Vmesniki 2015Interfaces 2015

Published on May 15th, 2015

Tehno-praksa:

Izhodnim zvočno-vizualnim modulom smo se posvetili v letu 2014 kot del projekta Cirkulacije 2 – Hrup smo mi (Prostor časa). V letu 2015 jih bomo še dopolnili in razširili s konceptom mehaničnih struktur, pri katerih bomo upoštevali naravo materialov, ki bodo neposredno prispevali k zvočni in vizualni podobi. K temu lahko prištevamo vire zvoka, ki ne uporabljajo zvočnikov, in svetlobne vire, ki ne uporabljajo video projektorjev. Dinamiko ustvarjajo motorizirane mehanike – drgnjenje, udarjanje, premikanje, spreminjanje zaslonke. Mehanika je področje, ki je bilo v času mikroelektronike potisnjeno v ozadje.

Delaš, kot tvoj vmesnik določa (parafraza na: Si, kar ješ)

Besedna zveza “kulturni vmesniki” pogojuje naše raziskovanje na polje nevsakdanjih pristopov – torej mimo obstoječih rešitev, ki so del siceršnje kulturne determiniranosti – ampak bomo iskali primarnejše/ neposrednejše oblike- na vsak način pa praktične. Ob tem se ne bomo na vsak način ogibali obstoječim principom, kadar se ti kažejo še kot eksperimentalni poskusi.

Načini vhodnih vmesnikov so običajno taktilni (premični, v zadnjem času dotični), redkeje eterični (v zraku), še najbolj redka oblika je vključenost celotnega telesa (“cockpit”) v kontrolno matriko. Kljub principom kontroliranj se ne bomo odpovedali naključnostim principom – še več: kadar vhodno-izhodni vmesnik s svojo mehanično geometrijo določa sebi lastne načine dinamik (vzorcev), jih bomo z veseljem vključili v kibernetski sistem.

Nekaj pristopov, ki so v pripravi:

1. brezžične kontrolne krogle (male iballs in velike IBALLS; eyeballs)

akrilne ali lesene krogle za ročno uporabo s triaksialnimi senzorji pozicije, hitrosti premika in magnetnega polja kot senzor na premik. Brezžična podatkovna povezava omogoči zanimive možnosti uporab. Sestavni del je sprejemni del, ki interpretira prejete podatke v midi (ali kaj drugega).

Midi krogle so nastale z željo čim ustreznejše taktilne reprezentacije za krmiljenje našega 8-kanalnega robotiziranerga zvočnega sistema, vendar jih bomo razširili tudi za uporabo različnih softverskih in midi-sintentizatorjev, sekvencerjev in druge midi-elektronike.

2. midiRegister z na pritisk občutljivo klaviaturo

lesena škatla s približno 9 registri – premičnimi lesenimi vzvodi, od katerih je vsak povezan z drsnikom – z vmensnikom v obliki klaviature s senzorji pritiska prstov.

midiRegister je nastal kot analogno-digitalni vmesnik za krmiljenje zvočnih, vizualnih in premičnih sistemov.

 

Techno-praxis:

Output sound and visual modules were the focus in 2014, as part of Cirkulacija 2 – The Noise is Us: Space Time festival. In 2015 we have further elaborated the outputs and will extend them with the use of mechanical resonators, with some focus on the nature of materials, that add specifics to sound and visuals. Sound sources that do not use loudspeakers, light sources that do not use video projectors. Dynamics produced by motorized mechanics by scratching, hitting, movement, change of light aperture.

You do what your interface wants you to do (paraphrase of: you are what you eat…)

The interface determines what you do. A different interface makes you do things in a different way. The types of input interfaces are usually tactile (moving, rotating, lately touch), rarely aetheric (in the air), and very rarely as a whole body immersion in the control matrix (“cockpit”). In spite of using the word control, we will not forget about random (or autonomous, generative) principles – even more: when an input-output interface with it’s specific mechanical geometry defines its own dynamics of patterns, we will happily include them in the cybernetic system.

Some interface projects in preparation

1. wireless midiSpheres (iballs and IBALLS)

a hand palm fitting wooden or acrylic sphere, inside a tri-axis angular rate sensor (gyro), a tri-axis accelerometer and a tri-axis compass for motion interface functions. Further on a wireless data transmitter/receiver and a battery are built in. The second part of the interface is a arduino based receiver for the wireless transferred signals.

The midiSpheres are primarily designed as control interfaces for our 8-channel robotic audio system but thanks to their wide spread protocol can be used for a wide range of applications like synthesizers, sequencers and other midi controlled electronics.

2. midiRegister with pressure sensitive keyboard

a small wooden box with ca. 9 registers – movable wooden sticks, each attached to a slide control – with a finger tip pressure interface.

The midiRegister has been conceived as an analog/digital converter interface for audio, video and motion systems