v Cirkulaciji 2 v nekdanji tovarni Rog vabimo maloštevilno ob?estvo k projekciji in u?ni uri O zvo?enju. Zvo?enje ali umetnost zvoka je veja umetnosti, ki za svoj material uporablja predvsem zvok. Ogledali si bomo videodokumentarec z naslovom Soundings – o (ameriški) zgodovini v tem polju.

Hkrati si bomo ogledali tudi nekaj zbranih videomaterialov o prvem elektronskem instrumentu imenovanem termenvox, seek kar je že generalka pred delavnico, ki jo bomo imeli sodelavci Cirkulacije 2 prihodnji teden na festivalu Sajeta (www.sajeta.org).

Edukativni pristop v programu Cirkulacije 2 je potreben nujen korak, ki se je kot tak izkazal ob izjemno razširjenem nerazumevanju neglasbenega pristopa k zvoku.

Teza:
Zvo?enje ni glasba – nekatere glasbe pa so tudi zvo?enje. Glasba se reprezentirajo?a umetnost, here ki je funkcionalna (zato ni umetnost), zvo?enje pa je oblikovanje zvo?nega materiala v zvo?ne skulpture, ki nimajo namena evocirati ?ustvenih stanj. Kot nefunkcionalno izven svojega polja je zvo?enje zato umetnost. Zelo podobno je kiparskemu delu, le da so materiali neprimerno lažji.

Poletno odprto druženje zvo?nega plemena v Šrotoru na Sajeti

V osnovi ne gre za delavnico, ker je naš namen bolj neformalna izmenjava idej in znanj med udeleženci (vsakodnevnimi in naklju?nimi), kot pa sistemati?no posredovanje znanj in prijemov. Naše osnovne teme bodo: naravni zvoki, snemanje zvoka, generirani zvoki, filtriranje in obdelovanje zvoka, tehnologija zvoka skoznje pa ustvarjalni proces in kompozicija.

Šrotor” bo prostor, kjer se bo vsako jutro ob kavi okrog 10h izoblikoval dnevi program zvo?nega plemena. ?ez dan bodo potekale aktivnosti, procesi, debate, snemanja, obdelovanja. V ve?ernih urah (ko se ostale delavnice zaklju?ijo in preden se za?ne ve?erni koncertni program) bodo v “Šrotoru” projekcije, miniaturni zvo?ni jam sessioni, predstavitve posameznih tem, ki jih pripravijo udeleženci in se lahko razvijejo naprej v debate na temo zvoka in prostora v najširšem pomenu besede.

Glavnino zvo?nega plemena bo tvoril kolektiv Cirkulacije 2, ki deluje v osvobojeni Ljubljanski tovarni Rog. En izmed aspektov preselitve Cirkulacije 2 na Sajeto bo tudi presaditev urbanega prostora v naravno/divje okolje Poso?ja.

* Boštjan Leskovšek (http://users.volja.net/koline/) bo na Sajeti z ostalimi udeleženci postavil zvo?no instalacijo puš?ava realnega 2; proces priprave instalacije bo vklju?eval tudi terenska snemanja in razli?ne na?ine zajemanja zvokov iz narave – snemanje pod vodo, v zemlji, v podzemlju…
* Miha Tomši? – obdelava zvokov na ra?unalniku s programom Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) in manipulacija v realnem ?asu s programom Pure Data (http://puredata.info/);
* Borut Savski (http://www.3via.org/borut) pripravi 10 kompletov za izdelavo poenostavljenega teremina (http://en.wikipedia.org/wiki/Theremin), ki jih bodo lahko udeleženci kupili in jih skupaj z Borutom in ostalimi udeleženci sestavili in preizkusili (lasten spajkalnik je priporo?en, Borut bo z nami od 28.7. do 31.7);
* Majda Gregori? (http://www.cirkulacija2.org/?p=64) bo zbrala video materiale o tereminu in bo z Borutom naredila kratek zgodovinski pregled in kakšno debato o tem zanimivem glasbilu;
* Ksenija ?er?e (http://ksenijacerce.kibla.org/index.html) bo zavrtela video o zgodovini sound arta Soundings.

Od udeležencev pri?akujemo veliko mero samoiniciativnosti, raziskovalni duh in željo po eksperimentiranju z novimi prijemi. Za aktivno udeležbo priporo?amo, da imajo udeleženci lastno snemalno napravo (telefon, mp3 player/recorder… z ustreznimi kabli za priklop na ra?unalnik!), ra?unalnik (za obdelovanje zvoka), spajkalnik (za izdelavo teremina). Predznanja z raznih podro?ij so zaželjena, ker bodo olajšala vklapljanje v debate in sodelovanje v ustvarjalnem procesu.