Redundantne tehnologije – zbiralna akcija

Published on April 12th, 2011

Cirkulacija 2, 13. april 2011 po 19.00 uri

Redundantne tehnologije – zbiralna akcija, indonezijska ljudska kuhinja, predstavitev kreativnih industrij C2

Cirkulacija 2 najavlja priložnostno predstavitev bližnjih smeri razvoja – posebej v smeri izdelave mobilne platforme z vizualnimi sistemi, s katero bomo v letošnjem letu gostovali v okviru Svetlobne gverile po razli?nih lokacijah v mestu, poleti ponovno v okviru kreativnih delavnic Sajeta 2011 pri Tolminu ter pozno jeseni na Mednarodnem festivalu ra?unalniških umetnosti v Mariboru. Vmes pa prav gotovo tudi v vašem mestu!

Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili v Ljubljani (27. maj do 12. junij 2011)

Predpremiera svetlobno-zvo?nega sistema že 7. maja 2011 pred in v galeriji Alkatraz na Metelkovi (rojstni dan radia Študent – intermedijski projekt združenih sil avantgardistov in medialcev – RADAR).

Posebni dogodek praznovanja 42. rojstnega dneva Radia Študent bo prva javna predstavitev novega obsežnega in dolgoro?nega projekta Radia Študent: RADAR – odprta radijska eksperimentalna umetniška platforma, ki se ima zgoditi 7. maja v galeriji Alkatraz in okolici na Metelkovi. Platforma je namenjena tako širši promociji in predstavitvi kot tudi radijski oz. (inter)medijski nadgraditvi in soustvarjanju umetniških dogodkov, projektov in iniciativ v polju intermedijskih in uprizoritvenih umetnosti. Gre za partnersko komunikacijsko-produkcijsko platformo odprto za najrazli?nejše oblike sodelovanja – tako s posameznimi umetniki kot tudi z društvi, galerijami, zavodi, drugimi radii ter drugimi inštitucijami, ki delujejo v polju intermedijskih in uprizoritvenih umetnosti -, ki bo skozi produkcijsko in komunikacijsko infrastrukturo Radia Študent podpirala alternativne in inovativne uporabe radijskega medija v umetniške oz. širše družbeno in medijsko kriti?ne namene.

Skladno z vsem zgornjim iniciativa Cirkulacija 2 najavlja tehnološke potrebe, ki jih zadovoljijo naslednje starejše in/ali pokvarjene naprave:

– laserski printerji/ tiskalniki
– scannerji/ skenerji
– pokvarjeni ali nerabni videoprojektorji
– druge projekcijske naprave (diaprojektorji, episkopi, grafoskopi,…)
– trdi diski ali druge motorizirane mehani?ne živali

Našteti tipi naprav bodo uporabljeni za raznolike izvedbe projekcijskih ali reflekcijskih svetlobnih sistemov, predvsem za LED projektorje in laserske projektorje. V poštev pride le brezpla?na oddaja naprav.

Zbiralna akcija se začne ob 15.00 uri in traja odtlej naprej do 20. maja – pogojno celo do 10. junija 2011.

Sporočilo prejmemo na naslov savski@3via.org. Naknadno se dogovorimo o na?inu prevzema – preferiramo vaš dovoz. Iniciativa Cirkulacija 2 sicer domuje v nekdanji tovarni Rog – neposredno nasproti vhoda v tovarno – na dvorišču.

Pobuda za javno predstavitev bližnjih na?rtov je prišla s strani mednarodnega projekta Second Chance (-> druga priložnost za industrijske objekte), ki se te dni za?ne v Ljubljani in katere slovenski del je tudi na?rtovana prihodnost tovarne Rog. Indonezijska pogostitev je del koncepta neposrednejšega konzuma abstraktnih artefaktov ob sokonzumu bolj konkretnih veličin – materialov.

Vaša Cirkulacija

www.3via.org/cirkulacija/

kmalu tudi že na www.cirkulacija2.org/