Cirkulacija2GO – kot Feniks!

Published on January 30th, 2020

Saga o Cirkulaciji 2 je dosegla dramske razsežnosti! Govorimo seveda o tipu t.i. mehiških nadaljevank. Srečni konec v neverjetni najboljši možni obliki se je dogodil v sredo 29. januarja 2020, ko smo prejeli obvestilo, da bo Mestna občina Ljubljana za namene programa Cirkulacije 2 predala v začasno uporabo prostor v podhodu Ajdovščina – v centru mesta. Ponovno rojstvo lahko pričakujete tik po obhajanju dneva pesnikove smrti v februarju 2020.

Ptič Feniks in te reči…


Feniks by Friedrich Johann Justin Bertuch (1747–1822)

V desetih dneh od predaje izpraznjenih prostorov se je skrajni cinizem, ki je bil dotlej najbližja oznaka situacije, popolnoma obrnil, saj nas je 30. januarja 2020 načelnica oddelka za kulturo MOL Mateja Demšič obvestila, da so na kolegiju pri županu potrdili, da so začasni prostori Cirkulacije 2 lahko v podhodu Ajdovščina, kar je bila tudi naša sugestija. Seveda smo izjemno navdušeni nad tako hitro razrešitvijo situacije s strani MOL, kar je daleč od samoumevnega in po naših zapažanjih v preteklih letih – skoraj neverjetno. Ne zdi se nam, da bi se doslej izkazala kakšna tovrstna strategija. No, z veseljem se znajdemo v sedanji vlogi. (Uroš: anekdotični?)

Cirkulacija 2 bo v podhodu Ajdovščina nadaljevala s principi, ki so se razvili v praksi dosedanjih letih. Predvsem v zelo dinamičnem dogajanju kot posledici raznolikih dejavnikov – posameznikov, skupin, društev, zavodov. Cirkulacija 2 kot “hiša umetnikov”, ki jo deklariramo vse od ustanovitve, naj bo rezultat mreženj/ sodelovanj na vseh teh nivojih.

/spomnimo: (novinarka RTV…)/
“Cirkulacija 2 je v preteklem mesecu (januar 2020) doživela hiter niz zaporednih pretresov, ki se tičejo nadaljevanja najemanja prostorov v Tobačni Ljubljana. Po prvotnih zagotovitvah novega lastnika, da je njihov namen ohraniti zanesljive poslovne partnerje in na njihov sprva pozitivni (poslovni) pristop, smo se prav tako odzvali poslovno in poiskali partnerja ter potrdili lastnikove pogoje (povišanje najemnine na tržno ceno 2,5 eur/m2).

Vendar smo že naslednji dan (10. januarja 2020) s strani lastnika prejeli popolno negacijo prvih pogojev – trikratno povišanje cene, kar je tudi tržno nerealno – pravzaprav sugestijo o deložaciji Cirkulacije 2. Verjetno se je podobno dogajalo tudi z drugimi malimi najemniki v Tobačni. Bolj mi je znana situacija s kreativnim centrom Poligon, ki je bil že konec leta 2019 obveščen o deložaciji.

Osupli smo nato v desetih dneh s široko pomočjo podpornikov in programsko bližnjih organizacij izvedli izpraznitev prostora in preselitev v razna skladišča. Hkrati smo sproti obveščali javnost in našega programskega sofinancerja Mestno občino Ljubljana. Načelnica oddelka za kulturo MOL Mateja Demšič se je odzvala izjemno hitro z izjavo, da bodo pomagali pri zagotovitvi novih prostorov.”

Ideje, ki so se v tej celotni situaciji pojavile, so različne.

V lokalnem okolju se je zelo jasno pokazalo nekritično sprejemanje malikovanja vloge privatne lastnine in lastništva, ki se ogiba kategoriji družbene odgovornosti. Vsaj v primeru Cirkulacije 2 obstaja jasno izražen javni interes – prek sofinanciranje programa iz javnih sredstev. Tudi v primeru drugih malih najemnikov bi lahko ugotovili podobno, saj so bile v konglomeratu raznovrstnih najemnikov v Tobačni Ljubljana v veliki meri dejavnosti, ki sodijo med t.i. inkubatorje, pri katerih je bistvena motivacija ta, da se nosilci teh dejavnosti samostojno razvijejo v neodvisne poslovne subjekte. To je npr. deklarirano javni interes države Slovenije, ki iz tega naslova tudi črpa EU-nepovratna sredstva.

Pojasnimo situacijo v Tobačni Ljubljana s primerjavo z lastništvom gozda: lastnik gozda se mora pred posekom posvetovati z gozdarji. V primeru naravnega okolja – ekologije torej obstaja širši interes, ki je zakonsko predviden. V primeru socialnega okolja / družbenega tkiva ni sledu o kakšni socio-ekologiji.

Novi lastnik Tobačne je tako brez javnega nadzora in odgovornosti spodsekal vso mlado rastje!

Pravniki bi lahko seveda to situacijo bolje ocenili. A samoiniciativni pravniki z jasno izraženim javnim angažmajem so ponovno šibka točka lokalnega okolja (-> družbenega eko-sistema).

Širši kontekst: 
/esejćić Privatna lastnina/ nepremičnina kot investicijski balon …/

Sodobna finančna ekonomija je otrok anglosaškega modela neomejenega kreiranja vrednosti na osnovi nenapihljivih konkretnih in zelo napihljivih navideznih resursov. Če obstaja produkt, za katerega je nekdo pripravljen plačati z (malo bolj) realnim denarjem, potem to plačilo prispeva k večji kredibilnosti (realnosti) vrednosti produkta. To je v zvezi s t.i. konvertibilnostjo. Običajno so produkti bolj konkretni (realni), kot samo plačilno sredstvo. Ne tako v sedanjem času! Fizični produkti so celo zelo podcenjeni – jasno, ker je njihova vrednost delegirana nekje daleč, kjer je delo poceni. Ampak to nas trenutno ne zanima.

No, produkti so zadnje čase postali zelo abstraktni – produkt je lahko vse, kar potencialno privabi investitorja/ kupca. Spletni mediji so polni takšnih teaserjev. Pri nas so bili nekoč skladi. Investitor je danes lahko vsak – oziroma mora biti vsak. Potrebe finančnih trgov po realnem denarju so velike. Sodobni mikro-fenomen crowd-funding je praviloma vezan na konkretni produkt, kar je že sodobna etična izpeljava principa investiranja. No, finančni trgi se s tem ne ukvarjajo. Za njih in njihove investitorje je zanimiv profit. Profit se zgodi, če se glavnica vrednosti produkta v nekem času širi, kar pomeni da nekdo vlaga realni denar v nekaj, ki  je sicer zgolj abstraktna vrednost nečesa/ ničesar (-> produkt). S tem prispeva h kredibilnosti/ konvertibilnosti in stopnja produkta postaja vedno bolj realna (in vedno manj ničesar…).

Kredibilnost/ konvertibilnost/ realnost produkta je torej proporcionalna sprotnemu dotoku bolj realnega simbola vrednosti (denarja), ki lahko sproti plačuje konkretne potrebe aparata, ki stoji za lansiranim produktom. To je v končni fazi človeški aparat zaposlenih, ki poganjanjo ta aparat – in njihovih potreb. Morajo jesti, stanovati, šteti profit, iti na morje, jahta, itd. – kar so zelo konkretne potrebe. Za to pa potrebujejo realni reprezentant vrednosti, se pravi: bolj konvertibilni reprezentat vrednosti, kar je običajno denar. Tukaj lahko govorimo o balonih, kadar je vrednost produkta precenjena (kar pri abstraktnih produktih običajno vedno je) – torej se pričakuje sesutje. Mera za precenjenost ni jasno razvidna, neposredno je povezana s trenutnima ponudbo in povpraševanjem.

Zdi se, da mora biti ponudba vedno omejena. Zanimivo je, da je bila omejnost ponudbe vgrajena v t.i. kripto-valute, ki je sicer eden od eminentih predstavnikov novih abstraktnih produktov. No, v pomanjkanju ponudbe je potem nastalo kar nekaj derivatov kripto-valut, kar je potem pripomoglo k balonu. Denar je seveda tudi lahko balon, vendar je na neposrednem trgu bolj kredibilen/ konvertibilen – in bolj omejen, kot so derivati. Baloni/ produkti morajo seveda vedno sproti nastajati, saj so omejenega roka trajanja.

Mogoče si je pri vsem tem vsesplošnem generiranju abstraktnih vrednosti najbolj ustrezno predstavljati, da nekdo meša karte, pri tem pa goljufa, saj ve, kako deli karte in komu nudi kaj – malim investitorjem pa ni jasno, da ne gre niti za pravičnost, niti za naključje. Gre pa za poces prerazporejanja denarja, ki je v obtoku – in v splošnem: vsega, kar so zelo konkretni resursi.

Ali pa vzamemo za primer trg umetniških del, kot enega prvih, kjer se je vrednost kreirala popolnoma iracionalno. Še posebej, ko je na svetovnem trgu zmanjkalo klasičnih umetniških del, ki so se dotlej pokazala kot izredno stabilna vedno rastoča investirana vrednost, je bilo potrebno kreirati trg sodobnih umetniških del, kar je bil večji problem, vendar je uspelo (kot je pred mesecm dni povedal Jake Yuzna). Problem je prav v ponudbi, ki mora biti omejena. Tu na plano stopijo galeristi in poznavalci, ki imajo nalogo kreirati kredibilno hierarhijo sodobnih ustvarjalcev, kar je seveda ideološko dejanje. Seveda je pri tem prednjačil anglosaški svet – kot zmagovalci in voditelji sveta po 2. svetovni vojni. ZDA in Velika Britanija so kot ideološki projekt sugerirale smeri moderne umetnosti – in jasno: glavna tržišča so bila ravno tam. Ter tudi sicer: New York in London kot dva finančna svetovna centra. No, to z umetniškim trgom se je v zadnjem času precej sesulo. Pred dnevom mi je Emil Memon omenil poskus vzgajanja novega kadra t.i. zbirateljev: učne ure za mlade zbiratelje. No, kar je od vsega tega pri posameznih umetnikih ostalo, je neka zabloda, da je njihovo delo vredno desettisoče, stotisoče, v resnici pa kupca ni in ni. Balon je počil dokaj neslišno.

Bančno posojilo je odobreno na podlagi ustrezne garancije že obstoječe vrednosti lastnine. Običajno mora biti lastnina precej bolj konkretna, kot kakšni baloni. Po drugi strani pa velja, da z dajanjem posojila banke kreirajo denar – potegnejo ga iz niča. Ga ne tiskajo. Preveč denarja pomeni upad njegove vrednosti / inflacijo. Natisnejo simbolično potrdilo o prenosu vrednosti na posojilojemalca. Ta s tem potrdilom izvede prenos lastništva – vrednost posojila se prenese na prejšnjega lastnika. Nobene potrebe ni, da ta vrednost v obliki denarja kadarkoli vstopi na tržišče neposredno. Tako imamo lahko ogromen razkorak med velikostjo teh vrednostnih transakcij in med količino denarja v obtoku.

Pri bančnih posojilih je potrebno iz vračanja glavnice (z obrestmi) plačevati vse prej konkretno našteto. Pri tem ne gre več za abstraktno vrednost, ampak se to počne z (realnim) denarjem, ki je v obtoku – ki tako vstopa v sistem vračanja posojila – npr. kot mesečno plačevanje najemnine. Iz tega se plačuje investitorje, bančne uslužbence, varnostnike, itd. Kot je jasno, se mora čim večja količina bančne posojilne vrednosti (ne-denarja) pretočiti v denar. Tudi če investor proda svoj delež drugemu investitorju, ali proda lastnino po deležih, se operira na abstraktnih vrednostih. Če ni končnega plačnika konkretnega denarja, potem mora lastnik banki sam plačevati v konkretnem denarju, morda tudi s prenosom vrednosti  (te ali neke druge lastnine) na banko, ki seveda s tem nima kaj dosti početi, razen prodati – če seveda ne želi razširiti svoje dejavnosti. Če ne more prodati, ali ne prejema predvidenega realnega denarja za svoje realne potrebe (plače uslužbencev, profit lastnikov, itd.), potem se tudi ta balon prejkoslej razpoči.

Poanta je očitno v tem, da lastnik/ investitor na osnovi neke lastne garancije z banko sklene sporazum, da bo iz ulice črpal realni denar – tisti, ki je v običajnem obtoku. Ko se glavnico vrne v celoti, se abstraktno kreirana vrednost posojila razblini/ izbriše – v celoti jo je v toku časa vračanja posojila zamenjal realni denar – z obrestmi, ki je bil v idealnem primeru v celoti posrkan iz ulice. Pri tem se s tem realnim denarjem nahrani celotna prehrambena veriga – od banke in lastnika navzdol. Tisti, ki jo hrani, je plačnik – na ta način nujno potrebni zadnji v verigi (in smisel verige). Na nek način gre tudi pri temu za princip verige oziroma piramidno shemo, kjer tisti na vrhu organizira posel, katerega smisel je, da se plasti plačujejo od spodaj navzgor. Ko je plasti konec, vrh piramide pobaše denar in izgine. To bi bil primer dokaj skrajnega, celo špekulativnega pristopa, k investiciji. Seveda so investicije lahko tudi drugačne, vendar so vedno bolj redke. Npr. usmerjene na izgradnjo tovarne za proizvodnjo bolj konkretnih produktov – kar potem verjetno zamenja smisel finančne investicije kot produkta per se. Ampak to nas trenutno ne zanima.

V skladu s prej povedanim je verjetno bolj razumljiva tudi teza, da finančne trge v veliki meri poganjajo dolgovi. Ti prinašajo zakonsko najmanj problematične pretoke realnega denarja, oziroma kot prej povedano: najbolj legalen (in na celo sprevržen način: najbolj etično čist) dohodek/ dobiček. Pri tem se seveda hranijo z eno temeljnih višje-sesalskih skupnostnih vrednot – pravičnostjo. Težje se je prikopati do prostega pretoka denarja – pa tudi ta na koncu lahko rezultira v dolgu, ki je tako tudi varovalka.

V lokalnem okolju je v zadnjem času beseda lastnik pridobila pomen nekakšne sodobne socialne ločnice. V tujini je to že dalj časa prisotno (teaser “become an owner”, itd.). Pomeni lastnik podjetja, lastnik nepremičnine. Ljudje “v stiski” so me v zadnjem času že dvakrat presenetili z izjavo “to ne morte men počet, sem lastnik!” – eden, ker je imel avto zaparkiran za eno minuto, drugi na Tobačni, ker mu nisem posodil koze, da bi nekaj pobarval (je pač zamudil). Pojem lastništva je seveda povezan z lastnino, kar je naša tema. Lastništvo je verjetno tudi pri nas že socialna tema, ker so tudi po Ljubljani (kot v ZDA in drugje) vsem na očeh brezdomci, kot socialno dno – opozorilo pred najhujšim, kar te lahko doleti.

Nižji srednji razred se v strahu skuša čim bolj odmakniti od te realnosti – investicija v nepremičnino se zdi zanesljiva, saj na videz ni prav nič abstraktna. Višji srednji razred tako kopiči nepremičnine – bolj podjetni med njimi imajo vzporedno ekonomijo: dajanje v najem in za airBnB. Zaposleni imajo možnost posojila – banke so na stežaj odprle možnosti za mikro-posojila. Garancija so nepremičnine. Ok, sej menda bomo zlahka dobili najemnike…

Stanovanja/ nepremičnine so balon, ki se napaja iz pohlepa in strahu. Da bi cene najema/ prodaje padle, bi morala biti ponudba skladna s potrebami. Ker pa je nepremičninski trg tudi stvar investicij, je povpraševanje večje od ponudbe. Cene rastejo, študentom nelojalno konkurirajo turisti, itd. Potem so tu hoteli. Leta 2006 smo stežka našli v Ljubljani hotel/ gostilno, kjer se je dalo namestiti kolege-umetnike iz Avstrije, danes je teh airbnb hotelčkov vse polno. (Od kod le prihajajo – vsi ti turisti? In kam grejo…)

Treba je narediti ločnico med mikro-podjetniškimi in makro-podjetniškimi pristopi. Nekaj omogoča osebno ekonomijo in v svoji kaotični razdrobljenosti ne povzroči razpada družbenega tkiva. Drugo obeta, da bo pregnetlo in izvrglo cele soseske, za kar ne prevzemajo nobene javne odgovornosti. Za takšne primere je potrebno vpeljati prej omenjeno socialno ekologijo / varstvo družbenega okolja.

Novi lastnik Tobačna Ljubljana je po pripovedovanju ulice kosovsko-makedonski-črnogorski finančni investitor na vladni ravni, očitno zainteresiran za prodajo zemljišča po delih, ki pa se mu ne mudi, saj lahko v vmesnem času od države Slovenije načrpa letno za okoli pol milijona evrov najemnine za tam delujočo Upravno enoto RS. Prav tako se niso dotikali drugih javnih najemnikov (oddelek Filozofske fakultete). Upravna enota naj bi se celo razširila, tako da bo te najemnine še več. Zdi se, da gre za meddržavno španovijo, kjer pa država Slovenija morda ni znala postaviti meja – ali pa je celo vključena v investicijo.

Zanimiva pa je močno prisotna dikcija o privatni lastnini, privatni lastnini, privatni lastnini. Države kot privatni lastniki?


Events so-far:

2022 Skupni imenovalec | Common Denominator / velika skupinska razstava + Anita Wach: Levica Sredica Pravica & zvočne zgodbe + Draženje očesa // 53. rojstni dan Radia Študent! + Studio 8.1: Jan Kopač + Kasper T Toeplitz: Elemental II & Burning House + Uspavanka za Cirkulacijo št. 2 in druge zvočne zgodbe + KonstruktK3 smo državljani NSK + [neumorna] FriForma: VVU (Violeta García & Javier Areal Veléz) in Primož Sukič + Martina Jurak: Prehajanje : : Cirkulacija 2 + KUD Mreža / FriFormA\V: MRM trio & Lina Rica + Feminizem zavzema mesto! FriFormA\V in Rdeče zore + Prezenca in e-senca akademskega slikarja Dominika Mahniča + [Cirkulacija 2 & FriForma] Dve trobenti: Silvan Schmid & Timothée Quost / dva Seijira: Seijiro Murayama & Jernej Babnik Romaniuk + Emil Memon GRAFFITI finissage! + 2021 beepblip, Tisa Neža Herlec, Lina Rica: Relativna tišina ob zori + Marta Fakuch – Wellness @ C2 + Emil Memon – GRAFFITI + Studio 8.1: Kako živijo ljudje (bonus track) + KUD Obrat: Onkraj 10 let & Stefan Doepner: Humus + Joe Summers: Five New Songs + 1,5 + Diorama: vizualni dialog Tatiane K. in Giampaola P. + Studio 8.1 #4/21 Brina Kren: kako živijo ljudje. + Mladi Raziskovalci IV. – Lenart De Bock – Steps + Tjaž Juvan: NOISTER::C² – cirkus cirkulatio + Dialog 1,5 + Asinhronost / Tatiana Kocmur in Borut Savski + Tao G. Vrhovec Sambolec – Brati (kot) telesa + Studio 8.1 #3 + Šum #16 + zapovedujemo: John Duncan – Ž + FriFormA\V: LĪMEN + Festival Re_humanizacija! + Cirkulacija 2 – Stroj za izboljšanje sveta v Celju | World Improvement Machine in Celje | 2. letnik + Elvin Brandhi – FEAR THE FEARLESS | BOJ SE NJIH, KI NE POZNAJO STRAHU + Studio 8.1 — Kako živijo ljudje, 2/21 + Barbara Kapelj – Lastne sobe | Rooms of Their Own -> WOW + Gonko Doepner Organism + Mike Hentz – KROG | CIRCLE => festival! + Zeleni zvoki Umoblodnice + JazzzklubMezzoforte Cirku5lacijA sVOBODNImEDmEDIJSKIjAMsEssION + Studio_8.1 _ Brina Kren _ kako živijo ljudje + Barbara Kapelj – Mesto prihodnosti / urbanistično-gradbena delavnica za najmlajše + Peter & Alexander = how to keep loudness quiet? | kako ohraniti glasnost tiho? + Radharani Pernarčič & Cirkulacija 2: IZUMIJE CASTRA FIK ARKEINVAINTIONS OF CASTRO FIK ARKA + abeceda = Mladi raziskovalci, Osnovna oblika in Serija TuYoung researchers, Basic form and Series Here + Rdeče zore: Ingver in GverilkII + Kvadratni meter: NAJEMNINA + STROŠKISquare meter: RENT + COSTS + Duhovi preteklosti oživljeniGhosts of the Past resurrected + 2020 Razširjena Cirkulacija 2: Stroj za izboljšanje svetaExpanded Cirkulacija 2: World Improvement Machine + Kovidska (hiper)produkcija Cirkulacije 2Covid (hyper)production of Cirkulacija 2 + Neven Korda – SPOMINI NA SEDANJOST + Razglas: Mehatronična delavnica Cirkulacije 2 + Borut Kržišnik DANCING MACHINE (new | neu | nov) album + FriFormA\V: Christine Schörkhuber / Noid (Avstrija) – Razmestitve (zvočne instalacije) + Studio_8.1 _kako živijo ljudje, drugič + Q Hologram 2070: Muzej raznolikosti + Vida Voyage aka Vida Vojić aka lonesome cowboy aka secret agent… + Alessandro Di Giampietro – “Assist” | “Pomagalo” – Ikonografija objema Iconography of a Hug + /// Polymorphic ritual //// + presentation_performance: Sailor_log: 3rd ocean + post_festum: uvertura festivala A dela? v Cirkulaciji 2 + ČAS BREZ DOTIKA – skupinska razstava + FRIFORMA\AV: NOITU – SCATTER_RADAR + Skladnjin skupek #1: ad-hoc koncert v Cirkulaciji | podhod Ajdovščina + Studio_8.1 _kako živijo ljudje + Stroj za izboljšanje sveta | weltverbesserungmaschine + Tatiana Kocmur | Liza Šimenc – MARY JANE + Francisco Tomsich -> ELEGIJA | ELEGY + Program 2020 + Cirkulacija 2: Novice iz podzemljaNews from the Crypt + Cirkulacija2GO – kot Feniks!like Phoenix! + Cirkulacija 2 uspešno izseljena! Exodos completed! + [izseljevanje] Cirkulacija 2 na prelomu + 2019 [napovedujemo] Javno-zasebno partnerstvo! + Angstblüten II / Timor Flores II + Nikolaus Woernle et al. – MODULAR MONSTER + Elvin Brandhi: Welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”!Pozdrav žetvi in nastopu mračnejšega dela leta! + Dre A. Hočevar et al – Verso Doxa / celotedenski intenziv + Terraformer predstavlja: Ž, Neo Cymex in Kikiriki + Robert B. Lisek & Cirkulacija 2: UI za umetnike – AI for artists + Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?Mr Processor, do you understand life? + B-stran: Lab Irint + Dominik Mahnič – 1/200 + IvAnKe – Outsukisama | performens/ predstava + Rdeča Raketa & Patrick K.-H v Cirkulaciji 2 + Doepner & Summers: Drevesna harfa (ali: Samo drevo nas je), prvi delTree harp (or: Just the Tree of Us), first part + Vida Vojić – Dreams of New NarrativesSen novih zgodb + RAZPROSTOR – razstava in večmedijski dogodek + Skrivni svet NoldusoveSecret Universe of Noldus + RHIZOMAS /Ryuzo Fukuhara, Tracy Lisk, Stefan Doepner/ + Urška Preis & Kaja Janjić – Razgaljeno + tridnevna kitarska šagra: Gino Lucente – Sagra + Sukitoa O Namau & Joe Summers live + Joe Summers | The Last Of England – live score + Tristo tisoč duš na ljubljanskem graduCongregation at the castle: Three hundred thousand souls + RADART #10: X/L Experiment: Radio Tovarna + Cirkulacija 2: Kakofonija kakovizija v OsmoziCirkulacija 2: Cacophonia Cacovisia at Osmoza + ALUO uho in ALUO+C2 praktikum + Program 2019 + 2018 Ne(do)konč(a)no… + “-O-” = Simon Svetlik, Ryuzo Fukuhara in Takatsuna Mukai v C2 + Sound Chambers Series vol. VIII meets C2 + “Bodi Jimi tudi ti!” – delavnica na Gradu Kromberk | Pixxelpoint 2018 + C2 na festivalu Umetnosti in robotike v Trstu | C2 at the Festival of Arte e Robotica in Trieste + Biti aparat | biti umetnik = Roboti risarji + Simpozij Umetnost umetne inteligence | The Art of Artificial Intelligence + Exodos: C2 v Helsinkih / Finska + Jesenski dnevi tečejo | As autumn days go by… + MED, CIMET, ROZINE IN ČAS balletkvintetHONEY, CINNAMON, RAISINS AND TIME balletquintet + Večmedijski skupinski dogodek: MED ZVERJO IN NEMOČJO + Anže Sever – Rob + friformA\V / 16.08.2018 / Lina Rica (HR) / Bálint Bolcsó (HU) / Samo Kutin (SI) + Neven Korda – Daj mi mir! + Petek trinajstega: Trije zvočni pari + Vida Vojić: poezija, zvok in glas + Špica Ljubljana: Alessandro Di Giampietro – Thinga Things | Stvari + Jana Jevtović & Engin Can: Teleskopiranje | Telescoping + oOo! 5. oOobletnica poOovezoOovanj v C² + Izračun Slepih PilotovBlind Pilots Calculation + A Pit of Koelse | Luknja Koelse: Sublimacija znoja + Velenje v Ljubljani: Kutwyv + Nova londonska scena | New London underground Specimens, JC Leisure, Vida Vojić, Joe Summers + John Duncan “The TELL” = svetovna premieraJohn Duncan “The TELL” = world premier + In vendar se vrti | Eppur Si Muove + Cirkulacija 2: Program 2018 + Disinformation + Savski v ConiDisinformation + Savski in Zone + Alte Lezbiše Kunst; zvočni performans + 2017 Kikiriki in ROR v C2 + Doepner in Savski na Robotics Anteprima v Trstu + Marko Batista – Uspavanka za CIRKULACIJO + Nez Pez // Pez Pushing + Maribor: Ambasada Cirkulacija 2 na MFRU + Stiropor = ekspandirani polistiren + Klaus Filip (Dunaj/ Avstrija) ::optosonics::Klaus Filip ::optosonics:: + HuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitri MorozovHuXterlTronik = Dani Bedrač + ::vtol:: = Dmitry Morozov + Peter Rauch: Ponavljanje – samostojna skupinska razstava + Knjiga oglja / DopisovanjeM + Monika Pocrnjić – SVAROG.3 + Ponovni vzpon Poljske kraljice! + Tatsuru Arai – Arkhitek-ton /+\ Tinitus – Ljubezen je hladnejša od smrti + M / DopisovanjeM + Tanja Vujinović – Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje)Universal Objects (Explosions, BBFs2, Still Life) + Mešani dvojni trojček | Mixed double triplet = Mike Hentz, Javier Areal Vélez, Strunarja + Derek Holzer – VECTOR SYNTHESIS | VEKTORSKA SINTEZA + OPERA ROBOTANIKKA GENESISI Karl Heinz Jeron + ZASAVJE NOISEFEST v C2/Tobačna/Ljubljana! + Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Psychophysics Machines and Swarms + Ewa Justka at Robotanikka: Light = Sound || Zvok=Svetloba? + Robotanika: Genesis + Mini Maker Faire @ C2 Tobačna Ljubljana! + Z.B.Ø.R. (Boštjan Perovšek, Marko Košnik, Borut Savski) + Alessandro Di Giampietro – Whatever you think I am that is what i’m not + Seppo Gruendler in Josef Klammer – Mali pribor | Kleines Besteck + Cirkulacija 2: Program 2017 + Preko vode do svobode v Kinu Šiška + Luka Prinčič: Razpoke vmesnika IF4Q + 2016 Duplerica: Boštjan Čadež “ROJ” in DivinaMimesis “AUTOBIOGRAPHICAL ANIMAL” + Simfonija groze. Happy New Fear 2017! + RADART #7: RADAR NAD TOBAČNO + Zaprtje -> Dominik Mahnič – Kosi 2014-2016 + Robotanika na razstavi Robotica v TrstuRobotanica at Robotica exhibition in Trieste + slikarska razstava -> Dominik Mahnič | Kosi 2014-2016 + John Duncan v C² ! + Simptomi meta mesta #37: Želja + Anyma na obisku v Cirkulaciji 2 + MC2=Ǝ / gibalna razstava + Neverjetno! 10 let Cirkulacije 2 + Herman & Savski: Vračnica in bali; druga javna vaja + Nina Dragičević: Parallellax release + V nedeljo se dobimo: Na stalnem naslovu najinega početja + Robotanica = C2 does VelenjeRobotanika = C2 gre v Velenje + Herman & Savski: Vračnica in bali; prva javna vaja! + : Niku Senpuki & Emerge, pavleisdead, Emerge & Neven M. Agalma + Atlas of Tremors v C2 + Zasavje NoiseFest 2016 v C2-labu! + Klima: Nedekadentni koncert? + DekaDANCE + Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenjaLive Art as Research of Culture and Life + Napovedujemo: Klima, dekadenca, človek|strojAnnouncing: Clime, decadence, human|machine + Kdo je Mike HentzIntroducing Mike Hentz + Dogodek O5 v C² Event O5 in C² + V iskanju izgubljene enostavnostiIn search of the simplicity lost + Urkuma in ROR v C² + April/ maj v Cirkulaciji 2 – uvod v antidekadenco + Sejem Dostop do orodij | Access to Tools + Welcome to ATT/AND Rijeka – abandon normal devices fair!Dobrodošli na ATT/AND Rijeka – Semenj umetniških orodij! + 2015 happy new fear 2016 – zabava na žicahparty on wires + Oscar Martin: Ekstremni Atraktorji v C2Extreme Atractors at C2 + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Dušan Zidar + Jesenski odmevi Hrup smo mi: Arturas Bumšteinas + Predstavitev C2 tehnologij na #MTFCentral + šmarnica in cvičk v C2: N’toko in Igor Vuk + Cirkulacija 2: Showcase 0.3 = prigodna razstava preteklih in prihodnjih del in opravil + Hrup smo mi::Kulturni vmesnikiNoise is Us::Cultural Interfaces + Strictly Analog 3# in Svetlobna Gverila v Tobačni & C² + RADART #6 :: RADAR RIZOM :: 4 LETA PLATFORME RADAR + Ars ac²ustic²a -> ART’S BIRTHDAY PARTY, 16. januar 2015 + 2014 Happy New Fear! + Hrup smo mi: Prostor časa | Space Time + Microbot (Stelarc in Doepner) v Cirkulaciji² + C² – otvoritev novega prostora Cirkulacije 2C² – the opening of the new Cirkulacija 2 space + Smernice razvoja: Prostor časa + 2013 VELIKA POŽRTIJA – sobota 21. december ob 20.00 + Arduino praktikum = novodobni tehno intenziv + Dva ugrabljenca z MFRU: John Smith in Oscar Martin + C2 / Platforma za totalno umetnost: Tri socialne skulpture + Izjava Cirkulacije 2 – skupine začasnih uporabnikov Roga + Globoki temni gozdDark forest disko + Zvok organizma – Organizem zvoka + Fruity-Box (Karl Heinz Jeron v Cirkulaciji 2) + Taste of Vtol/ Okus Vtola + Redno letno srečanje ljubiteljev cirkulacije + 2012 Cirkulacija 2: pričetek predstavitev in delavnic Uvod v arduino v RogLabu + Multipla cirkulacija – socius urbis / otvoritev RogLaba + Interšmano = Cirkulacija 2 praznuje… + Sajeta 2012, tehnološke delavnice -> Združene sile C2_TO + Tri muhe na en mah: Cirkulacija 2, Konrad Gęca in Ana Raquel PereiraThree mice: Cirkulacija 2, Konrad Gęca and Ana Raquel Pereira + Cirkulacija 2 v Zagrebu – galerija Močvara, 9. -13. junij 2012Cirkulacija 2 in Zagreb – Močvara gallery, 9. -13. June 2012 + Total Noise Session #3 – Marcus Beuter = umetnost zvoka + v Cirkulaciji 2: Uvod v arduino + Kunst und Brot – Salon des Refusés 2012/1 + 2011 Drevo spoznanja in Hrupni robot v C2 + Platforma za totalno umetnost na MFRU 2011Total art platform at MFRU 2011 + testna verzija: Urbi et Orbi intervencija – v vašem mestu, ko pade noč…trial version: Urbi et Orbi intervention – in your city, when the night comes… + Paralelni svetovi na Metelkovi + Cirkulacija 2 na Sajeti 2011 + Cirkulacija 2 na Svetlobni gverili + 42 let RŠ – platforma RADAR + Redundantne tehnologije – zbiralna akcija + Cirkulacija 2: Space is the Place + Indija v Cirkulaciji >< Cirkulacija v Indiji + 2010 Zvoki Cirkulacije 2 na Novem trgu v Ljubljani + Razširjena Cirkulacija 2 na PixxelpointuExpanded Cirkulacija2 at PixxelPoint + C2_Kiblix_Mfru_Haip : Total Noise Session v Cirkulaciji 2 + Jesenski sadeži Cirkulacije 2 + Social Noise Session + C2 na Paralelnih svetovih na Metelkovi + Cirkulacija 2 na festivalu Sajeta 2010Cirkulacija 2 at Sajeta 2010 + New media drivers feat. Cirkulacija 2 + Expanded Cirkulacija at Alkatraz + Expanded Cirkulacija at Alkatraz – scheduler + Cirkulacija na Vstop prost v Celju + Cirkulacija 2 prejme Zlato ptico + Predstavitev Cirkulacije 2 v Novi Gorici + Cirkulacija 2: Pomladanski zvitki in Mehki zvoki naveličanosti + Cirkulacija 2 gosti vegetarijanko, aktivistko, umetnico, glasbenico in galeristko Reni Hofmueller + 2009 Cirkulacija 2 na Netart Community Convention v Grazu + javno snemanje: Analogična kompozicija + Reality show – “voice-noise karaoke” + Moška umetnost / Male art + CIRKULACIJA 2 na festivalu SAJETA pri Tolminu + Prostor zvoka = telo zvoka + Cirkulacija 2 in Antikonzum + Netart – krompir v žerjavici + 2008 Cirkulacija 2: Vladavina Konzuma + Majda Gregorič v Muzeju premoderne umetnosti + Transpozicije prostorov na Paralelnih svetovih + Odprta Cirkulacija 2 + Cirkulacija na koruzi / Dario Seraval v Brlogu + Napoved: Cirkulacija pod pritiskom + Elektro / Elektra + Zvočenja v Cirkulaciji 2 + Novi okusi Cirkulacije 2 + Video: Kerber nezavednega + Kerber nezavednega in druge zgodbe + Okus Cirkulacije 2 – st. 3 + Video: Event C + Čisto običajen večer v Cirkulaciji 2 + Totalna razprodajna razstava umetnosti + Event C: Taljenje umetnosti v dogodek + Hobotnica s polento + Brlog + 2007 Rotirajoči dogodek v Cirkulaciji 2 + BRLOG + Predstavitev Trivia Records / Zapisi v Cirkulaciji 2 + Razbita lepota, Broken beauty + Reanimacija Cirkulacije + CIRKULACIJA 2 v tovarni Rog nadaljuje + Boj se kreativnosti oblastnikov! + INTERDISCIPLINARNA POSTAJA