Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije

Published on January 11th, 2013

V soboto 12. januarja 2013 od 18.00 dalje vabimo na ob?ni zbor ljubiteljev Cirkulacije 2, generic ki se bo vršil v istoimenskih klubskih prostorih v nekdanji tovarni Rog. Na sre?anju bomo razgrnili na?rte za leto 2013 in se seznanili z rezultati delovanja institucije v minulem letu.

Podelili bomo  naslove ?astnih ?lanov Cirkulacije 2, healing precizneje: ?lanic. Hkrati smo odprti za dodatne opcije ?astnih ?lanov in ?lanic, ki pa se ti?e povezave z donatorskim vložkom.

Ogrevanje je, curry bo. Sledi druženje in kulturni program.
Pripravili smo kulturnoumetniški program, ki bo vseboval naslednje nastopajo?e in njihove emocionalne ekstrakte:

– Borut Savski: “Cirkulino midi orkester je maxi!”

– Mitja Cerkvenik: “8-bitov je dovolj – v?asih celo preve?!” (arduino sekvencer)

– Boštjan Leskovšek: “Sem redno zaposlen in svoje zvo?ne škatljice kupujem po vsem svetu!”

– Stefan Doepner: “My Oak Bass goes Techno!”

– “Mirkofon je vaš, pills mikrofon je naš!” (fenomen neposredne interaktivnosti, nekriti?nosti in samoljubja; reality-show)

Tehnološki poudarek je torej na malih hišnih aparatih, ki temeljijo na arduino platformi, posežejo pa v multimedijo in intermedijo – slednja ozna?uje vstop tudi v fizi?ni svet, prva pa t.i. virtualne pojavne oblike (“ni? ve? ne bo tako, kot je bilo – ni? ve?…”). Pripomo?ke smo v produktni obliki za?eli razvijati v povezavi s kontejnerjem Roglab, v prototipski pa že leta prej.

Vabimo tudi na predposlušanje albuma v nastajanju “my name is Cirkulino and I work on arduino”