Odprta Cirkulacija 2

Published on August 27th, 2008

Tudi ta teden – tokrat v sredo, troche 27. avgusta 2008 po 20. uri – Cirkulacija 2 v nekdanji tovarni Rog odpira svoja vrata. Vabljeni na ogled vmesnih rezultatov naših umetniških projektov in morebitno debato o aktualnih principih dela na podro?ju intermedije/ multimedije = sodobne umetnosti.

Boštjan Leskovšek bo zavrtel nekatere zvo?ne posnetke nastale v preteklem letu in sestavil svojo najnovejši zvo?ni “setup”.

Borut Savski bo pokazal nekaj videografik, help s poudarkom na zadnjih, ki sodijo med naklju?ne generatorje klju?nih besednih (pomenskih) ena?b.

Uporabljana orodja:
– ra?unalniški program Pure Data / GEM, Ableton Live
– analogni sinesajzer Thingama (slovensko: Stvarama)
– termenvox senzorji narejeni na festivalu Sajeta
– žage, žeblji, vijaki, pile, kladiva, itd.
 
Na voljo je tudi nekaj avdio cedejev iz produkcije Trivia Records / Zapisi in drugih izdelkov sodelujo?ih avtorjev.

/O odprtih prostorih/

Besedna zveza odprti prostori je pomena izpraznjena politi?na izjava, ki z dejanskim stanjem nima posebne zveze. Avtonomija je sodobnejša pomenka, ki pojem odprtosti zoži na predpogoj samostojnosti, neodvisnosti od normale. Avtonomija tako ni odpiranje, ampak prej zapiranje (pred normalnim okoljem). Hkrati pa je lahko avtonomna združba v nekem drugem pomenskem polju bolj odprta v konfrontaciji z nasproti stoje?imi preve? rigidni normativi normale.

V teoriji avtopoezisa so avtonomni (živi) organizmi / sistemi tisti, ki so sposobni reproduciranja pogojev, ki so jih take ustvarili. V prenesenem pomenu to pomeni, da ideološko druga?ne združbe lahko kot take preživijo le, ?e ohranjajo svoja ideološka izhodiš?a. Spremenijo se, ?e se ideološka izhodiš?a spremenijo, razblinijo se, ko se izena?ijo s stanjem okolice (normale). Glavna nevarnost za avtonomijo je torej vstop družbene normale (vdor realnega?). Avtonomne združbe morajo biti zato nujno rezervati.

http://www.3via.org/cirkulacija