Ne(do)konč(a)no…

Published on December 19th, 2018

Ob izteku leta, v petek  21. decembra 2018 ob 19.00, vabimo v zimsko sobo Cirkulacije 2 na dvojni dogodek s predstavitvijo avtorskih objektov/ projektov sorodnih izhodiščnih parametrov dvojice Stefan Doepner in Borut Savski.

V nadaljevanju večera pa vabljeni k veselem druženju ob zaključku delovnega leta!

V obeh pristopih gre za aktualne umetniške raziskave na področju umetne inteligence (UI) in robotike. Umetna inteligenca se vedno bolj vzpostavlja kot stroj, ki opravlja logične operacije, vendar pri tem uporablja algoritme, ki so pogojno lahko tudi kreativni. Od stroja se (bognedaj!) kreativnosti niti ne pričakuje. Vendar umetniška raba sili prav v to smer…

Stefan Doepner, Nezavedni orkester
predstavitev projekta v razvoju
——————————–
Osnova raziskavam in razvoju na področju UI je vprašanje, kako razumeti inteligenco. Ob tem pa Doepnerja v konkretnem projektu še posebej zanima vidik nelogičnega, nezavestnega oz. nezavednega procesa mišljenja in kako slednje povezati z algoritmi UI. Na predstavitvi bo umetnik predstavil prve rezultate, težave in vprašanja, ki se porajajo ob kompleksnosti obravnavane teme ter korake in pristope, ki jih je ubral pri naslavljanju le-te.

Borut Savski, TwinSpeaks 0.5
prigodni performens in predstavitev
——————————–
Twin Speaks je umetna dvojica v dialogu. Dialog je sestavljen iz gibov in glasov. Oboje izhaja iz telesa in je pri živih bitjih zlito v eno – gib povzroči glas in glas povzroči gib. Podobno je dialog abstrakcija na ravni vzajemnega odnosa, kjer zlitje poteka med dvema v dialogu vpetima stranema. Gib dobi protigib in glas dobi protiglas. Seveda se lahko v idealnem primeru glasova tudi združita v eno pesem. Ampak tu smo se ravnokar znašli v ideologiji! Prav tako pa se znajdemo v ideologiji, kadar želimo v performativno vnesti robota, ki je “animirana” stvar – za katere pa vemo, da so zgolj “lutke”! Lutkovno gledališče torej – in lutkovna predstava.  Ideologija torej.

http://www.ljudmila.org/~savskib/?p=881

Spodaj: TwinSpeaks dvojica v okviru nedavnega festivala Arte e robotica v Trstu.