Nez Pez // Pez Pushing

Published on October 24th, 2017

Nez Pez s projektom Pez Pushing s potiskanjem rolke po mestu raziskuje urbano okolje, pri tem pa izdeluje zvočno – vizualno sliko. Predstavitev/ otvoritev projekta je bila v  Cirkulaciji 2, Tobačna 5 v četrtek, 26. 10. ob 20h.

Pez1

Zatvoritev 31. 10. ob 20h s koncertom Haiku Garden!
V svoji mainstreamovski estetiki so bili Haiku Garden označeni kot sodobna reinkarnacija Beatlesov. Vreščanje in histerija. Sprehod v preteklost, ki ni nostalgija, ker je zgodovina “itak” mrtva – in smo jo torej prisiljeni podoživeti.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Haiku_Garden

Sledi zaključni skejt sešn.

HaikuGarden

Torej: Ostanite doma, pošljite pa svoje odraščajoče otroke.

Disclaimer:
Cirkulacija 2 vsako leto predstavi nekaj del mlajših umetnikov, ki niso nujno kompatibilni s siceršnjo estetiko (zrelih?) rezidentov. Včasih tako dobimo vpogled v popolnoma neznane scene scenice, ki jih ne razumemo – in ki ne razumejo nas.

Bitli ali Stonesi?

Rolka, ki je v ta namen predelana v improviziran instrument, ki spominja na električno kitaro, deluje kot medij, skozi katerega se z vibracijami strun in drugih okoljskih zvokov ustvarja zvok poti. Enostavna gesta, kot je potiskanje rolke, predstavlja element raziskovanja okolja, iskanja različnih situacij in naključij, ki predstavljajo vtis mesta in mestne identitete.

Pez2

Photo: Boštjan Leskovšek

Pez Pushing is a project about pushing a skateboard trough a city and collecting it’s sound landscape.The project was presented on 26th october in Cirkulacija2, Ljubljana.

Pez1

Closing time: 31st october 2017 with a concert by Haiku Garden!
In their mainstream aesthetics the Haiku Garden were labelled as contemporary (local) Beatles reincarnation. Screaming hysteria!? A walk into the past, not a nostalgia, since History is dead – and we are bound to experience it again…

https://sl.wikipedia.org/wiki/Haiku_Garden

Sledi zaključni skejt sešn.

HaikuGarden

So: Stay at home – but do send your adolescents!

Disclaimer:
Cirkulacija 2 every year invites some of the younger artists, that are not necessarily compatible with the usual aesthetics of the residents. Sometimes we get introvision in totally unknown micro-scenes – that we don’t quite understand – and that don’t understand us.

Beatles or Stones?

The skateboard is transformed into an instrument that resembles an electrical quitar. It collects different sounds trough vibrations of strings and surrounding sounds while i’m pushing it around.

Pez2

Photo: Boštjan Leskovšek