Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani

Published on December 27th, 2010

tiskovinazanknaslovnicaZa?uda nas lahko ob siceršnji ponudbi zabavljaštva v prednovoletni Ljubljani presentijo zvoki t.i. najsodobnejše sodobne glasbe – izbrana diskografija sodelavcev Cirkulacije 2 producirane v zadnjih treh letih. Ve?ina najbolj reprezentativnih komadov je sicer javno na voljo na Trivia Records (www.3via.org/records/).

Zavod Zank je med novoletnim decembrom v Ljubljani z video projekcijami animiral pro?elje ZRC SAZU na Novem trgu, viagra trg pred pro?eljem pa še dodatno vizualno in zvo?no opremil. Gre za podro?je Ljubljane med stavbo NUK in Bregom. Pretežni delež zvo?ne opreme je bila spletna produkcija Trivia Records – kolektivana ali avtorska. V projektu Mo? želje na Novem trgu so se se sre?ali ustvarjalci z dveh ustvarjalnih polj elektronskih umetnosti – vizualne elektronske ustvarjalnosti, rx ki se udejanja v klubski kulturi – in eksperimentalno elektronsko ustvarjanje, ki se udejanja v lastnih delavnicah, laboratorijih, na taborih.

Zvo?ne produkcije so samostojno avtorsko ali participatorno delo naslednjih avtorjev: Borut Savski, click Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner, Milan Kristl, Iva Tratnik in drugi – ljudje, ki jih ponavadi sre?ujemo v okviru produkcij Cirkulacije 2. Gre za najsodobnejšo sodobno zvo?no produkcijo, kar je presenetljiv in izjemno zanimiv dodatek k t.i. urbanosti prostora.

Kot pravijo drugi:

Cirkulacija 2 ustvarja nova podro?ja zvoka na (napetostni) meji med zvokom in glasbo. V zadnjih nekaj letih se je izoblikovala kot vodilna skupina avtorjev na podro?ju raziskav novega zvoka pri nas. Je skupina, ki posebno pozornost posve?a ustvarjanju socialnih pogojev za produkcijo in konzumacijo kulturnih dobrin. Zasedla je prav posebno mesto v našem in mednarodnem kulturnem prostoru, tako v simbolnem kot v realnem svetu.