Hobotnica s polento

Published on April 23rd, 2008

V Cirkulaciji 2 na glavnem trgu tovarne Rog v ?etrtek, salve 24. aprila 2008, od 20.00 predstavljamo multimedijski dogodek (happening):

imag0212.JPGHobotnica s polento

Sodelujejo: Majda Gregori?, sovaldi Borut Savski, Milan Kristl, Neven Korda, Bostjan Leskovšek in drugi povabljenci.

Predstavili bomo nekaj razli?nih tipov video projekcij in vizualizacij (od umetniskih videov, dokumentarnih video zapiskov, nurse pa do real-time generiranih videografik). Vse skupaj bo podprto z razli?nimi zvo?nimi na?ini. Vizualizacije, zvok in glasba so v celoti avtorsko delo prej omenjenih avtorjev. Ob tem bo tudi priložnost za kakšno osvetlitev ozadja dela posameznih avtorjev in morda celo razjasnitev pojma o tem, kaj je sodobna umetnost, kaj je intermedijska umetnost in še kaj podobno nerazumljenega.

Kaj bomo videli, slišali:

Majde Gregori? bo pokazala dokumentarni multimedijski slajdsov (slideshow) Zgodovina Brloga, umetniski video Ljubezen in lani nastali video …

dsc00177.JPGBorut Savski bo pokazal najnovejso razli?ico samodejnega montazerja za multimedijo, ki ga je razvija za vizualizacije za skupino Etnobanda v minulih mesecih. Program?ek izrablja možnosti, ki jih nudi odprtokodni video serverski program AviSynth in lahko poljuben podakovni vir prevede v zanimivo video-mešanico. Po potrebi bo v ve?er vklju?il se kakšno lanskoletno videografiko. S seboj bo prinesel se katero izmed avtorskih glasb iz produkcije Trivia Records / Zapisi.

Milan Kristl bo predstavil svojo glasbeno produkcijo pod imenom Bandi strojnica – dva glasbena cedeja.

Neven Korda

Bostjan Leskovsek je nedavno pripravil zvocni cede Puscava Realnega.

cirku2.jpgcirku30.jpg

Cirkulacija 2 je samoprodukcijska iniciativa skupine sodobnih umetnikov, ki se je zbrala pred približno letom dni okoli istoimenovanega prostora z namenom produkcije sodobne umetnosti. ?lani iniciative ne verjamemo, da lahko center za sodobno umetnost deluje kako druga?e, kot na samoiniciativen in samoprodukcijski na?in. Institucije, ki le reprezentirajo (predstavljajo, razstavljajo) so le vedno novi izpraznjeni prostori – muzeji in galerije. Cirkulacija 2 pa je produkcijski prostor – delavnica novih diskurzov.