CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje

Published on May 25th, 2007

V postaji CIRKULACIJA 2 nadaljujemo s hibridnim programom:

Ponedeljek, buy viagra 25. junij:
20:00 Luka Prin?i? in prisotni: DATAPIRE – beri spodaj. Minuli ponedeljek smo po uvodnem ogrevanju s skrivnostmi Pure Data zabredli v težavne teme, na primer o tem, kaj je eksperimentalni in kaj je akademski umetniški video. Tudi o subkulturah je tekla beseda.

Ponedeljek, 28. maj:
20:00 Luka Prin?i? in prisotni: DATAPIRE – fleksibilno sre?[ev]anje zainteresiranih v Pure Data in sorodne ra?unalniške odprto-kodne potegavš?ine, ki omogo?ajo obdelavo zvoka in/ali (video) slike v realnem ?asu skozi ne/predvidljive modifikacije. Predvidena je u?na snov osnovne sintakse v PD a hkrati prostor za vsebinska, metodološka in formalisti?na vprašanja in pogovore. Poizkusimo.

Interdisciplinarna postaja CIRKULACIJA 2 je center za sodobno umetnost v katerem se hkrati vrsi produkcija in predstavitev sodobnih umetnosti. Je model taksnega centra, ki mora nujno presegati dosedanje muzejske in galerijske oblike predstavitev umetnosti. Je delavnica — laboratorij in razstavni prostor v enem. V casu svojega delovanja ustvarja sebi lasten odtenek identitete mikroskupnosti — in tako prispeva k bogatejsi barvni lestvici urbane kulture.

Vec podatkov o cirkulaciji 2 je dostopnih na http://www.3via.org/IntermediateSpaces in na spletni strani Tovarne Rog http://tovarna.org/

Izvedba programa je pogojena s trenutnim stanjem dostopa do alternativnih elektricnih virov (generatorjev elektricne energije), saj je Tovarna Rog popolnoma odrezana od temeljne civilizacijske infrastrukture.