Ponovni vzpon Poljske kraljice!

July 16th, 2017 | admin

jasno: Herman & Savski = vračnica in bali – in Novokomponirane slovenske ljudske!

V četrtek, 20. julija 2017 ob 20.30 v veliki dvorani Cirkulacije 2 Tobačna Ljubljana…

P1030939_medium
Zgoraj: scena iz lanske zapoznele tretje javne vaje v Kinu Šiška – konec januarja 2017 (foto Boštjan Leskovšek)

V letošnji prvi redni javni vaji sva pripravila izbor skladb iz prvega seriala Novokomponiranih iz let 2010-2013 in iz drugega v lanskem letu. Iz prvega bodo v aktualni spored našle pot skladbe kot so: Poljska kraljica, rezijanska Lepa Vida  in še kakšna. Iz drugega pa hit minule sezone Alenčica – Gregecova sestrica, Gospod Baroda ter nekatera ljudska rekla in priprošnje.

Bogdana Herman: glas, gib, drama
Borut Savski: instrumenti, naprave, objekti, ambienti

Povezave do obeh serij:
http://www.3via.org/index.php?htm=novoljudske/2016
http://www.3via.org/index.php?htm=novoljudske/index

Ste zamudili?
Posnetek nastopa na Trivia Records: http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=72

Pristop:
Osnova najinega sodelovanja je v kombinaciji razmišljanj, pristopov, predstavitvenih formatih, ki so zelo vsaksebi. To odpre široko polje neobdelanih njiv. Ideja novega je za naju zelo pomembna. Predvidljivi glasbeni formati so zgolj sredstva za manipulacijo (čustev, telesa, misli). Prehajanje čez rob formatov omogoči poslušalcu dostop do njegove senzibilnosti.

Mediji, ki jih prečiva: glasba, beseda, poezija, drama, zvočna umetnost, improvizacija, konkretni zvoki, računalniška glasba, odprti kitarski akordi, pesmi, koncert, gledališče, prostorska instalacija, interaktivne algoritmične naprave, posneti zvoki, radijski pristopi, gib, scenografija in koreografija. Vse to pomeni, da potrebujeva predstavitveno situacijo, ki presega omejitev odra. Najboljši je galerijski prostor, kjer so obiskovalci na isti ravni kot izvajalca. Še naprej najine dogodke imenujeva javne vaje – in ne koncerti. To omogoči ohranjanje odprte forme/ pristopa – vsak dogodek je samosvoj.

Glas in instrumenti lahko privzamejo različne vloge. Ni potrebe, da bi bil eden v glavni in drugi v podporni vlogi. Uporabljava t.i. “paralelni” pristop k zvoku, ki se ne preveč resno nanaša na “serijalno glasbo” – in je njeno nasprotje. Paralelni pristop je oznaka, ki opisuje način sodelovalnega impro-muziciranja, ki ni glasba. Bližje je ideji medčloveške komunikacije v tridimenzionalnem polju zvoka (“zvoki glasbenika/ posameznika kot njegovi avatarji…”). Savski to imenuje neglasba.

Glas in zvok sta v veliki meri neodvisna. Zanimivo: do usklajenosti pride, ko je avtonomija obeh umetnikov največja. Seveda morata biti umetnika izjemno pozorna eden do drugega. Pogosto so najbolj poetski trenutki tisti, ki so zvočno najbolj abstraktni – minimalistični: nevezani pomeni ali brez pomena, rahle melodične linije, ton ali dva, komaj prepoznavni utrinki ritmov. Brez začetka – brez konca. Glas in zvok se vijeta kot dva ločena vzporedna tokova v zvočni sliki, kar ustvari občutek prostornosti – prostorski zvok. To se zgodi pri najbolj abstraktnih pristopih – v najinih ljudskih priprošnjah in zagovorih. Besede so dramatične in ritmične – zvok ne sledi, ampak ustvarja paralelno dramatsko linijo.

Harmonije/ zvočni spekter je lahko izjemno poln – ali zelo osnoven. Dinamika zvoka je velika. Zelo tiho – z mikrozvoki – do zelo zvočno polnega spektra – ne v smislu glasnosti, ampak kot energija, ki se prenaša na občinstvo. Melodičnosti zvoka se lahko pridruži ritem – kar je glasba, ali ne-ritem, kar je drama.

Ko se v nekaterih skladbah ritem in melodija ujameta, potem so to pesmi. So pomemben del repertoarja, ker imajo predvidljiv način vpliva na občinstvo – so glasbeni formati. Vendar vsebujejo obrate in kombinacije, ki se sprehajajo med glasbenimi žanri – ena od stvari, ki se jih v sodobni popularni glasbeni produkciji ne počne. Bognedaj!

Prijazna podpora projektu: Cirkulacija 2, Trivia in Galerija Kapelica.

Dodatek za studiozne:

Nova serija posnetkov – tri javne vaje
Herman & Savski – Vračnica in bali / Novokomponirane slovenske ljudske
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=72

Bogdana Herman Borut Savski – Newly-composed Slovene Folk Songs (live recordings of the
six concerts in 2010, 2011)
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=62

Primeri paralelnega pristopa v glasbi
Etnobanda: Bogdana Herman, Milena Kosec, Stefan Doepner, Borut Savski (2007)
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=18
Cirkulacija 2 with Bogdana Herman (2009)
http://www.3via.org/records/index.php?opt=item&id=37

Spodaj: situacija  v Cirkulaciji 2 (foto: Bogdana Herman in Boštjan Leskovšek)

Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti

July 5th, 2017 | admin

Petek, 7. julij 2017 ob 21.00:

Tatsuru Arai – Arkhitek-ton
audiovizualni performens
izjemni dogodek!

Tatsuru Arai je skladatelj, umetnik zvoka in slike, programer, ustvarjalec celostnih umetnin. Dan prej je nastopil na poletnem taboru Sajeta, naslednji dan pa v veliki dvorani Cirkulacija² v Tobačni Ljubljana!

Tatsuru Arai - Hyper-serial music

Tatsuru Arai:
Tema moje glasbene umetnosti je predstaviti bazično fizikalno naravo vesolja kot zaznavno izkušnjo. V zgodovinskih glasbenih delih sem naletel na estetiko “geometrične strukture”. Človekovo dojemanje zvoka, ki je fizikalni fenomen, vpliva na človeško bitje, pri tem pa je prav geometrična struktura tista osnova, s pomočjo katere lahko dojamemo pravo naravo vesolja. Skrajni domet umetnosti/ popolna umetnina bi bila: s pomočjo zvoka ustvariti izkušnjo zaznave vsaj delčka narave vesolja.

Prikaz glasbe prek ne-slušnih zaznav poteka na način zajemanja zvoka in vizualizacije geometrične strukture, ki pripada glasbi, zato je sestavni del glasbe in nedvomno: manifestacija glasbe.

Tatsuru Arai je japonski zvočno-vizualni umetnik in skladatelj, ki deluje v Berlinu. Študiral je kompozicijo na glasbeni akademiji v Tokiu in na Hochshule für Music Hanns Eisler v Berlinu. Njegova glavna umetniška tema je “TRANS-AGES MUSIC”, združevanje klasične glasbe in nove tehnologije, ter estetika “geometrijske strukture”, predstavitev temeljne fizične narave vesolja v obliki zaznavnih izkušenj. V Cirkulaciji 2 bo nastopil z zvočno-vizualnim live setom iz svojega novega algoritemskega sistema ‘Hyper Serial Music’. Ta predstavlja mejnik v zgodovini glasbene tehnologije, ki dodaja inovacijo k tri-točkovnemu principu serializma (“strukturnost”, “kompleksnost” in “glasnost”), saj algoritemske glasbe ne ustvarja le človeški um, temveč tudi umetna inteligenca, kar omogoča uporabo 1728 tonov namesto tradicionalnih 12 tonov.

https://www.tatsuruarai.com/

“Arkhitek-ton” from Hyper Serial Music/Tatsuru Arai B-Seite Festival für visuelle Kunst und Jetztkultur in Mannheim from Tatsuru Arai on Vimeo.

v nadaljevanju večera:

TinitusTinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti

Tinitus sta Iva Tratnik in Boštjan Leskovšek

Brezbesedna nasprotovanja glasov se tolčejo s hladom oscilacij v nasprotja in izključevanja v odsotnosti kakršnega koli strinjanja. To razbijanje možnosti konsenza poraja ljubezen, širšo od navade in globljo od predstave da je toplo živo in hladno mrtvo. V termodinamičnem razlikovanju in v prisotnosti zraka je razlika v zvočnem dojemanju trenutka past navade, ujetost ponovitve pa smrt sama – toplejša od ljubezni. Pri tem ugotavljanju bo Tinitus pomagalo osem oscilatorjev, en glas in eno digitalno vezje.

 

Foto: Tina Jenko, Boštjan Leskovšek

M / DopisovanjeM

July 1st, 2017 | admin

igra, predstava, instalacija, dogajanje

Ponedeljek, 3.7.2017, od 19.00 do 20.30, Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana
Torek, 4.7.2017, od 19.00 do 20.30, Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana

Info: nelson.valmor@gmail.com, 040226981, http://m.federacija.net

Cirkulacija2 kot prostor je bila za igro M prejšnje leto ključnega pomena. Večina oblik iger M prejšnjega leta smo preizkušali prav v Cirkulaciji2 in sodelovanje s Cirkulacijo2 kronali z gibalno razstavo MC2=Ǝ.

Mprva

Letos nadaljujemo v obliki igre M, ki se imenuje DopisovanjeM. V Cirkulaciji2 bodo cirkulirali osebe in mediji, s katerimi se te osebe izražajo. Ta cirkulacija oseb in medijev bo ustvarila svojevrstno dopisovanje oseb in medijev: najprej bo nekdo zaplesal, potem nekdo kako zaigral, tretji zopet pustil, da izvede svoj ples robot, četrti pa bo sprogramiral video, da bo potem prvi zopet zaplesal ali pa zapel itd. Vsak si bo dopisoval z drugimi preko svojega medija in mediji si bodo dopisovali preko izbranih oseb ali skupine oseb.

DopisovanjeM se je kot sklop izvedb igre M začel 2016, ko je igra M sodelovala s festivalom Mesto žensk. Izhodišče tega dopisovanja je bilo pisanje pisem na roko in na papir ljudem, za katere smo dopisovalci (takrat Teja Reba, Dragana Alfirević, Barbara Novak, Marjeta Kamnikar, Nelson Valmor) menili, da se bodo z veseljem odzvali na vabilo v pismu.

V pismu smo povabili naslovljenko_ca, da uredi srečanje z dvema ali tremi osebami. Na tem srečanju lahko osebe počnejo, kar si želijo. Naslovljenko_ca smo povabili, da nam odpiše v odgovor, kaj se je na tem srečanju dogajalo. Rezultate tega dopisovanja smo oblikovali v instalacijo v galeriji Škuc z naslovom M / Pisma. Za odprtje instalacije so zvedeli samo dopisovalci igre M in tisti, ki so jih o tem obvestili dopisovalci. Ni bilo drugega javnega obvestila za odprtje razstave.

V DopisovanjeM nadaljujemo z dopisovanjem, ki smo ga začeli pri M / Pisma. Dopisovalce, ki so nam poročali, kaj se je dogajalo na srečanju, vabimo, da skupaj oblikujemo partijo igre M. Obliko, vsebino, prostor, čas in konec koncev pravila igre pripravimo skupaj. To je odgovor igre M na pismo, ki ga je dopisovalka_ec poslal poprej.

Še korak dlje v vabilu gremo. V teh partijah igre M, ki jih priredimo skupaj z dopisovalci, želimo, da si dopisujemo z raznimi mediji/sredstvi in tudi da se mediji/sredstva dopisujejo preko nas. Dopisovanje z raznimi mediji pomeni, da imamo najprej ples, potem pisanje, nato ustvarjanje glasbe itd. Seveda gre bolj za to, da je en medij v osredju, medtem, ko se drugi že dopisujejo s tem medijem. Drugo je dopustiti oziroma se zavedati, da se s tem, ko se dopisujem preko plesa, ples preko mene prav tako dopisuje z drugimi mediji in ljudmi. Preko sprememb v obnašanju ljudi in njihovih medsebojnih odnosih lahko beremo, kaj “piše” določen medij preko dejavnosti nekega človeka.

In kakšna so navodila za igro v Cirkulaciji2?
Prideš na kraj dogodka ob napovedani uri s svojim priljubljeno osebo in priljubljenim medijem in se igri M priključiš s to osebo in s priljubljenim medijem tako, da se preko medija izraziš in dopisuješ ter spremljaš dopsiovanje drugih oseb in medijev.

Mdruga

Zasnova plesa in celotne igre M ter prvotna igralca igre M: Marjeta Kamnikar in Gregor Kamnikar
Soigralci: Marjeta Kamnikar, Barbara Novak, Borut Savski, Stefan Doeppner,Nelson Valmor, Ksenija Demič, …
Zasnova in vodja igre v Cirkulaciji2: Nelson Valmor

Podpora: Mestna občina Ljubljana, Erferifund, International Dance Terrorist Organization
Zahvala fenomenalni, razumevajoči, potrpežljivi in od ustvarjalnosti prekipevajoči ekipi v Cirkulaciji2.

Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life)

June 19th, 2017 | admin

[lang_si]predogled projekta – samostojna razstava

23. – 30. junij 2017; otvoritev razstave: petek, 23. junij ob 21.uri

Zaprtje/ zatvoritev razstave: Petek, 30. junij ob 20. uri;
Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana

20.00- 21.00 Sprehajanje po interaktivnem delu “Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Tihožitje” zgrajenem v okolju video iger in pogovor z umetnico o ciklusu Univerzalni objekti
od 21h dalje: Pogostitev in druženje ob zaprtju razstave

Tanja Vujinović, Univerzalni objekti (BBFs2), 2017, enokanalni HD video, 2:50 minut, avdio-vizualna instalacija, produkcija: Ultramono, 2017Tanja Vujinović, Univerzalni objekti (BBFs2), 2017, enokanalni HD video, 2:50 minut, avdio-vizualna instalacija, produkcija: Ultramono, 2017

Univerzalni objekti: Eksplozije je avdiovizualno delo, ki je sestavljeno iz štirih scen eksplodirajočih objektov. Samo za trenutek smo kot opazovalci v položaju, ko lahko vidimo delikatne objekte pred in po tem, ko eksplodirajo. Dogodke v tišini spremlja skupina avatarjev.

Univerzalni objekti: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Tihožitje je delo, ki je ustvarjeno v okolju računalniških iger. Povleče nas v enigmatični interier, izpolnjen z manjšimi prostori, v katerih najdevamo postavitve tihožitij. Delo se veže na eno od osrednjih tem tradicionalnega slikarstva; tihožitje kot sredstvo za kontemplacijo. V delu so tihožitja sestavljena iz digitalnih objektov, ki so na razpolago v javno dostopnih knjižnicah 3D objektov.

Univerzalni objekti: BBFs2 je avdiovizualna, psiho-krajinska vinjeta na temo teže bivanja na spletu, o globinah plehkih odnosov in posledičnega vpliva tega na kozmetično v podobah naših avatarjev.

Tanja Vujinović v svojih delih raziskuje odnos med zavestjo in tehnologijo skozi digitalni animizem in kontemplativno igro. Njena dela so narejena iz intervencij v materialno infrastrukturo digitalnega s pomočjo uporabe računalniških aplikacij, prilagojene elektronike ter fizičnih in digitalnih objektov. Dela imajo oblike specifičnih situacij ali kompleksnih dinamičnih okolij, ki jih oživljajo virtualni stroji.

Mednarodno aktivna umetnica je doslej razstavljala na sto štirideset skupnih in trideset samostojnih razstavah. Od leta 1997 so bila njena zvočno-vizualna dela, digitalni printi in instalacije razstavljani v številnih galerijah in muzejih, kot so Muzej sodobne umetnosti v StrasbourguKunst Palast Muzej v DüsseldorfuMuzej sodobne umetnosti v DenverjuKunsthaus v MeranuMednarodni forum Medienturm v Gradcugalerija Cornerhouse v ManchestruMuzej sodobne umetnosti v Istanbulu, MMC Kibla v Mariboru, Galerija Kapelica v Ljubljani. Njena dela so bila predstavljena na festivalih, kot so ISEA2009, 15. Internacionalni simpozij elektronske umetnosti, Ars Electronica v LinzuKinetica Art Fair v Londonu, Spor Festival v Arhusu, Zeppelin Festival umetnosti zvoka v Barceloni, FILE – Electronic Language International Festival v Sao Paolu in FILE RIO v Rio de Janeiru in drugih. Svoja dela je predstavila tudi v okviru dogodkov, kot so Madrid Abierto v Madridu, Euroscreen21 na različnih lokacijah, Kontinentalni zajtrk v Mariboru in Nuit Blanche v Parizu. Svoja spletna dela je predstavila v okviru projekta Ctheory Multimedia NetNoiseWeb Bienala Istanbul, projekta Helium Ballongmagasineta in NIFCA, ter v okviru Sinnlos WebArt segmenta.

Diplomirala je leta 1999 na Akademiji za likovno umetnost v Beogradu na oddelku za slikarstvo in bila gostujoči študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu. Leta 2010 je tudi postala Doktorica znanosti s področja Filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Koper.

Več o njenem delu na:www.ultramono.org
PRESS PAKET (44 MB: VABILO, BESEDILO, FOTOGRAFIJE)
Za ogled razstave od 24. do 30. junija se je potrebno predhodno napovedati na telefonsko številko 040375100 ali naslov: ultramono.org@gmail.com.

Produkcija: Ultramono – Zavod za produkcijo in raziskovanje medijske umetnosti, Tavčarjeva 5, 1000 Ljubljana, www.ultramono.org

Koprodukcija: Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana, www.cirkulacija2.org
Kontakt: Ultramono / Tanja Vujinović, ultramono.org@gmail.com, 040375100

Slike z razstave:

[lang_en]project preview – individual exhibition

23rd-30th June 2017; exhibition opening: Friday, 23rd June 2017 at 21.00

Friday, 30th June, 20h at Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana:

20h – 21h Live play session within interactive 3D work “Universal Objects: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Still Life” built in game engine and talk with the artist about the Universal Objects series
from 21h: Exhibition closing party

Tanja Vujinović, Univerzalni objekti (BBFs2), 2017, enokanalni HD video, 2:50 minut, avdio-vizualna instalacija, produkcija: Ultramono, 2017

Tanja Vujinović, Universal Objects (BBFs2), 2017, single-channel HD video, 2:50 minutes, audio-visual installation, production: Ultramono, 2017

Universal Objects: Explosions is an audio-visual work containing four scenes of exploding objects. Only for a brief fragment of time are we able to see the delicate objects before and after they start exploding. These events are silently observed by a group of avatars. 

Universal Objects: ȶ Ʌ Ɏ Ưƙ Ʈ Ʊ ǃ ǓƔ – Still Life is a work created in computer game engine. It pulls us into the enigmatic interior filled with rooms and setups of still life. The work refers to one among traditional themes of classic painting; still life as a tool for contemplation. The work is made of digital objects readily available in public repositories of objects.

Universal Objects: BBF2 is audio-visual, psycho-scape vignette about heaviness of the online life; about depths of the shallow relationships and its implications on the cosmetic appearance of our avatars.

In her works Tanja Vujinović explores the relationship between consciousness and technology through digital animism and contemplative play. Her works are made of interventions within the material infrastructure of the digital by using software applications, custom electronics and physical and digital objects. They either take the form of specific situations or dynamic environments, which are brought to life with the help of virtual machines.

This internationally active artist has participated in hundred and forty collective exhibitions and had thirty individual exhibitions. Since 1997 her audio-visual works, digital prints and installations have been exhibited at numerous galleries and museums, such as the Strasbourg Museum of Modern and Contemporary Art, the Museum Kunst Palast in Düsseldorf, the Museum of Contemporary Art – Denver, Kunsthaus Meran, the Medienturm International Forum in Graz, the Cornerhouse Gallery in Manchester, the Istanbul Contemporary Art Museum, MMC Kibla Maribor and Kapelica Gallery in Ljubljana. Her works have been presented at festivals, such as ISEA2009, The 15th International Symposium on Electronic Art, Ars Electronica Linz, Kinetica Art Fair in London, the Spor Festival in Arhus, the Zeppelin Sound Art Festival in Barcelona, FILE – Electronic Language International Festival in Sao Paulo and FILE RIO in Rio de Janeiro, among others. She has also presented her work at events, such as the Madrid Abierto in Madrid, Euroscreen21 at various locations, Continental Breakfast in Maribor, and Nuit Blanche in Paris. She has presented her Internet-based works as part of the Ctheory Multimedia’s NetNoise, the Web Biennial Istanbul, Helium by Ballongmagasinet and NIFCA, and Sinnlos WebArt.

She graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in the year 1999 at the painting department and has been a guest student at the Kunstakademie in Düsseldorf. She also holds a Ph.D in Philosophy and Theory of Visual Culture from the Faculty of Humanities Koper.

More about her work: www.ultramono.org
DOWNLOAD PRESS PACKAGE HERE (44 MB: INVITATION, TEXT, PHOTOGRAPHS)
From 24. – 30. June exhibition is by appointment only, please announce your visit to +386 40375100 or tanja.vujinovic@gmail.com

Production: Ultramono – Research and Production of Media Art, Tavčarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.ultramono.org
Coproduction: Cirkulacija 2, Tobačna Ljubljana, www.cirkulacija2.org
Contact: Ultramono / Tanja Vujinović, ultramono.org@gmail.com, 040375100

Pictures from the exhibition:

Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja

June 17th, 2017 | admin

V nedeljo, 18. junija 2017 ob 20.00 vabljeni v Cirkulacijo 2 | Tobačna Ljubljana na mešani dvojni trojček: Mike Hentz, Javier Areal Velez, Boštjan Leskovšek, Borut Savski.

Ob 20.00 – tik pred otvoritvijo razstave v galeriji Tobačna 001 – tamkajšnji rezident Mike Hentz predstavi ključne točke sodobnoumetniškega ustvarjanja. Naslov njegovega predavanja bo MENTAL LANDSCAPES, ki je diskurzivni uvod v razstavo razstavo z naslovom EMOTIONAL LOGIC SYSTEMS. Hentz je lani v C2 vodil umetniški akcionistični intenziv Klima/ Dekadenca, letos pa je rezidenčni umetnik v galeriji Tobačna 001. Otvoritev razstave z ognjemetom dogodkov bo v sredo, 21. junija 2017 ob 20.30!

JavierArealVelezOb 21.00: Argentinski skladatelj in improvizator Javier Areal Vélez. Po navadi nastopa z električno kitaro – s stvarmi med strunami ali kar tako.

Njegov pristop temelji na zvoku in ritmu. Ogiba se tradicionalnim načinom muziciranja in preferira intenzivnost, dinamične kontraste ter na splošno čudne zvoke. Fizičnost njegovega igranja ga izvzema iz vseh žanrov. Pravi, da je odprt za kakršnakoli sodelovanja!

Tako se mu bosta priključila dva nadebudna strunarja (ukulele in kitara) Leskovšek in Savski, ki bosta večer potegnila v globoko noč. Afterhours…

Posnetek koncerta download

Extra, extra! On Sunday, 18th June 2017 at 20.00 in Cirkulacija 2 | Tobačna Ljubljana: mixed double triplet – Mike Hentz, Javier Areal Velez, Boštjan Leskovšek, Borut Savski

Ob 20.00 – A few days before the opening of his exhibition at Tobačna 001 the residential artists Mike Hentz presents the key points of his exhibition. The title of his performance lecture: MENTAL LANDSCAPES. The opening (firecrackers and all…) of his exhibition entitled EMOTIONAL LOGIC SYSTEMS will be at on Wednesday 21st June at Tobačna 001 gallery. Last year at Cirkulacija 2 Mike Hentz led an artistic actionist intensive entitled Klima/ Dekadenz.

JavierArealVelez21.00 – Completely by chance / or not at all: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and improviser. Javier performs mostly on electric guitar, with or without things stuffed between its strings.

His approach relies heavily on a primal technique that emphasizes timbre and rhythm, and avoids traditional forms in favor of intensity, dynamic contrast and general strangeness. The physicality of his interactions with the guitar creates sonic outcomes not usually defined by any specific genre.

Claiming to be open to any kind of participation he is joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski join in for the afterhours session!

Concert recording download

Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA

June 13th, 2017 | admin

V petek, 16. junija 2017 ob 21.00 v Cirkulaciji 2 | Tobačna Ljubljana vabljeni na medio-arheološki  zvočno-vizualni dogodek z zvoki in krivuljami!

Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA
audiovizualni performens; pogled v zvočno modulacijo svetlobe…

Projekt Vektorska sinteza temelji na audiovizualizaciji s pomočjo analogne sinteze na podlagi principov vektorske grafike, pri tem pa je pomemben neposreden soodnos me zvokom in podobo. Reference vleče in zgodovinskih del umetnikov, med katerimi so Mary Ellen Bute, John Whitney, Nam June Paik, Ben Laposky, in Steina & Woody Vasulka.

Projekt je kreativna uporaba že skoraj pozabljenih tehnologij. Zvok in grafiko poganja analogni sintetizator, ki vpliva na vertikalne in horizontalne premika žarka in sestavlja kompleksne oblike z neskončno resolucijo, kar omogoči hipnotičen pogled na zvok. Derek omenja tudi pomembnost razlikovanja med zvokom kot fenomenom in zvokom kot simbolom. Fenomen trese, medtem ko simbol zgolj ponazarja. Obeta se torej bazični pristop k dvema fenomenoma – zvoku in grafiki!

vectorsynthesis

Medijska arheologija se v tem primeru odločno dotakne hipnosti reakcije  elektronskega ali laserskega žarka v nasprotju z zaporedjem slik (ali poslik), kot nam je to domače pri sodobnih grafičnih animacijah. Analogno vlečena krivulja žarka tudi nima nobenih omejitev, kot je resolucija, ampak je gladka / zvezna. Sinhronost zvoka in podobe je pri takšnem pristopu  velika, kar pripomore k zanimivemu učinku enosti zvoka in slike, pri čemer niti grafika niti zvok nista ilustracija eden drugega.

Takšna abstraktna slika se odmakne od vajenih štirioglatih podob realnosti, vendar nas spomni na bolj temeljno fizikalno realnost svetlobnega žarka.  Medijski arheolog v tem primeru poseže petdeset in več let nazaj, ko se je še govorilo o signalih – in ne o podatkih. Postopki so se očitno v tem času iz tehničnega okolja preselili na estetsko področje, kjer odpirajo mnoge – povsem sveže razmisleke.

Derek Holzer (r. 1972) je ameriški zvočni umetnik, znan po specifičnih instrumentih, ki jih gradi. Že dolga leta živi in deluje v Evropi, trenutno v Helsinkih / Finska in v Berlinu / Nemčija. Zanima ga razvoj in gradnja zelo specifične analogne elektronike, razmerje med zvokom in prostorom, t.i. arheologija medijev in točke presečišča med  elektroakustično, noise, improvizirano in skrajno glasbo.

Več na: http://macumbista.net/?page_id=4869

Podobne programe Cirkulacije 2 podpira Mestna občina Ljubljana.

MOL

On Friday, 16 th June 2017 at 21.00 in Cirkulacija 2 | Tobačna Ljubljana: welcome to the world of media archeology  – sound + vision = 1

Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS
audiovisual performance; a view into the sound modulation o light…

The VECTOR SYNTHESIS project is an audiovisual, computational art project using sound synthesis and vector graphics display techniques to investigate the direct relationship between sound+image. It draws on the historical work of artists such as Mary Ellen Bute, John Whitney, Nam June Paik, Ben Laposky, and Steina & Woody Vasulka among many others, as well as on ideas of media archaeology and the creative re-use of obsolete technologies.

Sound and graphics are driven by analog synthesizer, which moves the beam of light in vertical and horizontal directions – combining into complex abstract forms with  infinite resolution. A hypnotic view on sound! Derek points to the difference between sound as phenomenon and sound as symbol. The phenomenon shakes, while the symbol just represents. We will witness a basic approach to two phenomenons – sound and graphics!

vectorsynthesis

In this project media archeology reveals the forgotten instantaneous reaction  of electronic or laser beam in opposition  to a sequence of frames (or half-frames) – to which we grew accustomed with modern graphic animations. The beam drawn analogously has no limitations such as  resolution – it is smooth. Synchronicity of sound and vision is extreme – gluing together the two media into one. Neither sound nor graphics are illustrations of one another.

The abstract image is far away from the square images  of reality, but it reminds us on the basic physical reality of the beam of light.  Media archeologist turns back fifty and more years when there was still talk of signals – not of data. Obviously, such principles have left the technology domain to re-enter the aesthetics, where they open new/fresh lines of thoughts.

Derek Holzer (1972) is an American instrument builder and sound artist based in Helsinki FI & Berlin DE, whose current interests include DIY analog electronics, the relationship between sound + space, media archaeology and the meeting points of electroacoustic, noise, improv and extreme music. He has performed live, taught workshops and created scores of unique instruments and installations since 2002 across Europe, North and South America, and New Zealand.

More at: http://macumbista.net/?page_id=4869

Programs such as this at Cirkulacija 2 are supported by the City of Ljubljana.

MOL

OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron

June 3rd, 2017 | admin


ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana!

May 31st, 2017 | admin

Ni miru v C² ali:

V četrtek, 1. junija ob 20.00 vabljeni v veliko cirkulacijsko dvorano C² v Tobačni/ Ljubljana!

Pred osrednjim delom letošnjega festivala hrupnih zvočnih eksperimentov ZASAVJE NOISEFEST INT. vol. 4, ki bo potekal v petek in soboto (2. in 3. junija 2017) v Trbovljah, se del programa zgodi tudi v Cirkulaciji 2!

C2-FB header-3a

Nujno! Hrupno! Samorodno! Složno!

Zasavje Noisefest International (ZNFI) nam v 4. ediciji prinaša zajeten nabor mednarodnih izvajalcev eksperimentalne glasbe in hrupa/noise-a, ki se bodo 2. in 3. junija predstavili v Trbovljah, v prostorih rudarske vašhave – stare slačilnice/ kopalnice.  Prihajajo iz različnih podžanrov industrijsko/noiserske provenience, ki segajo od t.i. (dark) ambient/industrial/power electronics/noise/experimental in podobnih odvodov tovrstne scene, pri tem pa vsak performer/performerka nosi svojevrsten pečat v načinu umetniškega zastavka.  Eni uporabljajo doma narejene instrumente, na drugem koncu so tisti, ki dramaturško in koreografsko poskrbijo za zvočno-vizualni performans.

Rudarska zgodovina v Zasavju in industrijsko okolje sta unikatna postavitev za sam festival in njegovo zvočno-vizualno podobo. Predvsem zapuščeni rudarski objekti, čisto po definiciji, invocirajo sámo industrijsko/noise estetiko, pri čemer je festival tisti element, ki se substancialno vpisuje v ta prostor/ambient s svojo zvočno vmeščenostjo. V toliko je torej festival kot nekakšna konvolucija/spreobrnitev/vpotegnitev samega kraja v noise formulacijo/izraz, ki ohranja duh industrijskosti skoz nadgradnjo in vnazajšnjo kulturno določitev.

Organizacija/Produkcija: Društvo za teorijo in prakso zvočnih umetnosti Infundibulum.

Več na http://znfi.org/

Foto: Boštjan Leskovšek

Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms

May 29th, 2017 | admin


Adam_81_nAdam_07_n

Adam_41_nAdam_54_n

Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba?

May 25th, 2017 | admin

Vabljeni na drugo performativno situacijo v sklopu dogodkov razstave/ situacije Robotanica | Genesis, ki bo v petek, 26. maja 2017 ob 21.00 v prostoru Cirkulacija 2 v Tobačni Ljubljana. Sodobni rajski vrt bo naselila prodorna diy eksperimentatorka Ewa Justka! Ewa je glasbenica elektronske noise glasbe, umetnosti zvoka, itd… Več o njej spodaj.

live @Meta Gesture,Rich Mix, London, 31/03/2017

Obširna razstava/ performativno okolje Robotanika  s podnaslovom Geneza poteka od 23. maja do 8. junija 2017.  Razstava/ situacija je na nek način tudi obeleženje desetletnice delovanja iniciative Cirkulacija 2. V tem času gostimo štiri izredno zanimive umetnike, katerih specifične estetske pristope bomo izpostavili s posebnimi celovečernimi dogodki. To so: Lars Vaupel (Nemčija), Ewa Justka (Poljska), Adam Donovan (Avstralija) in Karl Heinz Jeron (Nemčija).

Spored dogodkov:
torek, 23. maj ob 20.30: Otvoritev Robotanike/ Geneze
petek, 26. maj ob 21.00: Ewa Justka /  ZVOK=SVETLOBA || SVETLOBA=ZVOK?
torek, 30. maj ob 21.00: Adam Donovan
torek, 6. junij ob 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica

Domači sodelujoči: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski, Stefan Doepner.

Več o Robotaniki http://www.cirkulacija2.org/?p=3776

Ewa Justka
Ewa_500Poljska. Je glasbenica elektronske noise glasbe, umetnosti zvoka. Trenutno živi v Londonu, kjer dela magisterij na področju računalniške umetnosti na Goldsmiths College-u. Je tudi samouk pri gradnji elektronskih zvočnih instrumentov, ki predstavljajo pomemben del njenega umetniškega ustvarjanja. Njeno področje umetniškega raziskovanja temelji na materialnosti objektov, njihove narave vibracij (človeško telo, telo rastlin, elektronska vezja, sprememba njihovega makro in mikro okolja in odnosi med prvim in drugim). Raziskuje tudi načine kvazi-neposrednega vplivanja/ zaznavanja, ki jih v opraksi izvaja na zvočnih performensih, interaktivnih instalacijah, pri razvijanju DIY elektronike, namenskih poškodbah naprav, rastlin – in pri sodelovanjih. Z umetnostjo skuša zaznati koncept materialnosti skritega, pravi sama. Nastopila je na festivalih kot so: Loop Festival, Sonic Acts Academy, Supernormal Festival, Club Transmediale, STEIM, Colour out of Space, Beam Festival, Cafe Oto, in še na mnogih drugih. Leta 2015 je nastopila tudi na festivalu Kiblix v Mariboru.
http://ewajustka.tumblr.com/

The second performative situation in the framework of exhibition/ situation Robotanica | Genesis will be on Friday , 26th May 2017 at 21.00 in Cirkulacija 2 at Tobačna Ljubljana. Contemporary garden of eden will be inhabited by diy exeperimenter Ewa Justka! Ewa is an electronic noise musician, sound art artist, etc… More on here below.

live @Meta Gesture,Rich Mix, London, 31/03/2017

Robotanica/ subtitled Genesis is an exhibition / performative situation running intensely from 23rd May to 8th June 2017 at Cirkulacija 2 in Tobačna Ljubljana.  Exhibition is also a festivity of 10 years of Cirkulacija 2 initiative activities.

During the time we host four international artists, whose specific aesthetic approaches are put to front by special performative events: Lars Vaupel (DE/ Hamburg), Ewa Justka (PO/GB/London), Adam Donovan (AU/A/Zürich) and Karl Heinz Jeron (DE/ Berlin).

Schedule of events:
tuesday, 23rd May at 20.20: Opening of Robotanikka/ Genesis
friday, 26th May at 21.00: Ewa Justka / SOUND=LIGHT || LIGHT=SOUND?
tuesday, 30th May at 21.00: Adam Donovan
tuesday, 6th June at 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica

Residents: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski, Stefan Doepner.

Moreon Robotanica http://www.cirkulacija2.org/?p=3776

Ewa Justka
Ewa_500Poland/ GB/ London. Electronic music, noise, sound art, musician. Currently in London on master’s degree studies of computer arts at Goldsmiths College. Self-taught builderof electronic sound instruments – an important part of her artistic work. Her area of work is based on reasearch of materiality of objects, the nature of their vibration (human body, body of plants’ bodies, electronic circuits, the changes of their macro and micro locations and relations between the former and latter). Explores the principles of quasi-direct influencing/ sensing. All this is presented at her live performances, interactive installations, in her DIY electronics, etc. In art she tries to sense the concept of the materiality of the hidden, she says. She performed at festivals: Loop Festival, Sonic Acts Academy, Supernormal Festival, Club Transmediale, STEIM, Colour out of Space, Beam Festival, Cafe Oto, etc. In 2015 she appeared at Kiblix festivalin Maribor.
http://ewajustka.tumblr.com/

 

Robotanika: Genesis

May 19th, 2017 | admin

[lang_si] Robotanika  s podnaslovom Geneza je obširna razstava/ performativno okolje v Cirkulaciji 2 v Tobačni Ljubljana in poteka od 23. maja do 8. junija 2017.  Razstava/ situacija je na nek način tudi obeleženje desetletnice delovanja iniciative Cirkulacija 2. V tem času gostimo štiri izredno zanimive umetnike, katerih specifične estetske pristope bomo izpostavili s posebnimi celovečernimi dogodki. To so: Lars Vaupel (Nemčija), Ewa Justka (Poljska), Adam Donovan (Avstralija) in Karl Heinz Jeron (Nemčija).

Spored dogodkov:
torek, 23. maj ob 20.30: Otvoritev Robotanike/ Geneze
petek, 26. maj ob 21.00: Ewa Justka /  ZVOK=SVETLOBA || SVETLOBA=ZVOK?
torek, 30. maj ob 21.00: Adam Donovan
torek, 6. junij ob 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica

Domači sodelujoči: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski, Stefan Doepner.

robotanika

Foto Boštjan Leskovšek

Projekt Robotanika je pristop k razstavi in dogodkom, ki ga v Cirkulaciji 2 razvijamo v zadnjem enoletnem obdobju. V letu 2016 smo že izvedli dva uvodna performensa Cirkulacije 2 pod naslovom Robotanični vrt (v Velenju in v Trstu), ki sta služila za praktično preverjanje novonastajajočega principa, ki pa je v sedanji obliki razširjen in namnožen še z povabljenimi tujimi umetniki in dodatnimi principi. Uvodna performensa sta dala slutiti, da je koncept za obiskovalce izjemno komunikativen, saj so bili odzivi tako v Velenju kot v Trstu izjemno dobri.

Podnaslov Geneza vzpostavlja biblijsko alegoriko in vnaša mitologije o začetku in koncu sveta. Geneza je seveda rojstvo sveta.

Osnovna značilnost razstave Robotanika je “pogled od spodaj”, kar pomeni, da so naprave bistveni dejavniki situacije, ki na pojavnem nivoju obsega gib, zvok in svetlobo. Ti pogledi se s pomočjo projekcij multiplicirajo na vse štiri strani sveta/ stene, kar kreira pretežni prostor naprav – neke vrste sodobni rajski vrt, v katerem je človek morda le še obiskovalec – objekt na projekciji. To ni neka katastrofična podoba sodobnega sveta, ampak nasprotno.

Osnovna forma je 14-dnevna razstava/ instalacija vseh objektov, medijev in principov, ki v prostoru sobivajo. Vsi objekti/ principi izkazujejo stopnjo avtonomije v njihovem polju obnašanja. To je lahko rezultat naključja, naključnega algoritma, ali pa interaktivnega ali generativnega obnašanja. Kakofonija navzkrižnega medsebojnega vplivanja je morda lahko cvrket rajskih ptic. Ali pa strašljivo rjovenje iz mračnega pragozda.

Osnovne objekte, programe, principe priskrbijo in dodatno razvijejo sodelujoči domači umetniki, ki tudi nosijo levji delež pri celotni postavitvi. Razstava je tako tudi nekakšen pregled čez desetletno produkcijo umetnikov, ki sodelujejo pri Cirkulaciji 2.

V času razstave eden za drugim prihajajo in odhajajo povabljeni tuji umetniki in dodajajo svoje objekte in pristope, ter jih potem čez teden dni tudi odnesejo. Zato se spreminja tudi razstavni park objektov/ rajski vrt,  razstava pa ima tako tudi več vrhuncev.

K izvedbi projekta smo povabili izjemno kvalitetne mednarodne umetnike: Karl Heinz Jeron (Nemčija), Ewa Justka (Velika Britanija / Poljska), Adam Donovan (Avstralija / Avstrija) in Lars Vaupel (Nemčija), ki so bili seznanjeni z osnovnim konceptom razstave in vsi tudi prepoznali možnosti takšnega pristopa. Predvsem mlajši med njimi so trenutno na vrhuncu aktualnosti in polni zagona, starejši pa sodijo med uveljavljene očete kibernetske umetnosti, ki poleg mladostnosti pristopa vnašajo tudi širšo perspektivo modrosti in distance do zgolj trendovskega. Gostujoči umetniki bodo prispevali svoje obstoječe objekte/ naprave, ki so enostavne ali kompleksne robotizirane (pripete ali premične) instalacije, enostavni avdio-video sintetizatorji, itd.

Lars Vaupel
Hamburg/ Nemčija. Umetnik, razvijalec naprav, programer. Diplomiral iz elektrotehnike. Kot razvojni inženir delal za več podjetij v Hamburgu, vzporedno razvijal svoje lastne umetniške projekte in opravljal tehnično podporo za umetniška dela drugih umetnikov. Od leta 2003 samozaposlen. Soustanovitelj umetniške skupine F18 v Hamburgu. Razvoj in izdelava šestnogega robota “Exoskeleton” za Stelarca. Restavracija umetniškega dela/ stroja za slikanje Angele Bulloch „Blue Horizon“. Razstava „Zufalls Spuren“ v Cabaret Voltaire/Zürich (2007). Sodelovanje pri koncertu/ performensu strojev skupine BBM Phaenomenale v Wolfsburguv Nemčiji (2007). Predelava instalacije „SEEK“ iz leta 1969 za delo Lutza Dammbecka “Rereeducation“ v galeriji COMA v Berlinu. Sodelovanje pri razstavi Digital Arts Week 2007 / Zürich z robotom za risanje. Z BBM: reaktivacija dveh EXPO2000 robotov za galerijo G5 v Muenchenu. Stalno sodelovanje pri projektih Stefana Doepnerja (Robot Partner, itd.).

Ewa Justka
Ewa_500Poljska. Je glasbenica elektronske noise glasbe, umetnosti zvoka. Trenutno živi v Londonu, kjer dela magisterij na področju računalniške umetnosti na Goldsmiths College-u. Je tudi samouk pri gradnji elektronskih zvočnih instrumentov, ki predstavljajo pomemben del njenega umetniškega ustvarjanja. Njeno področje umetniškega raziskovanja temelji na materialnosti objektov, njihove narave vibracij (človeško telo, telo rastlin, elektronska vezja, sprememba njihovega makro in mikro okolja in odnosi med prvim in drugim). Raziskuje tudi načine kvazi-neposrednega vplivanja/ zaznavanja, ki jih v opraksi izvaja na zvočnih performensih, interaktivnih instalacijah, pri razvijanju DIY elektronike, namenskih poškodbah naprav, rastlin – in pri sodelovanjih. Z umetnostjo skuša zaznati koncept materialnosti skritega, pravi sama. Nastopila je na festivalih kot so: Loop Festival, Sonic Acts Academy, Supernormal Festival, Club Transmediale, STEIM, Colour out of Space, Beam Festival, Cafe Oto, in še na mnogih drugih. Leta 2015 je nastopila tudi na festivalu Kiblix v Mariboru.
http://ewajustka.tumblr.com/

Adam Donovan
Adamavstralski umetnik, ki živi in deluje na Dunaju. Samodeklarira se kot umetnik na področju hibridne umetnosti – razpete med umetnost, znanost in tehnologijo. Njegovo delo obsega nelinearno akustiko/ zvok, robotske skulpture, VR interaktivna okolja („game engine“) in zaznavanje prostora s kamero. Donovano delo povezuje zelo specializirano področje akustične znanosti z vizualnimi umetnostmi. Od leta 1996 je polje njegovih raziskav usmerjen zvok in akustične leče ter na podlagi tega ustvarjal interaktivne instalacije. Sodelovanje z znanstveniki je zanj ključno, saj na ta način pridobi znanja za razvoj njegovih prototipov za razstave. Na tem področju interdisciplinarne umetnosti je Donovan danes med najbolj prodornimi umetniki pri razvoju in vključevanju inovativnih fizikalnih metod v umetniških instalacijah. Dela: 2015: Saturn 3 (WRO Media Art Biennial, Wrocław Poljska), 2015: Psychophysics Machines (Den Haag, Nizozemska), 2014: Hot particle, Always Forever Now, timelessness and the currency of new media (das weisse haus, Dunaj Avstrija), 2013: Parabolic Swimming (Swiss Mechatronic Art Society, Wildhause Švica), 2013: Curious Tautophone(Poolloop Festival, Zurich Švica).
http://adamdonovan.net/

Karl Heinz Jeron
emaf2012_Hermes_A.vonBrill_01živi in deluje v Berlinu. Med leti 1999-2006 predavatelj na področju multimedijske umetnosti na Umetnostni akademiji v Berlinu. Sodelovanja na medijskih festivalih: 1993 Ostranenie, Bauhaus Dessau, 1994 MedienBiennale Leipzig, 1995 Ars Electronica – Linz Austria, 1996 European Media Art Festival Osnabrück, 1997 Documenta X Kassel, 1999 Expo Destructo London, 1999 Internet Art Exhibition Tokyo; 1999 Net_condition ZKM Karlsruhe, 1999 Prix Ars Electronica Linz, itd.. Novejša dela: 2006 A la recherche du temps perdu (SPACE gallery, London), 2007 Will Work For Food (HTTP gallery, London in Istanbul Contemporary Art Museum, Turčija), 2011 Narrative/Identity (AC Institute NY, Transmediale, Berlin), 2011 Fresh Music For Rotten Vegetables (Tank London), 2012 Blower (ŠKUC Ljubljana), PIXXELPOINT 2014 (Nova Gorica), Fruity Oscilator s Theremidi Orchestra (Ksevt Slovenija), 2015 Hermes Opera (Athens Digital Arts Festival). Njegovo delo, ki je najbolj zanimivo za projekt Robotanika: Geneza, je Hermes opera, kjer uporablja veliko število dokaj enostavnih zvočečih naprav/ robotov, ki segibljejo in pojejo.
http://jeron.org/

Read more �

Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana!

May 10th, 2017 | admin

Ljubljana_MMF_LogoV Ljubljani v Tobačni Ljubljana bo v soboto 13. maja 2017  od 10. ure dalje potekal zanimiv mednarodni dogodek Mini Maker Faire, katerega glavni organizator je Zavod 404 iz Ljubljane. Kot soorganizatorji pa na tem sodobnem rokodelskem sejmu nastopajo številne organizacije, ki se ukvarjajo s tehnično kulturo, izobraževanjem in umetnostjo. Med njimi je tudi Cirkulacija 2.

Mini Maker Faire je sejem/ razstava vseh mogočih fuzij znanj in pristopov, ki predstavljajo okostje sodobnega postindustrijskega pristopa k sodobnim tehnologijam. Zato ga lahko opišemo tudi kot: urbani rokodelski sejem sodobnih tehnologij.

Na ogled bo veliko število lokalnih in mednarodnih projektov, ki segajo od ljubiteljskega ukvarjanja s tehnologijami (“DIY”; “naredi sam”), preko umetniško osnovanih raziskav in podjetniških pristopov, ki že dosegajo stopnjo proizvodnje, pa do projektov razvojnih oddelkov fakultet in inštitutov. Ter seveda vsa podporna industrija, ki že nekaj let zalaga ta kreativna polja s polstroji, polizdelki in polmateriali za izdelavo prototipov – včasih že celo izdelkov. Rokodelci, rokomavhi, rokohitrci na enem mestu!

C2portalPostraniDogodek je pomemben motivacijski moment za prihajajoče generacije, da se samoiniciativno in tvorno vključijo v sodobno svetovno postindustrijsko ekonomsko-kulturno okolje, ki je transnacionalno-globalno. V to sfero sodijo tudi vsi v zadnjem času aktualni trendi samozaposlovanja, kot so: kooperative, socialno podjetništvo, javnosti odprti tehnološko-izobraževalni, izdelovalniški in raziskovalni centri, t.i. fab-lab-i, crowd-funding in start-up projekti, ki samostojno zajemajo zagonska sredstva iz širokega mednarodnega prostora.

Spletna stran s podrobnostmi o dogodku Makerfaire je na https://ljubljana.makerfaire.com/. Mini Maker Faire Ljubljana bo za obiskovalce brezplačen, vendar boste potrebovali vstopnico, ki jo pridobite na omenjenem spletnem naslovu. Maker Faire je sicer tržna znamka javnih prireditev, ki jih organizira angleška revija za sodobno tehnično kulturo Make Magazine.

Med soorganizatorji ima pomembno vlogo Cirkulacija 2, saj nudi prostorske zmogljivosti v izmeri 700m2, ki jih najemamo v nekdanji Tobačni tovarni Ljubljana. Osnovna dejavnost društva Cirkulacija 2 je zasnova in produkcija intermedijskih umetniških vsebin – bodisi skupinskih ali samostojno avtorskih, kar pomeni neprestano uporabo in samostojni razvoj tehnoloških rešitev.

Foto: Alessandro Di Giampietro

Foto: Boštjan Leskovšek

Programski lističi C2 – datoteke s podatki o posameznih kosih:

Cirkulino_print.pdf
Drevo_print.pdf
iball_IBALL_print.pdf
Krogli_print.pdf
SwivelTwin_print.pdf

 

Cirkulacija 2 bo na sejmu Mini Maker Faire vsebinsko sodelovala z naslednjimi otočki dejavnosti:

Razstavni prostor/ pano z okoli 20 umetniško zasnovanimi tehno-artefakti (roboti/ mehanizmi/ avtonomnimi gibalnimi strukturami/ sistemi/napravami/ vmesniki, itd.). Umetniška raba tehnologij pogosta stopa vštric z drugimi raziskovalnimi področji, vendar pristopa novim tehnologijam kritično – vedno je na prvem mestu pogled na morebitne scenarije, ki so lahko katastrofični ali pa nasprotno: za človeka in družbo osvobajajoči. Pripravljenih, prirejenih in v živo demonstriranih bo okoli dvajset različnih prototipov tovrstnih naprav! Avtorji: Stefan Doepner, Borut Savski, Dominik Mahnič, Jakob Hariš, Boštjan Čadež. Ob tem bomo pripravili tudi umetniško-tehnične opise predstavljanih naprav v obliki dvostranskih tiskovin. Objava razširjenih opisov pa bo na javno dostopnem spletnem mestu Cirkulacije 2.
Razstava objektov in naprav – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017

– Začetniška tehnična delavnica izdelave enostavnih varčevalnih svetilk z baterijskim napajanjem: Joule Thief / Kradljivec energije. Mentor bo Aleš Hariš. Trajanje delavnice: en popoldan.
Joule Thief – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017
– Napredna delavnica izdelave mikroelektronskega (arduino) dvokanalnega midi sekvencerja/ metronoma Cirkulino 4.0. Mentor bo avtor naprave Borut Savski. Trajanje delavnice: en dan v nedeljo 14. maja.
Cirkulino – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017
– Demonstracija in uporaba naprave za rezanje materiala CNC2, ki smo jo izdelali samostojno v okviru Cirkulacije 2 v letu 2014. Mentor bo Stefan Doepner. Trajanje: cel dan do večernih ur.
– Demonstracija in uporaba 3D tiskalnikov in prikaz celovitih aplikacij, ki so jih pri svojem umetniškem delu izdelali člani Cirkulacije 2. Mentorji: Boštjan Čadež, Dominik Mahnič, Stefan Doepner.
CNC2 – Prijava dejavnosti na Mini Maker Faire Ljubljana 2017

Mentorji, vodje posameznih obratov: Stefan Doepner, Borut Savski, Dominik Mahnič, Jakob Hariš, Boštjan Čadež

Celodnevne demonstracije/ uporabe:

CNC2 rezkalnik (samostojna izdelava C2; 2014). Mentor: Stefan Doepner. Obiskovalci bodo lahko z idejami prispevali k enostavnim izdelkom, ki bodo vsi iz skupine t.i 2.5D šablon.  Na sliki izdelava največje šablone na svetu.

stencil

3 x 3D tiskalniki: Živalska farma – mag. Mahnič (na sliki: implementacija umetne inteligence s pomočjo karbohidratnega filamenta modrega odtenka). Pri tej celodnevni demonstraciji bo vključeno tudi 3D skeniranje. Obiskovalci si bodo tudi tu lahko kaj simboličnega zaželeli!

mahnicPrinter1CAM02335

“Najboljši balkanski VJ (in tudi širše…)” Boštjan Čadež bo v neposredni bližini plastičarjev predstavil svojega Delta3D, ki mu je razširil uporabnost z novimi glavami! 3D rezkanje+ 3D tiskanje + 3D mikroskopiranje.

Joule thief / Kradljivec energije – začetniška delavnica pod vodstvom prof-dr-ment. Jakoba. Delavnica bo potekala organizirano dvakrat v dnevu (ob 11.00 in ob 16.00) v trajanju ene ali dveh šolskih ur, z možnostjo vmesnih samoorganiziranih dodatkov. Primerna je za osnovnošolce in starejše.

jouleThief-rog-light

Napredna delavnica arduino – Cirkulino 4. Borut Savski bo me sejmom predstavljal vse dosedanje različice Cirkulina. Na slikah: najnovejši Cirkulino 4 (verzija z LCD), Cirkulino 3 (verzija z rotacijskim enkoderjem) in  Cirkulino 2 s standardnim midi izhodom. Delavnica bo na podlagi zbranih prijav potekala v nedeljo, 14. maja ob 13.00 v prostorih Cirkulacije 2. Udeleženci morajo poznati osnove okolja Arduino IDE. Kotizacija je  50 EUR in vsebuje najnovejše tiskano vezje/ ščitek Cirkulino 4, ves potreben osnovni material in najnovejšo programsko različico za arduino. Mogoče so tudi kasnejše nadgradnje (LCD, brezžične povezave, itd.).

Cirkulino4_LCDcirkulino4cirkulino1

Med razstavljenimi napravami/ objekti boste lahko občudovali:

Arduino ščitek s senzorjem in sprejemnikom-oddajnikom in kompletna verzija z LCD-jem (B. Savski), mini senzorski arduino ščitek z oddajnikom in gumbasto baterijo – iballs z ohišjem  (elektronika in programiranje B. Savski, lesena školjka S. Doepner) ter MIDI XG sample player.

midiSendReceiveCAM02323

Različne variante IBALLS midi vmesnikov/ kontrolerjev

OLYMPUS DIGITAL CAMERAiball2

Enostrunske kitare izdelane s CNC2 (Stefan Doepner); coilSynth in forceBoard (S. Doepner)

guitarscoilSynth_forceBoard

registerMidiBox (S. Doepner) in sonicPartner (S. Doepner)

register_IballsonicPartner

Microbot family trio (S. Doepner)

MicroBots

Drevo življenja (B. Savski) in Posoda polna zvoka (B. Savski)

TensedStructuresTreeCeljeWEball1

swivelHorn/ twinSpeaks in swivelSpeaker (S. Doepner in B. Savski)

swivelHornswivelSpeaker

Laserski projektor (Dominik Mahnič)

domsLaser

Spodaj utrinki z gostovanja v Velenju na festivalu Kunigunda avgusta 2016, kjer je bilo na enem mestu prestavljenih doslej največ domislekov iz štalice C2. Prvi dve fotografiji sta iz arhiva festivala Kunigunda

children1children2

robotanika__2kravatarji1

Medijske objave v zvezi z Maker Faire:

http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/ljubljana-mini-maker-faire.html
http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/bivanje/ljubljana-mini-maker-faire
http://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/najvecji-svetovni-show-and-tell-dogodek-bo-letos-prvic-potekal-tudi-na-slovenskih-tleh.html
http://www.planet.si/novice/znanost-in-tehnologija/ljubljana-mini-maker-faire.html
http://siol.net/trendi/kultura/ljubljana-mini-maker-faire-437927

Izvedbo dejavnosti Cirkulacije 2 je omogočilo sofinanciranje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti:

logo_jskd

Še na kratko o Cirkulaciji 2

Cirkulacija 2 je umetniška iniciativa/ hiša umetnikov/ umetniški kolektiv, ki že od svojega začetka leta 2007 razvija vse principe samoprodukcije, samoizobraževanja in deljenja izkušenj in znanj. V letu 2016 smo imeli v našem prostoru prek 31 mednarodnih javnih dogodkov, za katere pravimo, da sodijo v polje žive umetnosti, pri tem pa je sodelovalo prek 100 posameznikov in posameznic. Ena od dejavnosti, ki jih člani občasno izvajamo, je tudi tehnična vzgoja in promocija tehnične kulture v lokalnem in mednarodnem okolju.

Februarja 2016 smo v sodelovanju z Aksioma Ljubljana soorganizirali/ sodelovali na sejmu AND (->Abandon Normal Devices): Dostop do orodij / Access to tools na Reki / Hrvaška (5. in 6. februar), le malo manjši sejem pa izvedli nekaj dni kasneje v našem matičnem prostoru na Tobačni. Sodelujemo z različnimi organizacijami v Sloveniji in tujini: Društvo Ljudmila (Ljubljanski digitalni medijski laboratorij), Roglab Ljubljana (fab-lab izdelovalnica/ izobraževalnica), Zavod Aksioma Ljubljana, Pogon/ Jedinstvo, Kontejner in Radiona iz Zagreba, Galerija Kapelica Ljubljana, Anyma iz Fribourga / Švica, Hackteria in SGMK (Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst) iz Zuericha/ Švica. Pred tem tudi večletno sodelovanje na kreativnem taboru Sajeta v Tolminu, v sklopu festvala PixxelPoint v Novi Gorici, na mednarodnem festivalu računalniških umetnosti MFRU v Mariboru, itd.

 

Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski)

May 7th, 2017 | admin

V torek 9. maja 2017 ob 20.00 vabljeni na zvočni dogodek Z.B.Ø.R.  (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski), kar je troglava zvočno-raziskovalna intervencija njihovih glasov in sočasnega elektronskega preoblikovanja.  Trojica izpostavi tri avtorske načine – z možnostjo kratkotrajnega poenotenja – kar bi lahko celo imenovali zbor. Ne ravno naključje je hotelo, da dan sovpada z dnevom zmage nad fašizmom. Naj bo.

SEBASTIAN BRANT - LADJA NORCEV

Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.

Tri zgodbe/ izhodišča

Boštjan Perovšek: Zborna zborovska cirkulacija

Že od pamtiveka ptički pôjejo v zboru in pojéjo prvega črvička ali seme, ki pripluje po poti. Nekateri pri tem pogoltnejo kakšen zlog, drugi nemo odpirajo usta. A na koncu so vsi siti. Nekateri tudi vsega city.

Zbor stenic in njih solisti se bo srečal z zlogi poezije prejšnjega stoletja. Nekateri bodo nekaj prepoznali, drugi se bodo čudili slišanemu.

Stenice in ljudje v zboru.
Trije možje v kvartetu.
Zmaga z rožami na polju konjev.

Borut Savski:
Sveti trije kralji se ne snidejo na preseku štirih vetrov, ampak treh celin – eden je črn, drugi rjav, tretji bel. Črni tleska in mljaska, ko govori, Rjavi trdo, hrapavo in sikajoče odgovarja, Beli je mehko šumeč/ sumec. Kot se jim je koža razbarvala, so se jim jeziki pomehčali. Preverimo, kateri so ti zvoki, ki so bili nekoč del govorice, zdaj pa so tleski, mljaski, cmoki, siki, šumi, hrupi, blurp-i, r-ji, t-ji, br-ji, tr-ji, c-ji, h-ji, s-ji, š-ji, č-ji. In a-ji, e-ji, o-ji, i-ji, u-ji. Ter aha-ji, oho-ji, haha-ji, hihi-ji. Zvoki, ki so bolj del telesa, kot civiliziranih govoric. Začuda imajo povsod še vedno enake arhaične pomene.

Marko Košnik:
Ilustrirajmo osvoboditev iz ubranosti utelešenih glasov z verzom iz ponarodele pesmi: “…ko so čule pesem mojo, vsaka svojo žvrgoli …” in jo vzporedimo izjavi slavnostnega govornika ob srečanju zborov v Stični iz srede osemdesetih: “Nič me bolj ne veseli kot kadar vsi skupaj iz vseh grl naenkrat zapojemo isto noto!” Med osamljenim pevcem, ki med poodmevi prepoznava ptice kot suvereno pripevajoče posameznice, in skupinskim zanosom, ki preveva posameznike v združenem, soojačanem skladju glasov, še vedno zeva brezno streznitve po neizpolnjenem obetu proslave.

Do poživljujočega transa se ne bomo dokopali ne v zmagovitem korakanju, ne v kolektivnem poskakovanju na večni mehanski bum bum “beat” … do skupnosti, ki bi se znala v lastnem potu obnoreti do sprostitve in se samouravnati do umiritve je ali šest stoletij do časa pred velikimi evropskimi epidemijami kuge ali nekaj tisoč kilometrov do osrednje Afrike, kamor dobri dirigenti (severne zemeljske poloble, z redkimi južnimi izpostavami) opazovalcev ne spustijo več.

Posameznikom nam še vedno ostane poskus, da tiho in neopazno povzdignemo svoj glas, in zamrmramo sredi misticizma obdajajočih nas naprav z upanjem, da tam na drugi strani res še kdo posluša.

Sveti trije kralji (Foto: Borut Krajnc)

 

Sveti trije kralji (foto Borut Krajnc)

 

Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not

April 14th, 2017 | admin


Slike z razstave | Photos from the exhibition:

Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck

April 10th, 2017 | admin

Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vabljeni v sredo, 12. aprila 2017 ob 20.30 na ne povsem klasični impro koncert dvojice Seppo Gruendler in Josef Klammer z naslovom “Mali pribor | Kleines Besteck”, ki bo potekal v Cirkulaciji 2 / Tobačna Ljubljana.

Oba glasbenika improvizatorja in umetnika prihajata iz Graza/ Avstrija in že dolga leta sodelujeta v različnih mejnih umetniško-glasbenih zasedbah, v katerih sta bila oba vedno tudi nosilca. Svoj pristop glasbi označujeta kot strukturirano improvizacijo.

Mali pribor pomeni pribor malih instrumentov, tudi tolkal. Morda le “snare” in “hihat” (Klammer) ter miniaturna električna kitara (Gruendler).  In seveda modulacije in perturbacije s pomočjo elektronike.

Klammer & Gründler Duo

Klammer in Gründler sta med pionirji elektroakustične improvizirane glasbe, pionirja pa sta še vedno – tudi v današnji digitalni dobi. Klammer & Gründler Duo (KGD) je nastal v avstrijskem Grazu leta 1985 in ostaja ves čas aktiven projekt, ki se po svoje preriva med različnimi z improvizacijo povezanimi stili: impro-rock, free-jazz, elektroakustika in elektronika.

Zgodnji začetki obeh sodijo v sredino 70-ih let prejšnjega stoletja, ko se je začela glasba jemati širše in bolj resno, tudi če ni bila resna. To je bil čas širšega uveljavljanja improvizacije in umetniških pristopov h glasbi, ki je tedaj še bila nosilka svobodomiselnih idej. Začetni vplivi so bili: Frank Zappa, Checkpoint Charlie und Floh de Cologne.

Glasbeno elektroniko sta začela uporabljati že zelo zgodaj, v začetku 80-ih. Prva mašina je bila ritem-mašina ter ves nabor kitarskih pedal. Tedaj v Avstriji ni ničesar zvenelo tako kot najina glasba, pravi Gruendler. Skupaj sta tako uvedla avstrijski glasbeno-umetniški underground, ki je še danes izjemno močan. Nadaljnja intenzivna raziskava in uporaba elektronike je širila meje spektra njunega zvoka. V 90-ih uporabljata ves nov intermedijski instrumentarij, kot so neposredni radijski prenosi, povezave po telefonskih (in kasneje: internetnih) linijah, kar sta poimenovala “komunikacijska umetnost”. Njun pristop je postal bolj konceptualno-umetniški.

https://de.wikipedia.org/wiki/Klammer_%26_Gr%C3%BCndler_Duo

http://klammer.mur.at/texte/klammer_gruendler_duo.html

Joseph Klammer and Seppo Gründler

Joseph Klammer: Bobnanje je raztegljiv pojem

Cirkulacija 2: Making of the portrait… (Stefan Doepner)

Cirkulacija 2: Program 2017

March 14th, 2017 | admin

V Cirkulaciji 2 z veseljem napovedujemo otvoritev sezone leto 2017/ letnik X, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, začenši ob 18.00: Preštevanje podpornikov in domačih. Predlagamo socializiranje na način “shareanja” (kakšno dobroto prinesite s seboj).

Prigodni kulturno-umetniški program se bo začel ob 20.00 dokaj neobvezno – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.

Sezonske vstopnice so na voljo za en rabljen laptop (letnik 2007 in starejši, vendar ne pred 2003).

space11

v nadaljevanju:

Klammer & Gründler Duo

Klammer & Gründler Duo

Sreda, 12. april 2017 ob 20.30: Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck
Oba glasbenika improvizatorja prihajata iz Graza/ Avstrija. Mali pribor pomeni mali nabor instrumentov, tudi tolkal – morda le “snare” in “hihat” (Klammer) ter miniaturna električna kitara (Gruendler).  In seveda modulacije in perturbacije s pomočjo elektronike. Oba glasbenika že dolga leta sodelujeta v različnih zasedbah, v katerih sta bila oba vedno tudi nosilca.

Klammer in Gründler sta med pionirji elektroakustične improvizirane glasbe, pionirja pa sta še vedno – tudi v današnji digitalni dobi. Klammer & Gründler Duo (KGD) je nastal v avstrijskem Grazu leta 1985 in ostaja ves čas aktiven projekt, ki se po svoje preriva med različnimi z improvizacijo povezanimi stili: impro-rock, free-jazz, elektroakustika in elektronika.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klammer_%26_Gr%C3%BCndler_Duo

flyerB2Cut20. – 27. april 2017: Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not / LIMBICO; prostorska instalacija
Ale je najnovejši participant pri prostoru C2 na Tobačni. Poleg otvoritve napoveduje še dve intevenciji znotraj prostorskih parametrov. V sodelovanju z domačini.

Alessandro Di Giamapietro se pri svojem umetniškem delovanju ukvarja s fotografijo, video inštalacijami in performansi, pri čemer ruši konvencionalne pripovedne oblike ter zidove med realnostjo in fikcijo. V kontekstu eklektičnega, šaljivega in navidezno minljivega izražanja ustvarja bizarne in skrivnostne situacije, v katerih realnost postane negotovost, negotovost pa se zlije z realnostjo.

Njegovo delo, pa naj gre za fotografije ali video inštalacije, je v svojem bistvu vizualna kakofonija podob in živih barv, ki so igrive, a obenem predrzne in moteče. Vsa svoja dela realizira z amatersko opremo, vsakdanjimi napravami, kot npr. pametnimi telefoni. Celotno delo je neke vrste osvobodilni ritual, v katerem so družbene norme in zunanje podobe potisnjene ob rob, izpod mask pa privrejo skrivni vzgibi. Pošasti, ki živijo v Alessandrovih stvaritvah, se nenehno kopičijo in rastejo v organizem, ki se širi iz realnosti v fotografijo, video ali na internet.
/Francesco Urbano Ragazzi/

Foto Borut Krajnc

Foto: Borut Krajnc

torek, 9.maj 2017: Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski), kar je troglava zvočno-raziskovalna intervencija njihovih glasov in sočasnega elektronskega preoblikovanja.  Trojica izpostavi tri avtorske načine – z možnostjo kratkotrajnega poenotenja – kar bi lahko celo imenovali zbor. Ne ravno naključje je hotelo, da dan sovpada z dnevom zmage nad fašizmom.

Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za glas kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo.

Ljubljana_MMF_Logo13. maj: Mini Maker Faire Ljubljana
Maker Faire je svetovno največji ‘show and tell’ dogodek, ki združuje raznovrstne ‘maker-je’, izumitelje, ustvarjalce, umetnike, znanstvenike in tehnološke zanesenjake. Celodnevni sejem z razstavami, demonstracijami in delavnicami bo potekal v soboto 13. maja od 10.00 pa do večernih ur na več lokacijah v Tobačni Ljubljana – in tudi v Cirkulaciji 2. Dogodek je konglomerat znanstvenega, obrtniškega, podjetniškega in izobraževalnega delovanja, ki s povezovanjem vseh teh in še nekaterih drugih sfer bivanja in dela družbe, ponuja zanimivo raziskovanje vsakomur, ki ima željo po novih odkritjih. Zato vabljeni vsi!

robotanika223. maj: otvoritev razstave/ performativnega tehno okolja Robotanika – Genesis
Sodelujoči: Lars Vaupel (Nemčija), Ewa Justka (Velika Britanija/Poljska), Adam Donovan (Avstrija/Avstralija), Karlheinz Jeron (Nemčija), Stefan Doepner (Slovenija/ Nemčija), Borut Savski, Dominik Mahnič, Boštjan Čadež, Boštjan Leskovšek (vsi Slovenija). Robotanika: Geneza je intermedijska razstava in sklop performativnih dogodkov. Tritedensko dogajanje bo imelo več vrhuncev:
Otvoritev razstave Robotanika: Geneza 23. maja.
Razstava bo odprta vseskozi v večernih urah – pa do javne zatvoritve konec prvega tedna junija 2017.
26. maj: Ewa Justka (koncert z malimi zvočnimi sintetizatorji, ki jih dela sama)
30. maj: Adam Donovan in Katrin Hochschuh

Javni vrhunci so v osnovi umerjeni na posameznega gostujočega umetnika, ki za ta namen izkoristijo prostor/ razstavo in seveda prejmejo polno tehnično in avtorsko podporo prisotnih sodelujočih umetnikov. Vsak od performativnih dogodkov je celovečerni, saj nastopi več avtorjev.
Cilji:
1. Predstaviti situacijo in kibernetske objekte/ naprave na način, da bodo glavni dejavniki (-> ne več zgolj orodja) avtonomne naprave, njihova vzajemno-prepletena in soodvisna dinamika. Naprave torej ne smejo biti samo klišeji in reprezentacije (pop-)kulturne dominance Človeka;
2. razumevanje pojma naprav razširiti še na mehkejše pojavne oblike (demodulirani signali: temperatura, radijski valovi, svetloba in drugo); seveda tudi računalniški programi (logični jezik). Nekaj od tega zajemati in prestaviti v vidni svet, slušni svet, gibanje, besede, kar so vse determinante intermedijskega estetskega prostora – to so mediji, ki jih kot intermedijci vse uporabljamo;

tumblr_static_naslovkačetrtek, 1. junij: ZASAVJE NOISEFEST INTERNATIONAL – ljubljanski intro
http://znfi.org
Zasavje Noisefest International (ZNFI), Vol. 4, once again brings a substantial list of international performers and noise artists from all over the world to show their craft at the industrial venue –  decommissioned coal-miners-washroom called “vašhava”. On both days, 2nd and 3rd June, the place is going to rumble under the intense pressure of sound frequencies, with added visual effect of the space itself (with chains dropping down from the high-constructed ceiling).

The festival is unique for the simple reason that it brings together various artists from all around the globe, to the industrial setting that is specific to the environment/region that we live in.

KHJ_giraffe_pdf2. do 7. junij: nadaljevanje Robotanika- Genesis
torek, 6. junij ob 21.00: Karl Heinz Jeron / Opera Robotanica
Karlheinz Jeron ima zanimiv pristop do pojočih struktur. Pojoča žirafa.

To je tudi  javna zatvoritev/ zaključni dogodek mini-festivala.

 

Derek Holzer: Vector Synthesis sketch, Helsinki FI, January 2017Petek, 16. junij: Derek Holzer (ZDA, Finska) – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA; audiovizualni performens; pogled v zvočno modulacijo svetlobe…

Projekt Vektorska sinteza temelji na audiovizualizaciji s pomočjo analogne sinteze na podlagi principov vektorske grafike, pri katerem se raziskuje neposreden soodnos me zvokom in podobo. Lahko je v obliki živega nastopa, ali generativne instalacije. Zvok in grafiko poganja analogni sintetizator, ki vpliva na vertikalne in horizontalne premika žarka in sestavlja oblike z neskončno resolucijo, kar omogoči hipnotičen pogled na zvok.
Več na: http://macumbista.net/?page_id=4869

18. junij 2017 ob 21.00: dvojni trojček – Mike Hentz, Javier Areal Velez, itd. ( Leskovšek, Savski)
Tik pred otvoritvijo razstave v galeriji Tobačna 001 tamkajšnji rezident Mike Hentz predstavi ključne točke sodobnoumetniškega ustvarjanja. Hentz je lani v C2 vodil umetniški akcionistični intenziv Klima/ Dekadenca.

JavierArealVelezPovsem naključno se ta dan pojavi tudi argentinski skladatelj in improvizator na kitari Javier Areal Vélez, ki je odprt za kakršna koli sodelovanja.

Javier Areal Vélez is an Argentinian composer and improviser who performs mostly on electric guitar, with or without things stuffed between its strings. His approach relies heavily on a primal technique that emphasizes timbre and rhythm, and avoids traditional forms in favor of intensity, dynamic contrast and general strangeness. The physicality of his interactions with the guitar creates sonic outcomes not usually defined by any specific genre.
http://javierarealvelez.com.ar

TanjaVujinovic-Explosions-web23. junij 2017: Tanja Vujinović – dva avdio-vizualna dela iz ciklusa Univerzalni Objekti -> Eksplozije in N_zvoči_objekti; do 30. junija
Eksplozije je delo, ki je sestavljeno iz štirih scen eksplodirajočih objektov. Samo za trenutek smo kot opazovalci v poziciji, ko lahko vidimo delikatne objekte pred in po tem. Dogodke v tišini spremlja skupina avatarjev.
N_zvoči_objekti bo tokrat predstavljen kot enokanalni video. Sestavljajo ga nenehno mutirajoče trodimenzionalne čoveške figure, ki jih parcijalno transformira pet zvokov prevzetih iz znane knjižnice takoimenovanih nepojasnjenih zvokov (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unexplained_sounds).
Poligoni trodimenzionalnih objektov so generirani, fragmentirani in repozicionirani v realnem času, sočasno pa naključni parametri nizkofrekvenčih generatorjev hrupa vplivajo na teksture površin objektov. Notranje sledi teh abstraktnih digitalnih teles obkrožajo neznano, medtem ko njihovi trajektoriji počasi odkrivajo možne strukture.
Produkcija Zavod Ultramono v sodelovanju s Cirkulacijo 2.
http://www.ultramono.org

Tatsuru Arai - Hyper-serial music

Tatsuru Arai – Hyper-serial music

7. julij 2017: Tatsuru Arai – Arkhitek-ton; audiovizualni performens
Tatsuru Arai je skladatelj, umetnik zvoka in slike, programer, ustvarjalec celostnih umetnin. Dan prej bo nastopil na poletnem taboru Sajeta.

The thema in my music art is to present the fundamental physical nature of the universe in the form of perceptional experiences. I found the aesthetics of “geometric structure” in historical musical works. The human perception of sound, one physical phenomenon, influences human being and the “geometric structure” is a fundamental pillar that allows us to understand the true nature of the universe. Creating a way to experience even a part of the nature of the universe through sound is my idea of the ultimate artistic work. An attempt to realize the perception of music through non-auditory sense is achieved by extracting and visualizing the “geometric structure” of music, which is as an essential element in perception of music and is a manifestation of sound.
https://www.tatsuruarai.com/

5. september 2017: Monika Pocrnjič – zvočno svetlobna instalacija dghsgfjemalih enočipnih optosenzitivnih sintetizatorjev SVAROG.3
Elektronski glasbeni instument Svarog.3 je optični theremin na katerega igramo z uporabo različnih virov svetlobe ter tako spreminjamo višino tona in glasnost zvoka.

Svarog-ov.3 oscilator je izdelan s pomočjo IC NE555 in fotoupora. Na izhodu (3, output) daje pravookotni impulz, katerega frekvenca je odvisna od upornosti fotoupora (LDR1). Recept: 555 čip,2x fotoupor, 3×4,7k upor, 1x 10 k upor, , 1x 0.1 uF kondenzator, 1x 10uF kondenztor, 1x audio output… Do 12. septembra 2017.

19. september 2017 ob 20.00: Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava (do 30. septembra)

 Luka Prijatelj: De-ikonizacija, 2016

Naslovna fotografija: Luka Prijatelj: De-ikonizacija (ALUO, UL, 2016)

“Ponavljanje” je prostorsko-performativna instalacija, ki izhaja iz fotografskega medija in se razširja v polje situacije, srečnja mimoidočh z razstavljenimi objekti. Rauch zasnuje razstavo skozi radikalne reze v ustvarjena dela, iztrgane fragmente iz zaključenih zgodb in na ta način ustvari prostorski kolaž, instalacijo, kiparsko-fotografsko postavitev, ki jo umesti v izbrani prostor. Nastalo delo je predlog, so navodila, usmeritev gledanja, izkušanja, mišljenja, nikakor pa ne dokončno delo. Razstava je živ organizem — v Rauchovo postavitev, bolj rečeno predlog postavitve posegajo avtorji, gledalci, zaposleni, naključni mimoidoči z namenom, da od ustvarjenega preidemo k ustvarjalnemu, od dela k delovanju.

Produkcija: Trajekt – Zavod za prostorsko kulturo, Ljubljana
Koprodukcija: Cirkulacija 2
S podporo Mestne občine Ljubljana.

 

klaus filip & noid: some of our tonewheels

klaus filip & noid: some of our tonewheels

6. oktober 2017: Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::
skupinska produkcija 2. -7. oktober; installational performance
Klaus Filip: It must have been very exciting, when sound artists discovered optosonics – the synthesis of sound by modulating light – around 1900. The good thing about it is: it is still exciting. Although it was used by commercial film, the technology never made it into common awareness – people still experience it as magic – while radio – which is based on exactly the same technology – is percepted as old-fashioned. Optosonics can be rediscovered with relish in the age of DIY.
http://filipino.klingt.org/sonic_luz/
http://filipino.klingt.org/photophon/

 

oktober 2017: Stiropor

oktober 2017: Neža Jurman

oktober, november : roboti – risarji (Mahnič, Doepner, Čadež)

november: Robotika v Trstu?

 

Preko vode do svobode v Kinu Šiška

January 24th, 2017 | admin

Toplo vabljeni na dvojni dogodek, ki bo  v četrtek 26. januarja 2017 ob 20.00 v Kinu Šiška. Oba gostujoča projekta sta bila v letu 2016 del programa Cirkulacije 2, Tobačna Ljubljana. Večer nosi naslov Preko vode do svobode, kar pomeni, da si je treba na poti do svobode zmočiti noge/ sezuti čevlje, nogavice/ zavihati hlače, spodrecati krilo.

Kako je stati med dvema bregovoma z gležnji v vodi? Lepo, ni pa lahko… (je biti Slovenec) (Ciril Zlobec; 1992). Eden od nezanemarljivih rezultatov so čiste noge. Dodaten razvoj in zaokrožitev zgodbe o prekovodedosvobode je, da smo mi na drugem bregu že bili, a se vračamo, ker bi radi čez prepeljali tudi druge. Ranjenici morajo proći! (Richard Burton v filmu Bitka na Sutjeski; 1973).

Ob 20.00 bo na sporedu tretja prigoda novih Novokomponiranih z naslovom Herman & Savski: Vračnica in bali. Bogdana Herman in Borut Savski družita ljudske povedi, pesmi, petje, zvok in glasbo v novodobno butaro brez celofana.

Ob 21.00 sledi zvočno-vizualna-gibalna predstava Dogodek O trojice Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Tušek (alias Borut Kržišnik).

P1020327_crop

Herman & Savski: Vračnica in bali
Duet Bogdana Herman in Borut Savski v novem serijalu Slovenskih novoljudskih gradita na osnovi ritualnih prvin – starosvetostih, ki jih je slovenska tradicija očitno polna. Tako kot ljudske pesmi so se ohranile v polju ljudskega izročila. Rekla, uganke, uroki, zagovori, molitvice – to so vse starodavni pripomočki samouravnavanja in usklajevanja z okolico/ z (neobvladljivim) zunanjim. Poleg tega sta avtorja dodala nekaj glasbenih točk, zgrajenih na podlagi manj znanih ljudskih pesmi: Žlahtni gospod Baroda, Alenčica Gregicova sestrica (obe zapisal France Prešeren) in Kaj se po svetu godi (zapisal Karel Štrekelj).

Avtorja sta izbrala performativni glasbeno-zvočni pristop, ki razširi polje dramaturških in interpretativnih možnosti. V tako ustvarjen prostor tudi poslušalec zlahka vstopi. Aranžmaji izbranih ljudskih pesmi so za oba avtorja časovni stroj, s katerim pesmi preskočijo stoletja in se znajdejo v sodobnem času. Nobene glasbene arheologije, prosim!

Kombiniranje glasbe in glasbe osvobojenega zvoka ter na drugi strani pripovedi in pete pesmi pomeni za oba avtorja (in občinstvo) zmočiti noge. Na eni strani preciznost, metrum, red, zaporedje, zgradba, unificirani instrumenti – vse prepojeno s stoletnimi ideološkimi kalvarijami. Na drugi strani zvočni ambient osvobojen napake, metra, sozvočja – ne poljuben, vendar neprimerno bolj prhek material!

Bogdana Herman – glas, beseda, pripoved, pesem
Borut Savski – zvok, glasba, elektrificirani instrumenti, elektronski vmesniki, računalnik
Tomaž Kolarič – analogna video manipulacija
Več o projektu na http://www.3via.org/index.php?htm=novoljudske/2016
Zahvale: Cirkulacija 2, KUD Trivia, Kino Šiška, Galeriji Kapelica; projekt je v letu 2016 podprla Mestna občina Ljubljana

Projekt “O”
Ni ničesar bolj zanimivega kakor nenehno raziskovanje čudnih pota svobode. Nahajamo se na odprtem in spolzkem prostoru, kjer se podoba svobode preliva iz ene oblike v drugo. Meja med živim in tehnološkim zbledi, premišljenost in mehanska določenost se raztreščita ob nepredvidljivost sedanjega trenutka. Tako zmeraj znova odkrivamo živost v tehnoloških napravah in mehanske vzorce v nas samih. V tem tesnem klinču nepredvidljivosti in nenehnega spreminjanja na eni strani in fiksnih konstruktov na drugi gradimo tisto “nemogočo” izvedbo, ki jo ni mogoče izvesti na drugačen način.

Simon Svetlik – video projekcija, video modulacija
Ryuzo Fukuhara – ples, gib
Tušek (alias Borut Kržišnik) – glasba, računalnik, avdio modulacija

O v4 from O company on Vimeo.

Organizacija dvojnega dogodka: Kino Šiška
Napoved na http://www.kinosiska.si/glasba/preko-vode-do-svobode-vracnica-in-bali-projekt-o

Herman & Savski (foto: Boštjan Leskovšek)

Dogodek O (foto: Boštjan Leskovšek)

Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q

January 18th, 2017 | admin

V petek, 20. januarja 2017 ob osmih zvečer vabljeni v veliko dvorano Cirkulacije 2 na avdio-vizualni dogodek, ki ga bo izvedel Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q.

Princic_razpoke

Razpoke vmesnika je serija avdio-vizualnih raziskovanj, ki jih Prinčič od leta 2013 razvija v produkciji zavoda Emanat.

Različne kinozvočne epizode družita metoda in format: potopitvena situacija v temi kinodvorane, uporaba digitalnih in odprtokodnih orodij za generiranje slike in zvoka, razpetost med fiksirano kompozicijo in improvizacijo v času, nagibanje v abstrakcijo, iz katere vznikajo delci konkretnega in igra s sinhronizacijo zvoka in slike.

Ob tem, da je v procesu priprave performansa prisotno preizpraševanje stanja človeka in njegovega bivanja v sodobnem času, pa je konvencionalna narativnost manj pomembna in ostaja v ozadju. Pri Razpokah vmesnika gre torej za fragmentirano potovanje skozi abstrakten zvok in gibljivo sliko. Njuno sinestetično prepletanje izhaja iz procesa iskanja razpok in subjektivnosti v navidezni nepredirnosti gladkih in polariziranih vmesnikov – mediiranih, med-strojnih, medčloveških.

več na:
http://emanat.si/si/produkcija/?search=razpoke

Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL”

December 26th, 2016 | admin

ledStarOb zaključku leta vas še zadnjič vabimo na dvojni dogodek, na katerem bomo predstavili nov projekt Boštjana Čadeža – ROJ – in projekt kolektiva DivinaMimesis – AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL.

Obe predstavitvi bosta v sredo, 28. decembra 2016 ob 20.00 (oziroma ena za drugo) v prostorih Cirkulacije 2 v Tobačni Ljubljana.

B. Čadež: ROJ

Projekt Roj nadaljuje Čadeževo prakso izumljanja in razvoja lastne strojne in programske opreme, pri katerih avtor razvija vmesnike, v katerih se med računalnik in strojno opremo vmeša realnost fizičnega sveta. Rezultat teh so vedno izrazito organski, pa čeprav gre v osnovi predvsem za računalniško avtomatizirane oz. generativne avtonomne sisteme.
Čadeža tudi pri novem projektu zopet zanimajo predvsem prenosi povsem digitalno generiranih vsebin, rastrov, mrež, modelov, ki jih tvorijo matematično določeni parametri. Na podlagi teh vznikajo abstraktni vzorci in kompozicije, ki dajejo občutek organske naključnosti, a so v resnici plod (razmeroma preprostih) algoritmov, ki jih narekuje za to namensko napisan program. Gre torej za računalniško ustvarjene vsebine, ki seveda niso figurativne, temveč bi bilo njihovo referenčno ozadje kvečjemu iskati v modernističnem raziskovanju kompozicije in »zrnatosti« medija. Le da si medij, ki ga analiziramo tokrat, najprej šele ustvarjamo.

Tehnična skica:
V razmeroma zatemnjenem prostorju je nameščenih več vzporednih parov golih vodnikov (žic). V vsak par žic je vpet enostaven in lahek elektromotor z majhnim propelerjem. Na vsakemu od njih sveti LED. Motorji delujejo glede na električno napetost, da a se pomikajo navzgor in navzdol po žici. Zaradi vzgona, ki ga ustvarja njihovi propelerji se ti lahko dvigujejo, lebdijo ali spuščajo. Vrtenje propelerjev tvori brenčečo zvočno krajino.

DivinaMimesis: AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL

AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL je instalacijski organizem, zastavljen kot razstavitev otrokove zavesti v pokrajino in njegovo soočitev z avtomatizmi in brutalno vseprisotnostjo smisla. Soočitev s konceptom beleženja, puščanja sledi, ki je tista človeška specifika, v kateri prihaja do stika z odsotnim, z nečloveškim.

Kot novoletni ritual se formira tridnevno bivanje kolektiva DivinaMimesis v prostoru Cirkulacije 2; tam se soočijo sledi, ki jih je kolektiv kopičil skozi leto in fiksirajo v razpostavljen dialog.

Ni nekega sveta – je le zemljevid, ki govori: tudi ti si vključen. Neizprosnost obstoječega narekuje strukturam sveta, da vpadajo in določajo branje tudi tam, kjer je sled otroškega sveta najbolj občutljivo prisotna in najbolj razprta kot možnost.

Odsotnost, negativiteta, soočitev s prehodom in izničenjem nečesa, kar se je zdelo prisotno, je trenutek odprtja črne luknje, cirkulacije, v zavesti in telesu; v zaznavanju lastnega prehajanja za nov vogal krožnega štetja.

Performativna utopija: mar ne leži njen pomen v tem, da nam odkriva fantazmatske meje obstoječe resničnosti v čisti obliki, v tako imenovanih eksperimentalnih pogojih izničenja vsake zunanjosti in drugosti? – Namen te performativne izkušnje je izpostaviti gledalca njegovi težnji po beleženju. Presek svetov se dogaja v njem. Prenos pozicij opazovalca-opazovanega. Zavedati se nasilja, inherentnega konceptu narave, človeka, živali; inherentnega vsemu samoumevnemu. Med človekom in živaljo – je gledalec.

DivinaMimesis so Nika Erjavec, Andrej Koruza, Jan Krmelj, Katja Markič in Gašper Torkar.

Nastanek obeh projektov sofinancira Mestna občina Ljubljana (Odd. za kulturo).

We’re not done yet! Before the New Year celebration kicks in, we would like to invite you the last event in this year’s calendar: Boštjan Čadež will introduce Swarm and the DivinaMimesis collective will present the Autobiographical Animal.

Both presentations will take place on Wednesday, 28th December 2016 at 20.00 (one after another) in the premises of Cirkulacija 2 in Tobačna Ljubljana.

B. Čadež: SWARM

The Swarm is a project by Boštjan Čadez that continues the line of his interface inventions created out of the custom-made hardware and software in which the reality of the physical world crucially determines the relation between the control/computer and the machine. Čadež is again motivated by exploring the digitally generated content, raster, networks and patterns determined by mathematical parameters that create abstract shapes with a quality of organic randomness, despite being a result of (relatively simple) algorithms, created by the custom made software. The generated content is thus never figurative, but if we needed to, we could find the references more in his modernistic exploration of composition and the graininess of the media. But with a slight twist, since the medium that he analyses needs first to be created.

A tech sketch:

In a dimly lit space there are multiple pairs of parallel wires. Each of them holds a lightweight electromotor running a small propeller. On each of these shines an LED light. The motors are voltage controlled and move up and down the wire caused by the lift of the propellers that make them ascend, float and descend. The multiple running propellers create a buzzing soundscape.

DivinaMimesis – AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL

Autobiographical Animal is an installational organism, a disassembly of a child’s consciousness into the landscape and his confrontation with automations and brutal omnipresence of meaning. Confrontation with the concept of conservation and leaving the traces, the one specific human quality where a connection with the absent and inhuman appears.

Three-day residence of the DivinaMimesis collective is taking the form of a New-Year’s ritual set at Cirkulacija 2, where the confrontation of the traces accumulated by the collective through the year and fixation of these into a displayed dialogue will take place.

There is no world. There is only a speaking map: you are included. Inexorability of the existing is dictating the structures of the world. It cuts in and determines reading even where the trace of the child’s world is the most present and the most open as a possibility.

Absence, negativity, confrontation with the transition and elimination of something which appeared as present is the moment of the opening of the black hole, circulation in the mind and body; in perceiving of one’s own transition behind the new corner of the circulatory counting.

Performative utopia: does its meaning not lie in the revelation of phantasmatic border of the existing reality in its purest form, in the so-called experimental conditions of negation of every externality and otherness? The purpose of this performative experience is to expose the observer to his tendency to conserve. The intersection of the worlds happens there. The transfer of the positions of the observer and the observed. To be aware of the violence, inherent to everything which is self-evident. Between the human and the animal is the observer.

DivinaMimesis are Nika Erjavec, Andrej Koruza, Jan Krmelj, Katja Markič in Gašper Torkar.

Both projects are co-financed by the Municipality of Ljubljana

Simfonija groze. Happy New Fear 2017!

December 21st, 2016 | admin

nosferatu-murnau_postcard

Predsednik države: Na koncu tunela vidim luč!
Predsednik vlade: Krize je konec.

V petek, 23. decembra 2016 ob 20.30 (vrata odprta od 19.30 dalje) vabljeni v mali prostor Cirkulacije 2 v Tobačni Ljubljana  na praznovanje vrhunca=konca krize, v katero so nas pred davnimi leti pahnili vsi krvosesi tega sveta. Prigodni program ob zmagi noči nad lučjo/ najdaljši noči v letu, bo alegorija boja proti strahu in grozi, ki ju seje nevidno neznano. Seveda na koncu vedno zmaga ljubezen (kot nas učijo…) – odslej bo šlo na bolje.

Podlaga: filmska klasika Nosferatu – Simfonija groze iz leta 1922 (režija Friedrich Wilhelm Murnau).

Sodelujejo: Gregor Kamnikar, Iva Tratnik, Boštjan Leskovšek, Stefan Doepner, Dominik Mahnič in Borut Savski.

Neživi-nemrtvi, živi mrtveci, vampirji, krvosesi, bitja noči:  živijo ponoči, podnevi mrejo, hranijo se s krvjo živih, paraziti, so kužni – svoje žrtve spremenijo v krvosese, kot so oni sami, so nesmrtni… Strašljiva bitja noči so arhetipske prispodobe prisotne v vseh človeških kulturah (Carl Gustav Jung), v zadnjem času so naselile tudi subkulture (George A.  Romero: Živi mrtveci), kot zombiji so neogibni del risank in računalniških igric/ streljačin – in protikapitalističnih demonstracij.

Duhovi mrtvih so transcendenčni moment človeške vpetosti v čas –  duhovi prednikov, ki so nas rodili in nas spremljajo. Humanistična dimenzija človeške vrste, ki jih kot prednike moramo spoštovati in upoštevati, vendar se jih tudi bojimo, še posebej ponoči, ko nas kot spomini obiskujejo. Nekoč so prednike pokopavali pod hišno ognjišče, ki je bilo osrednje mesto krvno povezane družine. V drugih kulturah so posušene mumije vstavljali v posebne line  bivališča – oltarje.

Hkrati je strašljivi moment živih mrtvecev tudi tujost teh bitij, njihova dehumaniziranost – niso ljudje. Vedno več jih je. Kot truma blodečih polljudi prečijo naše meje in nas kot val skušajo pogoltniti v svoje usodne globine.

Nasprotje noči je luč dneva. Luč na koncu tunela obljublja sleherniku konec sesanja njegove žive substance. Mesijanstvo z velikim veseljem nase prevzame izvoljeni oče naroda. Pritrdi mu vodja zmagovite koalicije.  Javnim uslužbencem se utrne zvezdica v očeh. Spet bo božičnica.

Simfonija groze je zastavljena kot dekonstrukcija obstoječe trdne dramaturške linije filmske klasike Nosferatu. V obliki predstoječe predstave ohrani svoj pripovedni lok, pridobi pa prostorske zvočne, vizualne in gibalne dimenzije, ki so umetniške interpretacije vseh omenjenih sodelujočih.

undead

RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO

December 11th, 2016 | admin

Cirkulacija 2 se pridružuje odprti radijski raziskovalni platformi RADAR Radia Študent v sredo, 14. decembra 2016! Rezidenti: Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in še kdo…

radar_trobila

RADART #7: RADAR nad TOBAČNO bo med 12. in 16. decembrom v sodelovanju z umetniki in »prebivalci« Tobačne mesta, Odprtimi ateljeji, Zavodom YugoTranslate, Cirkulacijo 2, Klubom ZOO, Poligonom, Staragaro in KC Tobačna 001 z radijsko oz. (inter)medijsko nadgraditvijo obstoječih prostorov in soustvarjanjem umetniških praks poskušal osvetliti retorično vprašanje: Kaj sploh je to, Tobačna mesto?

RADAR – Odprta radijska raziskovalna platforma RŠ je namenjena tako širši promociji in predstavitvi kot tudi radijski oz. (inter)medijski nadgraditvi in soustvarjanju umetniških dogodkov, projektov in iniciativ v polju sodobnih raziskovalnih in razvojnih umetniških praks (intermedijska, novomedijska, uprizoritvena, radijska, zvočna, spletna ipd. umetnost). Gre za partnersko komunikacijsko-produkcijsko platformo, odprto za najrazličnejše oblike sodelovanja tako s posameznimi umetniki kot tudi z društvi, inštitucijami, drugimi radii ipd., ki skozi produkcijsko in komunikacijsko infrastrukturo Radia Študent podpira alternativne in inovativne uporabe radijskega medija v umetniške oz. širše družbeno in medijsko kritične namene.

V petih letih je platforma RADAR v obliki javnih dogodkov iz serije RADART, ki se sinhrono dogajajo v fizičnem prostoru ter etru RŠ gostovala v Galeriji Alkatraz, Galeriji Kapelica, MSUM-u, Tovarni ROG, Klubu K4, Kiberpipi, privatnem stanovanju na Starem trgu ter prostorih Cirkulacije 2 v Tobačni, po drugi strani pa je v eter RŠ prenašala oz. radijsko nadgradila številne dogodke iz področja sodobnih raziskovalnih in razvojnih umetniških praks.

Read more �

Vrhunski zvok|glas|slika: MK9 (ZDA/USA) + Rusalka (K/Canada) + HuxDexAA (Slo)

November 27th, 2016 | admin
cancelled0Rusalka_pic1

Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016

November 9th, 2016 | admin

razst006

M_-nastalnemnaslovu500Po odprtju vabljeni še na zaprtje slikarske razstave akademskega slikarja Dominika Mahniča (Kosi 2014-2016; krajine in video risbe) , ki bo v petek 11. novembra 2016 ob 19.00 v veliki dvorani Cirkulacija² v Tobačni Ljubljana.

Zaprtje razstave bo verjetno zadnje dejanje v veliki dvorani pred zimsko sezono, zato vabljeni še v posebej velikem številu!

Dominik Mahnič (r. 1981) je diplomiral iz slikarstva ter magistriral iz videa na Ljubljanski univerzi. Mahnič se nam bo predstavil v kombinirani različici prostorskega sobivanja dveh medijev. Razkriva še nikoli razstavljene pejsaže ter dva videa v katerih se loteva analize lastnih knjig umetnika.

Podobe prikazujejo umetnikovo bližnjo okolico, predvsem Ljubljano in obrežje Save, ki se ponujajo tako avtorju kot gledalcu v meditativen razmislek. Umetnik namreč skozi slikanje krajin poizkuša ustvariti pomirjujočo kompozicijo. Mir.

V videih avtor predstavi drugo plat delovanja, svoje knjige umetnika – dve izmed njih nastali med leti 2014-2016 – v katerih se nahajajo raznovrstne skice portretov, krajin in ostalih motivov, ki ga spremljajo v vsakdanjem življenju.
/iz spremnega besedila Nine Pernat; več na http://www.cirkulacija2.org/?p=3250/

Ob odprtju razstave je izšel še priložnostni esej, ki ga brez Mahniča ne bi bilo!
Borut Savski -> Apologije za Mahniča (o rešiteljih podobe in podobnih rešiteljih)

Detajli z otvoritve…

razst5 razst_iva
razst6 razst1
razst2 razst3
razst4 razst0

Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste

November 1st, 2016 | admin

robotanika__2

razstava0

CAM01914 CAM01896
CAM01911 CAM01909

slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016

October 18th, 2016 | admin

Cirkulacija 2 napoveduje slikarsko razstavo sodelavca in prijatelja, akademskega slikarja Dominika Mahniča z naslovom Kosi 2014-2016 (krajine in video risbe).

M_-nastalnemnaslovu500

Slikarska razstava v Cirkulaciji 2?

Neverjetno!

Blasfemično.

Dominik Mahnič
vizualni metafizik izziva post-modernističnega krajinarja

poudarki = ključne besede:
podobe iz narave avtor interpretira in ne le posnema /// veliki formati in pogosto žive barve ter meditativni učinki, ki jih kombinacija teh izvablja /// ko se umetnik iz digitalne ere vrača na rečni breg /// sveža atmosfera s platna na poti v bivanske prostore /

Odprtje razstave bo v petek 21. oktobra ob 19.00 v prostoru Cirkulacija² v Tobačni Ljubljana in bo trajala do 11. novembra 2016. Poleg razstavljenih del bo na odprtju v živo modulirana zvočna atmosfera še poglabljala vtise likovnih del.

Dominik Mahnič (r. 1981)

je diplomiral iz slikarstva ter magistriral iz videa na Ljubljanski univerzi. Mahnič se nam bo predstavil v kombinirani različici prostorskega sobivanja dveh medijev. Razkril bo še nikoli razstavljene pejsaže ter dva videa v katerih se loteva analize lastnih knjig umetnika.

Slikanja krajin se je Mahnič hotel lotiti že od nekdaj, vendar se mu je uresničevanje tega pričelo precej pozno na zelo naključen način. Pri ustvarjanju podob iz narave vztraja že kar nekaj let, razstavljeni kosi pa tako odražajo študij, ki kulminira v upodobitvah krajine v večinoma velikih formatih.

Avtor ustvarja na prostem in prevaja svojo vizijo v formo, ki ne posnema realnosti, temveč jo interpretira. Med samim procesom večkrat sreča slikarje iz preteklosti in sedanjosti ter stopa z njimi v dialog.

Podobe prikazujejo umetnikovo bližnjo okolico, predvsem Ljubljano in obrežje Save, ki se ponujajo tako avtorju kot gledalcu v meditativen razmislek. Umetnik namreč skozi slikanje krajin poizkuša ustvariti pomirjujočo kompozicijo. Mir.

V videih avtor predstavi drugo plat delovanja, svoje knjige umetnika – dve izmed njih nastali med leti 2014-2016 – v katerih se nahajajo raznovrstne skice portretov, krajin in ostalih motivov, ki ga spremljajo v vsakdanjem življenju. Umetnik vsako od njih podrobneje opiše, predstavi ozadje samega nastajanja ter izvedbe na preprost in občasno zabaven način.

Prek videa tako dobimo vpogled v intimo njegovega risarskega ustvarjanja, ki ga lahko tokrat prvič vidimo v sklopu galerijskega prostora.

Nina Pernat

Novo! Priključeno besedilo: Borut Savski – Apologije za Mahniča (pdf)

press material za objavo:
> vabilo prednja stran (pdf)
> vabilo zadnja stran
(pdf)
> impresija razstavljenjih del

inviteDM

John Duncan v C² !

October 10th, 2016 | admin

words broken      besede prelomljene
voice missing      manjka glas
message failed    sporočilo neuspešno

More english on wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Duncan_(artist))

http://johnduncan.org

concert3

borut stefan
bostjan iva

concert1

Simptomi meta mesta #37: Želja

October 7th, 2016 | admin

V petek, 7. oktobra 2016 ob 20.00

Simptomi meta mesta #37:  Želja

Majda Gregorič, Olga Kacjan in Boris Romih

vizualno zvočna postavitev pred in v prostoru Cirkulacija 2 , Tobačna Ljubljana

Majda_l046ORMl1urbf6qo1_r1_1280

Simptom meta mesta #37 Želja jemlje misli iz besedila  De Vita Beata (“O srečnem življenju”), ki ga je napisal Seneka mlajši okoli leta 58.  Seneka razlaga, da je iskanje sreče  iskanje smisla. Ne le iskanje logičnega smisla, ampak tudi razumevanja načinov narave. Na nek način poenoti naravo z bogom, kar zahteva našo poslušnost  (“Rojeni smo bili v to kraljestvo in naša svoboda je da ubogamo boga”.

Stoik Seneka predstavi moralo, ki temelji na preziranju užitkov (“užitek je nekaj nizkega, slabotnega in minljivega”), vendar priznava vrednost zmernih zadovoljstev, ki so povezane z načini modrega človeka.

Doseganje sreče je možno le, če gojimo vrlino, ker “nihče ne more živeti zadovoljno ne da bi živel častno.” Seneka razločuje med zahtevnimi in manj zahtevnimi vrlinami in trdi:  “vrline ni brez napora”. Med zahtevnimi so potrpežljivost, trdnost in vztrajnost, med lažjimi pa dopuščanje, zmernost in pohlevnost.

Materialni pogoji produkcije | Meta City Symptoms

Serija minljivih in konkretnih umetniških dogodkov v javnih, zapostavljenih, neznanih, izpodrinjenih ali pozabljenih prostorov, ki jih mednarodna umetniška skupina s sedežem v Ljubljani, Sloveniji, predstavlja vsak prvi in tretji petek v mesecu.| A series of ephemeral and concrete art events in public, neglected, obscure, displaced or forgotten spaces developed by an international art group based in Ljubljana, Slovenia each first and third Friday of each month. |  Una serie de efímeros y concretos acontecimientos artísticos en espacios públicos, abandonados, descuidados, dislocados, oscuros u olvidados desarrollada por un grupo internacional de artistas con base en Ljubljana, Eslovenia, los primeros y terceros viernes de cada mes.

Domača stran http://metacitysymptoms.tumblr.com/

Anyma na obisku v Cirkulaciji 2

October 4th, 2016 | admin

m-010
Cirkulacija 2 vabi v četrtek 6. oktobra 2016  ob 20.00 na skupen video-zvočni večer Anyma (Michael Egger) in posadke C2, ki smo ga družno poimenovali Alptraum, oziroma Podalpski sen, v katerem se lepote, narava in zelena barva zoperstavijo bolj sivo-grozečim rečem. Torej hommage skupku: gore, narava, zelena prestolnice Evrope, odmevi + povratne zanke, citre (hommage á Miha Dovžan), itd…

Dogodek, ki bo seveda v C² @  Tobačna Ljubljana, je zanimiv predvsem za VJje in druge, ki se ukvarjajo s predelavo slike v živo. Ker gre za samostojen razvoj in oblikovanje instrumentov in kontrolnih vmesnikov, je zanimiv tudi za vse tehnološko razpoložene.

m-014Michael bo najprej predstavil svoje izjemno zanimive domisleke/ naprave, ki služijo za video manipulacijo v živo: najnovejši komandni pult/ instrument video citre (naslednik video basa). Pred leti je zgradil je tudi analogni video sintetizator imenovan Synkie. Michael je tudi zelo aktiven na področju umetniške rabe mikrokontrolerjev, še posebej na platformi arduino.

V nadaljevanju večera bo v praksi pokazal delovanje video-instrumenta, pri tem se mu bodo v družnem umetniškem podvigu priključili posamezniki iz Cirkulacije 2. Performens/ umetniški večer AlpTraum | Podalpski sen.

Michael Egger, ki je ta teden na obisku v Cirkulaciji 2,  je video umetnik, razvijalec naprav, programer, glasbenik in pedagog. Razvija glasbene instrumente, ki proizvajajo video namesto zvoka. V realnem času vpliva na potek podob in jim tako podeli glasbeno izraznost. Redno deli svoja znanja o senzorjih, programiranja mikrokrmilnikov ter elektronike na delavnicah in kot gostujoči predavatelj na univerzah. Je ustanovni član [ a n y m a ] in član švicarskega mehatronskega umetniškega društva. Anyma domuje v mestecu Fribourg v Švici v lepem in velikem prostoru, ukvarjajo pa se s tehnološkimi in medijskimi umetnostmi ter izobraževanjem in delavnicami za male in velike.

Več o Anyma: http://www.anyma.ch

Na sliki: analogni video synth Synkie in mobilni TV studio StreeTV

m-006m-001

dopis:
Dragi Borut,
Alptraum po nemško pomeni mora, nočna mora. Konotacija je izrecno negativna, tumorna, turobna.
Podalpski sen pa prinaša pozitivno konotacijo, planšarsko veselje in poskočnost.

Odg.: OK, potem bo učinek moral biti sivo-zelene barve…

MC2=Ǝ / gibalna razstava

September 26th, 2016 | admin

Vabimo na srečanje treh skupin in posameznikov, ki bo potekalo od torka, 27. septembra 2016 do petka, 30. septembra 2016 v prostoru Cirkulacija² v Tobačni Ljubljana.

Marjeta Kamnikar, Nelson Valmor, Cirkulacija2, Iskra Sukarova

MC²

gibalna razstava

Cirkulacija2, Tobačna 2, Ljubljana

Emc2

Vsak dan med 27.9.2016 in 30.9.2016, od 12.00 do 20.00.
V torek, 27.9. ob 17.30 vodenje po razstavi in ob 18.00 igra M.
V sredo, 28.9. ob 17.30 vodenje po razstavi in ob 18.00 Cirkulacija2.
V četrtek, 29.9. ob 17.30 vodenje po razstavi in ob 18.00 predstava Tehnike manipulacije giba.
V petek, 30.9. ob 17.30 vodenje po razstavi in ob 18.00 zatvoritev razstave.

Še sreča, da obstaja srečanje, ker drugače ne bi ničesar bilo, še niča ne. Nič ne bo, če se ne srečamo. In kakšna sreča, ko se srečamo!!!

Tri skupine ljudi, tri skupine praks se srečajo, sobivajo, soustvarjajo, sodelujejo na štiridnevni razstavi, kjer bodo vsak dan organizirana vodenja po razstavi, ki jim bodo sledili dogodki. Zakaj? Ker je zabavno. V redu, v redu, resneje: da se srečajo.

Vabljeni, da se srečate z njimi in njih srečate s svojo prakso, s svojim bitjem in bivanjem. Zakaj? Ker je zabavno. V redu, v redu, resneje: ker to potrebujemo. Manjka nam, da se srečamo. Tudi z vami.

Za to potrebujemo energijo. Prav poseben vir energije lahko postane ravno srečanje M, Cirkulacije 2 in skupine umetnic iz Makedonije. Pridite, srečajmo se, ustvarimo energijo za nova srečanja!

Tolmač:
Tri skupine ljudi = Cirkulacija2 / skupina treh umetnic iz Makedonije / M
Tri skupine praks = upravljanje z zvoki, videi, kabli, vijaki, tronožci, štirinožci, enocikli, tricikli, štiricikli in ostala laznina ter plaznina / upravljanje z gibi / upravljanje z igro in prostorom
Srečanje = neskončno približevanje bližine
Sobivanje = poslušanje, kako drugo/i diha
Soustvarjanje = odkriti pot, ki je sploh nisi nameraval
Sodelovanje = prečiti razlike
Štiri dni = 27., 28., 29., 30. 9. 2016, vsak dan od 12.00 do 20.00
Razstava = razstavljanje dejavnosti po prostoru in času
Vodenje po razstavi = vsak dan bo ob 17.30 ena oseba iz ene skupine ljudi vodila po razstavi in jo razstavljala ter povabila na dogodek večera
Dogodek = 27. 9. bo predstava M, 28. 9. bodo posegi Cirkulacije2, 29. 9. bo raziskava in predstava Tehnike manipulacije giba (30. 9. pa zaključek)
Cirkulacija2 = Boštjan Leskovšek, Dominik Mahnič, Boštjan Čadež, Stefan Doepner, Borut Savski, tronožci, štirinožci, enocikli, tricikli, štiricikli in ostala laznina ter plaznina
Skupina umetnic iz Makedonije = Iskra Šukarova, Viktorija Ilioska, Elena Risteska
M = Marjeta Kamnikar, Nelson Valmor in ostali resni igralci

MC²
je del niza pilotskih sodelovanj igre M z drugimi praksami. Z igro M s svojimi praksami sodelujejo (bodo/so sodelovali) Dragana Alfirević, Barbara Novak, Tina Dobaj, Ksenija Demič, Sara Novak, Cirkulacija2, Klemen Papež, Timon Jelen, Teja Reba, Snježana Premuš, Andreja Podrzavnik, Pia Brezavšček, Mihaela Ciuha, Ryuzo Fukuhara, Martina Štirn…

Igra M je gibalna igra srečanj, kjer se srečajo med drugim tudi igre. Prvotna igralca Marjeta Kamnikar in Gregor Kamnikar – njuno sodelovanje se je začelo 2007 – sta to gibalno igro razvijala v formatu srečanja, predstave in instalacije skupaj z Barbaro Novak, Klemnom Papežom, Timonom Jelenom in Nelsonom Valmorjem.

Namen pilotskih sodelovanje igre M z drugimi praksami je razviti vsako izmed sodelovanj v samostojno različico igre M, ki mogoče niti ne bo več nosila ime igre M.

Zasnova celotne igre M in prvotna igralca igre M: Marjeta Kamnikar in Gregor Kamnikar
Zasnova in MC igre razstave MC2=Ǝ: Nelson Valmor
Produkcija: Nomad Dance Academy Slovenija in Federacija
Koprodukcija: idto.upri.se
Podpora: Mestna občina Ljubljana, Erferifund
Program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije v okviru DANCE ON, PASS ON, DREAM ON podpira tudi M.

Cirkulacija2
Interdisciplinarna postaja je center za sodobno umetnost, v katerem se hkrati vrši produkcija in prezentacija sodobne umetnosti. Je model takšnega centra, ki mora nujno presegati dosedanje muzejske in galerijske / oblike prezentacij umetnosti. Je delavnica – laboratorij in razstavni / predstavitveni prostor v enem. V času svojega delovanja generira sebi lasten odtenek identitete mikroskupnosti.

Osnovni parametri:
1. Skrb za skupen (komunalni / kulturni / produkcijski) prostor – socialno-kulturno delovanje
2. Skrb za lasten (individualni) prostor – kulturno-umetniško delovanje
3. Pridobivanje sredstev, ustvarjanje projektov, programov za obe zgornji kategoriji

Cirkulacija2: Boštjan Leskovšek, Dominik Mahnič, Boštjan Čadež, Stefan Doepner, Borut Savski, tronožci, štirinožci, enocikli, tricikli, štiricikli in ostala laznina ter plaznina

V letih 2016-2019 Mestna občina Ljubljana podpira program Cirkulacije 2, pred tem je podpirala projekte Cirkulacije 2 na letni ravni. V letih 2010-2013 je Ministrstvo za kulturo podprlo štiriletni projekt Cirkulacija 2 – Platforma za totalno umetnost. Od tedaj na letni ravni podpira projekte Cirkulacije 2 (razen takrat, kadar ne…).

Tehnike manipulacije giba
Manipulacija je v projektu Tehnike manipulacije giba glavno koreografsko orodje za ustvarjanje gibalnega jezika. Manipulacija poteka med koreografinjo in plesalko. Občinstvo je priča odnosu med ustaljeno vlogo koreografinje in vlogo plesalke ter lahko pri tem opazuje različne načine manipulacije: koreografinja daje napotke, plesalka jih izvaja. V projektu se raziskuje nove vidike koreografskega orodja, s katerimi lahko ustvarimo predstavo in pri tem upoštevamo ples kot formo neodvisno od koreografije.

Koreografinja: Iskra Šukarova
Plesalki: Iskra Šukarova kot koreografinja in Viktorija Ilioska kot plesalka
Sodelavka in zunanje oko: Helena Botto
Tehnična pomoč: Elena Risteska
Dramaturška sodelavka: Ana Vujanović

Projekt je bil kot delo v nastajanju prikazan na festivalu Locomotion v Skopju (2014). Rezidenco v Uferstudio v Berlinu (2015) je omogočil Tanzfabrik Berlin, APAP in EU Program Kultura (Izobraževanje in kultura). Projekt je bil prav tako izveden na festivalu Co-project v Skopju (2016).

Gostovanje projekta Tehnike manipulacije giba Iskre Šukarove poteka v okviru projekta Kolektiva Federacija Dinamični prostori. Gostovanje projekta Tehnike manipulacije giba v Ljubljani je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Makedonije.

Read more �

Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2

September 16th, 2016 | admin

cirku10letPrijateljice in prijatelji Cirkulacije 2 vabljeni na desetletnico intenzivnega delovanja našega omiljenega kolektiva. Praznik bomo slavili v soboto, 17. septembra 2016 od 16.00 dalje v prostoru Cirkulacija² v Tobačni Ljubljana.

Pridruženo praznovanje pod nazivom Virgo Party pa pomeni, da trije člani C2 slavijo tudi visoke osebne jubileje! Naj živijo.

Program:

Piknik / BBQ = roštilj
– pečemo kruh, meso, zelenjavo;
– tudi vi prispevajte vaše priljubljene dodatke
– ali prispevke

Srečanje bo potekalo ne glede na vremenske razmere.
Drva so.
Streha je.
Strahu pa ne!

Vzporedno v veliki dvorani ad-hoc dogodki, intervencije, robotki, avdio-video, interakcije.
Tudi zaplesali bomo, je rekel Stefan!