Zvok organizma – Organizem zvoka

Published on May 23rd, 2013

Serija procesnih dogodkov in mini-festival Zvok organizma – Organizem zvoka

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana

Fotobeležka vseh dni… http://www.cirkulacija2.org/wp-webcam.php

Koncept in uvod/ in english… http://www.cirkulacija2.org/?page_id=1667

Drugi teden: narava zvoka

Pretekli konec tedna so sodelujoči umetniki beležili utrip lokalnega okolja in iskali zanimive zvoke – praksa field-recording principov. V ponedeljek 10. junija bodo sodelujoči iz nabranih konkretnih zvokov v prostoru Aksioma sestavili poetski zvo?ni ambient. Kljub galerijskemu ponedeljku vabljeni na ogled in posluh!

Torek, 11.junij 2013

V torek med 16.00 in 20.00 bo v biotopu C2_Aksiome potekala delavnica izdelave kontaktnih mikrofonov pod vodstvom Chrsa Galarreta v produkciji Ljudmila.
Ve? o tem na http://wiki.ljudmila.org/HiperO%C3%ADdo:_DIY_pick-up_mikrofon

Zvečer ob 20.30: Poslednji odmevi mini-festivala zvoka Zvok organizma – organizem zvoka – še dva zvo?na performensa!

Paula Pin (Barcelona, Španija): Avtopoetski metaorganizem
“Rada bi ustvarila živ avtopoetski metaorganizem, ki lahko proizvaja energijo za ?loveško in rastlinsko zvo?no protetiko. Organizem se nahaja znotraj nas in je tudi sestavljen iz nas, pa tudi iz strojev, rastlin in okolja. Ne moremo se lo?iti. Zanima me, kako vse to zveni oziroma kako bi lahko naredili slišno ali vidno zamotano delovanje naše spolnosti, naše mreže življenja, naših ekologij. Ta performans je delo v nastajanju, ki mi omogo?a, da vstopim v živahni utrip življenja in spet izstopim iz njega s še ve? dvomi in novimi vizijami.«
http://biosensing.tumblr.com/

Chrs Galarreta (Peru) – zvočni performens
je na južnoameriški eksperimentalni glasbeni sceni prisoten od leta 1995. Je ustanovitelj neodvisne glasbene založbe in skupnosti Aloardi in mnogih glasbenih skupin (DiosMeHaViolado, Evamuss, Azucena Kantrix, Tica, Garrapata, …). Podro?je njegovih interesov so raziskovanje glasbenih de-kompozicij, hekanja ?loveške percepcije v ?asu in prostoru in socialna samo-rekognicija. Danes živi med Francijo in Nizozemsko, razvija lastne neodvisne zvo?ne projekte ter študira na Institute of Sonology of the Royal Conservatoire.
http://sajjra.net/chrs/?page_id=12

Praznični zaklju?ek platforme in mini-festivala Organizem zvoka – zvok organizma bo v sredo, 12. junija 2013 v domačih prostorih Cirkulacije 2.

Od 4. do 6. junija so se s samostojnimi nastopi predstavili Borut Savski (Ljubljana), Konrad G?ca (Krakov/Poljska), Stefan Doepner (Ljubljana, Bremen), Marcus Beuter (Bielefeld/Nem?ija), Boštjan Leskovšek (Ljubljana) in Seppo Grundler.

Mini festival zvoka poteka v okviru velikega finala Platforme za totalno umetnost Cirkulacije 2, ki se odvija v Projektnem prostoru Aksiome od 29. maja do 12. junija 2013. Prvi del platforme je bil posve?en razli?nim kibernetskim sistemom/ vmesnikom povezanim z zvokom.

Produkcija Platforme za totalno umetnost: Cirkulacija 2, 2013
www.cirkulacija2.org

Produkcija Mini festivala zvoka: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, 2013
www.aksioma.org

Koprodukcija: Aksioma in Cirkulacija 2

Otvoritev v sredo, 29. maja 2013 ob 20.00 v projektnem prostoru Aksioma, ki je producent mini-festivala.

Otvoritev se je zgodila v obliki samodejne kibernetične strukture lepega števila dinamičnih objektov s poudarkom na različnih principih usmerjenega in omnidirekcionalnega sevanja zvoka. Takšnim virom zvoka bi lahko rekli strukture/ skulpture, robotske platforme – zelo težko pa zvo?niki. Paradigma prostorskega zvoka ni reprodukcija/ zrcaljenje prostora v prostor, ampak generiranje/ proizvajanje znotraj neposrednega zvo?nega prostora. Sistem bo v spremenljivi obliki deloval nekaj dni, v začetku prihodnjega tedna pa se bo delno umaknil predstavitvam bolj performativne narave.

Cirkulacija 2 facebook: https://www.facebook.com/Cirkulacija2

sledijo:

Tehnološke delavnice

Prvi del delavnic (“tehnološke delavnice”) se je zvrstil v petek in soboto v prvem tednu: roboti/ mehanizmi/ avtomati/ instumenti – vse skupaj lahko zajamemo s pojmom vmesniki.

V petek smo se namenili posvetiti mikrokontrolerju arduino in možnim uporabam, kar se kaže kot napredni (napredujoči) tečaj za notranje in zunanje kolege in kolegice, ki ga vodi Borut Savski. Predlagani praktični del je bil neutrudno napredujo?i midi-sekvencer cirkulino.

V soboto je bil t.i. družinski dan, zato bomo za?eli bolj zgodaj. Stefan Doepner je za mlajše obiskovalce in starše pripravil začetniški te?aj z izdelavo mini elektri?ne kitare in srte?anje z avtonomnimi roboti.

Mednarodni mini-festival

Tokratna koprodukcijska Platforma za totalno umetnost vsebuje tridnevni mednarodni mini-festival zvoka z naslovom Zvok organizma – Organizem zvoka, ki se ukvarja z mejnimi podro?ji med umetnim in naravnim, vprašanji inteligence, socialnosti in življenja skozi metaforo zvoka. Pri vsem tem je zanimiva predvsem nejasnost pojmov na tem mejnem področju – življenje, inteligenca, naravno, umetno, zvok, glasba, estetika kot bazi?no zaznavanje ali tudi že kot kvalitativni presežek običajne pojavnosti – in celo: umetnost ali ne. Torej: organizem, organizacija, kompozicija, vzorci, struktura, nestruktura, kaos, nered – zapognjeno na začetek.

Citat iz obrazložitve razlike med glasbo in umetnostjo zvoka:

“Vir zvoka ni glasbeni inštrument. Ali: inštrument že vseskozi proizvaja zvok ali pa molči – inštrument je živ ali umetni organizem – algoritmi?no ali organsko dogajanje/ vmesnik – v živo ali posneto. Skladatelj/ umetnik zvoka je tudi sam opazovalec, le sodelavec v realnem toku nastajanja kompozicije – improvizator. Vsemu temu navkljub je koncept trden kot nekdaj kompozicija. Takšni pristopi so se začeli množiti ob koncu devetdesetih let – en del ustvarjalcev je potem zaneslo v glasbeno dramo in alegorične strukture, drugi pa so ubrali neglasbene – filozofske/ sociološke smeri. Prve so glasbeniki, drugi pa zvo?ni umetniki. ”

Zvočne delavnice

V drugem tednu se bomo skupaj z mednarodnimi gosti posvetili zvočnim delavnicam in različnim aspektom zvokov: naravni, umetni, naravnimi in bio-dinamikami pretvorjeni v zvok, ter zvočni poluciji.Sledil bo prenos v galerijsko okolje in produkcija. ?as  teh delavnic še ni dolo?en.
Nosilci letošnje ljubljanske Platforme za totalno umetnost so:

Boštjan Leskovšek, Konrad Geca, Paula Pin, Borut Savski, Stefan Doepner in Marcus Beuter

Vsi sodelujo?i bodo predstavili sebe, svojka dela in svoje lokalno okolje na t.i. pogovorih z umetniki.

?asovnica platforme in podatki o mini-festivalu ter udeležencih:

http://www.cirkulacija2.org/?page_id=1667
http://www.aksioma.org/cirkulacija/index.html

Okvir:

Ve?letna serija koncentriranega intermedijskega projekta Cirkulacija 2: Platforma za totalno umetnost – to je tudi zaklju?ek serije kar se ti?e lokalnega okolja. Projekt je v štirih letih gostoval v treh slovenskih mestih, lani v Zagrebu, vsako leto tudi v Ljubljani in Tolminu, letos pa bo zadnji celotedenski dogodek v Mostarju/ BiH. Lanska serija se je imenovala Zvok kot metafora, predlanska Javni prostor in metafore javnega prostora.