Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico

Published on May 10th, 2010

Letošnje ZLATE PTICE

Katere lastnosti odlikujejo letošnje nagrajence in nagrajenke nagrade »zlata ptica«?

Drznejo si spraševati neprijetna vprašanja.

Gre za takšne umetniške prakse, check ki dregnejo v ob?utljive to?ke življenja, prakse, ki so na neki na?in brezkompromisne, ki se ne podrejajo logiki kapitala, ne težijo k splošni vše?nosti, niso del globalnega spektakla in podobno. Prepri?ana sem celo, da bi se nagrajenke in nagrajenci strinjali s tisto Badioujevo premiso, po kateri je bolje storiti ni? kakor še dodatno prispevati k invenciji formalnih na?inov, da je vidno tisto, kar je imperij že prepoznal kot obstoje?e.
Zato torej ni naklju?je, da smo za letošnje nagrajenke in nagrajence izbrali prav te umetnice in umetnike, prav te umetniške izraze. Sodobna umetnost se namre? ne zadržuje v udobni zlati kletki, temve? je hrupna, v?asih neprijetna, dostikrat bole?e iskrena. Posega na razli?na podro?ja in povezuje razli?ne discipline. Pojavi se iznenada ali pa nastane kot del dolgotrajnih procesov. A kot nujni imperativ potrebuje svoje lastno avtonomno polje, ki ga kulturne politike v najboljšem primeru spodbujajo, nikakor pa ne omejujejo! Tako naj kriti?nost ne bo zgolj beseda brez vsakršnega pomena, temve? naj znova pridobi mo? za spreminjanje sveta. Biti kriti?en pa pomeni postavljati prepovedana vprašanja in dajati nedovoljene odgovore.

Bojana Piškur,
predsednica žirije

dobitniki/ce

634091205775573689_ptica1

CIRKULACIJA 2,
Zlata ptica 2009 za glasbo

Vprašajmo se, kaj utegne potencialno nastati, ?e se skupina aktivnih ustvarjalcev iz razli?nih umetnostnih smeri združi v samoiniciativno povezavo, katere nosilna ideja je ustvariti platformo za kontinuirano ustvarjanje glasbenih in intermedijskih eksperimentalnih (sami pravijo modularnih) dogodkov in vsebin, ki sicer nastajajo lokalno, a jih s številnimi mednarodnimi povezavami, gostujo?imi umetniki, prezentacijami, rezidencami ipd. so?asno presegajo, in ki svoj naselitveni, labolatorijski in prezentacijski prostor (dom) najde v izpraznjenih in hladnih prostorih nekdanje tovarne Rog?
Poznavalci bi z lahkoto odgovorili, da nastane Cirkulacija 2, skupina, ki je v naš glasbeni in širši intermedijski prostor sodobne umetnosti v zadnjih nekaj letih vnesla tako svežino, neposrednost, brezkompromisnost kot tudi aktivisti?no in umetniško držo – vse to pa izrazito zaokroža in osmišlja s svojim lastnim konceptom – oz. specifi?en na?in umetniške samoprodukcije. Njihovi raziskovalno naravnani dogodki nenehno odkrivajo nove plasti in izrazne momente, ki se pogosto zavestno spogledujejo z nizko tehnologijo in uporabo odprtokodnih rešitev, ki obiskovalcu/poslušalcu ne ponudijo instantnega, hipnega ugodja ali užitka, ki ga/jo je po navadi v imenu in obliki prijazne pozornosti deležen/deležna v obi?ajnih konzumersko-izmenjevalnih situacijah. Naj nagrada za glasbeno »zlato ptico« za leto 2009 najde svoj fizi?ni prostor ob štedilniku, na katerem akterji Cirkulacije 2 vsaki? skuhajo izvrsten golaž.

Žirijo sestavljajo:

dr. Bojana Piškur (predsednica),
dr. Petra ?eferin (arhitektura in urbanizem),
dr. Taja Kramberger (literatura),
Jurij Meden (film),
mag. Katja Praznik (scenske umetnosti),
Tadej Poga?ar (vizualne in intermedijske umetnosti),
Brane Zorman (glasba).

Photo: Nada Žgank