Program 2020

Published on June 19th, 2020

Cirkulacija 2 bo v letu 2020 skušala maksimalno izkoristiti novi prostor v samem centru Ljubljane in še naprej približno na tedenski ravni izvajati bodisi lastne produkcije ali koprodukcije. Predvidevamo podobno število zelo raznolikih dogodkov kot v preteklih štirih letih. To pomeni okoli 30 javnih dogodkov, od tega okoli polovica v produkciji razširjene Cirkulacije 2, preostalo pa kot gostujoče produkcije. Velika večina sodi v polje intermedijske umetnosti, skoraj vse presegajo klasične razmejitve umetniških disciplin in so zastavljene raziskovalno. Večina je dovolj družbeno angažiranih, da jim je zlahka najti mesto pod simbolnim dežnikom “Stroja za izboljšanje sveta”.

Okostje dela v 2020 bodo kristalizacija naših dognanj – predvsem kar se tiče sodelovalnih pristopov. Enotedenske rezidence, oziroma čas za pripravo situacije projekta – osredotočenje na determinante vsakega posameznega projekta: priprava prostora, izbira najboljšega načina javnega dogodka / formata. Po potrebi dodatne implementacije, ki projekt časovno oblikujejo v celovečerni, celodnevni ali večdnevni dogodek. Kot doslej se bomo ogibali enostavnim predvidljivim formatom, razen kadar jih zaradi estetske potrebe sprevračamo. Zdi se, da počasi vstopamo v bolj izrazit način javnih dogodkov, ki vsebujejo močnejšo komponento rituala. Ne rituala kot ideološke tvorbe, ampak estetiko rituala. Ta je precej povezan s teatrskimi elementi. Nekaj takšnih primerov je bilo že v 2019, tako da smo nujnost kreacije “ritualov” že omenjali v pogovorih. Zanimivo, da jih v predvidenih projektih kar nekaj omenja ta princip.

Estetsko program Cirkulacije torej ostaja tudi nadalje umetniško raziskujoč, v svojih abstraktnih transdisciplinarnostih in antiformatstvu – in celo antiesteticizmu – je na nek način gotovo elitističen, po drugi strani pa prav zaradi zanikanja obstoječih formatov verjetno tudi lažje dostopen “neformatiranemu” gledalcu(/ki).

Projekti

***************************

začetek julija 23020: otvoritev 10.7.2020

Francisco Tomsich – ELEGIJA / avdiovizualna prostorska instalacija – v avtorskem sodelovanju s Cirkulacijo 2 (Stefan Doepner in Borut Savski). Lokacija: Cirkulacija 2, podhod Ajdovščina

link -> http://www.cirkulacija2.org/?p=6816

-> Vernissage/ opening: Friday 10.7.2020 -> 20:00 hours
-> Open doors day: 17.7.2020 -> 13:00 to 22:00 hours
-> and at random hours between 11th and 20st July 2020
-> Finissage/ in-situ performance/concert: 21.7.2020 -> 20:00 hours

Elegija is a mournful song performed by an ensemble of sculptures, video artworks and sound installation made specifically for Cirkulacija 2’s premises.

Francisco Tomsich is an artist and author born in Uruguay in 1981. He has produced exhibitions, publications, works for the stage, research models and pedagogical devices since 2003, operating with different media, languages and tongues.

http://anticlimacus.wordpress.com

Izhodišče tega sodelovalnega projekta glavnega avtorja Francisca Tomsicha  s Cirkulacijo 2 je serija avtorjevih umetniških videov Silent works – kratki, nemi, meditativni, pripovedni in večplastni video-posnetki, prirejeni kot projekcije krožnega formata in temelječi na avtorjevih razširjenih dnevnikih zabeležk. Peterico video del Silent works družijo elegični občutki na dramatični “skoraj” vsakdan.

***************************

29. julij 2020:

Tatiana Kocmur in Liza Šimenc – MARY JANE / tretja ponovitev performansa Mary Jane, ki je bil prvič predstavljen na Festivalu Grda Račka, CSU, Celje, 2019.

link -> http://www.cirkulacija2.org/?p=6916

Mary Jane eksplicitno naslavlja tematike v zvezi z družbeno percepcijo ženskega telesa. Performans prikazuje odnos do telesa in preizprašuje, kakšne pomene pripisuje družba zunanjemu videzu in kako vpliva na zaznavo in konstrukcijo lastne podobe. Je odgovor na standardizirane, vnaprej oblikovane in inflacijske ideale lepote, ki jih določa oglaševalska industrija. Perfomans bo živa skulptura, ki se bo postopoma razkrajala. Nasičeni kostumi poudarjajo telo – obdano z vsemi družbenimi normativi o idealnem izgledu – objektivizacija telesa kodificiranega kot vir užitka na način voajerizma, fetišizma, idealizacije in identifikacije. Performans prek nasičenosti teh vizualnih elementov užitka vzpodbuja gledalca k samorefleksiji.

Video: https://vimeo.com/358285752

Tatiana Kocmur (1992) je vizualna umetnica, ki živi in dela v Sloveniji. Leta 2015 je diplomirala na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani na področju slikarstva. Tenutno zaključuje magisterski študij iz slikarsta na isti instituciji. Od leta 2017 sodeluje s plesno skupino Meduza. Dve leti je organizirala razstave v  Galeriji Zelenica in od leta 2018 z umetnikom Francisco Tomsichem cikel performativne umetnosti TRANSLACIJA/TRANLACIÓN. Trenutno ima tandem s plesalko Lizo Šimenc.
http://tonitati.blogspot.com

Liza Šimenc je plesalka, pedagoginja in koreografinja s statusom samozaposlene v kulturi delujoča na Slovenskem in v Berlinu. Plesno izobrazbo je pridobila na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in jo leta 2010 nadaljevala s priključitvijo modernem baletnem ansamblu Kjara’s Dance Project. Dodatno se je izpopolnjevala na intenzivnih izobraževanjih sodobnega plesa doma in po svetu (Hong Kong, Bruselj, Amsterdam, New York, Budimpešta, Dunaj, Madrid, Milano, …).
https://bulimiproject.wixsite.com/lizasimenc

***************************

4. avgust 2020 /koncertni performens pri galeriji Alkatraz /Metelkova/ in dodatni dan/dva videozvočna instalacijska situacija v galeriji Alkatraz

Cirkulacija 2 v razširjeni obliki napoveduje uvodno seanso iz serije Stroj za izboljšanje sveta.

Sodelujoči:
Boštjan Leskovšek, Ryuzo Fukuhara, Stefan Doepner, Milan Kristl, Borut Savski

link -> http://www.cirkulacija2.org/?p=6950

Stroj za izboljšanje sveta (->”weltverbesserungmachine” /-> “world improvement machine”) je prispodoba razsvetljenske želje po visoki organiziranosti države (-> najprej imperija, potem nacionalne države, pa demokracije/ socialne države) – gladko tekoči stroj. Pogosto se jo povezuje s civilizacijsko stopnjo družbe. V preteklosti je stroj pogosto skrenil s poti, zašel v različne ekstreme – vedno pa je sugeriral pomikanje od slabšega k boljšemu. Novo je dobro / naprej je dobro / nazaj je slabo.

Vektor razvoja je bil še do nedavnega jasen. Razpad jasnih svetovnih ideologij in prikritost smisla kopičenja resursov kot trenutno dominantne ideologije je povzročila trenutek, ko vektor naključno niha med vsemi skrajnostmi: levo = desno + desno = levo ter doli = gori + gori = doli. Prav = laž + konzument = kralj.

Zvočno-glasbeno-vizualni uvodni nastop bo uvedel principe, ki jih Cirkulacija 2 razvija: nehierarhičnost, neglasbo kot vzporednost glasbenih tokov z naključnimi srečanji kot malimi kristalizacijami, improvizacijo kot (ne)glasbeno komunikacijo.  V nadaljevanju bodo ekstrakti postavljeni v galeriji Alkatraz kot fizični in medijski artefakti v obliki samopoganjanih dinamik / mehanizmov (= soft & hard).

***************************

dokaj redni intervalni dogodki na 1.5 mesečni ravni v produkciji Zavoda .abeceda [Ape.Parlour] -> Inštitut za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije

6. avgust 2020 ob 18.00

Studio 8.1_kako živijo ljudje

link -> http://www.cirkulacija2.org/?p=6963

kako živijo ljudje
za okni blokov
kako živijo
ko jih ne vidim
kako kuhajo kavo
berejo knjige
plešejo v gatah
kaj se pogovarjajo s sabo
kaj mislijo
kaj izjočejo
kako se glasno prepirajo
kako fukajo čisto potihem
kako jim lončnice crknejo
in kaj rečejo ko jih vržejo stran

Koncertni cikel [Studio 8.1] je ustvarjalni teritorij, fizični in mentalni prostor za glasbenike, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic. Deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. T.i. ustvarjalka v rezidenci in kuratorica v letu 2020 je Brina Kren.

Ekipa Mladih raziskovalcev je v 2020 s strani Cirkulacije 2 dobila možnost samostojnega celoletnega razvijanja dogodkov Studio 8.x, ki so ga pred letom in pol začeli v Hostelu Soteska. Struktura rednega vzdrževanja aktivnosti je osnova za kreiranje sprva generacijske kreativne identitete, v prihodnje pa morda bolj samosvoje in prek meja glasbe raziskujoče scene.

https://www.abeceda.io/Studio-8-1/
https://www.abeceda.io/Mladi-Raziskovalci/

***************************

12. 8. 2020 ob 20.00:

Skladnjin skupek #1:
Neža Zupanc: Serija Tu
8. epizoda: Osnovna oblika

link -> http://www.cirkulacija2.org/?p=7013

Vprašanje na mizi je: Kaj je osnovna oblika in v kakšni relaciji je z drugimi osnovnimi oblikami?

Nastopajoči: Lenart De Bock, Miha Gantar, Špela Jensterle, Klemen Kocijančič, Gašper Livk, Luka Matić, Julija Mohorič, Rebeka Zajc, Neža Zupanc

Osnovna oblika dogodka z namenom preizpraševanja binarnosti, linearnosti in horizontalnosti zbere pojme v sledečem vzorcu:
-> interakcija – komunikacija
-> enosmernost – večsmernost
-> zaprtost – odprtost
-> dinamika – statika

***************************

17. avgust  2020:

NOITU – SCATTER_RADAR / Avdio-vizualna koncertna instalacija v realnem času se osredotoča na največji nekoherenten radarski opazovalni sistem na svetu – radio observatorij Jicamarca/

link -> http://www.cirkulacija2.org/?p=7028

Delo reinterpretira redke industrijske posnetke iz leta 1963, ki v potopisnih sekvencah prikazujejo imerzivne arhitekturne lastnosti observatorija. Avtor eksperimentira z opazovalčevim prostorskim, senzoričnim in zvočnim doživljanjem ter izziva meje slušnega in vizualnega dojemanja. S tem gledalcem pušča občutke dezorientiranosti in distopije.

Pod umetniškim psevdonimom Noitu se predstavlja meddisciplinarni umetnik Sašo Puckovski, rojen 1986 v Skopju, Makedoniji. Trenutno živi in deluje v Ljubljani. Posebej ga zanima prekrivanje fizičnega in virtualnega, pri čemer zamegljuje meje med zvočno, vizualno in interaktivno umetnostjo. Njegovo trenutno umetniško delovanje se vrti okoli prostorskih intervencij in ustvarjanja imerzivnih interaktivnih izkušenj, ki združujejo zvok in sliko. Prav tako nenehno raziskuje različne pristope k zvočnemu performansu in zvočni improvizaciji.

https://noitu.space/

***************************

19. avgust 2020, od 14.00 – 20.00 ure:

Na sliki: Kristina Prah, Dimensio contagii, 2020

skupinska razstava ČAS BREZ DOTIKA / produkcija KUD Trivia;  lokacija Cirkulacija 2; enodnevna razstava in dogodek bo v sredo, 19. avgusta 2020/

Avtorice: MAJA BERGANT, MAJA BUTOLEN ZORKO, DEVINA ELENA FLORES, VANJA GERŠAK, VANJA MIHELIČ, JOŽICA PINTAR, KRISTINA PRAH, BERNARDA ŠTEFANEC

Mentorica in mentorja: mag. Marija Mojca Pungerčar, Borut Savski, Marjan Kokot

Na dogodku se predstavljajo ustvarjalke različnih področij, generacij in usmeritev, ki so sodelovale v projektu uposabljanja za delo v kulturi KUD-a Trivia. Za skupno izhodišče so si izbrale aktualno korona stvarnost, ki je prinesla obvezno socialno distanco. Temo prepovedanega dotika avtorice razširjajo in osvetljujejo iz različnih zornih kotov ter z različnimi pristopi, ki vključujejo večmedijsko inštalacijo, umetniški video, performans z žongliranjem, zvočno-poetičen performans, participativno likovno inštalacijo in serijo unikatnih majic.

KUD Trivia že četrto leto pripravlja projekte usposabljanja za delo v kulturi. Pod mentorskim vodstvom ustvarjajo udeleženci svoja avtorska dela ter pridobivajo veščine, znanja in izkušnje za delovanje v kulturi. Dela, nastala med letošnjim projektom usposabljanja, tudi letos predstavljamo na skupnem javnem dogodku.

VRSTNI RED DOGODKOV NA DAN 19. 8. 2020:

14.00-20.00: razstava odprta za javnost. Obiskovalce vseh starosti vabimo k ustvarjanju s kamni pri projektu Bernarde Štefanec »S kamni povežimo naše poti«.

19.00: večerni program:
– Marija Mojca Pungerčar: pozdravni nagovor;
– Maja Bergant: »Šepet«, performans z žongliranjem, sodeluje Jakob Bergant;
– Vanja Geršak: »Pod skupnim nebom«, videoprojekcija, 6,30 min.;
– Kristina Prah: »Dimensio Contagii«, zvočno-poetični performans;
– Devina Elena Flores, »Poetika organskega«, videoprojekcija, 7,33 min

Vstop je prost. Dogodek bo izveden z upoštevanjem navodil in priporočil NIJZ.

Več informacij in fotografije

***************************

28. avgust 2020:

Agnes Momirski, Tatiana Kocmur, Liza Šimenc, Marko Batista:

//// Polymorphic ritual ////

Polimorfizem je v biologiji povezan z biotsko raznovrstnostjo, gensko variacijo in prilagajanjem. Polimorfizem deluje tako, da ohranja raznolikost form in izhaja iz evolucijskih procesov. “

V letu 2020 materijalno telo postane prostor, kjer se srečajo travme, transformacije, tehnološke inovacije in evolucija. Biologija telesa postane osrednja točka naših evolucijskih in eksistencialnih skrbi. Čas je, da zavestno prevzamemo svoje polimorfne sposobnosti samo-transformacije na vseh nivojih – molekularni, duhovni, socialni in čustveni. 

Polimorfni ritual je multi senzorična izkušnja, ki se osredotoča na metamorfozo, preobrazbo in mutacijo v zvezi s človekovo zavestjo in tehnološkim utelešenjem v kriznih časih.

Združuje ritualnost in vizijo prihodnosti ter sproža zavest o človeški minljivosti – v telesu in duhu. Ritual je interaktivna izkušnja, ki omogoča globoko poslušanje in sodelovanje v ritualnih metodah. Zemljin ritem, dihalne vaje in vodene slike, povabijo vse udeležence, da somatsko in čustveno ozavestijo svoje nadnaravne in nadčloveške sile, s katerimi lahko ustvarijo celostno prihodnost.

Ritmični ambient estetsko povezuje tako imenovana techwear oblačila, elektroniko, glas, vonj, gibanje in ritualno senzibilnost z evolucijo našega tehno-utelešenja. Projekt je rezultat sodelovanja med umetnico Agnes Momirski, umetnico Tatiano Kocmur in Lizo Šimenc, zvočnim umetnikom Markom Batista in kostumografinjo Brino Vidic.

Links:
www.agnesmomirski.com
https://www.tatianakocmur.art/
www.lizasimenc.com
https://www.brinavidic.com/

***************************

7. september 2020:

Alessandro Di Giampietro – “Assist – Iconography of a Hug /proces izgradnje ikone po vzoru bizantinskih slikovnih zgodb/

“The Icon is painted on light,
 light is painted with gold”
 (P. Florenskij)

The etymological meaning of Icon refers to the idea of ​​apparition in which the gold that reflects it is in close connection with the mystery of the solar spectrum. This divine color, in iconographic art, has a specific name – that of Assist. The Icon is not a painting, it is a sacred object, a miraculous object. The figures described must not delight the eye, the appearance must never be beautiful in the common sense of the term, it must move away from the human aspect.

From this principle, the desire of Alessandro di Giampietro to abstract the concept of icon in an installation that is free of references to religious images in respect of the sacredness of the same but, above all, that legitimizes the theories of Florensky and the Platonic metaphysics of the beautiful as light and splendor of the idea. In Florensky, the Platonic idea takes on the original character of a light that refers to a “living gaze”, to the “gaze of a person”, to all those looks that, for the artist, will give life to his work.

The ancient icons reflect the suffering and deeds of a people, linked to specific historical phenomena and events, revealing the inner world, purity and nobility of mind. In this age of social distancing “Assist”, as a symbol of a contemporary iconography, represents the warmth of a HUG that Alessandro di Giampietro gives to humanity.
/from the text by Laura Fonovich/

http://www.alessandrodigiampietro.com
https://www.instagram.com/alessandro_di_giampietro/?hl=it

Predstavitev obogatijo italijanski električni kitarist Gino Lucente ter domačina Boštjan Leskovšek in Borut Savski.

***************************

22. september 2020:

UNDER COVER LOVE 2020 RELEASE BY VIDA VOYAGE

vida voyage aka vida vojić aka lonesome cowboy aka secret agent aka many wild spirits /aka aka aka aka VERY VERY PLURAL/

Invites you to UNDER COVER LOVE – an Album and Book release September 2020 autumnal equinox

the time has come to manifest a moment in time, now gather in the spinning wheel and behold the cowboy’s journey, riding through the city, on an undercover mission, spirits incognito sharing observations – how to make sense of what is seemingly senseless – stories still unfold, still being told, still being written, right now, the breeze travels through minds, words like the wind, catch a glimpse of something / someone that is you, that is me

YOU can join the moon mailing list anytime >> for everyone everywhere
Salutes at full & new moons – write ‘moon’ at vidavojic@gmail.com and join the lunar loop

Youtube videos (sneak peeks into the new album):
Your eyes https://www.youtube.com/watch?v=xATsvNrKclw&t=73s
Zombieland https://www.youtube.com/watch?v=xs7J3ptcWn4&t=287s
Moon Calls (OBS premiering next NEW MOON August 18th) https://www.youtube.com/watch?v=Se3lDB3H8Ic
https://vidavojic.bandcamp.com/
http://vidavojic.tumblr.com/
https://www.instagram.com/vida_voyage/

***************************

24. september 2020

Ljubljana Pride predstavlja: Avraam Vrohidis – Q Hologram / Muzej raznolikosti

***************************

30. september 2020 ob 19:00 uri

Studio 8.1

Zasedba: Maja Hočevar, Urban Megušar, Gašper Livk, An Černe, Brina Kren

Koncertni cikel [Studio 8.1] je ustvarjalni teritorij, fizični in mentalni prostor za glasbenike, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic. Deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. Ustvarjalka v rezidenci in kuratorica v letu 2020 je Brina Kren.

https://www.abeceda.io/Studio-8-1/

***************************

Dunajska umetnika Noid in Christine – od 12.9.2020 sta rezidenta v Azilu / Metelkova / produkcija KUD Mreža.

1. oktober do 10. oktober 2020

Sympathy – for 12 resonant snare drums / 12 chromatisch gestimmte Snare Drums, die in sympathischer Resonanz auf Geräusche von außen,wie auch auf Gesprochenes oder Gesungenes der BesucherInnen reagieren.

“Gefüge – structure” is an amorphous structure of metal mesh that manifests a momentary social constellation, but also follows its own, pulsating logic. It is a series of kinetic objects, where sensor data, based on human presence or communication movements, is transferred to the control of motors. The Mesh thus becomes the analogy of a net that arises in a social space between people.

***************************

10. do 20. oktober 2020:
ZARADI ZAOSTRENE SITUACIJE COVID-19 V PARIZU PRENEŠENO PREDVIDOMA NA FEBRUAR 2021
POSTPONED UNTIL COVID-19 CRISIS IN PARIS ENDS – PRESUMABLY FEBRUARY 2021 

Kasper T Toeplitz – BURNING HOUSE / večkanalna fizična zvočna kompozicija  v avtorskem sodelovanju s Cirkulacijo 2. Produkcija Cirkulacija 2.

Kompozicija je široko ime za kakršno koli zgradbo/ sistem. V tem primeru zelo renomirani avtor, ki prihaja iz Pariza/ Francija  predlaga kompozicijo iz velikega števila zvočnikov. Naslov je nastal po naši sugestiji o “Stroju za izboljšanje sveta”. Elektronska skladba z velikim številom različnih zvočnikov, tako da se za sprehajajočega obiskovalca zvok spreminja glede na njegovo pozicijo. Skladba brez ”centra” – “raztresena” po mnogih “sobah”.

Skladbo bo hkrati odigralo več ljudi – na elektronskih napravah. Eden od avtorjevih instrumentov je seveda tudi računalnik.
Kasper T Toeplitz je skladatelj, električni basist in glasbenik, ki razvija svoje delo v nikogaršnjem prostoru med akademsko kompozicijo (orkestri, ansambli, opera) in elektronsko “novo glasbo” ter “noise” glasbo. Je prejemnik številnih nagrad in priznanj ter prejemnik naročil francoske vlade. Sodobna radijska dela, sodelovanja z elektronskimi studii kot so Ircam, GRM , GMEM, CRFMW, EMS, GRAME…

https://www.sleazeart.com/

***************************

Namesto  zgornjega vskok domačih sil:

15. ali 16. oktober 2020: Borut Kržišnik – predstavitev / poslušalnica njegovega novega albuma (podrobnosti sledijo…)

***************************

20. do 24. oktober 2020:

ZARADI ZAOSTRENE SITUACIJE COVID-19 V SLOVENIJI PRENEŠENO NA KASNEJŠI ČAS
POSTPONED UNTIL COVID-19 CRISIS IN SLOVENIA ENDS

Mladi Raziskovalci III / Tobija Hudnik

Cirkulacija 2 bo tudi v letu 2020 gostila Mlade raziskovalce, kar je cvetober mladih glasbenikov, ki prihajajo iz Akademije za glasbo in iz konzervatorija (srednje glasbene šole).

V letu 2019 so pod selektorjem Gašperjem Livkom in diktatom Dreja Hočevarja pripravili pet dni trajajoč seminar iz serije Mladi Raziskovalci, ki je imel dve javni ponovitvi in je bil na visoki ravni. Tokrat bo selektor Tobija Hudnik.

***************************

28. – 30. oktober 2020

ZARADI ZAOSTRENE SITUACIJE COVID-19 V SLOVENIJI PRENEŠENO NA KASNEJŠI ČAS
POSTPONED UNTIL COVID-19 CRISIS IN SLOVENIA ENDS

Studio 8.1 | tretji dogodek

Koncertni cikel [Studio 8.1] je ustvarjalni teritorij, fizični in mentalni prostor za glasbenike, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic. Deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. Ustvarjalka v rezidenci in kuratorica v letu 2020 je Brina Kren.

https://www.abeceda.io/Studio-8-1/

***************************

1. do 3. november 2020

Neven Korda Andrič – Spomini na sedanjost / tridnevna stvarno-zvočno-vizualna postavitev v divjih barvah vsepovsod. Več večernih performansov. Posebej zamišljeno za novi prostor Cirkulacije 2.  Produkcija Neven Korda Andrič/

Neven: večkrat v tistem tednu bom izvajal večerne performanse – potencialna možnost skupne izvedbe s C2 za kakšnega od teh. So pa še druge potencialne možnosti sodelovanja C2, če se projekt iskaže primernega za to.

***************************

18. – 19. november 2020

Studio 8.1 | četrti dogodek

Koncertni cikel [Studio 8.1] je ustvarjalni teritorij, fizični in mentalni prostor za glasbenike, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic. Deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. Ustvarjalka v rezidenci in kuratorica v letu 2020 je Brina Kren.

https://www.abeceda.io/Studio-8-1/

***************************

datum še ni potrjen – želja pa je…

Freya Edmondes – WORLD WIDE WARD / teatrsko-vizualno-zvočni performens Avtorica: Freya Edmondes v avtorskem sodelovanju s Cirkulacijo 2/

Mlada angleška avtorica je odkritje prejšnje sezone Cirkulacije 2. Sicer je po študiju vizualna umetnica, vendar se neprestano raje odmika v eksplozivne zvočno-teatrske ekskurze. Je mojstrica nezavednega govora, “pitijevske” pripovedi/ razodevanja – kričanja.

World Wide Ward (->”Svetovni splet kot kaznilnica”) je avtoričin komentar na trenutno stanje “stroja za izboljšanje sveta”, kot je bil definiran pred stoletji. Osvobojeni razsvetljenski individuum – izgubljen v mehanizmu svetovnega spleta / globalnega informacijskega stroja. Omenja Michela Foucaulta, kar kaže na njeno zavedanje metafore kaznilnice: panoptikona. Vsi smo opazovani, nihče od nas pa ne vidi (celote). Še več: tudi eden drugega ne vidimo.

***************************

pozna jesen

EKSPERIMENTALNI ŠTUDIJ ORGELJSKE PIŠČALI
Sodelujoči avtorji: Phillip Sollmann, Jörg Hiller in Stefan Doepner
Predvidoma štiridnevna raziskava s predpripravami z nekaj digitalno vodenih orgeljskih piščali

***************************

začetek decembra 2020

  • Mojca in Tisa Neža – preteklo in prihodnje; 1. teden decembra?
  • KUD Trivia – staroveške nabožne (Marija Mojca Pungerčar, Borut Savski, Katja Grabnar, Vesna Godler); 10. 12. ali kak drug dan od tega dne do 17. 12.

***************************

decembra 2020 -> v januar 2021 (končna produkcija v podhodu Ajdovščina)

Cirkulacija 2: “Stroja za izboljšanje sveta II ali III”
Dve večdnevni/ enotedenski koprodukciji na zunanjih lokacijah (galerija Alkatraz Ljubljana in galerija Kibla Maribor)
Štirje sodelujoči umetniki: Borut Savski, Stefan Doepner, Joe Summers, Alessandro Di Giampietro, Niklaus Woernle
z možnostjo performativnih akcij: Ryuzo Fukuhara, …

Dve srednje zahtevni konceptualno sorodni “cirkulacijski” koprodukciji na dveh lokacijah izven matičnega prostora v Sloveniji: predvidoma septembra v Galeriji Alkatraz, kjer je glavni producent in gostitelj KUD Mreža, ter jeseni v Galeriji Kibla v Mariboru, kjer je gostitelj in glavni producent KID Kibla. Ti dve produkciji v največji meri vključita in razgrneta koncept “Stroja za izboljšanje sveta”. Iz prve uvodne postavitve se “stroj” razvije v drugo. Glede na lokaciji, eno označujemo kot “ekstrovertno”- odprto navzven (Alkatraz), drugo pa kot “introvertno” / odprto navznoter (Kibla).

Trdno okostje projekta sta izkušena graditelja sistemov Stefan Doepner in Borut Savski, po dva sta variabilna: Joe
Summers (Anglija), Alessandro Di Giampietro (Italija), Ryuzo Fukuhara (Koreja/ Japonska/ Slovenija) in verjetno Nikolaus Woernle (Nemčija).

***************************

Poleg tega je Cirkulacija 2 podpisala pisma o sodelovanju s posameznimi umetniki in/ ali nevladnimi organizacijami pri izvedbi njihovih projektov. Vsi od teh projektov so popolnoma v skladu s programskimi smernicami Cirkulacije 2, kar se tiče  medgeneracijskega mešanja, pomlajevanja sodelujočih in publike, intermedijskih in transdisciplinarnih pristopov – in predvsem: ogibajoč se infantilizaciji umetnosti.

Borut Kržišnik – predstavitev / poslušalnica njegovega novega albuma.

Boštjan Perovšek – predstavitev / poslušalnica njegovega novega albuma.

Jana Jevtović in Engin Can – Teleskopiranje / produkcija Nomad Dance Academy Slovenija / Gregor Kamnikar
Ponovitve Teleskopiranja bomo gostili v prostorih Cirkulacije 2 predvidoma septembra in oktobra 2020 – skupaj 4 ponovitve.

V načrtu so še nadaljna sodelovanja s umetniki in umetnicami, s katerimi smo v preteklem letu zelo uspešno sodelovali. To so IvAnKe (Iva Tratnik, Andreja Džakušić in Keiko Miyazaki) – intermedijski performens, vizualna in zvočna umetnost.

***************************

it continues…


Events so-far:

2024 Napovedujemo: OTS(Organsko Tehnološki Skupek) avtorjev: Mirica Ačko, Liza Šimenc in Q700-UPM + ℕiaℕsa in FriFormaAV: Ka Baird (ZDA)+ OKA (SLO) + Tomaž Kolarič: DIALOŠKOST IN EMPATIČNOST / pregledna razstava + Glitch trigger#1 + Rastišče + [na praznik kulture] Niko Novak – Poslednji med velikimi croonerji | Last of the big crooners + [last minute] vrhunski avdio-vizualni duo MSℍℝ (ZDA) v ŽIVO z MASℍ MAℕIF OLD + [Diskurzor 004] Konzervacija+restavracija v okviru Cirkulacije 2 + 2023 Vesele praznike in pogumen vstop v leto 2024 + ART-MUS: Sejem umetnin in praznik umetniškega izraza! + Aphra Tesla, Stefan Doepner archAngel Incorporated / 8 duš + VIDEOPISMA / Henrike von Dewitz in Simon Svetlik + [sreda] Prepared Surroundings 2023: 15. mednarodni festival eksperimentalnega zvoka + [torek CoFestival] Kolektiv NDA Hrvaška: Predstava, ki nastaja + Translacija | Traslación: Rdeče niti #Cirkulacija 2 + dvojna Friforma: WERCKMEISTER kvartet + Mladi Raziskovalci – kvartet + Osnovni delci Cirkulacije 2 na festivalu IZIS Koper + [interview] “Cirkulacija 2: The space we share” + Agustina De Vera: Čustveno avdio-vizualni zemljevid :: sledi potovanja v Slovenijo + Tom Winkler :: Stròj1 strôja m (ȍ ó) + [Jazzz klub Mezzoforte] ZORAN ŠĆEKIĆ koncert mikrotonalne glasbe + Ne-festival: KRIK :: PRVI GLAS + Vida Vojić :: PATTERNS LEAD ME HERE + [synthi delavnica] Alwin Weber “NoiseToys – not just for boys!” + Neža Knez in Tin Dožić “PARALELNA PRETAKANJA” + THE ANGEL’S SHARE / Del gre za angelce + Domišljija se razmahne, ko je zunaj slabo vreme | Imagination emerges into weathering + RAM RAM mozaična predstava [zadnji ponovitvi] + Colin Black in Stefan Doepner: The Transmittal Hearing + FAUST : : OBNOVA = večmedijski performens + Excuses Izgovori + KRAČA :: Tatiana Kocmur in Marta Fakuch + [3x v tednu] RAM RAM mozaična predstava + [popopraznična] Pogojna aritmija (z ali brez) + RADART # 14: SONOR(N)OST | tudi v Cirkulaciji 2 + CLOCKWORK VOLTAGE – Patch from Scratch + Francisco Tomsich – Borut Savski = Poletne pesmi | Summer Songs + [8. marec] Anita Wach / 30 Stavkov (Končna rešitev in Boj z duhovi) + VELIKI BENEFIT za Cirkulacijo + Goran Tomčić – “Pompom Nets – Ljubljana” = participatorna umetnost + [fotozvočna instalacija] P L A T E AU R E S I D U E: Zaslonke v pokrajini + [sluhodvod] Tu živijo vsi / Everybody Lives Here – The Third Guy + Stijn Demeulenaere + 2022 [Studio 8.1] Get Together — Dogodek št. 4 – Tobija Hudnik + D•still by Miha Godec / intermedijska instalacija + [veseli december] art-MUS: sejem umetnin v C2 + [skejterji only] “Pet let na svet; hlače spet” = pet za pet v petek + Tjaž in Gizmo :: Glasbena miza + Visual(s) Edition + [Via Negativa vabi] GLASS ILLKA / na predvečer referendumskega dne + Studio 8.1 – Jan Kopač – Vignettes + Fukuhara Lisk Savski :: Dislociran duh + Radharani Pernarčič – PLESNI VODIČ PO KATALOGU UDOBJA + TZUSSS / Silvan Schmid, Tizia Zimmermann, Urška Savič + Maayan Liebman Sharon – INTIMACY / work in progress + Cirkulacija 2 & Stroj za izboljšanje sveta na PixxelPoint v Novi Gorici + FUCKUPTIMEMACHINE by Vida Vojić + [vabljeni] Studio 8.1 / Jan Kopač – Sin_thesis + BIG BANG vs STRING THEORY / big-bend Cirkulacija 2 + Guionnet | Murayama | Filip :: 3 x 2 = 3? + ŽIVI FOSIL / Tatiana Kocmur, Liza Šimenc + Javno dobro in nestanovitni mediji + Nina Stopar – Rojstvo slike | The Birth of a painting + ME SLIŠIŠ :: mozaični dogodek v Cirkulaciji² + ZAKLONIŠČNI TRIO (Estela Žutić, Keiko Myazaki, Gilles Duvivier) + First Terrace Tour 2022: Sofheso, Specimens, Skip Summers, JC Leisure + FriForma: PASCAL NIGGENKEMPER – La vallée de l’étrange / Dolina čudes + [last minute] Zebracadabra: Z/Apophasis – concertanz + Radio Študent TRESK #13: razstava vizualnih natečajev + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 3 + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 2 + Lapsus-quo / NOTA – Elvis Homan, Boštjan Simon, Liza Šimenc + Studio 8.1: Tobija Hudnik: Get Together, Dogodek št. 1 + Oblak / gibalno-zvočna video kompozicija + Untergrunt poletni jazz festival: Marko Petrušič Petko + Maja Weiss – BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI | director’s cut! + KA TO GLEDAŠ / končna razstava študentk in študentov 3. letnika VIST + Neža Zupanc – recital za flavto + Skupni imenovalec | Common Denominator / velika skupinska razstava + FriForma & Cirkulacija 2: Drašlerja in Røysum + Anita Wach: Levica Sredica Pravica & zvočne zgodbe + Draženje očesa // 53. rojstni dan Radia Študent! + Studio 8.1: Jan Kopač + Kasper T Toeplitz: Elemental II & Burning House + Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe + KonstruktK3 smo državljani NSK + [neumorna] FriForma: VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz) in Primož Sukič + Martina Jurak: Prehajanje : : Cirkulacija 2 + KUD Mreža / FriFormA\V: MRM trio & Lina Rica + Feminizem zavzema mesto! FriFormA\V in Rdeče zore + Prezenca in e-senca akademskega slikarja Dominika Mahniča + [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk + Emil Memon GRAFFITI finissage! + 2021 beepblip, Tisa Neža Herlec, Lina Rica: Relativna tišina ob zori + Marta Fakuch – Wellness @ C2 + Emil Memon – GRAFFITI + Studio 8.1: Kako živijo ljudje (bonus track) + KUD Obrat: Onkraj 10 let & Stefan Doepner: Humus + Joe Summers: Five New Songs + 1,5 + Diorama: vizualni dialog Tatiane K. in Giampaola P. + Studio 8.1 #4/21 Brina Kren: kako živijo ljudje. + Mladi Raziskovalci IV. – Lenart De Bock – Steps + Tjaž Juvan: NOISTER::C² – cirkus cirkulatio + Dialog 1,5 + Asinhronost / Tatiana Kocmur in Borut Savski + Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKE + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija Tu + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKI + Duhovi preteklosti oživljeni + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje sveta + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemlja + Cirkulacija2GO – kot Feniks! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi del + Vida Vojić – Sen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet Noldusove + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem gradu + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v Osmozi + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih Pilotov + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premiera + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v Coni + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v Trstu + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + 3. avgust 2016: Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenja + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|stroj + Kdo je Mike Hentz + Dogodek O5 v C² + V iskanju izgubljene enostavnosti + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicah + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesniki + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2 + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozd + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na Pixxelpointu + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – wrapping up + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA