Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba

Published on October 10th, 2012
Produkti Razširjene C2 na naslovnici brez?asnika Ljubljana

V petek, store 12. oktobra 2012 ob 19.00 je odprl lopute novopostavljeni kreativni laboratorij / kontejner z imenom RogLab na Petkovškovem nabrežju pri Ambroževem trgu spodaj pri Ljubljanici (http://www.roglab.si/sl)

 

Za otvoritev RogLaba (pilotskega projekta bodo?ega centra Rog in del evropskega projekta revitalizacije nekdanjih industrijskih prostorov poimenovanega Second Chance) so poskrbele združene sile v sestavi: Cirkulacija 2 (Boštjan Leskovšek, shop Borut Savski, Stefan Doepner, Jakob), Artgroup RGB (Simon Svetlik, Žiga Pilih, Gregor Podržaj), Neven Korda, 300.000 V.K. (Dejan Knez, Stefan, Boštjan), Boštjan ?adež, Luka Dekleva, Tierno Diallo, Ryuzo Fukuhara in Sanja Simi?.

 

Prispevek RTV Slovenija o otvoritvi: http://tvslo.si/predvajaj/kaj-je-projekt-roglab/ava2.147799642/

 
Združena  skupina multimedijskih/ intermedijskih umetnikov razli?nih podro?ij in generacij, here ki pretežno družijo umetniške izraze in tehnologije, lasten razvoj tehnologij, pa tudi design, arhitekturo in okoljsko arhitekturo – vse skupaj z zavestjo o družbenosti njihovega po?etja. Vsi sodelujo?i se že ve? let sre?ujejo predvsem na umetniškem produkcijskem podiju, sicer pa delujejo na razli?nih podro?jih in v razli?nih kontekstih – predvsem na na?in samozaposlenih – tako v kulturi kot v podjetništvu. Nabor sodelujo?ih je zavestno hibridna kombinacija umetnikov, od katerih nekateri delujejo v nekdanji tovarni Rog in onih, ki delujejo drugje. Na ta na?in se želimo ogniti nepotrebnemu ideologiziranju in mitiziranju trenutnega stanja.

 

 

Koncept=na?rt

Multipla cirkulacija – socius urbis želi v predvideni obliki raznorodne platforme v kontekstu oblikovalskega festivala izpostaviti moment avtenti?ne umetnosti, kreativnosti – torej samorodne in neprestano iš?o?e in razvijajo?e se dejavnosti, ki se ne ustavlja v navideznosti sugestij, ampak zahteva rezultate tudi v realnem, materialnem, družbenem – kot kreativna umetniška scena – dinami?na in živa.

Oblikovanje v širšem pomenu je specifi?no prisotno v obliki svetlobnega in zvo?nega dinami?nega preoblikovanja okolice, ki omogo?a temu ustrezno dinami?no socializiranje. Pozornosti ne pleni diktat enega fokusa,  temve? nekaj v prostoru razporejenih vzporednih detajlov – niti ne zelo trdnih fokusnih to?k.

Pripravili smo modularni totalni dogodek, ki ga sestavljajo naslednji elementi:
– osvetlitev, obarvanje fasad z video projektorji in laserskimi projektorji, svetlobna telesa
– multimedijski performens Nevena Korde (okoli 20.00)
– koncert skupine 300.000 V.K. (okoli 21.00)
– multimedijski performens Artgroup RGB (okoli 22.00)
– vmes interaktivni zvo?ni ambient
– stand-up prigrizki

Za razliko od bolj skrajnega obi?ajnega zvo?enja Cirkulacije 2 se tokrat podredimo primarni simboliki otvoritve in sugeriramo bolj harmoni?no ambientalno strukturo. Podobno tudi v vizualnem u?inku. Estetika, oziroma “prava mera”, se torej skuša iskati v enakovrednih razmerjih vseh elementov. Izpostavljeni so le trije avtorski deli – Nevena Korde, 300.000 V.K. in Artgroup RGB.

Pred tem…

Postavljanje RogLaba na Petkovškovem nabrežju

300.000 V.K. v Olomucu na ?eškem v za?etku oktobra 2012

Vizualije

Vizualni u?inek lahko primerjamo s projektoma Nevena Korde, Boštjana ?adeža in drugih – Mo? želje z Novega trga konec leta 2010, pa tudi Paralelne svetove, ki so se vsakega septembra zgodili na Metelkovi.

Paralelni svetovi na Metelkovi (ZANK)

http://www.zavod-zank.si/paralelnisvetovi/

 

Zvo?ni u?inek bo podoben umirjenejšim after-hours situacijam v prostoru Cirkulacija 2 v nekdanji tovarni Rog.

Na?in sodelovanja je na?in horizontalne kolektivne platforme: modularen, participatoren, preizkušen pri projektih Platforma za totalno umetnost Cirkulacije 2 v preteklih dveh letih in še v dveh letih pred tem (MKL Graz 2009, XL eksperiment v galeriji Kapelica 2009 v sodelovanju z Radiom Študent, Intermediate Spaces v Grazu in Ljubljani 2006, Concourse = discourse v galeriji Alkatraz 2010, itd.). Avtorstvo vseh intervencij ostaja v domeni sodelujo?ih avtorjev.

Nekateri sodelujo?i:

Artgroup RGB
je umetniška skupina, ki se že desetletje eksperimentalno ukvarja z poljem umetnosti kot celostnim izraznim poljem; ustvarja ambiente, scenografije, performance, “nove” izrazne oblike in tehnološke rešitve umetniškega izraza; se ne omejuje z medijem, tematiko ali politi?no korektnostjo. Teme, ki jih trenutno obdelujejo so: celi?ni avtomatoni, ambientalni posegi ter kibernetika.

300.000 V.K.