Zvok organizma – Organizem zvoka

Published on May 23rd, 2013

Serija procesnih dogodkov in mini-festival Zvok organizma – Organizem zvoka

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana

Fotobeležka vseh dni… http://www.cirkulacija2.org/wp-webcam.php

Koncept in uvod/ in english… http://www.cirkulacija2.org/?page_id=1667

Drugi teden: narava zvoka

Pretekli konec tedna so sodelujoči umetniki beležili utrip lokalnega okolja in iskali zanimive zvoke – praksa field-recording principov. V ponedeljek 10. junija bodo sodelujoči iz nabranih konkretnih zvokov v prostoru Aksioma sestavili poetski zvo?ni ambient. Kljub galerijskemu ponedeljku vabljeni na ogled in posluh!

Torek, 11.junij 2013

V torek med 16.00 in 20.00 bo v biotopu C2_Aksiome potekala delavnica izdelave kontaktnih mikrofonov pod vodstvom Chrsa Galarreta v produkciji Ljudmila.
Ve? o tem na http://wiki.ljudmila.org/HiperO%C3%ADdo:_DIY_pick-up_mikrofon

Zvečer ob 20.30: Poslednji odmevi mini-festivala zvoka Zvok organizma – organizem zvoka – še dva zvo?na performensa!

Paula Pin (Barcelona, Španija): Avtopoetski metaorganizem
“Rada bi ustvarila živ avtopoetski metaorganizem, ki lahko proizvaja energijo za ?loveško in rastlinsko zvo?no protetiko. Organizem se nahaja znotraj nas in je tudi sestavljen iz nas, pa tudi iz strojev, rastlin in okolja. Ne moremo se lo?iti. Zanima me, kako vse to zveni oziroma kako bi lahko naredili slišno ali vidno zamotano delovanje naše spolnosti, naše mreže življenja, naših ekologij. Ta performans je delo v nastajanju, ki mi omogo?a, da vstopim v živahni utrip življenja in spet izstopim iz njega s še ve? dvomi in novimi vizijami.«
http://biosensing.tumblr.com/

Chrs Galarreta (Peru) – zvočni performens
je na južnoameriški eksperimentalni glasbeni sceni prisoten od leta 1995. Je ustanovitelj neodvisne glasbene založbe in skupnosti Aloardi in mnogih glasbenih skupin (DiosMeHaViolado, Evamuss, Azucena Kantrix, Tica, Garrapata, …). Podro?je njegovih interesov so raziskovanje glasbenih de-kompozicij, hekanja ?loveške percepcije v ?asu in prostoru in socialna samo-rekognicija. Danes živi med Francijo in Nizozemsko, razvija lastne neodvisne zvo?ne projekte ter študira na Institute of Sonology of the Royal Conservatoire.
http://sajjra.net/chrs/?page_id=12

Praznični zaklju?ek platforme in mini-festivala Organizem zvoka – zvok organizma bo v sredo, 12. junija 2013 v domačih prostorih Cirkulacije 2.

Od 4. do 6. junija so se s samostojnimi nastopi predstavili Borut Savski (Ljubljana), Konrad G?ca (Krakov/Poljska), Stefan Doepner (Ljubljana, Bremen), Marcus Beuter (Bielefeld/Nem?ija), Boštjan Leskovšek (Ljubljana) in Seppo Grundler.

Mini festival zvoka poteka v okviru velikega finala Platforme za totalno umetnost Cirkulacije 2, ki se odvija v Projektnem prostoru Aksiome od 29. maja do 12. junija 2013. Prvi del platforme je bil posve?en razli?nim kibernetskim sistemom/ vmesnikom povezanim z zvokom.

Produkcija Platforme za totalno umetnost: Cirkulacija 2, 2013
www.cirkulacija2.org

Produkcija Mini festivala zvoka: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, 2013
www.aksioma.org

Koprodukcija: Aksioma in Cirkulacija 2

Otvoritev v sredo, 29. maja 2013 ob 20.00 v projektnem prostoru Aksioma, ki je producent mini-festivala.

Otvoritev se je zgodila v obliki samodejne kibernetične strukture lepega števila dinamičnih objektov s poudarkom na različnih principih usmerjenega in omnidirekcionalnega sevanja zvoka. Takšnim virom zvoka bi lahko rekli strukture/ skulpture, robotske platforme – zelo težko pa zvo?niki. Paradigma prostorskega zvoka ni reprodukcija/ zrcaljenje prostora v prostor, ampak generiranje/ proizvajanje znotraj neposrednega zvo?nega prostora. Sistem bo v spremenljivi obliki deloval nekaj dni, v začetku prihodnjega tedna pa se bo delno umaknil predstavitvam bolj performativne narave.

Cirkulacija 2 facebook: https://www.facebook.com/Cirkulacija2

sledijo:

Tehnološke delavnice

Prvi del delavnic (“tehnološke delavnice”) se je zvrstil v petek in soboto v prvem tednu: roboti/ mehanizmi/ avtomati/ instumenti – vse skupaj lahko zajamemo s pojmom vmesniki.

V petek smo se namenili posvetiti mikrokontrolerju arduino in možnim uporabam, kar se kaže kot napredni (napredujoči) tečaj za notranje in zunanje kolege in kolegice, ki ga vodi Borut Savski. Predlagani praktični del je bil neutrudno napredujo?i midi-sekvencer cirkulino.

V soboto je bil t.i. družinski dan, zato bomo za?eli bolj zgodaj. Stefan Doepner je za mlajše obiskovalce in starše pripravil začetniški te?aj z izdelavo mini elektri?ne kitare in srte?anje z avtonomnimi roboti.

Mednarodni mini-festival

Tokratna koprodukcijska Platforma za totalno umetnost vsebuje tridnevni mednarodni mini-festival zvoka z naslovom Zvok organizma – Organizem zvoka, ki se ukvarja z mejnimi podro?ji med umetnim in naravnim, vprašanji inteligence, socialnosti in življenja skozi metaforo zvoka. Pri vsem tem je zanimiva predvsem nejasnost pojmov na tem mejnem področju – življenje, inteligenca, naravno, umetno, zvok, glasba, estetika kot bazi?no zaznavanje ali tudi že kot kvalitativni presežek običajne pojavnosti – in celo: umetnost ali ne. Torej: organizem, organizacija, kompozicija, vzorci, struktura, nestruktura, kaos, nered – zapognjeno na začetek.

Citat iz obrazložitve razlike med glasbo in umetnostjo zvoka:

“Vir zvoka ni glasbeni inštrument. Ali: inštrument že vseskozi proizvaja zvok ali pa molči – inštrument je živ ali umetni organizem – algoritmi?no ali organsko dogajanje/ vmesnik – v živo ali posneto. Skladatelj/ umetnik zvoka je tudi sam opazovalec, le sodelavec v realnem toku nastajanja kompozicije – improvizator. Vsemu temu navkljub je koncept trden kot nekdaj kompozicija. Takšni pristopi so se začeli množiti ob koncu devetdesetih let – en del ustvarjalcev je potem zaneslo v glasbeno dramo in alegorične strukture, drugi pa so ubrali neglasbene – filozofske/ sociološke smeri. Prve so glasbeniki, drugi pa zvo?ni umetniki. ”

Zvočne delavnice

V drugem tednu se bomo skupaj z mednarodnimi gosti posvetili zvočnim delavnicam in različnim aspektom zvokov: naravni, umetni, naravnimi in bio-dinamikami pretvorjeni v zvok, ter zvočni poluciji.Sledil bo prenos v galerijsko okolje in produkcija. ?as  teh delavnic še ni dolo?en.
Nosilci letošnje ljubljanske Platforme za totalno umetnost so:

Boštjan Leskovšek, Konrad Geca, Paula Pin, Borut Savski, Stefan Doepner in Marcus Beuter

Vsi sodelujo?i bodo predstavili sebe, svojka dela in svoje lokalno okolje na t.i. pogovorih z umetniki.

?asovnica platforme in podatki o mini-festivalu ter udeležencih:

http://www.cirkulacija2.org/?page_id=1667
http://www.aksioma.org/cirkulacija/index.html

Okvir:

Ve?letna serija koncentriranega intermedijskega projekta Cirkulacija 2: Platforma za totalno umetnost – to je tudi zaklju?ek serije kar se ti?e lokalnega okolja. Projekt je v štirih letih gostoval v treh slovenskih mestih, lani v Zagrebu, vsako leto tudi v Ljubljani in Tolminu, letos pa bo zadnji celotedenski dogodek v Mostarju/ BiH. Lanska serija se je imenovala Zvok kot metafora, predlanska Javni prostor in metafore javnega prostora.


Events so-far:

2021 Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKEINVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija TuYoung researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKISquare meter: RENT + COSTS + Duhovi preteklosti oživljeniGhosts of the Past resurrected + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje svetaExpanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemljaNews from the Crypt + Cirkulacija2GO – kot Feniks!like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”!Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi delTree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New NarrativesSen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet NoldusoveSecret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem graduCongregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v OsmoziCirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintetHONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premieraJohn Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – scheduler + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA