Totalna razprodajna razstava umetnosti

Published on June 11th, 2008

Interdisciplinarna postaja Cirkulacija 2 v nekdanji tovarni Rog v cetrtek, buy viagra 12. junija 2008, ob osmih zvecer vabi na

Totalno razprodajno razstavo razširjenih polj (polja = prostori + objekt) umetnosti – dražbo totalne umetnosti!

Na voljo bo kopica umetniskih slik, knjig, kipov, grafik, monoprintov, projekcij, videografik, cedejev, poezije, glasbe, glasbenih ?rnih škatelj, živih interpretacij, odtisov, vtisov, senzacij, …

Torej vsega, kar se nahaja med trdnejšo (objektno, materialno) in mehkejšo (beseda, zvok, vizualija, domišljija) stvarnostjo.

Dražba, ki bo tudi druženje, bo potekala pod sloganom “pecunia fidens” (v denar verjamemo).

Naj izdam dva komplementarna principa: draženje in cenjenje. Pri slednjem izhajamo iz izkušenj bolj arhai?nih ali še-ne-konzumnih okolij (“cenjkanje”), kjer cena ni fiksna, ampak stvar uspešnosti trenutnega performensa med dvema udeležencema. V zahodnem svetu
je slehernik soo?en z iluzijo fiksne cene – ali: njegovo vlogo participanta pri sokreiranju cene mu je nekdo že odtujil – podobno kot je (morda taisti) nekdo prav tako odtujil delavcu/izdelovalcu participacijo pri presežku. Sleherniki torej živimo v navideznem svetu fiksnih razmerij (cen), vsi presežki (zaslužki) pa se nahajajo v fluidnem svetu – svetu odprtih možnosti (in participacije…). Zahtevajmo torej nelinearno funkcijo nazaj!

Z objekti in osebno prisotnostjo sodelujejo:
– Uroš Poto?nik (dražitelj, cenitelj, glasbenik, igralec)
– Majda Gregori? (kiparka, kerami?arka, slikarka, grafi?arka)
– Borut Savski (medijski, socialni, zvo?ni umetnik, videografik, elektronik)
– Boštjan Leskovšek (zvo?ni, video umetnik, pesnik, tehnik)
– Milan Kristl (glasbenik, pesnik, fotograf, interpret)

Klju?ni problem transakcij bo definiranje razmerja med vsakokratno vrednostjo (ki se verificira v številki – denarju – tudi v številu fižol?kov) in vrednoto (ki je neogibni del umetniškega dela) – vmes pa se kot prevajalna funkcija vmesti nelinearni proces vrednotenja, ki pa ga bo treba za vsak posamezen primer sproti definirati. Vrednotenje pa je ze zgodba – in možnih zgodb je neskon?no. Izhodiš?e nam bo na prvem mestu vloženo delo, stroški uporabljenega materiala, nato pa tudi vsa simbolna navlaka, ki jo lahko
imenujemo dodana (in kasneje morda: presežna) vrednost. K aktivni soudeležbi vabimo teoretika marksisticne smeri, ki bi znal povezati prej opisana apropriirana / odtujena konca.

V interaktivni ambient ste vabljeni vsi obremenjeni z:
– vednostjo
– vrednostjo
– vrednotami
– vrednotenjem
– denarjem

poimensko pa:
– Franci Zavrl
– Igor Bav?ar
– Božo Dimnik
– Zoran Jankovi?
– Boško Šrot
– in/ali soproge z družino ali brez
– in ostali tajkuni
– in/ali, ki bi radi to postali (pri nas ste dobrodošli!)

ter ostali.

Totalna umetnost je dramaturgija popolnega izpostavljenja v omejenih prostoru in ?asu. Je preživetvena improvizacija – seveda poteka v real time-u. Dohodki od prodaje bodo
služili za enostavno in razširjeno reprodukcijo prostora in akterjev, morda pa bomo šli
tudi na morje.

Podpornik Cirkulacije 2 je podjetje Fragmat, ki je v lanskem letu doniralo material za sanacijo strehe. Brezpla?ni delovnopredstavitveni prostor (ne vštevši stroškov) v letih 2007/2008 zagotavlja Mestna ob?ina Ljubljana, teko?e vzdrževanje in obratovanje opravljamo zgoraj našteti.