v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino

Published on March 19th, 2012

v torek, seek 20. marca ob 15.00
s trajanjem predvidoma do 19.00
in z nadaljevanjem druženja do poznih ur
ko pride policija

kje?

v Cirkulaciji 2 v nekdanji tovarni Rog
v torek, 20. marca ob 15.00
s trajanjem predvidoma do 19.00
in z nadaljevanjem druženja do poznih ur
ko pride policija

Uvod v arduino

kaj?

odprtokodna strojno-programska platforma za izdelavo fizi?nih vmesnikov
mikrora?unalnik kot embedded vmesnik
izjemno široka paleta izvedb in uporab ob malem številu dodanih komponent
veliko število zaznavanj (vhodov) in krmiljenj (izhodov)
analogni in digitalni na?ini delovanja
“ko elektronika ni ve? problem”
(mehanika pa ostaja…)

Arduino je v preteklih letih postal izjemno razširjen na?in izdelave elektronskih vezij predvsem zato, viagra ker njegova zasnova skoraj idealno odseva obi?ajne potrebe zaznavanja in pretvarjanja. Lahko deluje v povezavi z zunanjim ra?unalnikom ali pa samostojno (ker je ra?unalnik). Z zelo razširjeno osnovo razvijalcev, ki svoja dognanja delijo, nurse je mogo?e z malo napora najti obstoje?o rešitev in jo z malimi spremembami uporabiti za svoj namen.

V uvodu se bomo seznanili s stvarmi, ki iz 8-bitnega mikrora?unalnika AVR firme Atmel naredijo platformo imenovano arduino. Od harverja do softverja – z nekaterimi osnovnimi primeri programiranja in izvedbe krmiljenja.

Uvod (in nadaljevanja) z arduinom bodo potekala na podlagi izraženega zanimanja znotraj iniciative Cirkulacija 2 – predvsem zaradi cenovno ugodnega izdelovanja ve?ih primerkov robotskih vmesnikov in laserskih krmilnikov. Kot osnova temu služi poenostavljena osnovna ploš?ica arduino (ottantoto, cheapduino, itd), ki jo je pred ?asom pokazal Marc Duissillier (“herr doktor”). Na ta na?in je bistveno pomagal pri prehodu od mistificiranega kupljenega objekta k samostojni izdelavi in prakti?ni uporabi.

Borut Savski sem v zadnjih treh letih od faze previdnega ogledovanja, postopnega seznanjanja s paradigmo v zadnjem letu uspešno prešel na uporabo. S predstavitvijo upam, da bo nekaj tega napora in ?asa drugim ?lanom (in drugim  obiskovalcem) prihranjenega.

Nekaj povezav (doma?e branje):

http://www.arduino.cc/

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino

http://en.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR