Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma

Published on December 19th, 2008

Cirkulacija, sobota 20. december 2008 ob 20.30

Cirkulacija 2 nekdanji tovarni Rog vabi na zadnji letošnji dogodek v seriji konzumne serije (doslej: Okus Cirkulacije, Cirkulacija na žaru, Hobotnica s polento, Cirkulacija pod pritiskom, ?isto navaden dan v Cirkulaciji) v okviru katerih smo gostovali tudi na festivalu Sajeta v Tolminu, Kopergroundu v Kopru in na Paralelnih svetovih v Metelkovi Mestu. Tokratna tema bi lahko bila kar Konzum. Konzum se za?ne v soboto – po osmi uri zve?er.


Sodelujoči bodo zvokarji Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner, Ksenija Čerče in Milan Kristl ter podobarji Majda Gregorič, Borut Savski in morda še kdo. Predstavljali bodo impresije in ekspresije z orodji, ki so jih razvili ali kupili v zadnjem ?asu.

Razvoj ali nakup?

Stefan Doepner je razvil tri modele rotacijskih zvočniško-mikrofonskih sistemov, ki po principu delujejo kot starodavni efekt “lessley” in pasivni zvo?niški vir spremenijo v aktivni inštrument. Boštjan Leskovšek pa je kupil nekaj primerkov “Buda mašinc”, ki v neki drugi kulturi služijo za doma?o duhovno rabo, v naši kulturi pa podobne funkcije nimajo in so le ceneni izdelki. Kako znotraj množi?nega industrijskega izdelka namenjenega sleherniku poiskati kreativne momente – svobodo izraza.

Podobarji pa se bomo ukvarjali z razli?nimi na?ini neposrednega zajema slike in sprotnih operacij na živem (video) tkivu.

Teza o Konzumu:

?e je verjeti pametnim, je konzum ideologija današnjega ?asa, pomeni pa uresni?evanje ?loveka v vlogi potrošnika – ene od strank na tržiš?u. Trditev, da je potrošnik kralj, je seveda mistifikacija njegove trenutne vloge, nasprotno dejstvo pa je, da je potrošnik, ki ni pla?ilno sposoben – bera?. Oziroma, tudi to dejstvo je na tržiš?u zabrisano, saj je bera? v kupoprodajnih odnosih podjetnik, ki prosto nastopa na tržiš?u (in je v tej vlogi prejemnik denarja ali blaga – in ne potrošnik). Pravzaprav se s samopoimenovanjem v kralja ulice bera? prav tako zamaskira in pridruži totalni brezrazredni sre?i vladavine konzuma – da smo vsi pravzaprav kralji. In kjer so vsi kralji – nobeden ni kralj.

Vsi bera?i? Nikakor, saj podobni paradoksi pri identifikaciji le kažejo na to, da je potrebno spremeniti sistem vrednotenja / identifikacije vlog – torej: spremeniti diskurzivno polje. Izstopiti iz vrednostnega sistema, ki ga dolo?a ekonomija?