Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans

Published on January 27th, 2018

V ponedeljek, 29.januarja 2018 ob 20.00 vabljeni na zvočno-glasbeni dogodek Alte Lezbiše Kunst, ki je del enotedenskega dogajanja Lezbična četrt. 30 let. Kontra. (27.1. – 3. 2. 2018).

Ponedeljek, 29. 1. 2018, 20.00 Cirkulacija2, Tobačna tovarna Ljubljana

Zvočni performans: Alte Lezbiše Kunst

Avtorici: Urška Lipovž in Eva Matjašič
Vokal: David Muster

Telo – ogrodje analognega stroja, ki proizvaja digitalizirani zvok. Subverzija sakralnega skozi zgodovino glasbenih umetnic, denimo lezbične pionirke elektronske glasbe Delie Derbyshire. Performans združuje proces didžejanja z ustvarjanjem zvoka z analogno-digitalnimi vmesniki in komunicira s svojo lastno zgodovino ter jo uprizarja v ponovitvi, ki to ni.

AlteLezbiseKunst

Dogodek je nastal v koprodukciji s Cirkulacijo 2, z uporabo in izposojo njihovih instrumentov ter prostorov.

Program celotnega festivala: https://www.facebook.com/events/150517265729631/

On monday 29th january 2018 at 20.00 – music/sound performance: Alte Lesbische Kunst – as part of  a week long events Lesbische Quartier. 30 yearst. Kontra. (27.1. – 3. 2. 2018).

Monday, 29 January 2018, 20.00 Cirkulacija2, Tobačna factory Ljubljana

Sound performance: Alte Lezbiše Kunst

Authors: Urška Lipovž and Eva Matjašič
Vocals: David Muster

Body – frame of an analogue machine that produces digitalized sound. Subversion of the sacral through the history of female* sound artists, like the lesbian pioneer of electronic music Delia Derbyshire. The performance unites the process of DJ-ing with the making of sound through analogue-digital interfaces and communicates with it’s own history, and is producing a repetition, which it is not.

AlteLezbiseKunst

The event was created in coproduction with Cirkulacija 2, through the usage and borrowing of their instruments and spaces.

Link to the entire festival program: https://www.facebook.com/events/150517265729631/