Jesenski sadeži Cirkulacije 2

Published on October 12th, 2010

img_00361V sredo 13. oktombvra 2010 ob osmi uri zve?eri v Cirkulaciji 2 – tovarna Rog.

Predstavljamo  odlomke z letošnjih produkcij omenjene institucije, viagra pa še nekaj dodatnih starejših rezultatov dela, nekaj jela, in… visoki jubilej. Slava mu! (Ji?). Ob priliki visokega jubileja neomenjenega se mu pridružujemo z zvo?nimi materiali, ki jih prispevajo sestavni posamezniki Cirkulacije 2, Trivia Records in ostale pridružene institucije (za vsakim uspešnim umetnikom stoji vsaj ena institucija – za zelo uspešnimi pa celo dve in ve?…).

Dežurni vsi aktivni, tudi nekateri pasivni

hm,

Vabljeni!

ps.: v ?etrtek ob 17.00 v prostorih Ljudmile gradimo teremine…