Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2

Published on December 9th, 2011

V torek, medicine 13. 12. 2011 vas ob 20.00 uri vabimo v zakurjene prostore Cirkulacije2 v tovarni Rog, kjer bosta Stefan Doepner in Borut Savski predstavila vsak svojega robota oziroma dve kibernetski strukturi.  To bo predvidoma tudi zadnji dogodek v letošnji obsežni in precej iz?rpujo?i seriji dogodkov iz samoprodukcije Cirkulacije 2. Po predstavitvah bo na voljo skromen prigrizek in druženje ob nekaterih vzporednih demonstracijah pravkar minule produkcije Cirkulacije 2. Klju?na besedna zveza je slejkoprej “celove?erni dogodek”.

Obe klibernetski strukturi druži ukvarjanje z elementi “avtonomnega obnašanja”. To pomeni gibanje ali gibi, salve ki niso neposredna posledica zaznavanja (senzorjev), ampak so del lastnih inercij sistema, kar združuje tako mehani?ne, elektri?ne in tudi programirane lastnosti. Lahko govorimo o ukvarjanju z avtonomnimi sistemi umetnih inteligenc. Sicer pa sta objekta kar precej razli?na – tako kot avtorja.

Nadaljne predstavitve ali razstave bodo potekale v za?etku prihodnjega leta v galeriji Kapelica.

Borut Savski – Drevo spoznanja (Prenapeta struktura III)
Produkcija: KUD Trivia 2011

Tretja po vrsti prenapeta struktura je bila v osnovni obliki že predstavljena konec lanskega leta na gostujo?i razstavi Device_Art v Tokiu (organizacija: zagrebški Kontejner in galerija Kapelica), sick v oktobru letos pa kot del razstave Muzej Robotov v Mariboru(organizacija UGM Maribor). V prenovljeni vsebini bo tokrat prvi? na ogled v Ljubljani. Vse prenapete strukture imajo zna?ilnost prenosa gibalne energije s pomo?jo torzijsko nasprotno napetih trakov, kar omogo?i zabrisanje prejšnjih – enostavnejših, rotacijskih – na?inov giba in prehod v višjo – mistificirano pojavno obliko. Preglednost prenosa je zaradi enostavnosti principa za pozornega gledalca ohranjena, tako da lahko govorimo kar o “uteleseni metafori” (metafora: starogrško ???????? “prenos”).

Drevo spoznanja je skupaj z drevesom življenja eden od temeljnih konceptov zahodno-krš?anske kulture in metafori?no izjemno bogato. Drevo spoznanja (The Tree of Knowledge; avtorja: Humberto Maturana in Francisco Varela; prevedeno tudi v slovenš?ino) je tudi temeljno delo biološke veje kibernetike – avtopoetske teorije (autopoesis: samokreacija) – s katerim je biologija vstopila v kibernetsko dobo. Ker je temeljna misel knjige v definiciji živih sistemov, je s tem na nek na?in opisana pot tudi do Drevesa življenja.

http://www.3via.org/prenapete_strukture/
http://www.3via.org

 

Stefan Doepner:  noiseBot (Hrupni robot)
predstavitev dela v razvoju
avtor: Stefan Doepner
soautor: Lars Vaupel

Stefan Doepner bo predstavil delo v razvoju noiseBot. S tem delom Stefan Doepner nadaljuje svoje ve?letno raziskovanje in ustvarjanje razli?nih možnosti dinami?nega predvajanja zvoka, kot so npr. njegovi rotirajo?i inštrumenti in zvo?niki. Tokrat je v sodelovanju z umetnikom in inženirjem Larsom Vaupelom ustvaril avtonomno robotsko zvo?no platformo.

Izhajajo? iz kritike zvo?nih sistemov, ki s streljanjem zvoka patronizirajo poslušalca, avtorja z avtonomno premi?no zvo?no platformo skušata osvoboditi zvok iz stati?nega zapora. noiseBot zvoka ne “me?e” iz stati?ne to?ke, temve? je ustvarjalno orodje za obravnavo zvoka v prostoru na zelo razli?ne na?ine. S premikanjem v prostoru in sebi lastnim programiranim vedenjem, je noiseBot zvo?ni akter, ki ustvarja dinami?ni zvo?ni prostor.

Na torkovi predstavitvi vam bo Stefan Doepner predstavil noiseBot in možnosti njegove prihodnje aplikacije v gledališ?u, plesu, …

Toplo vabljeni!

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS
Produkcija: KUD Obrat
Podpora: f18institut in Cirkulacija2

http://www.obrat.org
http://www.f18institut.org/

Cirkulacija 2:

Iniciativa Cirkulacija 2 je umetniški produkcijski kolektiv, ki se ukvarja s produkcijo sodobnoumetniških raziskujo?ih platform na tehnoloških podro?jih umetnosti. Intermedialnost, interdisciplinarnost, samoorganizacija in samoprodukcija. Iniciativa redno trikrat letno izvaja kolektivne produkcijske platforme imenovane Platforme za totalno umetnost. Oba prej omenjena avtorja sta tudi med ustanovitelji Cirkulacije 2.