Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life

Published on May 25th, 2016

Opozarjamo na predavanje, ki se bo zgodilo v sredo, 25. maja 2016 ob 18.00 na Akademiji za vizualne umetnosti AVA na Trubarjevi 5 v Ljubljani. Predavanje bo potekalo v angleščini.

Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenja in predstavitev del
v sredo, 25. maja 2016, ob 18.00 na A.V.A. – Akademija za vizualne umetnosti, Trubarjeva 5, Ljubljana

V predavanju bo Mike Hentz predstavil izbrane kulturne in umetniške projekte, ki jih je skupinsko ali samostojno izvedel v zadnjih 40 letih Hkrati nas bo seznanil z značilnostmi svojih pristopov – od situacijske in žive umetnosti, performansa, ulične umetnosti, akcionizma, body-arta, gledališkega pristopa vse do interaktivnih medijskih projektov. Posebno pozornost bo namenil živi umetnosti kot obliki raziskave kulture in življenja ter vidiku trajanja projektov, ki tečejo več mesecev ali celo let.

Hkrati bo predavanje uvod v njegov ljubljanski projekt Klima, ki bo potekal v soboto in nedeljo (28. in 29. maj) v Cirkulaciji 2 v Tobačni Ljubljana.  Doslej je izvedel že okoli 50 takšnih projektov vpenjanja v lokalna okolja po vsem svetu. Ljubljanska Klima ima ključne besede “dekandenca” in “človek stroj”. To razpre široko polje razmislekov: od postopnega razpadanja sistemov vrednot, lovljenja različnih vidikov skrajnih užitkov, doživetij, prek zadovoljevanja potreb, ki se lahko šteje kot luksuz, instantnih samoidentifikacij, do danes povsem realnih možnosti doseganja popolnosti, lepote, celo spremembe spola. In seveda klima kot podnebje, družbena klima, mikro-klima v skupini…

S projektom Klima se želimo čim bolj vpeti v resnično lokalno okolje, zato k sodelovanju skušamo kot predavatelje/ strokovnjake pritegniti različne specialiste.

Situacija Klima se definira kot 30-urna klavzura – performens zaprtega tipa, za katerega se udeleženci prijavijo osebno. Sprejeli bomo največ 15 ljudi. Podrobni pogoji za sodelovanje so nižje spodaj. Prijave sprejemamo na email savskib@mail.ljudmila.org  ali na telefon 040 911 069, oziroma kot odgovor na ta email.

Hentz pravi, da so bile vse klavzure Klima doslej intenzivne, vendar so bili vsi udeleženci izjemno zadovoljni in bi hoteli ponovno sodelovati.

Mike Hentz (1954, ZDA/Švica) je vizualni in polimedijski umetnik, glasbenik, performer, soavtor številnih pionirskih projektov na področju medijske umetnosti v 80-ih in 90-ih.

Soorganizatorji gostovanja: Cirkulacija 2, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo ter A.V.A.

Pravila za udeležence klavzure:

1. Pomembno je, da pri aktivnostih skupine ostanete od začetka do konca 30-urnega segmenta, ki se začne v soboto 28.5 ob 12.00 (opoldne) in konča ob18.00 v nedeljo 29.5.2016.
2. Prehrana in spanje bosta sestavni del skupinskih dejavnosti.
3. Skupina bo obiskala različne lokacije in ljudi v mestu, povezanih z različnimi apekti tematik: dekadenca, klima/ vreme in besedne zveze človek stroj.
4. Med potekom projekta bo neprestano nastajala zvočna in slikovna dokumentacija, ki pripada vsem udeležencem, zato si jo lahko vsakdo od njih shrani.
5. Pri pisanju dnevnika projekta se zapisovalci izmenjujejo krožno.
6. Če nekdo ne želi, da se objavijo deli dokumentacije, ki vsebujejo zanj preveč osebne zadeve, ima za to izključno pravico (veto).
7. Dokumentacija ni namenjena za reality šov – za norčevanje nad posamezniki – ampak služi za informacijo o vsebinah in dosežkih klavzure, ter za demonstracijo tehnik in strategij takšne raziskave.
8. Klavzura je raziskovalno orodje, ki nam pomaga spoznavno in praktično preveriti teme in izoblikovati naše osebno izkustvo.
9. Redne refleksije in skupinske debate služijo za povzemanje izkušenj in doseganje spoznanj ter omogočijo vpogled v izkustveno linijo.
10. Časovni razpored aktivnosti bo okvir za celoten potek dejavnosti/ performens, v katerem se bodo telesne aktivnosti (kot npr. plavanje) izmenjevale z intelektualnimi aktivnostmi – vse skupaj bo oblikovano v domišljen tok energijske obremenitve, zato, da bi dejavnosti potekale v čim boljšem vzdušju.
11. Dodatne ideje in domisleki so dobrodošli, vendar v okviru možnosti realizacije.
12. Pri dejavnostih udeleženci sodelujejo, če se jim tako zazdi,  pa lahko le opazujejo .
13. Prenosni telefoni bodo morali biti v 30 urah klavzure ugasnjeni, stiki izven skupine niso zaželjeni, zasebne komunikacije na spletu pa tudi ne.
14. Dva telefona bosta dostopna za nujne primere in za organizacijske potrebe.
15. Klavzura je zaprta za javnost, razen ko gre za obiske ljudi in krajev, ki so v programu. Prijatelji in obiskovalci pa so dobrodošli v nedeljo po zaključeni klavzuri ob 18.00, ko se lahko pridružijo prijateljskemu duhu skupine. Tedaj bomo tudi predstavili nekaj rezultatov in tudi odgovorili na vsa vprašanja. Deka-dance.
16. Udeleženci pridite s kolesom!!! Za poti po mestu bomo uporabljali kolesa. Prinesite dva kompleta oblačil (enega dekadentnega/ ali resnega, drugega udobnega običajnega), prinesite tudi kakšen dekadentni ali drugače ljub predmet, stvar, ki jo potrebujete za razvedrilo, napravo za snemanje, dokumentiranje, pisanje lastnega dnevnika in seveda pripomočke za osebno higieno. Prinesite tudi kopalke in brisačo. S seboj imejte okoli 20 eurov za vstopnino na kopališče in za morebitno kavico ali drugo pijačo med potmi (približno toliko bi porabili tudi med obiskom koncerta ali za kakšno drugo zabavo).
17. Mi poskrbimo za hrano in pijačo, za vse druge stvari, vstopnino v Živalski vrt in za pripravo situacije. Za vegetarijance bo prav tako poskrbljeno, vegane pa prosimo, da s seboj prinesete tisto, kar potrebujete.
18. Človekove pravice in posameznikovo integriteto bomo v vsakem trenutku in v celoti spoštovali!
19. Zadnji sestanek pred klavzuro za vse zainteresirane je četrtek 26.5.2016 ob 19.00 v Cirkulaciji 2 Tobačna Ljubljana.

V nadaljevanju še pravila v angleščini:

Conditions:

 1. You stay from beginning till the end of the 30 hours activities of the group, from Saturday, 28. 5., 12 am, till Sunday, 29. 5., 6 pm.
 2. Food and sleeping opportunity in a collective situation will be supplied in c2 studio. Bring a sleeping bag and some warm clothes with you.
 3. As a group we will visit different places and people connected to the theme of decadence, klima, human and machine.
 4. There will be a sound and visual documentation which belongs to all participants and can be copied by all the members of the participating group.
 5. A written protocoll (in rotation) will document the activities.
 6. If somebody does not want that certain personal things – which were documented – to be published, his/her wish will be respected.
 7. The documentation is not a “reality-show” to make personal jokes on individuals, but it is to document and communicate the contents and achievements of the klauzura and demonstrate the technics and strategies of a collective research.
 8. Regular feed-backs and talking rounds will sum-up the experiences and give a transparence to our experience.
 9. The klauzura is a private research tool which helps us intellectually and practically to test the themes and develop our experiences in regard to them.
 10. A partition with a timetable will frame the whole situation, where body activities (like swimming) alternate with intellectual rounds, arranged in a reflected energy management to get the best feeeling and energy for our activities.
 11. Inspirations and ideas are welcome in the frame of possible realisation.
 12. Each one has a right to join in/participate in certain actions or only observe them.
 13. Handys will be turned off for 30 hours, external communication is not welcomed, private internet communication as well not.
 14. 2 handys are open for urgencies and organizational purposes.
 15. The klauzura is a private situation, besides the people and places we will visit during our program. On Sunday at the end of the 30 hours’ the public is invited to join the group in a friendly togetherness where we present some of the results and answer questions. Relax and party.
 16. Bring a bycicle (!!!), 2 sets of cloths (one decadent/or serious and one casual comfortable), something decadent / a favorite objects / things you need for pleasure and hygienics / material for documenting and writing, swimming suits and towels, and take approximatly 20.-Euro for entry to the swimming pool, some drinks and coffees on the road (basically its your daily costs you spend on a saturday night for entertainement or concerts).
 17. We supply food, drinks, all materials, entry to the zoo and the whole set up. Vegetarian food can be supplied, but if you are vegan please take what you need.
 18. Human rights and integrity will be respected at all times.
 19. Last meeting before klauzura for interested people,Thursday, 26.5.2016 at 7 pm in Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana.