Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine

Published on May 19th, 2016

[lang_si]Cirkulacija 2 napoveduje dogajanje v prihodnjih dveh tednih:

V goste prihaja Mike Hentz, ključni umetnik/ neukrotljivi sopotnik sodobne umetnosti – avtor/soavtor mnogih mednarodnih kulturno-umetniških platform! -> kdo je Mike Hentz <-

Hentz3n

Kaj nam bo ponudil:

Predavanje “Živa umetnost kot raziskovanje kulture in življenja”, ki bo v sredo 25. maja 2016 ob 18.00 na Akademiji za vizualne umetnosti AVA, Trubarjeva 5. Ljubljana

V predavanju bo Mike Hentz predstavil izbrane kulturne in umetniške projekte, ki jih je skupinsko ali samostojno izvedel v zadnjih 40 letih (Minus Delta T, Van Gogh TV, Frigo idr.). Hkrati nas bo seznanil z značilnostmi svojih pristopov – od situacijske in žive umetnosti, performansa, ulične umetnosti, akcionizma, body-arta, gledališkega pristopa vse do interaktivnih medijskih projektov. Posebno pozornost bo namenil živi umetnosti kot obliki raziskave kulture in življenja ter vidiku trajanja projektov – njegovi lahko tečejo več mesecev ali celo let.

Hentz že dobrih 40 let razvija in izvaja posebne tehnike skupinskega dela na področju kulture in umetnosti. V drugem delu predavanja bo pokazal nekaj primerov zaprtih performensov, ki jih imenuje “klima” (vzdušje, počutje). Trajajo od 24 ur do 2 tednov ter potekajo kot oblika skrbno zasnovane mise-en-scène človeških dinamik/ performansa. V vodeni situaciji zaprtega tipa se skupinsko delo in sobivanje združita v precizno časovno potekajočo dramaturgijo skupnega raziskovanja, eksperimentiranja in ustvarjanja.

Predavanje je uvod v Hentzovo 30-urno klavzuro “Klima, dekadenca, človek stroj”, ki bo potekala med 28. in 29. majem v prostorih Cirkulacije 2 v Tobačni 5 v Ljubljani. Prijave na to delavnico/ performens/ vodeno sodelovanje že sprejemamo!

inverted_237__contentimagesPerformensi/ predstave zaprtega tipa, ki trajajo med 24 urami in 2 tednoma, vedno potekajo kot vnaprej pripravljeni, zelo precizno oblikovani scenosledi/ scenariji. Vse poteka v živo. Ker pa udeleženci niso v javni situaciji, se lahko eksperimenti in tematike oblikujejo brez diktata popolnosti ali kritičnega očesa javnosti. Udeleženci skupine lahko potem zajemajo iz skupnega nabora tematik in dognanj iz izmenjanih znanj, teorije in prakse. Razpored časa in dejavnosti skupine so oblikovani glede na izbrano temo in okolje. Časovnica vključuje enakovredno mero telesnih in intelektualnih aktivnosti, kar upošteva različne tradicionalne in sodobne ritualne tehnike. Sodelovanje v takšni skupini pomeni za udeležence intenziven delovni dan, vendar so vključeni tudi razbremenilni trenutki: dobra hrana in zabava.

Glede na predvidene tematike bodo vsebinski poudarki:
Aspekti, ki jih vnaša beseda Klima – v različnih pomenih (od vroče do hladne, od dolgočasne, čustvene, živčne, do vzpodbudne, itd.) – bodo vključeni v okolja, ki jih bomo izbrali in počutja, ki jih želimo ustvariti. Prav tako vprašanja, ki se tičejo pojma Dekadence – od propada Rimskega cesarstva do naših postmodernističnih življenj. „Človeška bit v času industrijske revolucije“ je precej neznan pristop Christiana Andersa o čustvenem odnosu med človekom in strojem.

Klavzura (predstava zaprta za javnost) se bo začela v soboto, 28. maja 2016 ob 12.00 in bo trajala do 18.00 naslednjega dne, ko bo klavzura odprta in bo možen javni vstop – sledil bo namreč prigodni Deka-dance

Prijave za sodelovanje na klavzuri nabiramo na telefonski številki 040 911 069. Število mest je omejeno na 15, zato ne odlašajte! Zaželjena je zelo mešana struktura udeležencev.

Najpomembnejše pri takšni klavzuri je, da udeleženci ostanejo skupaj do konca. Seveda lahko vsakdo odide kadarkoli. Če pa nekdo zapusti skupino, se ne more več vrniti vanjo.

Le tisti, ki boste ostali od začetka do konca, lahko izkusite krožno logiko debat in spoznanj, se naučite tehnike, prepoznate napake in – na podlagi izkustvene prakse – razumete razvojno pot do kvalitet, pomembnih za skupinsko delovanje.

Prostor za spanje v tisti noči je Cirkulacija 2, prinesite spalne vreče, za skupinske poti po mestu je priporočeno, da udeleženci pridejo z lastnimi kolesi. Prav tako se primerno oblecite, s seboj prinesite dodatna bolj topla obačila. Tudi stvari, knjige ali orodja, naprave, za katere mislite, da bi jih lahko vključili/ uporabili v različnih trenutkih, vzdušjih.

Delo bo dokumentirano, vendar le za interno rabo skupine in kot orodje, ki je na voljo vsem udeležencem. Objavljen bo le povzetek z  opisom tehnik in časovnica aktivnosti. Kaj več pa le v primeru skupnega dogovora v skupini.

V nedeljo, 29. maja 2016 se ob 18.00 torej začne DEKA-DANCE!

V ponedeljek 30. maja ob 23.00 lahko marsikaj o dogajanju okrog Hentza, klavzure in Cirkulacije 2 izveste na Radiu Študent.

V sredo 1. junija ob 21.00 pa napovedujemo zaključni dogodek tega desetdnevnega segmenta v Cirkulaciji 2, ki bo neke vrste končna produkcija.

Soorganizirajo: Cirkulacija 2, Društvo za kulturo in teorijo Igor Zabel in Akademija za vizualne umetnosti AVA Ljubljana
Sofinancira: Mestna občina Ljubljana
Predavanje je pripeto na posvet KAKO JE UMETNOST POMEMBNA. IN KAKO POMENI., v organizaciji DUM – društva umetnikov in Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo.

[lang_en]Cirkulacija 2 announces next two weeks of activities:

Our guest artists is Mike Hentz, key figure of contemporary art – author/co-author of the most important international arts&culture platforms! -> introducing Mike Hentz <-

Hentz3n

He offers:

A lecture “Live Art as Research of Culture and Life” on Wednesday, 25th May 2016 at 18.00 at Academy for Visual Arts AVA, Trubarjeva 5, Ljubljana

Mike Hentz will show and explain artistic and cultural projects, which he has realized in the last 40 years with groups and alone (Minus Delta T, Van Gogh TV, Frigo etc.). From situation art, street art, actionism, bodyart, theaterlike to interactive media projects – all these approaches will be shown and discussed. Also his durational projects lasting months and even years will be presented.

Mike Hentz has been practicing and developing special techniques of group work in artistic and cultural situations. He will present some of his earlier “klima” workshops/ closed type performances, which can last between 24 hours and 2 weeks. They are well prepared „mise en scenes“ of  live action/ life within a group trying to act as a collective.

The lecture is also an introduction to his 30-hours klavzur/ closure/ a closed situation “Clime, Decadence, Human, Machine” that will take place on 28th and 29th May at Cirkulacija 2 in Tobačna 5 Ljubljana. You can already apply to participate on this workshop/ performance!

inverted_237__contentimagesClosed type performances, lasting between 24 hours and 2 weeks, are always well structured timelines of activities – a live dramaturgy. As the participants are not in a public situations, experiments and themes can be tested and refined without the stress of perfection and a critical public eye. It gives the group a collective pool of practice, theory and knowledge in the fields and themes they work. The partition and timetables are thematicly structured in ambiances and themes in which the group collectivly perform. The timetables are energetically organized to fullfill a balance between bodywork and intellectual work, which in one part certainly refers to traditional and modern ritual technics, but also organizes an endurance and help of concentration in the different themes practices. Certainly a full day of work, but pleasure and good creative food are included.

The themes: human machine, decadence and klima are major themes in this upcoming 30 hours closureat Circulacija 2.

„The human soul in the time of industrial revolution“ is rather unknown approach of Christain Anders to the emotional relation between man and machine and will be integrated in the research and planned exercises.
The aspect of Klima/ Clime –  in different senses (from hot to cold, from nervous to boring) will be integrated in the different locations and atmospheres we want to create.
And questioning Decadence from the fall of the roman empire to our postmodernistic life will be celebrated, compared and questioned till the performance of Deca – dance.

One of the conditions of the participants is, that they stay together from beginning to the end. If somebody leaves he cannot re­enter the group, but everybody is free to leave if desired and it will not be discussed. It is recommanded really to stay from beginning till end, because in the roundup and regular resumees and discussions, the technics, mistakes and experienced practices can be interpretated and understood in a collective quality devellopement.

The hub for sleeping will be Circulacija 2 – bring the sleeping bags, for visiting other sites it is recommended to bring bycicles. Also take comfortable cloths and a set of serios cloths, objects books and tools of your choice which you’d like to use or integrate in the different performances or atmospheres.

Closure/ Klavzura (closed to public) will begin on Saturday, 28th May at 12.00 and will last to 18.00 on the next day (Sunday), when it will be opened and made accessible to public – what follows is Deca-dance

To apply for parrticipation call 040 911 069. Number of participants is limited to 15 – do not wait to apply! We wish for a broad structure of participants.

On Sunday 29th May 2016 at 18.00 starts… the DECA-DANCE!

On Monday 30th May at 23.00 on Radio Student – a special program Re: Hentz, closure/klavzur and Cirkulacija 2.

On Wednesday 1st June at 21.00 the final session of the the 10-day segment at Cirkulacija 2.

Co-organizers: Cirkulacija 2, Igor Zabel Association for Culture and Theory, and A.V.A. Institute
Co-financed by: City of Ljubljana – Department for Culture
Lecture is associated with the program HOW ART MATTERS. AND HOW IT MEANS., co-organized by DUM Association of Artists and Igor Zabel Association for Culture and Theory.