Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz

Published on May 13th, 2016

[lang_si]Hentz… večji od življenja!

Hentz2_nV Cirkulaciji 2 je v gosteh Mike Hentz, umetnik in učitelj, organizator mnogih mednarodnih skupinskih kulturno-umetniških projektov pri katerih se stikajo performens, situacija in platforma. V Ljubljana bo od 23. maja do 2. junija 2016.

25. maj 2016, 18.00: Mike Hentz: “Živa umetnost kot raziskovanje kulture in življenja”, predavanje v AVA Trubarjeva 5, Ljubljana

28. in 29. maj 2016:  Mike Hentz:  “Klima, Dekadenca, Človek  stroj”, situacija zaprtega tipa za 15 udeležencev – 30 urni performens/ delavnica, ki jo vodi Mike Hentz; Cirkulacija 2 Tobačna Ljubljana

1. junij 2016, ob 21.00: performance-publique at C2

Mike Hentz (r. 1954), Švica/ ZDA, živi v Berlinu. Hentz je vizualni in polimedijski umetnik, performer, glasbenik, soavtor več pionirskih projektov medijske umetnosti v 80-ih in 90-ih. Bil je profesor na umetniških akademijah v Hamburgu (HFBK Hamburg, 1989–1997) in Stuttgartu (Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, 2003–2007), od leta 2009 pa predava na oddelku za film in video v RISEBA Riga/ Latvija. Najbolj izpostavljena dela/sodelovanja:  Minus Delta T (Dokumenta Kassel, 1987), Hotel Pompino/Van Gogh TV (Ars Electronica, Linz, 1990), Van Gogh TV/Piazza Virtuale (Dokumenta Kassel, 1992) in Ponton Media Art Lab.

Iz njegove bogate biografije je  morda najbolj divji projekt Minus Delta T: izvedba projekta je trajala več let  – od 1980  do 1985. Transportiranje velike skale (pet in pol tone) povprek Evrope in v Azijo.  V Rimu je papež skalo blagoslovil, v Avstriji jo je pričakal tedanji kancler Bruno Kreisky, v Iranu so želeli, da jo obišče Homeini…

Intervju: Mike Hentz in Eda Čufer na Svet umetnosti | World of Art
http://www.worldofart.org/english/0001/int_mike_slo.htm

Stefan Doepner se spomni sodelovanja s Hentzom leta 1995 v Hamburgu – v sklopu projekta s t.i. Treujanische Schiff (izpeljanka originalnega imena ladje: Treu). Ladja je bila privlečena  v hamburško pristanišče blizu ribje tržnice in bila potem pol leta platforma za kulturno-umetniško sceno. Projekt je ponovno aktiviral in dinamiziral lokalno sceno, ki je pred tem že razpadala na posamezne umetnike.

Med profesuro na Hochschule für bildende Künste / Hamburg je Hentz skupaj s študenti lansiral projekt Die Garage za internet, digitalne in interaktivne medije. Borut Savski pripominja, da je Marko Košnik leta 1997 na Radiu Študent Ljubljana v sodelovanju prav s temi ljudmi (Ulf Freyhoff in Monika Glahn) iniciiral platformo Xtended Live Radio, ki bil eden od prvih projektov smiselne uporabe “real-time” pretočnih medijev v tistem času.

[lang_en]Hentz… Bigger than Life!

Hentz2_nCirkulacija 2 is happy to announce Mike Hentz, artist and educator, organizer of many international collective art projects – ranging from performances, situations and platforms. He will be in Ljubljana from 24th May to 2nd June 2016.

25th May 2016, 18.00: a lecture by Mike Hentz: “Live Art as Research of Culture and Life” at AVA Trubarjeva 5, Ljubljana

28th, 29th May 2016: a closed group performance/ workshop led by Mike Hentz: Klima | Dekadenz with 15 participants at Cirkulacija 2 Ljubljana

1st June 2016, 21.00: performance-publique at C2

Mike Hentz (1954), Swiss / American, living in Berlin. Hentz is a visual and poly-media artist, performer, musician, and was co-author of several pioneering projects in media art in the 1980s and 1990s. He was a professor at the art academies in Hamburg (HFBK Hamburg, 1989–1997) and in Stuttgart (Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, 2003–2007) and since 2009 he has been teaching at film and media department at the RISEBA Riga. He is a co-founder of several cutting-edge artistic projects/platforms/groups as: Minus Delta T (documenta, Kassel, 1987), Hotel Pompino/Van Gogh TV (Ars Electronica, Linz, 1990), Van Gogh TV/Piazza Virtuale (documenta, Kassel, 1992) and Ponton Media Art Lab.

From his rich artistic biography the Minus Delta T project is extreme: the project took many years to perform – from 1980  to 1985. Transporting a large stone (five and half ton) across Europe to Asia.  In Rome pope  consecrated the stone, in Austria it was met by kanzler Bruno Kreisky, in Iran they tried to reach Homeini…, in-between…

Interview with Mike Hentz by Eda Čufer – World of Art
http://www.worldofart.org/english/0001/int_mike_ang.htm

Stefan Doepner remembers working with Mike Hentz in 1995 in Hamburg – in the project of “Treujanische Schiff” (derivation of the ships original name: Treu). The ship was tugged in Hamburg harbour near to the fish market and became a platfrom for the local artistiv and culture scene for half the year. It reactivated and dynamized the local scene which was already falling apart to individual artists.

During that time at Hochschule für bildende Künste / Hamburg Mike Hentz with some students launched Die Garage – a room for internet, digital and interactive media. Borut Savski adds information that Marko Košnik was partipating with the people from this Garage (Ulf Freyhoff in Monika Glahn) when in 1997 at Radio Student Ljubljana they initiated the Xtended Live Radio platform – at that time one of the first projects of meaningful use of  “real-time” streaming media.