Dekadenca časa 2016-2019

Programske smernice 2016-2019:

V Cirkulaciji 2 nadaljujemo v smeri raziskovalno in eksperimentalno usmerjene tehnološko podprte umetnost, ki je inovativna v smislu razvoja novih tehnoloških izraznih orodij ter relacijska in reflektivna. Pri tem se iz dosedanjega pretežno procesualnega pristopa bolj usmerjamo k zaokroženim delom.

Nova strategija mora rezultirati v povečanem obisku, večji vidnosti/ prepoznavni identiteti Cirkulacije 2.
Formati predstavljanja v prostoru C2 so bili vedno predmet nenehnega eksperimentiranja in razvijanja. Pri formatu novovpeljane intermedijske predstave imamo vsekakor zelo ambiciozen cilj: kreirati nove oblike/ govorice intermedijskih predstavitev. To bo potekalo v praksi in v sodelovanju vseh udeležencev – konceptualizacija se torej dogaja sproti v praksi in posledično.

Štirje sklopi, ki napolnijo čas in prostor

Spodaj opisani programski sklopi so predstavljeni z vidika polnosti, ki jo tvorijo v skupni kombinaciji. Tipsko so med seboj različni in komplementarni. Na različne načine zapolnijo prostor in čas – vsi skupaj zapolnijo ves prostor in ves čas. Predlagani program Cirkulacije 2 je dinamična celota.

V praksi bodo posamezni projekti lahko zelo različni – tako kot so raznoliki estetski izrazi sodelujočih in povabljenih umetnikov. To so vsi zelo kvalitetni umetniki in v njihove estetske izraze ne posegamo.

a) Osnovni produkcijski sklop C²: 4 enotedenske produkcije letno, ki rezultirajo v končnem izdelku – predstavi / performansu / dogodku. Vsaka samostojna produkcija je zgrajena na osnovi izbrane teme. V večini primerov povabimo enega eminentnega mednarodnega umetnika. Gre za sinergično sodelovanje vabljenih lokalnih in tujih umetnikov pri pripravi celovitega dogodka, ki je končni rezultat produkcije. Pred tem seveda potekajo vse procesne dejavnosti, ki pripeljejo do takšnega rezultata. Takšno produkcijo/ predstavo/ koncert je mogoče potem tudi ponoviti in z njo gostovati.

Tuji umetniki v letu 20126: Urkuma/ Stefano de Santis (Otranto/ Italija), Mike Hentz (Berlin/ Nemčija; ZDA), John Duncan (Bologna/ Italija; ZDA). V letu 2017 Derek Holzer (Berlin/ Nemčija; ZDA).

b) Sklop MC²: “tehnološke akcije” z mednarodnimi gosti: razvijamo in izdelujemo inovativna tehnološka orodja za umetniško rabo. Razvoj inovativnih tehnoloških orodij za umetniško rabo je pomembno polje delovanja Cirkulacije 2. Orodja, ki jih bomo producirali so tehnološka izrazna orodja za ustvarjalce, ki delujejo v polju tehnološko podprte umetnosti. Ob izteku tehnološke akcije bomo rezultate oz. izdelke in njihovo možno uporabo predstavili javnosti.

Vabljena gosta za 2016: Michael Egger in Lars Vaupel.

c) Sklop C2: serija koncertov / manjših dogodkov z domačimi in tujimi gosti. En večer vsebuje praviloma dva dogodka – idealno en tuj in en domač umetnik. 4-5 večerov letno. Ta sklop vključuje ljubljanske predstavitve umetnikov, ki so že v Sloveniji. To pomeni pretežno koprodukcije z drugimi producenti po Sloveniji.

d) Sklop C³: Razstave in predstave / predstavitve in nudenje produkcijskih možnosti v Cirkulaciji². Predvidoma 3-5 razstav letno. V 2016 umetnike vabimo direktno, kasneje verjetno z javnim razpisom. Zagotavljamo prostor za delo in predstavitve. V prihodnjih letih pa bo sklop vključeval tudi javni poziv in tudi finančno podporo njihovi produkciji.

V letu 2016 razstavlja zrela dela Dominik Mahnič.